woensdag 28 juni 2017

Een hart van steen: Rutte en Koenders helpen wel moeder Nadia/ Insiya maar laten vader Erik en 3x ontvoerde Lina, Jördis en Imke in de steek...!Rutte 'helpt' wel moeder Nadia met Insiya maar laat vader Erik met Lina, Jördis en Imke die door 'moeder' Solvig S. sinds d.d. 27-06-2016 voor de 3e keer werden ontvoerd.. keihard in de steek!


 • Dan verdien je - uiteraard enkel figuurlijk! pam, pam, pam, pam.. dat is 1 oorvijg per kind en 1 van mij! - het komende volkstribunaal zal over 'u?' gaan oordelen, Mark Rutte!


Is dat omdat dit met hulp van de criminele jeugd'zorg' en corrupte 'recht'ers gebeurde...? Ja, aldus Groenendijk.. en dat kan ik onomstotelijk bewijzen ook!


Is (nog) minister-president Mark Rutte...

met zijn 'recht'staat aldus...

feitelijk de 'grootste nepperd van Nederland'?

Ja, dat (b)lijkt duidelijk, aldus Groenendijk.

Citaat-1, Rutte en Van den Heuvel:

'In het gesprek dat wij - Rutte en MP Modi van India - met z’n tweeën hadden, hebben wij erover gesproken wat India kan doen voor Insiya.

- Huh? en wat doet Nederland voor Lina, Jördis en Imke.. sinds d.d. 27-06-2016 ont-voerd naar Duitsland... helemaal niets; dat is 'een dubbele standaard', nietwaar Rutte?!

Mijn punt is het volgende: de juridische procedures, daar moet ik buiten blij-ven... maar ik vind het wel belangrijk dat er weer regulier contact gaat komen tussen moeder en dochter. Ook voor haar ontwikkeling heel belangrijk.'

- Maar al 1.190 dagen geen enkele omgang tussen 3 dochters en hun vader, nu > 1 jaar geen enkel contact ondanks geldende bel-regeling maandags om 19:00 uur en 'moeder' voldoet evenmin de vastgestelde 2x maandelijkse ouderinformatieplicht... daar weigert Rutte iets aan te doen! Hoezo, Rutte?!

Rutte hel-pt wel ontvoerde Insiya, maar niet de 3x ontvoerde Lina, Jördis en Imke - mijn mening/ conclusie: Rutte meet met 2 maten en is niet eerlijk...


Dat is de enige, gegronde conclusie die op basis van ons diep-trieste, sinds 2008 voortdurende PAS-familiedrama getrok-ken moet worden, aldus Groenendijk...Citaat-2:


'Heeft u hoop dat er op korte termijn toch iets gaat gebeuren waardoor we uit deze impasse komen? Hier wil ik heel precies zijn, want ja ik heb altijd hoop... ehm maar ik heb geen zekerheid.

En ik ga hier niet nu het verhaal ophangen van het komt wel goed, dat weet ik gewoon niet zeker. Dus wat we doen is iedere keer als een druppeltje op een steen proberen in beweging te krijgen.

- huh, wat jij zeggen, Rutte?! Jij leren Nederlands praten als minister-'president'...!

Maar ik ga hier niet tegen Nederland zeggen 'het komt wel goed want dat weet ik niet zeker.'
Groenendijk weet echter zeker dat...

en waarschuwt heel Nederland
Hij hangt namelijk 'alleen maar verhaaltjes op' en

bewijst helemaal niet...

...'minister-president van alle Nederlanders te zijn',

...maar dit alleen voor zijn 'lieveling(en)'!


Oprotten dus, Rutte!

Nederlandse overheid meet met 2 maten: corrupt en 'vriendinnetjes-politiek'!


Het moge duidelijk zijn voor iedere eerlijke, weldenkende lezer/ burger;
om later tot gelukkige, gezonde en gebalanceerde volwassenen te kunnen opgroeien...

Dan begrijpt volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. = PapaErik niet dat 'Nationale politie, main stream media en landelijke politiek'...

 • wel 'alles doen voor moeder Nadia en ontvoerde Insiya', maar helemaal niets doen voor 'vader Erik en ontvoerde Lina, Jördis en Imke'?!


Moeder Nadia wordt wel geholpen maar vader Erik niet...

 • hoezo, Rutte & Co?


Waarom niet? Is vader Groenendijk niet knap genoeg voor Koenders en Rutte?


 • Wordt er in Nederland 'met 2 maten gemeten' door de overheid

 • Zijn mijn drie dochters die drie keer door hun - helaas - ziekelijk-egoïstische ‘moeder’ werden ontvoerd dan niet net zo belangrijk?

 • Mag 'de massa/ het grote publiek' niet weten/ beseffen dat het in >80% van de ontvoeringszaken juist de 'moeders' zijn die ontvoeren?

 • Waarom worden vaders in Nederlands familie'recht' gediscrimineerd?

Nogmaals:

 • Moeder Nadia wordt wel geholpen maar vader Erik niet... hoezo?

Papa's houden net zo veel van hun kind(eren) en zijn net zo belangrijk voor hen...!


Waarom worden mannen/ vaders dan niet net zo geholpen en krijgen ze dan niet dezelfde media-aandacht...?

Waarom worden de kinderen hun vaders na een (v)echt-scheiding en met hulp van jeugd'zorg' en de 'recht'ers in de praktijk dan heel erg vaak (praktisch) afgepakt...?


'Omdat' niet de kinder-belangen maar slechts de 'kinder-industrie belangen' worden gediend...


 • En dat houdt niet op, niet vanzelf, maar pas als u allen wakker wordt en met die boze ouder(s) meestrijdt... dank, dank, dank voor het delen!


In uw eigen belang en dat van uw nageslacht!

Want ook u en de uwen kunt 'de volgende zijn' die met hen in aanraking komt/ komen, al deed u helemaal niets/ weinig verkeerds...

Moge u dat bespaard blijven... zie publicaties:Hoe 'zielige moeder' alle steun krijgt, maar dito vader krijgt alleen tegenwerking:d.d. 20-10-2016:


Wie kinderen ontvoert - ongeacht het de vader of (meestal!) de moeder is - is heel erg verkeerd bezig!


d.d. 30-12-2016:


Kleine, arme Insiya blijft klemzitten tussen ouders; nu triest PAS aanstaande?d.d. 02-01-2017:

 • 'Mannendiscriminatie in het NL-familie-'recht': moeders zijn zielig, vaders altijd 'n l#l en jeugdzorg, politie, rechters onafhankelijk/ professioneel?!'d.d. 02-04-2017:

 • 'Als Groenendijk-je bij PAUW-tje komt, dan geeft hij niet thuis!

Is 3 keer 3 kinderen ontvoeren met criminele
 hulp jeugdzorg/ rechters geen nieuws...?'

Als puntje bij paaltje komt... als het er echt om gaat, partij te kiezen - voor licht of 't donker - dan...Nederland is zo corrupt als wat en Rutte een weglachende hofnar/ 'elite'-marionet!


In het belang van de kinderen

stelt u zich alstublieft open voor de bewijzen en...

denk svp. zelf na...

Slik hun praatjes niet zomaar als Peijnenburg-koek!


Geloof die smerige gluiperds in Den Haag en elders niet... laat ons Nederland niet naar de knoppen gaan en u niet (nog langer) bedonderen!

 • Sta op tegen onrecht; sta op voor onze kinderen en Vrouwe Jusitia!

Samen zijn we namelijk veel sterker dan zij...
samen voor onze zonen en/ of dochters!d.d. 25-06-2017:


De Rutte-afleidingsmanoeuvre slaat als boemerang op hem terug; Rutte hel(pt) wel moeder Nadia maar laat vader Erik en daarmee mijn

 • drie keer ontvoerde meiden Lina, Jördis en Imke... keihard in de steek. Die helpt Nadia wel maar Erik niet

Ja, dat is Rutte... in het echt!Gatverdamme, Rutte... ik vind u een hypocrieteling!


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!No justice, no peaceStop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia