zaterdag 24 juni 2017

Betrapte SKJ-'rechters': ga direct naar de gevangenis... nu 'u' de herstart van klachtbehandeling vs. SVMN-'jeugdzorg' op onwettige wijze weigert!


Als 'recht'ers zich niet aan de wet willen houden... dan is het heel erg mis!


Het is werkelijk - bijna - ongelofelijk... maar waar: de SKJ tucht'recht'er mw. mr. Jacquemijns toont zich een 'bange poeperd' en is 'te laf' om volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk nogmaals in de ogen te kijken! Een andere, logische verklaring lijkt mij onmogelijk...


Want: op te'recht'zitting naar het tuchtrecht, waar de jegens de 'gezins' = moeder-voogd mw. M.K. van SVMN ingediende klacht... mondeling behandeld werd, moest de 'voorzitter', mw. mr. Jacquemijns gewraakt worden.

Nadat op partijdige wijze - publicatie(s) volgt - mijn verzoek was afgewezen,

  • dient de behandeling te worden voortgezet waar deze werd afge-broken... zo zegt de wet.

Citaat:

'Zodra er beslist is over dit verzoek, zal de hoofdzaak voortgezet worden.' Duidelijk.En wat deed de SKJ/ College van Toezicht?

Die poogt de mondelinge behandeling te staken en oppert 'het voornemen om de zaak verder schriftelijk/ op de stukken af te doen'...

...maar als klager Groenendijk dat niet wenst dan 'kan hij nog binnen 2 weken bezwaar aantekenen'?No way; dat kan helemaal niet.

Wat het College voorstelt, is m.i. 
de facto wettelijk onmogelijk! He?

Ja, het CvT = zichzelf tucht-'recht'er noemen-de 'meestertjes in de rechten'...

...willen de wet negeren!


  • Dat zal hen zuur gaan opbreken!


Leest u svp. verder bij publicatie d.d. 21-06-2017;

En/ of (alleen) de correspondentie:


met onwettig voornemen;

als reactie op SKJ-kul;

  • SKJ mail d.d. 22-06-2017;
'wacht u maar af en doe niets'; 


...dat dacht Groenendijk niet!

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd;
mijn oprechte dank daarvoor!
No justice, no peaceStop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia