dinsdag 21 maart 2017

Wrakingskamer Arnhel; geen recht- maar misdadigers! Van-Groeningen, Van-der Mei, Van-Leeuwen, Van-Gameren moeten naar-de-gevangenis?!


Binnenkort wordt ook de integrale audio-opname van de 'recht'szitting gepubliceerd waar mrs.;

  • Van Groeningen, Van der MeiVan Leeuwen en Van Gameren

de waarheid in het gezicht werd gezegd:     jullie zijn/ u bent een misdadiger(s)!


Maar desondanks werd de parket-politie niet geroepen om mij te arresteren van-wege - in dat geval/ vermeende! - belediging'...


Klaarblijkelijk zei deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. aldus de waarheid en niets dan de gehele waarheid!

Nederland zal horen dat nep-'recht'ers niet te handhaven zijn en 'ga-niet-langs-start-maar-direct-naar-de-gevangenis' (EBI) zullen moeten! Net als > 50 collega's...


Interview met bevriende journalist Nico van den Ham:


d.d. 27-01-2016; 'Het sprookje van de Nederlandse ‘recht’staat; 100% bewijs van misdrijf wrakingskamer Arnhem'!


Lang, lang geleden was er eens een tijd dat ik nog geloofde dat Nederland een ‘recht’staat was


Geen enkel vertrouwen kan (meer) in de ‘recht’ bank Arnhem gesteld worden na de 100% bewezen, her-haaldelijk strafbare (non-) gedragingen waarvan deze burger consequent aangifte deed, maar het Openbaar Ministerie (OM)/ officier van justitie mr. Esbir Wildeman

- ondanks onomstotelijke, schriftelijk en

deels zelfs audio-bewijs! -

al maandenlang wel/ niet wordt ‘onderzocht/ vervolgd’?

Revolutie!d.d. 01-02-2016; 'De wrakingskamer is het rechte pad nu helemaal kwijtge-raakt: ook leugens in en manipulatie van 'beschikking/ proces-verbaal'!


Na wettelijk onmogelijke weigering van de wrakingskamer te Arnhem met voorzitter mr. Van Groeningen en collegeleden mrs. Van der Mei en Van Leeuwen - met als griffier mr. Van Gameren - om gehoor te geven aan d.d. 21-01-2016 op de zitting gedane wrakingsverzoek - zie 1e artikel - werd d.d. 24-01-2016 reeds aangifte gedaan.

Kan het nog erger? Ja, in Arnhem 'kan' werkelijk 'alles'... waar de wet niet telt en er met daad-werkelijk genoemde wrakingsgronden - herhaald - gerommeld werd.

Het zijn 'krommers' = misdadigers;

wederom met 100% bewijs!

d.d. 11-02-2016: 'Misdadige 'krom'bank/wrakingskamer dramt door met PAS-familiedrama en is te laf om vader nogmaals in de ogen te zien'!


Genoemde wrakingsgrond niet in proces-verbaal vermeld

= bedrog!


De meervoudige familiekamer te Arnhem -

met  mrs. Van Son als voorzitter en collegeleden Kuypers, Kroon met Sluijters als de griffier -

besloot mijn 2e wrakingsgrond,

zijnde het genoemde bedrog/ de misdadige gang van zaken omtrent de benoeming/ betaling van PAS-expert Joep Zander zoals op de te'recht'zitting d.d. 03-12-2015 door deze volhardend vader uitvoerig werd toegelicht,

niet in het - daarmee valselijk opgemaakte! -

'proces-verbaal' te vermelden... schokkend. Einde 'recht'staat.Wie leugens schrijft die blijft?

Nee; deze misdadiger(s) gaat/ gaan naar de gevangenis; met dan verticale witte strepen op de zwarte-toga's en hun beffen afgerukt!

Wordt vervolgd. Ook naar het Strafrecht...
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia