dinsdag 14 februari 2017

Was stafjurist Orde Zeeland-W-Brabant onder invloed? 'Tjemig-de-pemig-Mozes-kriebel'; temporisatie klachtoordeel van deken en 'contaminatie'!


Lijkt de stafjurist mr. C.K. van de Orde Zeeland-W-Brabant op Koos Koets?!

Tjemig-de-pemig-Mozes-kriebels! De wat oudere - al dan niet en enkel voor het plezier gebruikende - burger van ons Nederland weet dan precies wie ik bedoel en... moet vast weer lachen om die prachtige Koos Koets. Voor de jongere lezers en de (toen-) niet-VPRO-kijkers een introductie, kort:

'Koos Koets is een personage gespeeld door Kees van Kooten. Koos is een oudere jongere, oftewel een persoon die officieel gezien geen jongere meer is, maar zich nog wel zo voelt. Koos lijkt met zijn lange haren en zijn intonatie ietwat op een hippie. Drugsgebruik komt regelmatig bij Koets voor, evenals bij zijn vaste kompaan Robbie Kerkhof (gespeeld door Wim de Bie).'


Dus beste leerlingen: als jullie meester in de les... 'Tjemig de pemig' roept... dan weten ook jullie wat dat betekent en... antwoordt de slimmerik/ diegene met humor met; 'Mozes kriebel'. Enne, voor alle duidelijkheid: met 'rode oogjes' in mijn lokaal? Dan donder ik je 100% zeker uit de klas... dat kan niet.

Beiden werden als 'staande uitdrukking' in het Nederlandse woordenboek opgenomen. Toch leuk; zo'n 'opsteker voor de Nederlandse taal', nietwaar? Ik merk dat ik ietwat 'nostalgisch' word maar deze lijst wil ik u - als 'vrije jongen' niet onthouden:

Hieronder staat een chronologische lijst van neologismen van Van Kooten en De Bie. Dit duo heeft door de jaren heen diverse woorden geïntroduceerd, die veelal in het dagelijks taalgebruik zijn opgenomen, of als uitdrukking worden gebruikt in situa-ties die "Koot en Bie" daar ook voor gebruikten. De lijst bevat woorden die ofwel door hen zijn uitgevonden, dan wel door hen zoveel nieuw leven is ingeblazen dat ze weer gangbaar zijn geworden.

En dat dankzij de 'oude lullen': Kees van Kooten en Wim de Bie... respect-for-ever (respect-voor-altijd; lol!). Weg zijn ze... met pensioen en dat m.i. 'welverdiend'.

 • Nu diegenen weg die nog op invloedrijke posities zitten waarvoor ze zelf bewezen... totaal ongeschikt te zijn. U weet wel wie ik bedoel.

Al zag ik laatst Van Kooten weer actueel - real-time, heet dat tegenwoordig dacht ik? - op de televisie; ik geloof bij DWDD (leuk om te kijken hoe 'de elite' ons - poogt te - be-speelt en in door hen gewenste richting/ wereldbeeld - wil, maar of dat lukt? neen! - duwt. Wat hij daar deed, weet ik niet meer... ik kan ook niet alles onthouden, gelukkig maar. Toch in het goede vakje in mijn brein weer open.

Als ik van station Naarden-Bussum een wandeling maak(te) naar mijn ouders in de Hilversumse Meent kom je het bankje tegen waar de Duits leraar soms ook zijn re-devoeringen hield en ook Dirk zijn plekjes werden altijd herkend... dubbel leuk; de typetjes en het 'feest van de herkenning' - mooi initiatief. Dat het ouderlijk huis in de Meent - viavia - door De Bie (en Van Kooten) ook eens als opname-locatie werd gebruikt, vond/ vind ik nog steeds een mooie bijdrage van - nu - 'oma en opa' van 5 kleindochters.

De 1e t/m zoveelste langspeelplaten van het Simplistisch Ver... bond luisterde ik 's avonds in bed met veel plezier vanaf cassettebandje en ook nu zijn/ blijven ze goed; een aanrader. maar ook; 'oeps', Groenendijk wordt langzaam oud(er). Gelukkig wel. Nu nog met mijn meiden samen; vandaag al 1058 dagen geen knuffels...

 • Lina Osasu (15), Jördis Imani (13) en Imke Abeni (11 jaar) - voor de 3e keer ontvoerd door - helaas - ziekelijk-egoïstische ‘moeder’, mw. Solvig S.
Ook oma/ opa zien kleindochters niet en stafjurist doet aan 'op-telefoneren'!


Twee Friese kleindochters 'groot zien groeien' is al dubbel-mooi, maar er zijn nog 3 meiden die door hun grootouders geknuffeld en 'verwend' behoren te worden. Mijn drie dochters, die zij - net als hun eigen en enige vader - al jarenlang niet meer zien.

Dit mede 'dankzij' de bij de Orde van Advocaten te R'dam beklaagde 'zeer bijzondere' curator Hopmans waar de behandeling door deken aldaar/ mr. Meijer m.i. totaal onbehoorlijk bleek en tot -een onacceptabel partijdig 'ad-viesleidde'...! 


 • Voorafgaand daaraan werd vanwege procedureel 'meten met twee maten' jegens deken Meijer klacht bij het hof van Discipline ingediend/ voorzitter dhr. mr. Van Dijk.


Uiteindelijk werd deze klacht versus deken Meijer al weken geleden - d.d. 09-01-2017 de verwijzingsbeslissing van plv. voorzitter mw. mr. Driessen-Poortvliet - aan de Zeeland-West-Brabantse deken - de 1e vrouwelijke:

- mr. Van Empel doorgezonden ter beslissing.

Sinds die datum werd niets van de Zeelandse deken vernomen... ook zij zweeg in alle toonaarden. Het lijkt wel een besmettelijk ziekte onder al die advocaten, 'hel'verleners, officieren van Justitie, agenten, 'recht'ers en politici (etc.)!


 • Mag ook deze Orde BM te Breda als... 'zwijgstront' geduid worden of voelt de Orde/ zij - huh, ja ook bij mevrouw de stafjurist te gebruiken (geen discriminatie, svp!) - zich dan... 'op haar pik getrapt'? Nee toch; u moest er zelf om lachen...!


Of deze stafjurist - mr. in de rechten = een universitaire opleiding - mogelijk onder de in-vloed van verdovende middelen als die van Koos Koets stond - 's middags al om 12:00 uur - of 'kort voor de lunch op een lege maag tot een raar slot van haar mailtje kwam' of gewoon 'de Nederlandse taal onvoldoende beheerst', is moeilijk te bepalen. Zeer opmerkelijk vindt '1e graads-docent' Groenendijk dat - neen, niet voor Nederlands, maar 'au' wat doet deze - eh - stijlfout, in dit geval... een contaminatie, 'pijn aan de ogen':

 • U zult daarop moeten afwachten.

Het is: 'U zult daarop moeten wachten' of  'U zult moeten afwachten' en niet: 'daarop moeten afwachten'. Gebruikt deze stafjurist van de Orde van Advocaten Zeeland-West-Brabant/ mw. mr. C.K. ook : 'op-telefoneren' en 'kost duur'...?

Het zou mij niet verbazen! Duidelijk is dat het 'niveau' bij de Orden - op vele vlakken - bedroevend laag is. 'Acteert' deze Orde zelf in tegenspraak met de 'recht'staat maar tegelijkertijd anderen 'de les willen lezen' met wat 'wel of niet zou kunnen'... dat is totaal ongeloofwaardig

Deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. gaat ervan uit dat de mensen van de Orde; de - wel- of juist niet! - edel-gestrenge dames en heren' over voldoende humor beschikken om... om zichzelf te kunnen lachen. Al is het om te huilen... en jawel, ook ik maak wel eens 'een fout'; maar niet zo erg als deze.

 • Schokkend onprofessioneel.


Wekenlang 'hoor je niets van de 2x Orden? en het hof = m.i. sof zonder Discipline en pas als - gegrond - klagend burger volhardend blijft en keer op keer publiceert - vervelend he; 'exposure'... ontmaskering van uw - gezamenlijke - treur'spel'/ NL-tragedie'?! - dan... zijn ze er 'als de kippen bij' en wordt er naar mailberichten verwezen die... niet door mij ontvangen (gelezen) werden omdat ze - mogelijk - helemaal nooit verzonden werden...!


d.d. 09-02-2017 werd rappel verzonden en 'de stand van wan-orden' te R'dam en Den Haag gepubliceerd

d.d. 11/12-02-2017 andermaal rappel en 'met open vizier' melding van publicatie

 • Tevens: verlengde dead-line beslissing Zeelandse deken Van Empel over klacht jegens R'damse deken Meijer: d.d. 16-02-2017.


Let wel: na eerdere, wekenlange non-reactie/ temporisatie bij het hof = sof zonder Discipline werd reeds d.d. 09-01-2017 de verwijzingsbeslissing door plv. voorzitter Driessen-Poortvliet genomen.

 • Dat zijn dus de facto 5 weken beslistermijn... dat lijkt mij gelet op deze voorgeschiedenis 'meer dan redelijk', nietwaar mw. Van Empel? Tijd genoeg gehad...!


'Opeens' ontving Groenendijk vandaag onderstaand mail-bericht van  de mogelijk 'toen onder invloed staande?'-stafjurist (ook nog in vaste dienst; svp, op taalcursus sturen) waarin zij verwees naar een - kennelijk? - verzonden mail van Orde van Zeeland-W-B d.d. 09-02-2017:RE: Rappel: beslissing in klachtzaak jegens R'damse deken Meijer uiterlijk d.d. 16-02-2017... zie ook publicatie.


     ma 13-2-2017 12:00
     Van: C.K. <c.k.@advocatenorde-bm.nl>
     Aan: drs. Groenendijk MSc.


Geachte heer Groen,

Uw mail heb ik in goede orde ontvangen.

Ik verwijs u naar mijn e-mail van donderdag jl. waarin ik reeds heb aangegeven dat het onderzoek naar uw klacht tegen mr. Meijer nog moet aanvangen.

Daarvoor zal heden een brief uitgaan naar u en mr. Meijer.

De deken kan pas een standpunt innemen nadat deinstructiefase  - ? - is afgerond.

U zult daarop moeten afwachten.

Met vriendelijke groet,

     C. K.
     Stafjurist

(telefonisch bereikbaar op maandag en woensdagochtend)

Bureau der Orde van Advocaten Breda Middelburg
Postbus 2530
4800 CM Breda
Tel: 076 - 520 54 15
Fax: 076 - 520 54 16

KvK-nummer: 20169923
Orde van advocaten Breda Middelburg is de naam waaronder de orde van advocaten in het arrondissement Zeeland-West-Brabant handelt.


Voorgaand:

Van: drs. Groenendijk MSc. 
Verzonden: zondag 12 februari 2017 0:41
Aan: Bureau
Onderwerp: Rappel: beslissing in klachtzaak jegens R'damse deken Meijer uiterlijk d.d. 16-02-2017... zie ook publicatie.
Urgentie: Hoog

Kan de Orde mail d.d. 09-02-2017 dan nogmaals? - per ommegaande - zenden?! 


Het is niet helemaal onmogelijk dat ik 'per ongeluk' een mailbericht als 'spam' verwijderde terwijl dat niet de bedoeling was. Lijkt me onwaarschijnlijk, maar ook Groenendijk maakt fouten... gaarne bewijs.

Verwijzen naar nooit-gezonden brief; dat deed niet-mijn koning WA eerder... afgekeken, mw. CK.?


  Opmerking: fijn dat de Zeelandse Orde wel een papieren brief aan Groenendijk zond met de hand-tekening van deken Van Empel eronder... anders is de melding niet rechtsgeldig, zoals ze bij de Wan-Orde Rotterdam en het sof zonder Discipline plachten te doen.

  Vraag/ verzoek: waarom kon stafjurist mw. C.K. de aangekondigde brief niet even inscannen en als bijlage bij haar mailbericht zenden? Nu moet klager wachten op de 'heden? uitgegane brief'... die pas in het weekend komt, wedden? Dus: hierbij verzoek aan de Orde Zeeland-West-Brabant om hun brief per ommegaande, aldus d.d. 14-02-2017 in te (laten) scannen en te sturen; kleine moeite, groot 'plezier', dank.


  Bovendien: reeds nu staat vast dat van 'verder uitstel' geen sprake kan zijn... de gestelde

  ...dead-line van d.d. 16-02-2017 voor klacht-beslissing door Van Empel blijft gehandhaafd

  waarbij Groenendijk tevens verwijst naar wettelijke - en behoorlijke - termijn tot klachtafhandeling.  Ook herhaalt klager Groenendijk dat voortzetting van onderliggende klacht-procedure jegens 'moeder'-curator Hopmans met te-vernietigen kul ad-vies van deken Meijer de facto...

  onbestaanbaar is... 

  naar de schouwburg ga je ook niet in 'vieze kleren'... en bevestiging van tijdelijke stopzetting dus vereist.

  Let wel: de R'damse Orde stelde d.d. 27-02-2017 (4 weken na 30-01-2017 mailbericht Meijer) als uiterlijke datum tot ontvangst van 50 euro griffiekosten in zaak initieel beklaagde of anders...

  geen klachtbehandeling 16.05T jegens Hopmans.


  Ergo: als de Zeelandse deken Van Empel niet - ruim - voor die datum beslissen zou en het sof zonder Discipline blijft pretenderen dat zij 'niets kunnen = evident niet-willen, doen'... dan word je 'gedwongen' om in te stemmen met behandeling bij Raad van Discipline met het partijdige Meijer ad-vies. Jaja, neen dus.

  • Op die wijze kan er geen sprake zijn van - zoals wettelijk vereist - een behoorlijke klachtbehandeling .. voor iedereen helder.

  Groenendijk verwijst kortheidshalve naar zijn melding aan de Orde van Zeeland-West-Brabant/ deken Van Empel per mail d.d. 14-02-2017.


  'U' valt door de mand, 100% bewezen! Iedereen doorziet uw plannetje... 'gelul van een dronken aardbei', aldus Koos en deze Erik. Groenendijk trouwens en niet:

  'Geachte heer Groen',

  zoals deze stafjurist C.K. van de Orde Zeeland-West-Brabant (toen) kennelijk in hogere sferen
  dacht/ denkt... hoe 'slordig/ zwevend'?! 
  Gevestigde orde is ontzettend bang voor 'on?'-gewenste verkiezingsuitslag!


  Het 'onrustige beeld' dat on?-afhankelijke prof. mr. drs. W. Veraart - hoogleraar Encyclopedie der Recht?s-wetenschap en Recht?sfilosofie aan de VU - d.d. 14-02-2017 meent te zien, is m.i. niets anders dan zijn kennelijke angst voor een verkiezingsuitslag waarin andere dan de door hem gesteunde politieke (elite-)partijen zouden winnen.

  Deze VMBO-docent Groenendijk raadt de - van belasting-geld betaalde - hoogleraar dan ook met klem aan om de schokkende gang van zaken bij diverse Orden van Advocaten eens te onderzoeken in plaats van zich evident 'voor het karretje te laten spannen' en op m.i. ongepaste wijze met de politiek te bemoeien! Dank bij voorbaat...

  Zie ook: d.d. 04-03-2016: Oproep aan decanen der Rechtsgeleerdheid: president Blaisse & Co pissen naast de pot?! 'Back to de Middeleeuwen' in Arnhem...?!   No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia