dinsdag 3 mei 2016

Liegend en bedriegend 'Paleis van Misdaad' te Arnhem ontmaskerd: 100% sluitend en onomstotelijk bewezen!

Nederlandse 'recht'staat in ernstig verval: 'macht corrumpeert'!

Afbeeldingsresultaat voor interieur paleis op de dam = stadhuisLang lang geleden... geloofde deze volhardend vader/ recht-zoekend, eerzaam burger nog in de Nederlandse 'recht'staat. Dat 'alles - min of meer - goed en netjes geregeld is' in ons kleine kikkerland aan de Noordzee met inmiddels al 17 miljoen mensen. Waar 'altijd nog de weg naar de rechter is' om 'eerlijk/ conform de wet' over de betreffende zaak te oordelen... toch? Helaas... niets is minder waar. 'Das war einmal', om het zo maar eens uit te drukken. 

Anno 2016 is die ooit - en weer in ere te herstellen en veel beter te verdedigen! - prachtige 'recht'staat tot een krot vervallen. Onder de huidige politieke (af-)'leiding' van VOC-niet-mijn-minister-president-alles-weglachende-Rutte:

Het niet-mijn koninkrijk...


- de persoonlijke schatkist van 'Royal Willem & familiy' is overvol; met zijn vele dure paleizen; een vakantie-villa met groot hek en - verboden volgens de Griekse wet, desondanks toch - prive-strand, een door ons geschonken en onderhouden boot(je); dikke-auto verlengd voor zijn lange benen/ tenen, maar geen belasting betalen 'omdat burgers en de koning niet in dezelfde situatie verkeren' = wij zeker niet 'ongelijk zijn' - mogelijk wel in onze normen/ waarden! - maar hij zonder enige valide reden - weg met de onbegrijpelijke Hoge = Lage Raad - des-ondanks 'als koning anders behandeld wordt'... dat stinkt. Enorm.

Afbeeldingsresultaat voor gelijke behandeling en discriminatieverbod


Wat deze niet-mijn koning Pils kan, kan ieder Nederlands burger met rijtjeshuis of in de flat, familieauto of fiets, zonder paard/ boot, maar wel gezellig een dagje naar het strand en bovenal: 'met twee vingers in de neus'... wat een 'makkelijk job' heeft Willempie toch. Dik-betaald maar geen belasting en anders wordt dat via 'Panama of Utah of Zwitserland' wel weggetoverd; een 'eigen feestdag' - het 50e feestje hernoemen we naar voortaan: 'Dag van het Volk' - en de 'L'etat, c'est moi' = de ons verkrachtende 'constitutionele monarchie' wordt beter zonder 'Oranje/ olie-monarch' en 'constitutionelen' = vele volksverradende 1e en 2e KamerledenZelfs zijn studie werd zelfs 'mak-kelijker' gemaakt omdat hij het anders niet zou halen... mogelijk omdat hij liever Pils dan - zijn show-'thema's': - 'Water' drinkt en weliswaar 'De kinderen laat spelen' maar - zelf gelet op zijn figuur en bolle kop (te) weinig aan 'Sport' doet?! -


...staat er arm voor

Net als tienduizenden daklozen, voedselbank-bezoekers en gezinnen - met (kleine) kinderen - die uit hun huis gezet worden. Enzovoorts.

Niets om trots op te zijn of te vieren. Integendeel. Het is om te huilen.

Dat is de onprettige waarheid, maar helaas niets dan de waarheid'...!

Afbeeldingsresultaat voor afleggen eed willem


Een goede koning zorgt voor het volk;
deze nep-koning 'verneukt' ons allemaal!'Onze' volksvertegenwoordigers dienen niet ons; enkel zichzelf!

Want: ons Nederland is anno 2016 een bananenrepubliek geworden waar de politieke machts-hebbers niet het volk - dat beloven ze ons weliswaar voor de verkiezingen, maar breken die met '(on-)nodig in de coalitie-onderhandelingen' = 'leugenmaatjes die in hun achterkamertjes te Den Haag tezamen ons - zeker niet-domme?! - kiezers uitlachen' - maar enkel hun eigen belangen dienen. Dit betreft (bijna) alle 'gevestigde = (om-gekochte partijen zoals met stip: de alleen voor de heel rijken-VVD, maar ook de arbeiders-verradende PvdA, de hypocriete en zichzelf te goedvinden-de D'66, de mensen onnodig tegen elkaar opzettende PVV, de wij 'weigeren' vrouwen-SGP, nieuwe 'sukkel-held van de elite' Groen-Links enz.

Afbeeldingsresultaat voor 2e kamer


Slechts de SP verdient mogelijk een kans en als Partij voor de Dieren haar naam nu zou veranderen naar 'Ook voor mensen' dan zou ik ze serieus gaan overwegen. Maar heeft stemmen wel zin als de politieke 'elite-slaven' toch steeds doen wat ze willen/ opgedragen krijgen en niet in het belang van de 'gewone' burger is...?

Weliswaar mag er iedere vier jaar gestemd worden, maar wat heeft dat eigenlijk voor zin als de 'gekozen' politiekelingen toch niet doen wat wij ze opdroegen? Als een duidelijk Nee-referendum desondanks tot hun; 'wij weigeren de wet met goedkeuring van het associatieverdrag Oekraine in te trekken' leidt en slechts tot een heel klein bericht in de krant - en (afgewezen) kort geding jegens de staat - en hun 'toch door-drammen met associatie' leidde... Dan willen wij andere en dan echte vertegenwoordigers van het volk. In theorie controleren wij/ het volk 'de macht' middels de ver-kiezingen en niet andersom. In de huidige praktijk controleert = negeert 'de macht' echter de wil van het volk op vele 'hoofdpijn'-dossiers.

Al jaren 'gebeurt steeds hetzelfde' = voorgeprogrammeerd en iedere keer trappen er te veel nog onwetende/ misleide burgers in'. Na de verkiezingen doen zij namelijk 'gewoon wat ze zelf willen' en blijven weer 4 jaar doorgaan met - op die manier niet door het volk gelegiti-meerde - 'machtsuitoefening = liegen & bedriegen'. Onbestaanbaar!

Dat betekent echter niet dat 'democratie' verkeerd is, maar 'enkel' dat (tenminste) 'een van de spelers' zich niet aan de regels houdt en keer op keer 'vals-speelt'. De facto besodemietert de niet-meer-ons-verte-genwoordigende regering/ 1e en 2e Kamer, het volk in plaats van ons te dienen...! De omgekeerde wereld. Een poppenspel. De facto een nep-parlement en een nep-democratie. Dat is tot nu toe de enige keer waar ik het met Wilders eens ben geweest.


Niet 'onze gezamenlijke wil' uitvoeren, maar het volk juist bestelen en voort-durend piepelen. Waar de rijken/ '1%-elite' (nog) rijker worden en de 'oude van dagen de pis langs de benen loopt'... wat is er van ons mooie Nederland geworden? Wat betekent nou 'vrijheid; u mag toch stemmen?' als uw privacy wordt ingeperkt onder het mom van 'noodzakelijk voor uw veiligheid' = u wordt zonder enige reden desondanks als verdacht aangemerkt en alles meegekeken/ -luisterd!; als uw stem-biljet beter als kladblaadje gebruikt kan worden omdat er toch niet - echt! - naar uw mening geluisterd wordt enzovoorts; dat is '1984/ Big Brother Plus in - komende? neen - huidige realiteit'. Stop de binnenlandse (AIVD-) terreur/ terroristische organisatie(s). Voor uw eigen veiligheid!Afbeeldingsresultaat voor schijnvrijheidWij wonen in Nederland nu slechts in een schijn-vrijheid; en 'matrix van democratie' waarin het volk nu gevangen gehouden wordt. Totaal onnodig en ook snel te doorbreken als het volk de ogen opent en zich niet (meer) laat misleiden. De NOS & Co-propaganda nu doorgeprikt wordt en wij allemaal - ook u, ondanks de Oranje wimpel die u (net als ik ooit) kocht maar in de prullenbak thuishoort - deze niet het volk maar 'vertegenwoordigers van het kwaad' met de hooivorken ons mooie Nederland uitgejaagd c.q. in de gevangenis opgeslo-ten worden! Zo simpel is het. Kijk en u zult zien.


Afbeeldingsresultaat voor protest met hooivorkenWaar 'het spel uit is' met het vaker gaan houden van - geen raad-gevende, dat negeren ze als de uitkomst hen niet bevalt, maar daarom juist dwingende - referenda te houden, zoals in Zwitserland al jarenlang succesvol omgezet wordt. Wij zijn het volk en volksvertegenwoordigers hebben ons te represen-teren, onze wil uit te voeren. En niet, zoals tegenwoordig: enkel hun - als met van ons belastinggeld betaald klapvee - eigen partijprogramma = de eigen zakken vullen c.q. ook andere agenda's uitvoeren die absoluut niet in het belang van 'de gewone vrouw/ man' zijn. Maar dat merken we dan pas later/ te laat, tenzij...


Afbeeldingsresultaat voor landing d-day

Daar zijn de echte helden op o.a. de stranden van Normandie niet voor gestor-ven; zij vochten voor de vrijheid van ons volk, voor democratie, voor mense-lijkheid. Die door 'onze' huidige 'lijders' - aan hoogmoed - verkwanseld wordt voor 'een paar (tien-?) duizend euro per maand'. Wij pikken dat niet; nu zijn wij/ u aan de beurt om 'in opstand te komen' en zelf 'te vechten'. Dat zijn wij aan hen en alle huidige strijders voor onze vrijheid, gelijkheid en broederschap ver-plicht. 


Sta op voor uzelf en uw kinderen...! Sta op voor ons Nederland!Afbeeldingsresultaat voor lachende rutte kamer
Omdat: de 'overheid = 't Rijk, provincies en gemeentes' - niet het hard-werkend 'gewone' personeel, maar juist diegene op sleutel-/ beslis-posities - nu veel te vaak 'verkeerde beslissingen nemen' of 'eeuwig laten onderzoeken/ weg-duiken' of '5x excuses maken als Minister maar desondanks aan-blijven?' Dat is niet-'toevallig', maar bewust 'het klootjesvolk, de labbekakken' = jij en ik, 'gewone' burgers naar de verdommenis helpen. Geholpen door de vele 'te slaafse dienders' van allerlei organisaties en in diverse kleuren uniform, al dan niet (reeds) bewapend. 

Daar voel ik mij persoonlijk zeer onveilig bijU toch ook...?
Wie controleert de - anders zeker misbruik van - macht? U en ik!

'Een volk krijgt de leider dat het verdient'; maar wij verdienen beter. Maak geen 'slapende honden wakker'... wacht maar tot de Nederlandse bitpull/ leeuw weet wat zijn/ haar machthebbers echt doen? Of juist bewust (na)laten... Geloof dus niet  klakkeloos de NOS-show en altijd 'vooraf geregisseerde gesprek met (nog) minister-president Midas Mark'... maar vindt, lees en steun echte waar-heidsmelders! Dit in uw eigen en daarmee ons aller belang.

 
Afbeeldingsresultaat voor alternatieve mediaOok: wie controleert in Nederland 'de macht in meest ruime zin van het woord' nog werkelijk? Niet de main-stream-media alhier (MSM); het is Nederland net zo erg(er) als (dan) 'openlijk' met Erdogan & Co  (niets tegen Turkije of het Turkse volk); ook hier wordt 'uit alle macht' gepoogd - met bijvoorbeeld betaling van nep-journalisten = omgekochte volks-verraders en dito 'staats-trollen op face-book/ internet' om 'schijn van onpartijdigheid/ journalistiek-betrouwbaar op te houden' en de publieke opinie te manipuleren... tevergeefs


Afbeeldingsresultaat voor overhandiging envelop met geldHet volk doorziet uw bedrog en wordt steeds kritischer en bozer... volkomen terecht. Terug met ons mooie Nederland. Wij zijn het volk en 'deze koning' kunt net als uw grootmoeder 'vluchten als een laffe hond' naar bevriende 'royals/ 1%-elite op de achtergrond/ (nog) 'bezette' landen; wij moeten 'u' niet meer!

Leve de Republiek der verenigde Nederlanders!

In Arnhem is geen brug te ver; daar begint nu dan toch onze victorie!

Wordt alstublieft wakker; geloof de 'pulp op tv' niet; dit inclusief het NOS-journaal die bewezen 'propaganda' - voor de huidige macht-hebbers - maken. Kom in opstand: vraag door en laat u niet afschepen met 'kluitjes in het riet/ l#lkoek'. Niet in uw eigen persoonlijk leven, niet in de politiek maar ook niet in de 'recht'spraak!


Afbeeldingsresultaat voor geen brug te ver

Echter: wie controleert de finale macht van de Nederlandse recht- = kromspraak in Nederland? Wie checkt de 'rechters' eigenlijk?


Gerechtelijke dwaling keer op keer die jaren later - gedwongen - worden toe-gegeven;  een pas 16-jarige jongedame die 'zelfmoord' gepleegd zou hebben - volgens de politieOM en 'schop onder zijn kont'-Peter R. de Vries? - door op het spoor te gaan staan, terwijl de familie daar zelf heel anders over denkt; voormalig secretaris-generaal hoogste baas Justitie 'de hele week niet in staat is om - door de rechter bevolen! - te komen getuigen in kindermisbruikzaak, maar wel zijn opwachting deed bij de Four Freedoms Award?' enz...!
Hier en nu: keihard bewijs van 'bedrog, valsheid in geschrifte en machtsmisbruik' door zowel beide besturen van de 'recht' = krombank/ (nog) president Blaisse en het 'Hof' = Sof Arnhem/ (nog) president Van der Winkel alsmede vele behandelende = de boel besodemieterende 'rechters' = krommers & Co. Onbestaanbaar.


Afbeeldingsresultaat voor corrupte rechtersMet alle - sluitende en onomstotelijke - schriftelijke en zelfs audio-bewijs middels integrale opname van ge'recht'zittingen =  'trieste toneelstukjes van 30 minuten' - verzameld. Zoals op deze site voor een-ieder ter verificatie openbaar gemaakt is en wordt. 

Wordt wakker en kom in opstand. Nederland wordt zelfs door niet-'Justitiabelen' genaaid en besode-mieterd. In dit PAS-familiedrama sinds 2008 helaas over de ruggetjes van drie kinderen (inmiddels 14, 12 en 10 jaar) en hun volhardend vader/ recht-zoekend burger. Hoe kan dat? Onacceptabel.


Voor details wordt 'kortheidshalve' verwezen naar mijn expliciete brief d.d. 01-05-2016 met duidelijke uitleg en eisen aan zowel krombank als Sof Arnhem, zoals deze d.d. 02-05-2016 per aangetekende en ondertekende post alsmede per directe mailverzending werd gezonden. Uiterlijk d.d. 07-05-2016 is duidelijk of zij 'eieren voor hun geld kiezen' of 'naar het strafrecht vervolgd gaan worden'...! To be continued.Want: alle 'beschikkingen/ proces-verbalen' van zowel de krombank alsook het Sof Arnhem zijn 'van rechtswege nietig'/ opgemaakt in misdadige procedures en dienen vernietigd te worden. Niets meer, niets minder. Wees gewaar-schuwd voor en weiger behandeling door het 'Paleis van Misdaad' te Arnhem, dat is uw goed recht en niet meer dan logisch..!Afbeeldingsresultaat voor paleis van justitie arnhemWaar de 'recht'spraak/ niet-edelachtbare 'Justitiabelen' de facto niet conform de wet(ten) recht spreken, maar herhaald en 100% bewezen 'de boel besode-mieteren', onrecht = onzin uitkramen en zich recht in hun hypocriete gezichten - op enkele meters afstand - door deze burger de waarheidsmelding = 'u bent allen misdadigers' lieten welgevallen. Mij niet door de parketpolitie vanwege 'belediging of minachting van de rechtbank/ het hof' te laten afvoeren... dat zegt alles. Deze eerzaam burger zou zich dat namelijk zeker niet laten welge-vallen... als het niet waar zou zijn!

De conclusie is helder: wie zwijgt stemt toe. En wordt vervolgd... door - het opgeruimde - Openbaar Ministerie naar wetboek van Strafrecht!
Nederlanders staan op: weg met Oranje, leve ons Rood-Wit-Blauw'


Afbeeldingsresultaat voor wapperende nederlandse vlag
Echte Nederlanders staan nu op!

Niet 'later, ik heb het nu te druk' of 'dit gaat mij niet aan' maar nu, dit voordat het te laat is en u zelfs 'geen achterste meer heeft om blaren op te krijgen'...!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!
Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’

Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia