donderdag 4 mei 2017

Juist nu: 'wie zwijgt, is 'fout'...! 'De Gelderlander' toont interesse voor criminele burgemeester De Lange/ Duiven maar... 'pas op maandag'?


Afgelopen dinsdag, d.d. 02-05-2017 (onderaan) schreef ik de regionale krant 'de Gelderlander' - onderdeel van de 'Wegener-groep' - aan met een (herhaald; reeds eerder werd verzocht om berichtgeving omtrent criminele 'recht'ers te Arn-hel en ons diep-trieste PAS-familiedrama maar toen wilde de toenmalige hoofdredactie niet publiceren) dit verzoek tot publicatie(s) omtrent de 100% bewezen; criminele gemeente Duiven en maandag d.d. 01-05-2017 mbt de weigering van de politie Zevenaar (?) om gedane aangifte in behandeling te nemen... herhaald (deel):Verzoek Groenendijk aan 'de Gelderlander'/ Jansen tot publicatie schandaal:


Criminele burgemeester Duiven/ De Lange 100% bewezen!


di 2-5-2017 22:16 
Van: drs. Groenendijk MSc.
Aan: p.jansen@gelderlander.nl


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.


Drs. Groenendijk MSc.
Papastraat, Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.comBetreft:

1. PAS-familiedrama: 3 meiden voor 3e keer tijdens lopende ots ontvoerd.

 
2. Criminele medewerking gemeente Duiven bewezen; negeren beschikking!

 
3. Politie Zevenaar weigerde aangifte te behandelen = doofpot-poging/ beerput.

Oproep tot overleg publicatie/'de Gelderlander

Hoofdkantoor De Gelderlander
Tav. hoofdredacteur dhr. P. Jansen

Winselingseweg 10     Postbus 36
6541 AK Nijmegen      6500 DA Nijmegen
p.jansen@gelderlander.nlBussum, 02 mei 2017

Geachte Gelderlander, geachte hoofdredacteur Jansen.
Geachte inwoners van Gelderland, burgers van Nederland,


1. Hierbij vraag ik (opnieuw) uw aandacht voor een schokkend PAS-familiedrama waar 3 NL-meiden voor de 3e keer ontvoerd werden uit Duiven - door hun helaas, ziekelijk-egoïstische ‘moeder’ - tijdens lopende ondertoezichtstelling met criminele medewerking van gemeente Duiven/ (nog) burgemeester De Langesecretaris Papjes en teamleider Hoogstraten.

  • Niet alleen bewezen deze personen zich als ‘niet-(bestuurlijk) integer’ en negeerden zij hun ambtseed, maar negeerden geldende ots-beschikking en vertrapten aldus door de rechtbank Arnhem/ mr. Van Son vastgestelde kinderbelangen. Schokkend en 100% bewezen!


2. Zelfs de politie Zevenaar blijkt ‘mee te doen’ aan - vergeefse poging tot - 

‘in de doofpot stoppen’ en weigerde de jegens deze gemeenteambtenaren gedane aangifte zelfs maar in behandeling te nemen.

  • Jaja; hoe bedoel je een stinkende zaak!

Absoluut nieuwswaardig en volledig onder-bouwd met onomstotelijk bewijs; daar zou
‘de Gelderlander’ toch interesse voor moeten tonen

...als zij tenminste een bron van ‘onafhan-kelijke, kritische nieuws-brenging’ is.


Antwoord-1Re:   Criminele burgemeester Duiven/ De Lange 100% bewezen!


Jansen, Peter <p.jansen@gelderlander.nl>
di 2-5-2017 22:16

Aan: drs. Groenendijk MSc.


Tot en met 5 mei ben ik afwezig. Met tips en/of vragen over de inhoud van de krant kunt u terecht bij chef nieuws... Joris Gerritsen (j.gerritsen@gelderlander.nl) (+31) 610509843. Voor alle overige zaken kunt u contact opnemen met stafmedewerker Ine Dulos (i.dulos@gelderlander.nl) tel.(+31) 611597030.

Vriendelijke groet,

Peter Jansenhoofdredacteur de Gelderlander


Kaapstander 24, 6541 EX Nijmegen
(+31) 880132217/ (+31) 613613494

De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk, auteursrechtelijk be-schermd en alleen bestemd voor de beoogde ontvanger(s). Indien u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, wordt u dringend verzocht de verzender hiervan te informeren (telefonisch of per e-mail) en het bericht te vernie-tigen, de inhoud niet te gebruiken of ter kennis van derden te brengen. 
Reactie-1  Hoofdredacteur Jansen is afwezig; naar chef nieuws Gerritsen

Primeur:

Ondanks afw. Jansen: criminele burgemeester Duiven/ De Lange = 100% bewezen!di 2-5-2017 22:23
Van: drs. Groenendijk MSc.


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

Wordt vervolgd...
Antwoord-2:     'nadere info'    Journalist/ columnist Eric Reijnen Rutten 


wo 3-5-2017 11:11
Van: Eric Reijnen Rutten <e.reijnen@gelderlander.nl

Aan: drs. Groenendijk MSc.


Dag

naar aanleiding van uw mail over Zevenaar:

Zo ja, wat is uw telefoonnummer

met vriendelijke groet,
Eric Reijnen Rutten --> 
Journalist en columnist, De Gelderlander


Tel.: 088 - 013 23 36/ -32336 en 06 - 20368041, Email: e.reijnen@gelderlander.nl / redactie.nijmegen@gelderlander.nl
Verheugde?! - Reactie-2:     Erik Groenendijk: RE: nadere info     


wo 3-5-2017 23:17
Van: drs. Groenendijk MSc.

Aan:
j.gerritsen@gelderlander.nl;i.dulos@gelderlander.nl;p.jansen@gelderlander.nl;e.reijnen@gelderlander.nl     Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.Bussum, 03 mei 2017
Dag - mijnheer Reijnen Rutten,
Geachte hoofdredacteur Jansen,
Geachte eerlijke, weldenkende medeburgers,1. Dank voor uw reactie/ aandacht voor dit inderdaad... zeer nieuws-waardige schandaal aangaande de criminele gemeen-
te Duiven en de - bewust?!-falende - politie Zevenaar die... 
meedoet aan ons diep-trieste PAS-familiedrama in de doofpot
te stoppen door...

  • te weigeren om jegens (nog) burgemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten zelfs maar in behandeling te nemen... no way!


2. Helaas was ik vandaag druk en onderweg waardoor ik uw bericht pas na kantoor-uren las... jammer, maar dat komt goed;

  • waar een wil is, is een weg.


3. Morgen, d.d. 04-05-2017 vier ik mijn 44e verjaardag en hoop zeer dat ik drie vrolijke meidenstemmen met papa-felicitaties zal horen... zie meest recente publicatie:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/05/der-4-te-mai-in-den-niederlanden.html

Der 4-te Mai in den Niederlanden: Dodenherdenking und ob 3 Töchter den Vater zum Geburtstag gratulieren (dürfen)? Papa liebt seine LJI immer...!

Im Mai : 'Koningsdag '; 'Dodenherdenking', 'Bevrijdingsdag' und...

...mein Geburtstag.


Nederland ist nicht 'Oranje '; weg mit dem 'Koenig'... lebe die Volksrepublik!4. Dat betekent echter dat ik morgen verjaardagsvisite heb en u waarschijnlijk ook niet werkzaam bent ivm 4 mei Dodenherdenking - of het juist druk heeft; ik stel dan ook voor dat ik u op vrijdag, d.d. 05-05 omstreeks 11:00 uur bel op het door u ver-melde: 06 - 20368041, akkoord?


5. Dan kunnen we overleg plegen over komende?! publicatie(s) in 'de Gelderlander' - eventueel na overleg met de hoofdredacteur, dhr. Jansen.

Gaarne verneem ik welke specifieke - nadere? - info u nodig denkt te hebben, zodat ik deze, vooraf-gaande aan ons telefoongesprek op vrijdag, dan... 'paraat' kan hebben?

Ik zou allereerst zeggen: raadpleeg de site verder... lijkt me duidelijk.


Met strijdbare vader-groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in het belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaAntwoord-3:     Eric Reijnen Rutten     Het is handiger wanneer ik u bel.


Van: Eric Reijnen Rutten <e.reijnen@gelderlander.nl>
Verzonden: woensdag 3 mei 2017 23:26

Aan: drs. Groenendijk MSc.      Onderwerp: Re: nadere info


Dag,

Het is handiger wanneer ik u bel. Heb een nogal onvoorspelbare agenda namelijk.

Geeft u maar aan op welke nummer en mogelijke tijdstippen, dan neem ik contact op.


Groet
Eric Reijnen Rutten
Reactie-3:Vrijdag is passend... leest u de site maar goed na en laat dat eens 'n nachtje bezinken; 3 meiden 3x ontvoerd met criminele overheid enz.! Re: nadere info


wo 3-5-2017 23:48
Van: drs. Groenendijk MSc.

Aan: e.reijnen@gelderlander.nl;p.jansen@gelderlander.nlj.gerritsen@gelderlander.nl 

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.


Bussum, 03 mei 2017
Dag mijnheer Reijnen Rutten,
Geachte redactie van 'de Gelderlander',
Geachte eerlijke, weldenkende Nederlanders,


1. gaarne 'andersom'; geeft u maar aan wanneer u - of een andere collega/ hoofd-redactie (vervanging 2x)? - tijdens kantooruren aanwezig bent, dan zal ik 'de Gelder-lander' bellen. Daar moet toch zeker iemand/ bijvoorbeeld uw collega's 'Gerritsen en/ of Dulos' aanwezig zijn..

  • de hoofdredactie is niet onbezet, nu dhr. Jansen afwezig is, nietwaar?


2. helaas is mijn mei-vakantie maandag weer voorbij en moet er weer les gegeven worden; erg leuk, maar dan ben ik aan mijn lesrooster + reistijd gebonden en is over-leg/ contact veel moeilijker... vrijdag is echt veel beter!3. gelet op het grote schandaal van criminele burgemeester (s ? dat zal nog blijken)...

...en de collusie tussen gemeente Duiven en
de politie Zevenaar...

meen ik dat 'vrijdag' sowieso logischer is dan...

...'pas maandag', toch?


4. ik herhaal dat het ook voor 'de Gelderlander' handiger is om reeds nu aan te geven 'wat u denkt te missen?' c.q. 'welke vragen of heeft' zodat ik mij daar concreet op kan voorbereiden? Dat is wel zo effectief... heeft u de site verder al bestudeerd?


5. tot slot: nogmaals mijn dank voor uw getoonde interesse - uiteraard, indien - en gaarne verneem ik 'nader' van u of van uw collega's... plant 'de Gelderlander'... (aldus) vrijdag vanaf 11:00 uur, vast in?


Publicatie volgt sowieso.. of 'de Gelderlander' haar lezers bedient van de waarheid, is ook een prangende vraag.

  • Die u/ uw redactie volgens mij... 'tussen de regels door' zeker begreep. Nu naar bed...

Met strijdbare vader-groet,


drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Morgen 11:00 uur bellen naar 'de Gelderlander'; nochtans mocht ik - helaas - geen nadere uitleg omtrent de, door deze regionale krant, gewenste 'nadere info' ontvangen.


  • Vandaag 1.137 dagen zonder lach, knuffel en gegiechel...

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; bij voorbaat dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia