vrijdag 7 juni 2019

NÁ KEIHARDE ONTMASKERING weigert 'OP HÁÁR PIK GETRAPTE RAAD vd HOERNALISTIEK' om KLACHT verder TE BEHANDELEN = NU ingrijpen NVJ!
RAAD vd HOERNALISTIEK al ONTMASKERD - nu NVJ/ De MONCHY in GEVARENZONE!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt het opmerkelijk:

LACHWEKKEND dat de RAAD voor de JOURNALISTIEK = HOERNALISTIEK...


...zich 'OP HAAR PIK GETRAPT
                      BLIJKT TE VOELEN?'

   en nu WEIGERT OM KLACHT jegens LASTER- en
   SMAAD KRANTJE: 'De Gooi en Eemlander'/ 
   Mascini en Schneider VERDER TE BEHANDELEN!

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR JOURNALISTEN -

NVJ met voorzitter RENÉ DE MONCHY werd - voorafgaand - al VERZOCHT OM IN TE GRIJPEN!

  • WORD WAKKER, VERZET U - HEEL NL: OOK Ú, WORDT BEDROGEN!
WAT VOORAF GING:


d.d. 05-06-2019:

     'RENÉ DE MONCHY/ NVJ móet ingrijpen
      bij RAAD van de HOERNALISTIEK:
ONTMASKERDESLECHTE VERLIEZER, RvdJ'GEEN KLACHTBEHANDELING MEER'?!


GRN: Bellen met de NVJ...

     Voorzitter René de Monchy móet ingrijpen
     bij de Raad voor de 'Journalistiek=

  • Raad voor de Hoernalistiek

     én het ontslag van ongeschikte 'secretaris'
     Koene wordt geëist.


Hoofdbestuur NVJ

   René de MonchyVoorzitter NVJ
   https://twitter.com/Rene_deMonchy    
   https://www.linkedin.com/in/ren%C3%A9demonchy/

Wilma HaanVice-Voorzitter NVJ
https://twitter.com/WilmaH http://nl.linkedin.com/pub/wilma-haan/36/bb1/53b

Marjan EnzlinBestuurslid NVJ
https://twitter.com/enzlinmarjan http://nl.linkedin.com/pub/marjan-enzlin/1b/aa3/1b8


Frans PasmaBestuurslid NVJ - http://nl.linkedin.com/pub/pasma-frans/25/368/98a

Jisca Cohen Bestuurslid NVJ - https://twitter.com/jiscacohen

Renske HeddemaBestuurslid NVJ - https://twitter.com/swisstalks https://www.linkedin.com/in/renske-heddema-45087b1

Gerard Til Bestuurslid NVJ

'Herinnering - nog 1 dag voorzitter Monchy + nieuwe publicatie!


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: NVJ/ voorzitter De Monchy

Wo 5-6-2019 14:49


Geachte NVJ, voorzitter De Monchy
via bestuurssecretariaat Niels,

Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers van NL,

Geen enkele reactie van de NVJ maar wel van de RvdJ... neen; dat is nu te laat. Voorzitter De Monchy is nu aan de beurt en dient in te grijpen om nog enige 'geloofwaardigheid' voor de NVJ te behouden?! GRN verwijst kortheidshalve:

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/06/rene-de-monchy-nvj-moet-ingrijpen-bij.html

In afwachting van uw reactie, verblijft
met journalistieke groet, drs. E.M. Groenendijk MSc.

GRN niet-akkoord met kul van Koene! Natuurlijk niet - ontslag werd verzocht...


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: Raad voor de Journalistiek - Koene

Wo 5-6-2019 14:55


Raad voor de Journalistiek = Hoernalistiek, secretaris Koene,

Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers van NL,

GRN verwijst kortheidshalve naar publicatie van vandaag: ú bent uitspeeld en dient ontslagen te wordenDe beurt is nu aan de NVJ/ voorzitter De Monchy...

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/06/rene-de-monchy-nvj-moet-ingrijpen-bij.html

Met écht journalistieke 'groet', drs. E.M. Groenendijk MSc. - De Gele Camera


GRN: Omdat de NVJ op geen enkele wijze reageerde op mijn mailbericht, zoals telefonisch met mw. Niels overeengekomen, werd vrijdag d.d. 07-06-2019 éérst naar de NVJ gebeld om dáár navraag te doen.


Luister en huiver:

Groenendijk/Gooi- en Eemlander


  • PAS NÁ HET GESPREK MET DE NVJ LAS GRN DEZE KUL VAN KOENE:

VanRaad voor de Journalistiek/ Koene <raad@rvdj.nl>
Aan: drs. E.M. Groenendijk MSc.

Vr 7-6-2019 09:27


Geachte heer Groenendijk,


Hierbij deel ik u namens de voorzitter van de zitting van 14 juni a.s. het volgende mee.


U hebt u in zeer krasse termen negatief uitgelaten over de Raad en in het bijzonder over zijn secretaris.


In uw uitlatingen betwist u onder meer de onafhankelijkheid en onpar-tijdigheid van de Raad.


Met het verspreiden van uw uitlatingen – op internet en in correspondentie met de NVJ – wekt u de indrukt, dat u vastbesloten bent de reputatie van de Raad en zijn personeel te schaden.


Uw gedrag is in strijd met het doel van onze klachtprocedure en levert een misbruik van het klachtrecht op.Uw klacht wordt daarom niet verder behandeld.

De Raad zal deze beslissing openbaar maken, waarbij uw naam zal worden geanonimiseerd.


Aan de Gooi- en Eemlander wordt een afschrift van dit bericht gestuurd.


Mw. mr. D.C. Koene, secretarisRaad voor de Journalistiek
GRN: En wie is die NEP-'VOORZITTER' dan?
         Een inmiddels 73 jarige THEO GROENEVELD!

Center Ph. D. StudentsFiscal Institute Tilburg (FIT) - Laurens Wijtvliet - Research output: Contribution to journal › Article › Professional

Het getal zeventig. Of: tot ziens Theo Groeneveld:

Waarheid wordt niet gewaardeerd door Raad voor de 'Journalistiek' = Hoernalistiek...

  • 'lachwekkende' en totale ontmaskering!

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc. 
Aan: RvdJ - secretaris Koene

Vr 7-6-2019 10:36


Raad voor de 'Journalistiek' = Hoernalistiek, secretaris Koene,
Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers van NL,

In (voorlopige) reactie op de lachwekkende = keiharde betrapte RvdJ meldt klager Groenendijk (GRN) het volgende:

1.'Hierbij deel ik u namens de voorzitter van de zitting - ingehuurde mr. Groeneveld - van 14 juni mee... dat de klacht niet verder behandeld wordt.', hahaha - RvdJ ontmaskerd!

Dat kán die 73-jarige Groeneveld helemaal niet beslissen omdat reeds éérder de NVJ/ voorzitter De Monchy op zijn verantwoordelijkheid gewezen en om ingrijpen bij de partijdige klachtbehandeling door de RvdJ werd verzocht. Dáár ligt nu de bal en níet bij de RvdJ. Té laat, mr. Koene...

2. 'U hebt u in zeer krasse termen negatief uitgelaten over de Raad en in het bijzonder over zijn secretaris', hahaha - RvdJ ontmaskerd! 

Die zogenaamde 'krasse termen' van u? Waar staan die dan? GRN heeft enkele de waarheid/ feiten vermeld en uw melding zónder concretisering is niets anders dan 'meer kul van Koene'! Want: dát de Raad inderdaad niet-onafhankelijk maar partijdig is, werd onomstotelijk aangetoond.

3. 'Met het verspreiden van uw uitlatingen - op internet en correspondentie met de NVJ - wekt u de indruk dat u vastbesloten bent de reputatie van de Raad en zijn personeel te schaden', hahaha - RvdJ ontmaskerd!

Hoe 'slím' kan de RvdJ zijn? De zogenaamd 'onafhankelijke' RvdJ toont zélf aan dat de NVJ en de RvdJ '4 handen op 1 buik zijn', nu de secretaris verwijst naar correspondentie van GRN aan de NVJ die NIET met de RvdJ gedeeld werd. Als de RvdJ zich daar desondanks 'over opwindt' dan betekent dat dat de NVJ de aan hen gerichte correspondentie met de RvdJ deelde! Dank u, secretaris voor deze bevestiging van ons vermoeden!

Daarnaast: GRN had en heeft niet de intentie om welk personeelslid van noch de RvdJ zelf te schaden. GRN publiceert slechts over geconstateerde wantoestand = niet-onafhankelijke, partijdige wijze van RvdJ-klachtbehandeling en onafhankelijk van de persoon. Nu echter gebleken is dat de RvdJ-secretaris totaal ongeschikt voor die belangrijke taak is (want: meten met 2 maten), werd de NVJ om direct ingrijpen en ontslag van disfunctionele Koene verzocht.

Niet GRN schaadt de reputatie van de Raad/ personeel... dat doet/ doen zij zélf! En in plaats van 'kritisch naar zichzelf te kijken', is de RvdJ/ secretaris Koene nu kennelijk 'op de tenen getrapt'? GRN herhaalt: eigen schuld, dikke bult.

4. 'Uw gedrag is in strijd met het doel van onze klachtprocedure en levert een misbruik van het klachtrecht op.' hahaha - RvdJ ontmaskerd!

Werkelijk schókkend; wat een RvdJ-arrogantie! 'Omdraaien van de feiten', dát is wat secretaris Koene/ RvdJ hier doet! 

Want: GRN gedraagt zich altijd fatsoenlijk en houdt zich aan de feiten. Kritisch, dat zeker maar nergens ongepast c.q. ongefundeerd. De RvdJ daarentegen blijkt met twee maten te meten én poogt - geheel ten onrechte - klager in diskrediet te brengen. Het doel van GRN was en is een 'behoorlijke, onpartijdige klachtbehandeling' maar het doel van de RvdJ (b)lijkt daarentegen te zijn: 'klachten afwijzen, ongeacht alles'. 

GRN misbruikt op geen enkele wijze het klachtrecht, zoals de RvdJ/ secretaris Koene dan wel die 'voorzitter Groeneveld' ten onrechte stelt. Het is juist de RvdJ die niet in staat is gebleken om te voldoen aan de wettelijke vereisten van het klachtrecht, o.a. H9 van de Algemene wet bestuursrecht! Daarover werd de NVJ in de plicht genomen en voorzitter De Monchy verzocht om 'binnen 2 dagen' in te grijpen. 

5. 'Aan de Gooi- en Eemlander wordt een afschrift van dit bericht gestuurd.', hahaha - RvdJ ontmaskerd!

Zónder het ingrijpen/ de reactie van de NVJ af te wachten, wordt beklaagde Gooi en Eemlander snel snel op de hoogte gesteld dat 'de klacht niet wordt behandeld'? Dat is zéér prematuur, secretaris Koene en GRN zal de G&E daarvan eveneens op de hoogte stellen!


Met ontslag-van-de-RvdJ-secretaris-eisende-'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc. - échte burgerjournalist
In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en NLDe waarheid wordt niet gewaardeerd door de Raad voor de 'Journalistiek' = Hoernalistiek...

  • 'lachwekkende' en totale ontmaskering!

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: NVJ/ voorzitter De Monchy

Vr 7-6-2019 10:37


Geachte NVJ, voorzitter De Monchy, bestuurssecretariaat Niels,
Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers van NL,

In aanvulling op mijn telefonische boodschap aan het bestuur na doorverbinden door de NVJ het onderstaande mailbericht.

Er kan géén sprake zijn van 'niet-behandelen van de klacht jegens de Gooi en Eemlander' - de NVJ móet ingrijpen en GRN zal aldus publiceren, zoals aangekondigd.

  • GRN eist correctie van de RvdJ door de NVJ en melding daarvan uiterlijk d.d. 10-06-2019.

In het belang van Échte Journalistiek verblijft, drs. E.M. Groenendijk MSc.GRN: Helaas 'ongeschikt' gebleken RvdJ-secretaris...

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia