donderdag 15 augustus 2019

Verkiest JOHN DE MOL/ TALPA 'ZAKELIJKE OVEREENKOMST' = AFKOOP-SOM bóven AANGIFTE tegen AGRESSIEVE MEDEWERKER? 'REALITY-TV'!!
'UTOPIA' van TALPA-TV = JOHN DE MOL Jr. bewaakt door AGRESSIEVE-MEDEWERKER:


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - KIJKT NOOIT NAAR TALPA-PRUT-PROGRAMMA'S:

ÓÓK NIET NAAR 'UTOPIA', NOOIT NIET.

Maar dat hij DOOR een TALPA-MEDEWERKER AGRESSIEF WERD BEJEGEND... DÁT PIKT GRN VAN NIEMAND - OOK NIET VAN 'DE MOL'-PEOPLETJES, natuurlijk niet!


Mogelijk dat TALPA-BAAS: JOHN DE MOL bereid is om een 'ZAKELIJK VOORSTEL' aan GRN TE DOEN? Eens onderzoeken hóe het er al dan niet wérkelijk aan toe gaat bij TALPA?

BEGRIJPT de heer DE MOL dat:   En: HOE GAAN WIJ DIT NU - als 'gentlemen?' -
   OPLOSSEN, JOHN?

   GRN biedt TALPA = JOHN DE MOL Jr.
   de MOGELIJKHEID om IN OVERLEG
   TE TREDEN en aldus TOT EEN SCHIK-
   KING TE KOMEN...Er wordt door GRN  absoluut géén enkel persoonlijk winstbejag nagestreefd!

Dus, mijnheer De Mol: gaarne verneemt GRN
uiterlijk morgen via het mailadres:

  • stoppasfamiliedrama@outlook.com

of u bereid bent met De Gele Camera in gesprek te gaan, als gentlemen? Indien, dan gaarne maandag een afspraak...

GROENENDIJK GROET,

IN HET BELANG VAN DE KINDEREN, VROUWE JUSTITIA en...

  • in het belang van NEDERLAND!


WAT VOORAF GING:


d.d. 15-08-2019: 'EINDE 'UTOPIA', JOHN DE MOL met je
                           AGRESSIEVE TALPA-MEDEWERKER die...


NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW:


Het vervolg:


Talpa-agressieveling bij Utopia-terrein!


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.
Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: utopiawebredactie@talpa.tv

Do 15-8-2019 12:39


Geachte Utopia-redactie, geachte heer De Mol,

Kortheidshalve verwijst Gele Hesser GRN naar onderstaande publicatie:

#RealityTV #GentlemensAgreement #JohnDeMol Verkiest JOHN  MOL/ TALPA 'ZAKELIJKE OVEREENKOMST' = AFKOOP-SOM bóven AANGIFTE tegen AGRESSIEVE MEDEWERKER? 'REALITY-TV'!! https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/08/verkiest-john-de-mol-talpa-zakelijke.html

Gaarne reactie van de heer De Mol, uiterlijk morgen.

Met Gele Groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. 
In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia