woensdag 22 mei 2019

STRESS-VRIJ: 'MOOI-GOOI en GROEN moet je DOEN'... = ONTSPANNENDE WANDELING mét bonus, géén kaart: RENNENDE REE & WAGGEL-GANZEN!

ONTSPANNENDE WANDELING mét bonus: RENNENDE REE en WAGGEL-GANZEN:


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - houdt van:

  De NATUUR en vindt het GOOI MOOI...

  Dan loop je buiten en opeens:

  • 'n RENNENDE REE die NIEUWSGIERIG naar GROENE WANDELAAR was... en vice versa!

Wikipedia:

De ree (Capreolus capreolus) is een evenhoevig zoogdier uit de familie van de hertachtigen (Cervidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd als Cervus capreolus in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus.

De ree heeft een zandgele tot roodbruine zomer-vacht, 's winters is deze meer grijsbruin tot zwart
van kleur. Volwassen dieren hebben geen vlekken. Duidelijk zichtbaar is de witte tot gelige rompvlek.
Bij mannetjes is deze vlek 's zomers vrij onduidelijk. De neus is zwart en de kin is wit. De staart is vrij klein (twee tot vier centimeter lang) en enkel zicht-
baar tijdens het ontlasten. 's Winters steekt bij het vrouwtje een bosje witte haren tussen de achterpo-
ten naar achteren. Dit lijkt wel op een staart, maar is het niet. Het volwassen mannetje, de reebok, heeft een eenvoudig gewei, bestaande uit meestal twee tot drie punten. Reebokken met vier tot vijf punten zijn uitzonderingen. Het gewei is meestal ongeveer 25 centimeter lang. 's Winters groeit het gewei onder een basthuid, deze wordt afgeschuurd tussen maart en juni. Tussen oktober en januari wordt het gewei afgeworpen. Een enkele keer komen ook vrouwtjes, reegeiten, met een gewei voor.


Een jonge reebok van een jaar met alleen nog twee knopjes wordt wel knopbok genoemd. Wanneer het gewei nog geen vertakkingen vertoont, noemt men het een spitser; dit hoort bij een leeftijd van rond de twee jaar. Een gaffel heeft één vertakking. Het aantal vertakkingen is geen indicatie van de leeftijd: ook een jaarling kan al een gaffelgewei of een zesender-gewei hebben. Dit is erfelijk bepaald en afhankelijk van de conditie waarin de bok verkeert.

Oudere reebokken hebben meestal een zogenoemde zesender met twee keer drie punten. Op latere leeftijd kunnen ze weer een vertakkingsloos gewei krijgen. De ree heeft een kop-romplengte van 95 tot 140 centimeter, een lichaamsgewicht van 16 tot 35 kilogram en een schofthoogte tussen de 60 en de 90 centimeter. Mannetjes zijn meestal groter dan vrouwtjes.


MEER 'MOOI GOOI':


d.d. 21-04-2019: 'GELE HESSER GROENENDIJK vindt HET GOOI écht HEEL MOOI: nu nog de GELE SPIRIT laten ONTWAKEN!


d.d. 06-05-2013: 
Pierre Hendrix'Zo mooi is het Gooi- met Pierre op de fiets ;-)'

  • Stukje rond kijken chill op het fietsje door het mooie Gooi! Uiteraard altijd met commentaar...
GRN: Straks EU-NEP-VERKIEZINGEN-video's... nu nog even nagenieten van die MOOIE, ÉCHTE NATUUR!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia