vrijdag 22 februari 2019

NOS? Wat 'n SCHIJTLIJSTERS! Doe je 'n GEEL HESJE AAN, gaat de - eerst open - DEUR snel DICHT: hoe bang zijn GELAUFF & VAN CANN wel niet?!
NOS: Angsthaas, Bangerd, Bangerik, Bangeschijter, Bloodaard, Haasvreter, Schijtbak?'


Jammer, jammer maar... 'helaas; pindakaa's De accu van de GELE CAMERA was (bijna) leeg...

...volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - schakelde over op de mobiele telefoon = stupid phone voor bovenstaande, ontluisterende audio-opname:

  NOS = SCHIJTLIJSTERS
  van de ERGSTE SOORT,
  
   aldus GRN --->

Betekenis NOS? Volgens GRN staat dat voor:

   Angsthaas, Bangerd, Bangerik, Bangeschijter,
   Bloodaard, Haasvreter, Schijtbak,Schijtebroek,
   Schijterd, Schijthuis, Schijtlister, Schijtluis,
   Schotelvod...

'Doe je een GEEL veiligheidsHESJE AAN, GAAT de (eerst open) DEUR (snel) DICHT - hoe bedoel je:


Vindt u dat ook niet - oprecht - SCHOKKEND
Zinloos buitensluiten van Gele Hesser GRN?

Let wel:

de NOS wordt betaald van ONS - dus ook Groenendijk's - BELASTINGGELD!WAT VOORAF GING:


d.d. 22-02-2019: 'NOS/ GELAUFF en VAN CANN tonen GEEN BALLEN... 


       100% BEWIJS: MISDADIGE OVERHEID!'


   GRN:

   Met DAPPERE DIDI werd inmiddels - via de mail - 
   overleg gevoerd/ afgestemd en GRAAG worden
   
   WIJ SAMEN en/ of met de GELE HESJES NL 
   uitgenodigd voor:


   HET VERVOLG
    - ECHT NIEUWS!

     Toont de NOS = tonen GELAUFF
                             en VAN CANN


   alsnog 'BALLEN' of... was 'ONTVANGST' d.d. 16-02-2019 alleen maar
   - zoals altijd - 'voor de show/ voor het plaatje' =
    
    doen alsof...


GELE HESSER GRN houdt WAKKERE, EERLIJKE en ZELF-NADENKENDE BURGERS op de hoogte...


d.d. 10-01-2019: ViralHog:


Blijft NOS = FAKE NEWS of NU ECHT NIEUWS brengen = GELE HESJES uitnodigen?!


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: NOS/ manager communicatie & marketing
Vrijdag 22-2-2019 13:19


Hallo NOS,
'manager marketing & communicatie' mw. Quant MSc.,
Geachte Wakkere, Eerlijke, Zelf-nadenkende Burgers van ONS NL,


1. Volhardend vader, recht-zoekend burger en GELE HESSER drs. Erik M. Groenen-dijk MSc. stond afgelopen zaterdag, d.d. 16-02-2019 met de GELE FAMILIE voor het NOS-gebouw op het Journaalplein in Hilversum.

Dit onder het motto:

  • 'Als de NOS niet naar ons HESJES toe komt, dan komen de GELE HESJES NL wel naar de NOS toe!'

Kortheidshalve wordt verwezen naar recente publica-tie van DE GELE CAMERA:

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/02/op-hsumse-markt-dat-zijn-bandieten.html
2.  Nadat de NOS-BAZEN/ dhr. GELAUFF en mw. VAN CANN toch hun gezicht lieten zien en BEZORGDE NEDERLANDERS = GELE HESJES NEDERLAND te woord stonden, werden zij op verschillende thema's aangesproken waarover de NOS helemaal niet of slechts ten dele informeert en zelfs betrapt werd op manipulatief 'knip- en plak-werk' mbt. president Poetin/ Rusland.


Maurice Fonhof was duidelijk waarom GELE HES-JES de NOS totaal NIET VERTROUWEN, zoals Leo Stoter als NOS-TABOE-THEMA'S bijv. noemde:

   'STOP CHEMTRAILS'
   en 'STOP 5G' maar...

...daar kwam van Gelauff/ Van Cann geen valide, geen betrouwbaar antwoord op! Rarara, hoe 'toevallig'... niet dus:

  • de NOS = MINDER DAN DE HALVE WAARHEID!

Didi de Vries sprak de NOS aan op de eenzijdige berichtgeving over 'JEUGDZORG' waar 'HET KIND' en/ of 'DE OUDER' niet of op eenzijdige. negatieve wijze worden neergezet. Het ligt nooit aan jeugdzorg en ook nooit aan de familierechters... zo bericht de NOS altijd.

Dit IN TEGENSTELLING tot DE WAARHEID zoals ook GRN dat heeft ervaren:

   JEUGDZORG is CRIMINEEL

    en FAMILIERECHTERS zijn 
   MISDADIG in Nederland!

     Géén 'incidentele fouten'...
     maar STRUCTUREEL WANBELEID.

Dat is de waarheid en niets dan de gehele waarheid die deze drs. GRN MSc. inderdaad

100% BEWIJZEN kan:3. De NOS - en diverse omroepen op het FAKE MEDIA PARK - werd(en) aangeschreven maar PUBLICATIE werd GEWEIGERD, ondanks onomstotelijk bewijs. Klaarblijkelijk willen 'ze' niet en DOEN MEE MET DOOFPOTTERIJ. Dat is de enige, valide conclusie die ook over de NOS te trekken is:

NOS = Nepnieuws Onder Staatstoezicht.

   Het ECHTE NIEUWS wordt...
   NIET GEPUBLICEERD door de NOS!

Gelauff/ Van Cann werden door GRN...

...persoonlijk uitgedaagd om DIDI en GRN uit te nodigen om DIE KANT VAN HET VERHAAL - over HET KIND en DE OUDER(s) - bjj de NOS/ Nieuwsuur te vertellen maar helaas..

tot op heden GEEN REACTIE terwijl GRN's contactgegevens gewoon op de site staan en DIDI in GRN's herinnering zelfs haar visitekaartje overhandigde!

Kortheidshalve wordt verwezen naar recente publicatie van DE GELE CAMERA:

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/02/gele-hesjes-nl-hilversum-maak-de-nu-nog.html

4. Gisteren, d.d. 21-02-2019 was GRN toch in Hilversum vanwege AANGIFTE tegen regionale nep-krant 'De Gooi en Eemlander' waarna op de terugweg andermaal bij de NOS werd aangebeld als volgende poging om...

  • met GELAUFF en/ of VAN CANN in DIRECT CONTACT te KOMEN.

Kortheidshalve wordt verwezen naar recente publicatie van DE GELE CAMERA:

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/02/gele-hesser-grn-is-lief-en-aardig.html

5. Bij deze DAAGT GRN de NOS/ GELAUFF en VAN CANN - andermaal - UIT om ONS GELE HESJES TE ONTVANGEN en in OVERLEG TE GAAN over ECHT NIEUWS - OOK ALS DIE (zeer) NEGATIEF VOOR DE ROVERHEID BLIJKT TE ZIJN...

  • GELE HESJES NL EISEN ECHT NIEUWS, het HELE NIEUWS en NIETS ANDERS DAN het NIEUWS!

Graag komen DIDI en GRN samen over dieptrieste maar vaak-voorkomende en onacceptabele JEUGD- en FAMILIERECHTERS-ELLENDE vertellen...

  • DAT HOUDT namelijk NIET OP, NIET VANZELF.


Eveneens zijn de GELE HESJES HILVERSUM bereid om met een - nader te bepalen - DELEGATIE bij de NOS op bezoek te komen om...

   NOS-TABOE-THEMA'S te bespreken 
   = ECHT NIEUWS te (laten) GAAN BRENGEN!


In afwachting van uw CONCRETE UITNODIGING(en) verblijft,

Gele Hesser GRN/ Erik Groenendijk, Bussum
Tegen NOS = Nepnieuws - Onder Staatstoezicht

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia