vrijdag 7 december 2018

Wat GELE HESJES verbindt? TEGEN RUTTE-3 en VOOR NEDERLAND - dat voelt goed! VREEDZAAM, VOLHARDEND en MASSAAL PROTEST - Ö. Akyol!GRN: Wij zijn VOOR NEDERLAND en TEGEN RUTTE-3 - dat zijn de GELE HESJES NL!

Nep-'ELITE' (1%) en meelopers (19%) zijn HEEL BANG voor GELE HESJES NL (80%):Volhardend vader en recht-zoekend burger, tevens GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt het niet moeilijk te begrijpen wat die GELE HESJES verbindt. De zeer grote afkeer tegen 'de elite' met hun;

  • 'wij maken het NL-volk kapot'-strategie!!

Dat het op vele manieren-gepakte volk zich verzet tegen die maatregelen die hen persoonlijk treffen, is logisch... 'slimme' Özcan Akyol?! Wat hen in ieder geval verbindt, is het volgende:TEGEN RUTTE-3:

Daar kun je 'gebrek aan sociale huurwoningen, veel te hoge brandstofprijzen, NOS = fakenieuws' onder scharen, zijnde Akyol's voorbeelden maar daar zijn nog veel meer goede gronden te noemen! Vast en zeker allemaal gegrond... Rutte-3 verraadt het volk!

GRN's redenen om zich aan te sluiten zijn: 'criminele jeugdzorg en misdadige familierechters' - maar of Akyol daarover met GRN - op tv. - in gesprek wil/ mag? Vooral dat laatste is problematisch... wedden?!

  • GRN = keiharde BEWIJZEN dat NL bananenrepubliek is!


VOOR NEDERLAND:

Daar kun je bijvoorbeeld 'het sluiten van alle gren-zen' onder plaatsen enne... dat is inderdaad een heel goed plan, geachte Özcan Akyol. Vindt ook deze GRN zonder 'te stampvoeten' en gebaseerd op verstand!

Als 'Nederlanders' geen Nederlands spreken op straat en zich geen Nederlander voelen dan...

...is het hoogste tijd om de grenzen te sluiten en eerst iedereen Nederlander te laten zijn. Met alle ver-schillen, maar allemaal Rood-Wit-Blauw en ook 'maar' 1 nationaliteit: de Nederlandse

Afschaffen die 'dubbele nationaliteit' dus. GRN stelt voor:


Als je 18 bent krijg je nog 3 jaar om te beslissen en met 21 jaar kies je:


Voel je je Echte Nederlander, inclusief de verschillen? Prima en fijn dat je ook Nederlander wilt zijn en bent! Maar... dan wel graag dat andere paspoort teruggeven aan het land van herkomst. Die is niet meer nodig want je bent nu Nederlander! En kan dat teruggeven (helaas) niet? dan geen NL-stemrecht totdat dat andere land door hen overtuigd is om vorig paspoort te kunnen teruggeven. Want: je bent Nederlander, maar dan ook helemaal en niet 'half-half'= 'met 2 nationaliteiten': dat is 'raar'... je bent toch ook niet tegelijkertijd voort Ajax en voor Utrecht? Dat gaat niet samen volgens beide supportersgroepen. Tegelijkertijd geldt: wie Nederlanders discrimineert - Jan, Piet, Hassan of Mohammed - wordt keihard aangepakt... dat is eerlijk, nietwaar?!

Voel je je meer een andere nationaliteit? Ook prima, maar dan graag het Neder-landse paspoort teruggeven, want je voelt je toch meer die andere nationaliteit! Nog-maals, helemaal prima maar dan hoeft diegene ook niet dezelfde rechten en plichten als een Echte Nederlander (= 1 nationaliteit) te hebben. Bij deze keuze kan een tijde-lijke verblijfsvergunning worden verleend afhankelijk van nader te bepalen criteria, maar 'stemmen in NL? Neen, dat niet meer want hij/ zij wil geen Nederlander zijn en hoeft dan ook niet over Nedrland mee te beslissen. Dat is eerlijk, nietwaar?!


---

d.d. 07-12-2018: 'GELE HESJES GRN wil er in Den Haag bij zijn als...


       - Fake Media Park H'sum op 15-12!'
Meer ECHT NIEUWS = GELE HESJES volgt straks...Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia