zaterdag 12 mei 2018

OIA-15: Rouvoet's duivelse 'scheiden zonder schade' = belediging 'ver-stoten' ouder(s)/ PAS-kinderen; keihard bewijs van overheidsmisdaad!GRN weet zeker dat 'als de hel bestaat'... Rouvoet CS daar 'n warm welkom krijgen!
GRN: Scheiden zonder schade? Niet als Rouvoet CS de scepter zwaaien... naar de nor!


d.d. 11-05-2018: J. Zander


Ik heb veel moeite om mijn woorden op het scherm te krijgen. Ik laat het even bij wat rauwe werkelijk-heden die ik snel kwijt wil.

De plannen van Rouvoet zijn een regelrechte belediging voor al die vaders en an-deren die al jaren het gerotsooi rond kinderen en scheiding (tussen kinderen - ouders) proberen aan te pakken. Dat aanpakken gebeurt niet alleen door kritiek op het eigen functioneren maar uiteraard ook door kritiek, ernstige kritiek, op het functioneren van zogeheten professionals. Al 20 jaar geleden was de Raad voor de Kinderbescherming bereid dat te erkennen.

 • Ondertussen is het alleen maar erger geworden.


Maar wat zegt Rouvoet CS nu:

   Ik maak hierbij nog wel een opmerking

   Hoezeer ook te begrijpen vanuit het ervaren onrecht 
   en de vaak jarenlang opgebouwde gevoelens van
   frustratie en onmacht

   ...is het niet behulpzaam dat van de kant van de ver-
   stoten ouders’ en hun belangenorganisaties vaak

   ...alle hulpverlenende, jeugdhulp- en justitiële instan-
   ties worden gewantrouwd en beschuldigd van mede-


plichtigheid aan het contactverlies.GRN maakt deze opmerking:Niet:


'ervaren' onrecht en opgebouwde gevoelens van frustratie en onmacht;


'niet behulpzaam dat de ‘verstoten ouders'...

...alle hulpverlenende, jeugdhulp- en justitiële instanties wantrouwen en beschuldigen van

medeplichtigheid aan het contactverlies.


Maar wel:


 • Zeer gegronde gevoelens van verdriet, boosheid en door GRN omgezet in strijd;


 • Keiharde bewijzen van niet alleen 'mede-plichtigheid' maar juist door de overheid georganiseerde (en mogelijke) vader-ver-vreemding = de smerigste misdaad ooit;


 • Criminele jeugd'zorg', misdadige familie'recht'ers/ 'griffiers en presi-denten' en wetsminachtende Politie, Openbaar Ministerie plus dito Ministerie van Justitie en Veiligheid/ mr. Grapperhaus en drs. Dekker!


Jegens deze 100% misdadigers - meer dan 50 personen! - werd door GRN consequent aangifte gedaan maar - zoals dat door de 'club tegen het volk' wordt 'opgelost':

'zij' dekken elkaar allemaal... ongeacht de keiharde bewijzen van het tegendeel. En dat blijft voor GRN en ieder rechtschapen mens: onacceptabel!

 • Het is 1 grote nep: 1 grote oplichtingspraktijk: Nederland is helemaal geen rechtsstaat maar in werkelijheid 'n vieze, koude, kale, kolere KROMSTAAT!


Met mijn drie allerliefste dochters als grootste slachtoffers en dat pikt hun vader, deze PapaErik niet; nooit worden 'de meiden' in de steek gelaten...


GRN ontmaskert alle misdadigers...

   - inclusief mw. S.S. die morgen niet het recht
   heeft om 'Moeder?dag' te vieren... die ere-
   titel verdient zij namelijk allang niet meer! -

...en vecht voor zijn allerliefste drie dochters en Vrouwe Justitia!

Want:


De waarheid en...

 • echte liefde van PapaErik voor zijn dochters LJI duren het langst!


Vervolg: J. Zander

 • Rouvoets ontkenning van de rauwe werkelijkheid van scheidingsterreur:

Dit is niet alleen een wat onderbelichte weergave van de mening van verstoten ouders, die vaak ook nog verstoten burgers zijn, maar ook

 • een ontkenning van de werkelijkheid van actieve verstoting door zogeheten professionals zelf.

En verder markeert het dus een aanzienlijke backlash in het zicht van de instanties op hun eigen functioneren. Niet verwonderlijk als je ziet wie de commissies van Rouvoet bevolkten.

 • Het is gewoon het schoonpraten van hun eigen wanpraktijken!


Recente GRN-publicaties mbt. 'Ratten van de RvdK', Grapperhaus, Dekker en Rouvoet:


d.d. 27-10-2018: 'Grapperhaus-valt-in-duigen: getuige Holleeder niet beschermd end.d. 09-11-2017: 'Onmogelijke combinatie = Roeters/ Raad voor de Kinder-
                          NIET-'bescherming en moeder-curator Hopmans! 


Leugenaars die over waarheid spreken? Hahaha, je zou er bijna van gaan lachen als die smeerlappen niet ons kind/ onze kinderen in pijn, ellende en verdriet (laten) storten om... er zelf beter van te worden! 'Geld, macht en smerige zaken', dat is waar het dat soort 'professionals' werkelijk om gaat.


De echte kinderbelangen - om nog maar niet van vader-belangen te spreken - worden stelselmatig genegeerd en 
vertrapt;

 • familiewetten geminacht en aan de laars gelapt en...
       tegelijkertijd hebben ze 'het lef' = vuile, smerige leugen-
       praat om zichzelf als 'beschermers van kinderen en wet'
       te laten vieren. Gatverdamme; bahbahbah!

Hoe geest-es-ziek is dat wel niet? Inderdaad, heel erg ziek!'Scheiden zonder schade'? Eerlijk delen?

 • Niet alles is tegenwoordig '(ver) beter (d). Zeker niet met huichel- en geen 'echte christen'-Rouvoet!


'Vroeger'...

 • ...werden dit soort misdadigers 'gevierendeeld'!


d.d. 24-03-2018: 'OIA-14: 'Jeugdzorg/ familierechters' verkrachten (belang van
                           het) kind en dekken elkaar af; vieze criminelen!

 • Rouvoet/ Christenunie = duivels!'
GRN gaat zijn aandacht weer - voornamelijk - richten op het figuurlijk 'afschieten van criminele jeugd'zorg' en misdadige familie'rechters'. Het is 'lekker weer' en dus geen 'reden' om niet te komen opdagen bij komende OIA-acties!


Want: echte ouders zijn Ouders In Actie! Aanmelden via:
d.d. 04-01-2018: 'Ouders In Actie: wilt u uw kind(eren) weer zien?
                           Niet x-keer per jaar... maar iedere dag?Wordt vervolgd...

 • Uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia