zaterdag 31 maart 2018

VuVuDu is als 'slaaf van oranje' en lacht het domme volk en ook het GDP stiekem uit. Blijf niet achter in het mijnenveld met enkel... een lege laars!


GRN: precies zo doet de VuVuDu met 'het volk'... blijf niet achter met een lege laars!


GRN adviseerde 'protest' = BSOV te stemmen; 't Goois Democratisch Platform won:Wel in de politiek-geinteresseerde volhardend vader, recht-zoekend burger tevens Bussummer drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft zijn eigen, voornamelijk negatieve, ervaringen met zowel de landelijke alsook de regionale politiek gemaakt en vond dat ook op lokaal niveau de mede-mensen wel opgeschud mogen worden.

Nep-'burgemeester' - ook VVD-er: Han ter Heegde

'Verbeter de wereld, begin dicht bij huis', maar helaas;  met uitzondering van o.a. het GDP reageerde geen enkele politicus/ bestuurder van Gooise Meren inhoudelijk op GRN zijn keurige brieven... ook nep-'burgemeester' Ter Heegde niet. Die had het 'zo druk' met kiezers achterop de fiets naar het stembureau te brengen dat hij 'vergat' om de keurige brief van eveneens stemmer GRN te antwoorden... of was dat geen 'toeval of blijven liggen'? Bevalt het Ter Heegde niet dat 'zijn nep-politiek' doorgeprikt wordt en GRN zich wel oprecht grote zorgen maakt over de dagelijske vergiftiging van onze leef-omgeving/ lucht middels chemtrails?!d.d. 19-03-2018: 'GRN stemde 'protest' en dus op lege BSOV-zetel in Gooise gemeenteraadhet is toch allemaal nep!

  • Chemtrails zijn wel echt - we worden vergiftigd!'


d.d. 20-03-2018:
Gooi en Eemlander - PvdA/ Rolien Bekkema


  • 'Bij negatieve uitlatingen op social media nodig ik mensen uit'


'Bij negatieve uitlatingen op social media nodig ik soms mensen uit voor een face-to-face gesprek.

Iemand heeft boos achter z'n - of haar! gaarne m/v - toetsenbord zitten rammen, kennelijk zit er iets dwars.


Of ze zijn dan verbaast dat je reageert of je hoort er niks meer van.'


GRN: zegt fractievoorzitter Rolien Bekkema van de PvdA/ Goois Meren, maar... dat deed ze tot op heden niet. 'Erg jammer'. GRN vertrouwt noch haar, noch die PvdA.d.d. 22-03-2018: BussumsNieuws


  • Lokale partijen reageren aangenaam verrast op uitslag

'Veel gejuich bij lokale partij GDP, Hart voor BNM en de ChristenUnie. Deze drie partij-en mogen gezien worden als de 'winnaars'. Niet in zetelaantallen want de grootste blijft de VVD.'

'Fractievoorzitter Alexander Luijten (VVD) is tevreden met de uitslag. We hebben het gevoel dat we beloond zijn voor onze standvastige manier van bestuur. En dat we de grootste zijn gebleven met 7 zetels. Het totaalbeeld noemde hij wel versnipperd en aan een voorspelling over coalitiebesprekingen wilde hij zich nog niet wagen.'
d.d. 16-01-2018:

'Wilt u ook NIET vergiftigd worden door chemtrails boven onze hoofden?

Wat doet de regionale politiek in Gooise Meren...?
GRN stemadvies volgt!'

Op 13 jan. 2018, om 15:24 heeft volhardend vader, recht-zoekend burger en inwoner van de gemeente Gooise Meren/ Bussum het volgende geschreven:Geacht Goois Democratisch Platform, geachte heer Kruijt, ...

3. Gaarne verneemt GRN of (nader) met de fractie in gesprek bent geweest over 'hoe chemtrails ook in Gooise Meren te stoppen' en welk standpunt door uw fractie wordt in-genomen = welke concrete stappen het Goois Democratisch Platform al dan niet gaat zetten? GRN verwijst daarbij nogmaals naar zijn brief d.d. 04-01-2018 en hoopt dan ook spoedig (schriftelijk) van u te vernemen!

Uiteraard zal GRN de imwoners van Gooise Meren op grond van uw reactie(s) een pas-send 'chemtrail stem-advies' voor de komende gemeenteraadsverkiezingen geven.

Met verontruste burgergroet,

drs. E.M. Groenendijkj MSc. - Luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaBeste heer Groen,

Dank voor uw mail. Ik had het wel op prijs gesteld als u vooraf had aangegeven dat u ons gesprek opnam en wilde gaan publiceren.


Ik heb denk ik duidelijk aangegeven hoe wij hierover denken.

Het is een gemeente overstijgend issue, waar wij desalniettemin als gemeente aandacht voor kunnen vragen bij provincie en/of Rijk.

Bij onze partij bestaat tevens de mogelijkheid om dit 
onderwerp zelf als initiatief te publiceren op ons platform en bij voldoende steun via onze GDP op de politieke agenda te krijgen.

Ik wens u nog een prettig weekend.

Met vriendelijke groet, Jelmer Kruyt
Goois Democratisch Platform - gemeenteraad Gooise Merend.d. 22-03-2018:

...aan een voorspelling over coalitiebesprekingen wilde hij zich nog niet wagen.'... Dit laatste was wel iets waar fractievoorzitter Jelmer Kruyt van het GDP (Goois Democra-tisch Platform) duidelijk iets voor voelde.

Hij daagde daarom direct de VVD als grootste partij uit. 'We hebben al eerder aangegeven dat we bestuurlijke verantwoordelijkheid willen.

  • Maar de VVD is de grootste partij en ik heb ik de wandelgangen al gehoord dat ze ons willen uitsluiten van de coaltieonderhandelingen.'


GRN: tja, beste JelmerAllereerst nog mijn oprech-te felicitaties met het behaalde verkiezingssucces en +1 zetel (of +4; afhankelijk van hoe er geteld wordt) voor het GDP.

Maar of dat betekent dat jullie 'mee mogen regeren/ beturen'...?

Het lijkt er niet op. Ondanks het succes wordt het GDP 'gewoon' genegeerd als 'straf omdat jullie met de VVD ruzie maakten', althans zo (b)lijkt dat te zijn, aldus GRN.

  • Enorm frustrerend, nietwaar? Ik voel met u mee.

Kunt u zich voorstellen hoe het voelt om alle bewijzen daarvan te hebben dat Nl allang geen 'recht- maar een kromstaat' is waar een 100% criminele burgemeester De Lange van Duiven/ Gelderland nog steeds niet vervolgd werd voor medewerking aan 3e, internationale kinderontvoering? Accepteert u dat wij allemaal vieze smerige chemtrails moeten inademen... 'omdat de elite' ons zo snel mogelijk dood wil hebben? We zijn namelijk met 'te veel en te kritische mensen' die zijn namelijk lastig te sturen... en mogen niet meebesturen.

  • Hoogste tijd om uit 'n ander vaatje te tappen, nietwaar Jelmer? GRN groet.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Gooise Meren - GDP wint en BSOV niet:


https://gooisemeren.nl/gemeenteraadsverkiezingen-en-raadgevend-referendum-21-maart-2018/vastgestelde-uitslag-verkiezingen/?L=0Vastgestelde uitslag gemeenteraadsverkiezingen Gooise Meren


Lijst Partij Aantal stemmen Percentage Aantal zetels 2018 Aantal zetels 2015

1 VVD 5580 20                       7 8

2 D66 3630 14                       4 5

3 CDA 2395 9 3 5

4 PvdA 2499 9 3 4

5 GroenLinks 2926 11 3 3

6 Hart voor BNM  3377              12  4  2

7 50PLUS 2273               8  2  2

8 ChristenUnie  771  3  1  -

9 GDP 3547 13 4 -

10 BSOV 127 1 - -


Aantal stemmen, kiezers, opkomst:

Aantal kiesgerechtigden: 43.566
Totaal aantal geldige stemmen op een kandidaat: 27.125
Aantal blanco stemmen: 106; aantal ongeldige stemmen: 71
Aantal kiezers: 27.302; opkomstpercentage: 60 

Voorkeurstemmen en gekozen kandidaten; uitslagen per kandidaat, per lijst, per stem-bureau; bekijk het proces-verbaal met de vastgestelde uitslag van de gemeenteraads-verkiezingen Gooise Meren


Aanduiding politieke groepering
Behoud Oud Valkeveen

- BSOV - lijstnummer 10

Naam kandidaat               Aantal stemmen

1 Kriek, D.W.J.M. (v)                  82
2 Faerber, M.G. (m)                     4
3 Post, L.E.M. (v)                       24
4 de Langen, J.W.H. (m)             17GRN: Veel dank aan die 126 andere BSOV-'protest'-stemmers in Gooise Meren... echt toppie! Met 127 stemmen geen zetel maar de ChristenUnie met 771 stemmen wel net 1 zetel... we kwamen slechts 644 stemmen tekort! Misschien dat wij 'de volgende keer' maar eens mee moeten gaan doen met een echte regionale protest-partij? GRN gaat zich informeren en komt hierop terug.d.d.28-03-2018: BussumsNieuws

  • 'Door met VVD, D66, CDA en GL? --->


Of gaan de 'lokalen' een rol spelen?

Of het GDP een van de coalitiepartijen gaat worden valt te betwijfelen. GDP-raadsleden Jelmer Kruyt en Erik-Pieter Vlaanderen werden het afgelopen jaar na een vete met veel bombarie door de VVD op straat gezet. Ook daarna klonk er met grote regelmaat felle kritiek over en weer.'

'Het GDP gaf afgelopen week al aan gehoord te hebben dat de VVD samenwerking met het GDP uitsluit. Dat wordt door VVD-lijsttrekker Alexander Luijten stellig ontkend.'


d.d. 20-03-2018: 'Geef Rutte-3 'n veeg uit de pan en stem bij gemeenteraads-verkiezingen


GRN begrijpt echt niet dat er toch nog mensen op VuVuDu stemmen... denk svp. na!GRN denkt dat het niet aan Rutte en zijn kliek te danken 'als het goed/ beter gaat'... dat beweert de VuVuDu als partij voor de economie (???) wel altijd maar dat is - mijn inziens - helemaal niet waar!!!

Als het goed/ beter gaat dan komt dat door u en ik, door het volk, door de echt-hardwerkende Nederlanders.


of Rutte weet wat dat betekent? GRN denkt van niet.
d.d. 10-10-2017: 'Als Rutte het over 'eerlijk delen' heeft... dan kan dat niet kloppen!


  • Heel Holland kiepert misbaksel Rutte-3 in de vuilnisbak; nieuwe verkiezingen!'

d.d. 29-01-2018: 'VVD = VuVuDu bezorgt het volk al 70 jaar ellende met huidige baas;

d.d. 27-02-2018: 'RUTTE-3: zonder hem hadden we Goede, nu alleen Slechte TijdenNu ene Halve Zoolstra weg is, wil het volk ook andere halve zool zien

Uiteraard maakt u ook 'de juiste keuze', toch? Kom dan ook in pacifistische opstand!


Gelukkig; deze eerlijke mevrouw wenst niet mee te helpen bij fietsendiefstal:
Waarom laten veel Nederlanders echter wel hun...Word wakker, sta op en pik dat ook niet (meer)! ]

  • Kom in opstand tegen 'club tegen het volk'!


Wordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia