zondag 25 november 2018

Schokkend - rechtersdictatuur-13: not-abelen Van der Winkel & Philippart bedriegen recht-zoekend burger en verkrachten tezamen Vrouwe Justitia!


GRN: Oppakken, dan eerlijk proces en heel lang opsluiten die Ronald Philippart!


Nederland is helemaal geen 'recht'staat... dat is slechts een fabeltje = totale nep!


Inderdaad: volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - is en blijft heel boos op die Paleizen van Misdaad te Arn-hel = o.a. mrs. Van der Winkel, Mintjes, Van Son en Den Bosch = o.a. Philippart.

Logisch en geheel gerechtvaardigd omdat nep-'presidenten' = bazen van de ge'recht?'shoven Arnhem en Den Bosch al jarenlang - in criminele vereniging - meedoen aan de instandhouding van diep-triest PAS-familiedrama sinds 2008 en het in bescherming nemen van 100% bewezen misdadige familie'rechter'(s).


  • Over de ruggetjes van 3 minderjarige meiden en (op-) rechte rug van hun vader. Onacceptabel en onvergeeflijk.
Voorgeschiedenis - 100% bewijs van bananenrepubliek Nederland:d.d. 25-10-2018: 'Rechtersdictatuur-10:

    NL is erger dan bananenrepubliek - rechtstaat is een fabeltje;

---


d.d. 06-11-2018: '100% bewijs:

NL is geen rechtstaat (meer) maar...

erger dan een bananenrepubliek:


NL is onder Rutte 1 t/m 3 de facto een kromstaat geworden - onacceptabel.'

 
GRN:


Luistert u vooral onderstaande audio-opnames van de grif-
fie te Arnhem - die beweren: wij hebben echt alles doorge-zonden naar Den Bosch - terwijl de 'kwaliteit?'smanager in Den Bosch... ontkent de beslissende documenten te hebben ontvangen;

  • hoe kan dat nou, 'president' Philippart?!

Den Bosch bevestigde namelijk wel de ontvangst van het beklag ex artikel 12 Sv. maar 'onderweg zijn er stukken uit de envelop gevallen', aldus Den Bosch?

Complete onzin, Den Bosch - dat stinkt gigantisch naar bedrog, nep-'president' Philippart = onacceptabel.


    Hof Arnhem: Wi
j hebben alles aan Den Bosch gezonden...


  • INCLUSIEF 2x stukken van OM en tussen-beschikking Mintjes.
    Hof Den BoschWij hebben beklag van Arnhem ontvangen maar...

  • GEEN 2x stukken van OM en tussen-beschikking Mintjes.


 

GRN: Rarara, hoe kan dat nou?


  • Ge'recht'shoven Arnhem = Van der Winkel en/ of Den Bosch = Philippart liegen keihard - onomstotelijk bewezen!

---


d.d. 12-11-2018:


    'Rechtersdictatuur-12:

    Gigantische, criminele bende in het
    Paleis van Misdaad te Arn-hel!

GRN: Nogmaals... die Philippart heeft zelf 2 kinderen.

  • Zou hij zich ook zo 'inspannen' als het om zijn eigen nageslacht gaat?!

Het moge duidelijk zijn dat zijn kinderen geen reden hebben om trots te zijn...

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia