zondag 28 oktober 2018

OIA-28 steunt #WeToo: NEDERLAND is een KINDER-AFPAK-LAND (gewor-den) waar de overheid zelf misdadig is: stop vieze jeugd'zorg'/ 'recht'ers!  • "Life as a 'Threenager' can be tough..."


Stop unjustified interference of youth services          
= child abduction by Dutch government!                PAS-expert J. Zander


In the Netherlands; 'youth services, lawyers and judges and so on' collaborate to steal children from their parent(s):


d.d. 27-10-2018: J. Zander - 'De gedachten zijn vrij': opgedragen aan Corine de Ruiter en de Universiteit Maastricht.


Nederland is kinder-afpak-land (geworden) waar de overheid zelf misdadig blijkt!Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - roept het al jaren: stop criminele jeugdzorg en misdadige fami-lierechters!


...wordt gezocht!


In Nederland stelt jeugdzorg helemaal niet de be-langen van kinderen bovenaan maar de facto haar eigen 'belangen' = 'geld, macht en vieze zaken' - dat is de waarheid en niets dan de waarheid. En GRN meldt de waarheid of NL dat nu 'leuk' vindt of niet. Want:


   GRN strijdt voor zijn eigen drie dochters, voor alle
    andere kinderen en voor Vrouwe Justitia:

   Stop het afpakken van onze kinderen
   ook - door de Nederlandse overheid!

   PAS - Parental Alienation SyndromHet Ouderverstotingssyndroom” - Rob van Altena         

Een kind dat zonder reden een ouder verstoot: dat doet zich nogal eens voor na een scheiding. Het kind wil dan met de ouder waar het niet bij woont letterlijk nooit meer iets te maken hebben. Dit is een omvangrijk verschijnsel:

  • in Nederland verliezen minstens 40% van de schei-dingskinderen op de duur alle contact met de ouder bij wie zij niet wonen...

...bijna altijd de vader en vaak gaat het daarbij om een ver-
   stotingssyndroom.              
                                                     PapaErik Groenendijk --->OUDERS IN ACTIE STEUNT:   #WeToo - #WeToo#WeToo


#WeToo - ook in Nederland is het verschrikkelijk!

is een campagne om het afpakken van kinderen van onschuldige families door de Nederlandse overheid te stoppen!

Levenslange schade bij kinderen wordt bewust veroor-zaakt om de zakken van de kinderbescherming, jeugdzorg, pleegzorg, familierechtadvocaten, rechters, maat-schappelijk-werkers, bijzondere curatoren, Nationale en Kinderombudsman, politici, ministers, klachtencommissies enz. te vullen!

  • Dat is de waarheid en niets dan de gehele waarheid - over de ruggetjes van onze kinderen! Onacceptabel en onvergeeflijk!

Reacties van lezers - Leo Hollander/ NL en internationaal/ Noorwegen en India:Ons grootste probleem:


    Leo Hollander
    Di 25-9-2018, 19:16
   

    Dag Erik,

    Ik liep tegen uw site aan. Mijn complimenten!
    Hierbij een artikel over wat ik beschouw als ons grootste probleem:

    https://denk-wijzer.nu/wat-is-ons-grootste-probleem/

    Over PAS... met groet, Leo HollanderDenk-wijzer.nu

   In het belang van het kind geef ik me bloot

   Dit monsterblog gaat over ons grootste probleem. 

   Alles wat ons drijft vindt zijn basis in één ding: in-
   standhouding van de mens.  We denken dat te be-
   reiken door middel van onze kinderen. Door ons 
   voort te planten denken onszelf onsterfelijk te ma-
   ken. Maar waarom doen we het kind zoveel geweld aan, terwijl het de toekomst van onze soort moet garanderen? Daar gaat dit artikel over.GRN reageert, 1 maand later - sorry!


  Volhardend Vader
  Zo 28-10-2018, 12:23
  Leo Hollander


  Hallo beste Leo,

  dank voor je reactie en compliment! Sorry voor de wat late
  reactie... te druk, helaas. Ook duim omhoog voor jouw bij-
  drage tegen PAS:

  • idd. een heel groot probleem = onacceptabel.
  
   GRN blijft publiceren, bijvoorbeeld: GRN haat kinder-onterende en wet-negerende

 mr. Diana Hopmans/ Advo
katenkollektief Oud-Char-
 lois ivm misdaden tegen 3 meiden en hun vader!

 GRN: Niet alleen hekel maar haat jegens Hopmans -
 onvergeeflijk en onacceptabel!

 Bussumse groet, Erik
GRN krijgt internationale steun:


#We Too is a campaign to stop the Dutch government from abducting children from innocent families


Wo 10-10-2018, 09:11

#We Too is a campaign to stop the Dutch government from abducting children from innocent families;

...causing life-long damage only to line the pockets of social workers in Child Protection, Youth Care, Foster CareFamily Law lawyers, Judges, Social wor-kers, Bijzondere curators, National/ Kinder Ombudsman, politicians, Ministers, Complaints committees, etc.


BBC did a story on the same corrupt, sinister model in Norway 'The Hidden / Silent Scandal'

Tim Whewell BBC repot on Norway: https://www.bbc.co.uk/news/resources/d.d. 06-08-2018: BBC Newsnight 


And now India is trying to stop this northern European system from infiltrating their country and they welcome all input to support their drive to stop it.
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia