woensdag 11 april 2018

#PEACEwithRUSSIA! - Ze zijn gek: 3e WERELDOORLOG uitlokken ivm. mogelijke! gifaanval door 'waarschijnlijk' Assad/ Rusland? STOP USA!


VREDE - VREDE - VREDE - is NIET VANZELFSPREKEND - SCHREEUW HET UIT & DEEL!


Zijn ze nu helemaal van de pot gerukt? Ja! Wij willen VREDE - kom in actie en deel!


d.d. 11-04-2018: VK

Trump kondigt aanval op Syrië in tweet aan:

dit zijn Amerika's militaire opties

Damascus ontruimt vliegvelden en hoofd-


kwartieren


Amerikaanse marineschepen in de Middellandse Zee staan gereed nu president Trump aanstuurt op een vergeldingsaanval tegen Syrië. In een tweet kondigde de president woensdag aan 'dat de raketten er aan komen' om Damascus te straffen voor de 'gifgasaanval' in Douma.

 • Trump heeft diverse militaire opties: van een beperkte kruisrakettenaanval tot een grootschalige luchtcampagne.

Door: Stieven Ramdharie 11 april 2018, 12:05


GRN: niemand heeft een Buk-raketspoor gezien... omdat die er nooit is geweest?!
Hallo vredes'bewegingen' - het is tijd om de straat op te gaan voor de VREDE:


GRN: Waar is/ zijn de vredes'beweging'(en)? Het is erg stil daar... hoe kan dat?!!De huidige vredesbeweging

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

De huidige vredesbeweging telt veel organisaties. Een verdeeldheid die uit de geschiedenis wel verklaarbaar is. Toch is er ook veel samenwerking. Een samenwer-king die dan vaak weer tot meer organisaties leidt.

Zoals: het Landelijk Beraad Vredesorganisaties en het Platform voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid. Een voorbeeld van een samenwerkingsverband met een spe-cifiek doel is het Museum voor Vrede en Geweldloosheid; VD Amok en de groep van totaalweigeraars "Onkruit"; ProcesNieuws/Kernwapens Weg uitgave van het Tribunaal voor de Vrede en Stop de Wapenwedloop, en het maandblad 't Kan Anders dat uitge-geven wordt door de vereniging Pais, het Haags Vredesplatform, het Humanistisch Vredesberaad en Platform tegen de Nieuwe Oorlog.

In de sociale/algemene stroming zijn nog actief:

- Vrouwen voor Vrede   - Pais   - VD Amok   - SVAG
- Humanistisch Vredesberaad   - Wereldfederalisten Beweging Nederland
- Euro's voor Vrede   - Womans International Leage for Peace And Freedom
- vele plaatselijke vredesgroepen

In de Christelijke stroming:

- Kerk en Vrede   - Doopsgezinde Vredesgroep
- Quaker werkgroep voor Vrede en Verzoening   - Franciscaanse VredeswachtGRN: welke gifgasaanval? - GEEN BEWIJS!

Vandaar ook dat de VK dat zelf tussen 'aanhalings-tekens' zet; geen enkel bewijs dat het gif was!

Wie is daarvoor verantwoordelijk als het inderdaad een gifgasaanval was? - ook GEEN BEWIJS dat Assad/ Rusland daarvoor verantwoordelijk is/ zijn!

Maar USA willen desondanks Syria/ Poetin 'gaan straffen'... voor iets dat zij - WAARSCHIJNLIJK - NIET DEDEN??! Assad's troepen & Co waren al aan de win-nende hand en hoefden geen gifgas te gebruiken om dat laatste rebellenbolwerk te heroveren...

en zijn zeker niet zo 'dom' om dat wel te doen en aldus - opnieuw - aanvallen met kruisraketten/ vliegtuigen of wat voor wapentuig dan ook van de USA/ Israel over zich af te roepen!!!


Denk aub. altijd zelf na en geloof NOOIT de STAATSPROPAGANDA-NOS!

 • zou het 'zo maar kunnen' dat dit - weer - een FALSE FLAG is om ons allemaal een 3e Wereld Oorlog in te drijven?

Zekers, dat zou kunnen en...

is precies dat wat nu DAADWERKELIJK GAANDE is!!!

Eis dat NL-regering de ongefundeerde - komende?

AGGRESSION van de AMERICAN GOVERNMENT - veroordeeld en bescherm

GRN publiceerde zijn mening over RUSLAND en nep-mini-ster BLOK reeds eerder:d.d. 01-03-2018: 'NL burgers willen 'meer meer meer waarheid' over MH17 en vriendschap met alle landen

dus ook met de Rossijskaja Federatsija - Я люблю тебя!':

d.d. 09-04-2018: 'Geen WO-3 maar VREDE met iedereen - ook met de Russische Federatie.Vrede wordt in positieve termen gedefinieerd als een heilzame toestand van rust en harmonie, of in nega-tieve toestand als afwezigheid van stoornis, twist of strijd.

 • Het woord "vrede" is een oud Germaans woord dat samenhangt met "vrij" en oorspronkelijk "rechtstoestand van zekerheid" betekende.

Het begrip "vrede" wordt vaak in één adem genoemd met een tegendeel, oorlog.

 • Het Nederlandse woord "vrede" betekende in vroeger tijden (rond 1200) een "wettelijke bescherming tegen wapengeweld", waaruit die tegenstelling nog eens blijkt...
De achtergronden: geo-politiek/ 'elite' wil oorlogje voeren in Syria en Kalergi Plan!


wakkeremensen.nl: Het Kalergi Planjuli 2017

Het genocidale plan om de autochtone naties en mensen van Europa te vernietigen.

Het Kalergi Plan dateert al van de twintiger jaren van de vorige eeuw (dus bijna honderd jaar geleden!) en is in feite het grondplan voor de oprichting van de EU en de vernietiging van de soevereiniteit van de Europese landen en mensen.

Het door Richard Coudenhove-Kalergi geschreven boek ” Praktischer Idealismus” beschrijft zijn visies hoe hij geloofde in de vernietiging van het zelf-beschikkingsrecht en de eliminering van Euro-pese naties, te bewerkstelligen door de formering van een Europese gemeenschap.

De absolute kern:

 • om een nieuw ras te creëren en te vestigen met nieuwe kenmerken en karakteristieken, door het mengen van blanke Europeanen, Aziaten en zwarte Afrikanen, om zo de karakteristieken van de Europese mensen te veranderen en te modificeren op positieve manieren”.Dit wat hij voorstelde zou moeten gebeuren door 

   # geforceerde massamigratie om een ongedif-
      ferentieerde homogene massa van slaven te
      creëren

   # die zouden moeten worden gedomineerd door
       een welvarende zelfverkozen elite.

De artikelen beschrijven elk op hun eigen manier de manipulatie, het bedrog, de hersenspoeling en indoctrinatie...


...die over de burgers van de Europese Unie is uitgestort.

Zij belichten onbarmhartig de valsheid van de politieke elite die hun eigen agenda uitwerken waarbij zij een arrogantie en hooghartigheid laten zien en volledige min-achting van de Europese inwoners van alle rassen en geloven die een legitieme zorg hebben over de ontwikkelingen in Europa.
GRN: Wij gaan de strijd aan:

 • NIET 'onderling' maar samen TEGEN die zichzelf 'ELITE'-noemende CRIMINELEN!

WIJ ZIJN HET VOLK

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia