woensdag 18 april 2018

Alarm: Paleis van Justitie Arnhem = Paleis van Misdaad Arn-hel - 100% bewijs dat 'presidenten' mrs. Van der Winkel en Blaisse criminelen zijn!Brief d.d. 28-03-2018: dhr./ mw. Chun verzint nooit-aan-hof-geschreven-brief!


GRN: de gestelde reactietermijn van 1 week tot ingrijpen in deze meest smerige doofpotterij en verwijzing naar recente publicaties zal per aangetekende brief aan mr. drs. Betteke Boogaard-Derix aan het ge'rechts'hof dan wel - ook sof? - nage-zonden worden.

Zeer 'benieuwd' zijn alle eerlijke, zelf-nadenkende en wel-wetsgetrouwe burgers van Nederland naar 'het antwoord = de smoesjes' van BBD/ ge'rechts of...


ook oplichterij'-hof te Den Bosch? Dat zal blijken en uiteraard weer gepubliceerd worden!

In het belang van de kinderen - waaronder mijn drie allerliefste dochters;


- en Vrouwe Justitia. In het belang van ons allemaal!GRN:

niets daarvan criminelen:

   Van der Winkel en Blaisse...

beklag ex art. 12 Sr. > 2 jaar 'op de plank laten liggen' en dan 'met stille trom doorschuiven' naar vriendinnetje? Boogaard-Derix;

om hem aldaar bezig te laten houden...


 • = verder 'af te schieten'... NO WAY!

Iedereen in Nederland - en daarbuiten - zal gaan weten dat u beiden crimineel bent en niet op het pluche maar in de gevangenis thuishoort!

En ja; GRN vecht met open vizier en met eer/ geweten voor zijn drie allerliefste dochters, de waarheid en Vrouwe Justitie... wat van jullie niet gezegd kan worden; integendeel.

 • En dat met wel 1000% bewijzen die allemaal op gepaste wijze gepubliceerd worden... hoe dan ook; u bent aldus gewaarschuwd!


Feit: het Paleis van Justitie te Arnhem wordt geregeerd door criminelen, 100% bewijs!Wilt u de verder achtergrond van de - zeer-gegronde! - boosheid van deze volhardend vader, VO-docent en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - over mrs. in de rechten = criminelen Van der Winkel en Blaisse - Paleis van Misdaad te Arn-hel - alsook mogelijk (?!) Boogaard-Derix van het ge'rechts'?hof Den Bosch beter begrijpen?

Lees/ kijk dan de vorige publicatie waar GRN uitlegt... waarom beide 'presidenten' Van der Winkel (hof = sof) en Blaisse (recht = krombank) met alle recht als criminelen aangeduid worden!Waarom? Omdat drie NL-meiden met 'goedkeuring' van beide nep-'presidenten' door eveneens criminele jeugd'zorg' en misdadige 'recht'ers hun altijd liefhebbende, zorg-zame en veilige PapaErik werd afgepakt!


En dat pikt GRN nooit, van niemand niet; laat staan van 100% bewezen criminelen Van der Winkel en Blaisse! Wie denken zij wel dat ze zijn...?

 Een stelletje zeer laffe huichelaars die zich ver-stoppen in hun 'indrukwekkende' paleizen en preten-deren dat er in hun Paleis van Justitie 'recht wordt gesproken' en 'de wet wordt nageleefd'.

Neen, geachte en wel-eerlijke dames en heren... dat is helemaal niet waar!

 • De allergrootste criminelen wonen juist in van-ons-belastingsgeld-betaalde marmeren Paleizen van Jusitite = Paleizen van Misdaad;

dat is de waarheid en niets dan de waarheid. Met nogmaals: 100% bewijs! Aan-giftes tegen Van der Winkel, Blaisse alsmede overige bestuursleden werden uiteraard gedaan en worden tzt. eveneens gepubliceerd!


Luistert u bijv. het 'overleg'

= 'president' Blaisse liegt tegen GRN-gesprek waarin zij op criminele wijze beweerde dat

- door GRN herhaald en onomstotelijk aangetoond! -  • 'beschikkingen met niet de handtekening van behandelend rechter en griffier - van een secretariaatsmedewerker afkomstig! - desondanks rechtsgeldig zouden zijn'!


Complete onzin en keihard bewijs dat mr. Blaisse feitelijk 'schijt heeft aan de wet' en 'liegt en bedriegt'... en dat zou dan 'recht-spraak' zijn? GRN 'lacht' als boer met kies- en vooral: hartpijn - hoe durfden zij dit drie NL-meiden jarenlang aan te doen?

'Bullshit', dat is het Paleis van Justitie te Arnhem in slecht Nederlands! En natuurlijk pikt die GRN dat niet; de bezem van rechtvaardigheid dient door dat Criminelen Paleis gehaald te worden en de verantwoordelijken te worden berecht.

d.d. 15-04-2018: 'Keihard bewijs:     misdaden tegen drie NL-meiden 


En voor wie nog - verder - wil weten wie... 'Boef Boris' is;

d.d. 17-11-2017: 'Met 'n beesie in je buurt voel je je beter: Bussumse boef Boris komt vaak op bezoek en doet alsof 'ie thuis is...

Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia