dinsdag 27 maart 2018

Wil oorloghitzende minister S. Blok ons 3e wereldoorlog tegen Rusland in duwen? Hij liet crimi-burgemeester 3 NL-kinderen ontvoeren, deed niets!
"Universal Soldier" is a song written and recorded by Canadian singer-songwriter Buffy Sainte-Marie. The song was originally released on Sainte-Marie's debut album It's My Way! in 1964. "Universal Soldier" was not a popular hit at the time of its release, but it did garner attention within the contemporary folk music community.

It became a hit a year later when Donovan covered it. Sainte-Marie said of the song: "I wrote 'Universal Soldier' in the basement of The Purple Onion coffee house in Toronto in the early sixties. Blok-aan-ons-been-Stef zegt het ene maar doet het andere (niet) - onbetrouwbaar!Fake mini-ster Buitenlandze Zaken, Stef Blok

toont zich 'solidair tegen Rusland' vanwege de zogenaamde
'sterke aanwijzingen' en zegt dat hij 'de waarheid' boven tafel te willen krijgen' maar...

tegen de 100% bewezen; criminele burgemeester De Lange van Duiven/ Gelderland die d.d. 27-06-2016 mijn lieve drie dochters;

drie Nederlandse kinderen tijdens lopende ondertoe-
zichtstelling liet ontvoeren...


  • deed hij helemaal niets!!! Hij weigerde te reageren en hij weigerde in te grijpen; wat 'n gigantische smerige... vul scheldwoord naar keuze in!


Hij weigerde in te grijpen na gedane aangifte =

verzoek tot strafvervolging van 100% criminele
burgemeester De Lange op Willem-Alexanderplein!

Hoe kan dat nou, Blokkie? Daar klopt geen moer van!
Onacceptabel en ja, dit schandaal blijft u en de uwen achtervolgen; hoe smerig ben je dan als (toen: Van der Steur vervangende) mini-ster? Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel erg smerig (niet) bezig, aldus GRN!

Stef Blok? Lijkt degelijk/ betrouwbaar, in 't echt liet hij 3 NL-meiden ontvoeren!


Deze volhardend vader en recht-zoekend burger, Bussummer drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - kijkt af en toe naar het staatspropaganda-programma; 'Nieuwsuur'.

Dit niet om 'geinformeerd te worden over de achtergronden bij het nieuwws' - ? - maar...

enkel en alleen om te weten hoe die gekochte propaganda-machine van 'de elite' poogt om het volk een bepaalde me-ning op te dringen/ doen laten geloven.

In dit geval: 'Rusland is slecht en wij zijn goed', want; 'Rusland pikte de Krim in/ Ukraine-oorlog, zou verantwoordelijk zijn voor neereschieten van MH-17 en nu vergiftiging van die engelse dubbelspion en dochter'... en 'dus moeten wij ons solidair verklaren met de Engelsen en een nieuwe koude oorlog met Rusland beginnen'? Neen!

Want: valselijk! roepen 'onze ministers' dat 'wij als NAVO vrede willen en de Russen maar bewijzen moeten dat zij niets met die vergiftiging te maken hebben'?

  • 'Wij hebben sterke aanwijzingen dat de Russen erachter zitten', wordt er dan bij Nieuwsuur door de westerse 'ministers/ leiders' gemeld.


Nou, GRN denkt dat niet de Russen - hoewel Putin vast ook geen lieverdje is - daar verantwoordelijk voor zijn maar... de geheime diensten van de westerse mogendheden/ 'de elite' zelf!

Dat zou althans niet onmogelijk zijn en volgens GRN dient te gelden:

zonder hard bewijs dat 'de Russen' dat deden...Aan de - gemelde = verzonnen? - 'sterke aanwijzingen; hebben we niets en dat wordt niet geloofd. GRN kan zich nog de 'massavernietigingswapens van S. Hoessein herin-neren die... nooit gevonden werden! En ga zo maar door.

Al vaker in de geschiedenis is later gebleken dat oorlogen bewust werden uitgelokt... dit door de andere partij ten onrechte te beschuldigen en 'daarom' zelf met bommen gooien te beginnen! Rusland is onschuldig tot het tegendeel wordt bewezen en niet andersom, zoals de ministers van Buitenlandse Zaken nu doen: Rusland moet maar bewijzen dat zij het niet waren. Ja, daaaaaag. Logisch dat Putin sarcastisch is!

Niet de Russen, maar het is mogelijk dat 'wij' - de 'elite' die oorlog wil - daar zelf achterzitten en pogen de Russen 'de schuld te geven'? Jazeker, laat u niet misleiden door Blok-aan-het-been-van-de-vrede!

Waarom ze dat doen? In een - vergeefse! - poging om de Westerse volken te misleiden, Rusland/ Putin in diskrediet brengen en spanningen te verhogen.

Waarom dat dan? Geld en (geo-politieke) macht. Het eeuwenoude verhaal. En daar zouden wij, NL/ andere Westerse volken en het Russische volk, voor tegen elkaar opgezet 'moeten' worden?

Een 'derde wereldoorlog' uitgelokt worden? Neen, neen, neen! Wij, zowel de Russen als Nederlanders als Engelsen enzovoorts, zijn jullie smerige machts-'spelletjes' = 'spelen met oorlog' meer dan zat en willen GEEN OORLOG!

  • Wij willen VREDE; broodjes bakken, tractor rijden en kinderen lesgeven. Wij willen VREDE VREDE VREDE! En niets anders dan VREDE, wij allemaal!


Westerse staatspropaganda - Nieuwsuur - is 'minstens zo erg als de Russische':


GRN wordt dan ook letterlijk 'kotsmisselijk' van het interview met de 'nieuwe' mini-ster van Buitenlandse Zaken; Stef Blok van de VuVuDu die in Nieuwsuur op - volgens GRN - zeer huichelachtige wijze poogt om 'de geesten rijp te maken voor 'n oorlog tegen Rusland'.

NEEN! Wij willen allemaal vrede; ga zelf maar 'een potje kickboxen' als je zo graag wilt verliezen, oorloghitzende Steffie!

   [neologisme of ex-neologisme]
   Definitie: iemand die ophitst tot oorlog 

Een aantal 'citaten' die GRN snel mee kon typen tijdens de uitzending van die gekochte 'journalisten' vanavond:


Vraag Nieuwsuur:

  • 'Waarom wijzen Westerse landen Russische diplomaten uit'?


Blok: 'Dat is een signaal nodig om de waarheid boven tafel te krijgen'

Blok: 'De relatie met Rusland is ingewikkeld;

...wij pleiten voor een staakt-het-vuren'Vraag Nieuwsuur:

  • 'Is dit een teken van een nieuwe koude oorlog'?


Blok: 'Iedere tijd en ieder conflict moet ik op eigen meritus beoordelen; er spelen een aantal lastige zaken die ik ook echt zelfstandig wil beoordelen. Maar uiteindelijk willen wij problemen oplossen dus ook in gesprek met de Russen blijven.'


Vraag Nieuwsuur:

  • 'Waarom nu wel uitzetting diplomaten en niet na MH-17?'


Blok: 'Ik begrijp dat de nabestaanden dat verband leggen. Maar het OM moet, om daders te kunnen pakken - ik weet niet precies wat de stand van het onderzoek  nu is - in ieder geval de ruimte krijgen om te bepalen wie nu de daders zijn - ik moet geen maatregelen nemen die het OM in de wielen zit.
GRN: gatverdamme, Steffie!

Je kunt dan wel een duur maatpak aantrekken, een (bijna) kale kop hebben en keurig praten maar dat...

...maakt je nog geen 'fatoenlijk mens'. Neen.

   Fatsoen is het voldoen aan de geldende normen en waarden. Fatsoen kan worden
   gezien als een groot aantal sociale conventies, die worden bijgebracht aan een kind
   tijdens de opvoeding door de ouders. Een begrip dat lijkt op fatsoen is moraal. De
   moraal wordt echter veelal gezien als iets hoogs, met een hoger doel. Fatsoenlijkheid
   heeft daarentegen vooral te maken met het dagelijks gedrag van mensen.

   GRN: om in VuVuDu-taal te blijven - fatsoen moet je doen, Blok!


Bij de VuVuDu zitten een bepaald soort mensen die 'prachtig? l#llen' maar zich daar zelf juist niet aan houden, aldus GRN en vele andere wakkeren! Zij pogen ons de les te lezen en hun regels/ wetten of het voeren van een nieuwe = dodelijke (koude) oorlog tegen Rusland aan te praten terwijl... ze zelf keer-op-keer niet integer blijken, hun criminele 'vriendjes van de club tegen het volk (af)dekken' en in de ondergrondse bunker zitten als de bommen zouden gaan vallen!

  • GRN wordt kotsmisselijk van 'verzaker en oorloghitzer Blok'!


Stef Blok en al die andere mini-sters van buiten-landse zaken van Engeland, Duitsland, Frankrijk, Amerika enz. houden 'betrouwbaar-overkomende?'-praatjes over 'daders berechten en de waarheid boven tafel krijgen' maar...

in werkelijkheid zijn het juist deze personen die NIET TE VERTROUWEN zijn, aldus GRN.De feiten zijn dat criminele ministers in NL criminele burgemeesters niet aanpakken:


d.d. 24-08-2016:

Redt minister Blok/ MinBZK 3 ontvoerde Nederlandse kinderen of bewijst, ook gij, Blok?, zich als puur misdadig door niets te doen of af te schuiven?
d.d. 17-09-2016:

Ministers Blok en Plasterk zwijgen over internationale kinderontvoering!

Aangifte criminele gemeente Duiven & klacht RvIG en gem. Leeuwarden!

Kinderontvoering 'dankzij' criminele gemeente en RvIG is 'oorverdovend stil'!

d.d. 01-09-2017:

Who the f#ck is Blok? 'Stoere Stef' - minister Blok is lafaard als 'ie crimi-nele 'burgemeester' Duiven niet laat oppakken!


d.d. 29-09-2017: Jeanine - Jea-nein-e!

Rutte, Blok, Hennis, Plasterk enz. zijn... zo nep als wat!


d.d. 17-10-2017:

Tutten-tandem Rutte/ Blok rijdt de dijk af, slaat 3x over de kop en komt in het water terecht;d.d. 11-06-2017:

Liegen Rutte, Plasterk en Blok over niet-bestaande NL-'recht'staat en bedriegen het volk?J

  • Ja; dat (b)lijkt het geval: nu aftreden en oprotten!

d.d. 09-07-2017:

Falende Rutte/ Blok: einde NL-'rechtstaat' weer bewezen!

  • Samenspan: 'beklaagde advocaten' Wan-Orden en hun 'rechters'/ hof van Discipline?!

d.d. 11-07-2017:

Vrouwe Justitia wordt stelselmatig verkracht en Rutte, Blok, Dijkhoff en kliek... 'staan erbij en kijken ernaar'? Dat pikt deze Groenendijk... nooit!

Ongeloofwaardig:


Rutte, Blok & Co zijn als kleine kleutertjes die ruzie maken om 'n speelgoedje en

het echte land ons mooie Nederland - naar de klote laten gaan!d.d. 01-03-2017:

NL burgers willen 'meer meer meer waarheid' over MH17 en vriendschap met alle landen


d.d. 06-03-2018:

'Nieuwe' minister BuZa Stef Blok is idd. saai maar


Ollongren: Rutte-3 brengt enkel nepnieuws!


Wordt vervolgd... met binnenkort update over 'They live, we sleep' reeds gefilmd!

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia