donderdag 22 maart 2018

Kennis is macht, delen is kracht - beste 'alles-is-toch-goed-geregeld-in-NL?'-medeburgers: bij-leren, is - in belang van uw kinderen - echt nodig!


GRN had geen zin meer om de video te bewerken... dan maar de ruwe versie!
'Kennis is macht', stond op de gevelsteen van 'mijn oude VO-school' in Bussum:


Het Goois Lyceum is een algemeen bijzonder lyceum voor voortgezet onderwijs aan de Vossiuslaan 2a te Bussum.


De school werd in 1911 opgericht als 'Gooische Hoogere Burgerschool' en biedt havo, vwo, technasium en gymnasium.

Op 26 augustus 1910 werd de 'Vereniging Gooische Hoogere Burgerschool' opgericht, omdat er in Bussum geen school voor hoger middelbaar onderwijs beschikbaar was. De oprichters, verenigd in het Oprichtingscomité onder leiding van de architect C. Kruis-weg, deden een aanvraag bij het Rijk om een Rijks-HBS te beginnen, maar deze werd geweigerd. Hierna werd er een verzoek gedaan bij de gemeente, maar omdat daar de katholieke en protestantse raadsleden in de meerderheid waren, werd het verzoek om een openbare school te mogen beginnen afgewezen. Hierdoor resteerde slechts de op-tie om vanuit particulier initiatief een bijzonder neutrale school te beginnen. Als ere-voorzitter van het schoolbestuur werd de toenmalige burgemeester van Bussum, Her-man Theodoor s'Jacob, benoemd. De eerste steen voor het oorspronkelijke gebouw, ontworpen door Kruisweg zelf, werd gelegd op 21 januari 1911, en...

  • is voorzien van de tekst 'Kennis is macht'.

   - Scientia Potentia Est is een uitspraak in het
     Latijn van Francis Bacon (1597). De zin bete-
     kent in het Nederlands 'Kennis is macht'. Hier-
     mee stelde Bacon dat

  • kennis en/of scholing één van de belang-rijkste dingen is in het leven.

     Het hebben en delen van kennis is de basis
     voor het verbeteren van iemands reputatie en invloed en daarmee zijn
     macht. corrumpeert en dient gecontroleerd te worden, aldus GRN! -


De hoofdingang en het schoolplein bevonden zich toen aan de Vondellaan, aan de ach-terzijde van het huidige gebouw. Op 11 september 1911 ving het eerste schooljaar aan als Gooische Hoogere Burgerschool, kortweg Gooische HBS, onder leiding van de eerste directeur, dr. Gerbert Henri Fabius. Pas midden jaren vijftig begon de Gooise HBS haar elitaire karakter te verliezen. Nadat de school in 1964 werd uitgebreid met een gymna-siumafdeling, werd de naam gewijzigd in Goois Lyceum en werd het schoolbestuur om-gedoopt tot Vereniging Gooise Scholengemeenschap.


Het huidige gebouw stamt uit 1977 en is ontworpen door de architect Rutger Dirk Bleeker.

Het gebouw is een voorbeeld van het gematigd functionalisme waar de architect bekend om is ge-worden, met strakke lijnen, hoekige vormen en een aantal doosvormige volumes, die gedragen worden door betonnen kolommen.


d.d. 04-04-2017: TivoliVredenburg 


APPLAUS! We want more, we want more:

  • 27 bovenbouwleerlingen van het Goois Lyceum uit Bussum brengen hun eigen compositie ten gehore in TivoliVredenburg.

Gedurende drie projectdagen hebben zij dit muziek-stuk zelf gecomponeerd en aan een perfecte uitvoe-ring gewerkt, met de componist Skrjabin als inspiratie.

PronkstukkenEducatieproject Pronkstukken komt voort uit een samenwerking tus-sen TivoliVredenburg en middelbare scholen in stad en regio Utrecht. Naast het Goois Lyceum hebben eerder al het Bonifatius College, Werkplaats Bilthoven, Gerrit Rietveld College, Cals College en Amadeus Lyceum deelgenomen.De lieflijke lente roept bij O. den Beste, ex-leraar Duits,

  • de hevigste boosheid op:Het blijft genieten van collega Den Beste en.. van de lentekriebels!


Wordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia