zaterdag 17 maart 2018

CDA-er A. Houtakkers schoffeert de bevolking van Sittard-Geleen en toont disrespect voor democratisch (rechts-)bestel = aftreden en met pensioen!GRN dacht dat ze zich bij het CDA zorgen zouden maken over hun ziel...?
Of dat zo is, zal blijken: vertrekt mr. A. Houtakkers of... blijft 'ie plakken?

GRN: 'geen woorden, maar daden' - aan schijnheilige CDA-praatjes hebben we niets!

Waar staat het CDA nuwerkelijkvoor? Dat wat ze landelijk uit marketing-oogpunt zeggen - de 'mooie beloftes' die nooit worden nagekomen:


Publieke gerechtigheid

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid.

De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid - niet in Geleen-Sittard; daar besturen ze o.a. zonder de Rekenkamer te respecteren! - stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.


of is het feitelijk toch eerder zoals ze in Friesland wel durven zeggen:

"Tijdens de bijeenkomsten kwamen vooral de zorgen over de samenleving naar voren en dan met name het wantrouwen dat er heerst.

Voor het CDA de vraag:

  • hoe kan het vertrouwen in de samenleving terugkeren en wat kan het CDA hieraan bijdragen?

Tamminga: ,,We zijn een wij-partij in een ik-samenleving. We moeten van wantrou-wen naar vertrouwen. Daarom moeten wij als CDA ook een herkenbaar profiel heb-ben.”


Tot nu toe blijkt echter dat het CDA Sittard-Geleen er onder leiding van dhr. Lebens - wel heel 'aparte opvattingen' op na houdt, aldus GRN. Grijpt regionalebaas in en verzoekt Houtakkers vriendelijk om 'te vertrekken'?d.d. 17-03-2018: 'GRN rekent 1 + 1 = 2 en

CDA-er A. Houtakkers toont zich ongeschikt voor iedere publieke functie


  • Dus: weg ermee -  vrijwillig of desnoods (nood-)gedwongen!

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: cda.sittard-geleen@home.nl; houtakkers@boelszanders.nl


Geachte CDAgeache heer Lebens,
mijnheer Houtakkers,

Geachte eerlijke, nadenkende Sittard-Geleenders/ NL-ers,

1. Volhardend vader en recht-zoekend burger, drs. E.M. Groenendijk MSc., acht de op-stelling van uw raadslid; dhr. A. Houtakkers ter zake de Rekenkamer Geleen-Sittard niet alleen zeer arrogant maar toont ook zijn klaarblijkelijke disrespect voor het democratische (rechts-)bestel.


2. Persoonlijk mocht GRN dhr. Houtakkers ook 'leren kennen' bij zijn nevenactiviteit als 'lid van de Raad van of juist zonder Discipline te Den Bosch' en

acht zijn geloofwaardigheid - en daarmee ook die van de gemeenteraad en de regionale CDA - gelijk het absolute nulpunt. (-273,15 graden Celsius)

GRN rekent 1 + 1 = 2 en laat geen spaan heel van A. Houtakkers; raadslid/ advocaat/ rechter die 't beter weet? dan Rekenkamer Geleen-Sittard! 

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/03/grn-rekent-1-1-2-en-laat-geen-spaan.html stoppasfamiliedrama.blogspot.nl

Na kapitaalvernietiging in gemeente Sittard-Geleen zoeken Houtakkers & Co 'n andere Of mr. A. Houtakkers deze les (in het Engels) wel begrijpt... en vrijwilig - overal - met pensioen gaat?!


3. GRN verzoekt dhr. Houtakkers dan ook 'de eer? aan zichzelf te houden' en zich onmiddellijk terug te trekken uit alle publieke functies, waaronder gemeente-raad Geleen-Sittard en

zijn 'bij-schnabbelen' middels deelname aan zittingen bij de Raad van/ zonder Discipline.


In afwachting van uw spoedige, gedsiciplineerde? reactie, verblijft

met 'geschokte' groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc.
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia          -    Verzonden: 17-03-2018


Wordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia