maandag 26 februari 2018

OIA-11: NL-rechters zijn geen rechters maar criminelen - GRN in gesprek met beroemde, warme Ouwehoeren over jeugdzorg en echte ouder-liefde!
VPRO - Ouwehoeren

De tweelingzussen Louise en Martine Fokkens hebben vijftig jaar werkervaring op de Wallen in Amsterdam. Het zijn sterke, optimistische en humoristische vrouwen, die zich ondanks veel tegenslagen en negatieve reacties van de buitenwereld al die jaren met verve staande hebben gehouden in de wereld van de prostitutie. In de documentaire 'Ouwehoeren' wordt hun levensverhaal uit de doeken gedaan. Lotje IJzermans praat met de filmmakers Gabriëlle Provaas en Rob Schröder over de zusjes Fokkens en over hoe de verhoudingen in de prostitutie in de loop der jaren is veranderd.


Betekenis 'ouwehoeren'

ou·we·hoer
(de; m,v; meervoud: ouwehoeren) (informeel)

1. iem. die maar wat kletst, 2. iem. die langdurig praat

ou·we·hoe·ren (ouwehoerde, heeft geouwehoerd) 
1. vrijblijvend praten, 2. langdurig praten; = zaniken


Dames Martine en Louise ouwehoeren niet (meer) maar zeggen de waarheid:

d.d. 24-02-2018:


Jammer. Wel: Ghouta-demo; 'n gelovige Suri-NL; 'n Pool en 'geef mij maar A'dam'!

Het is geen '5 voor 12 en ook geen 5 over 1' maar NL is 'al jaren over tijd'!
Tweede Boek. Misdrijven - Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde


Artikel 139a 1.

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die met een technisch hulpmiddel een gesprek dat in een woning, besloten lokaal of erf wordt ge-voerd opzettelijk:

2°. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer

opneemt.


GRN: ALS proces-DEELNEMER kun je dus WEL, ongestraft, de zitting opnemen! Dit ter controle van het 'proces-verbaal'
= verificatie achteraf van de eigen en vooral; 'hun' woorden.

Sowieso geldt in Nederland:'Mooie praatjes' van (ex-) politiek maar in de praktijk weigert ze in te grijpen:


Het kan en moet beter bij scheidingen, omwille van het kind
Nieuwsbericht | 22-02-2018 | 16:14


Zon 16.000 kinderen hebben nu ernstige last van de scheiding van hun ouders.

Ze hebben moeite op school, emotionele stress, vertonen meer crimineel gedrag en krijgen vaker problemen in toekomstige relaties.

De boodschap van André Rouvoet:

als samenleving pikken we dat niet langer. Er moet bij een scheiding meer oog zijn voor het kind.GRN: wat een politiek gehuichel!

veinzen, doen alsof - "Zit niet te huichelen!"

Want: toen hij minister was en zijn fractie herhaald aan-geschreven en verzocht werd om in te grijpen bij ons diep-trieste PAS-familiedrama sinds 2008...

...deed die mijn'heer?' Rouvoet persoonlijk;
 en zijn fractie ChristenUnie helemaal niets!Vandaag presenteerde André Rouvoet, voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade, zijn bevindingen aan Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming,

Misdrijven MinOCW, OM Adam/ Mid-Nl 100% bewezen; maar het MinVJ/ Van der Steur weigert strafvervolging?!
oftewel de 'MinisterieOCW en Commissie Westerhof'-doofpot: een 1e, korte introductie -

en aan Hugo de Jonge, minister van VWS.

De rapportage 'Scheiden… en de kinderen dan?' geeft concrete actielijnen en oplossingsrichtingen om schade bij kinderen als gevolg van een scheiding te voorkomen.

Zo pleit Rouvoet voor een steunfiguur voor het kind, een scheidingsloket bij de gemeente en alternatieve scheidingsprocedure bij de rechter


NPO1: 'Scheiden zonder Schade' wil vechtscheidingen tegengaan


donderdag 22 februari 2018, 18:30 uur - Luister live

Het platform 'Scheiden zonder Schade'

onder leiding van oud-minister André Rouvoet 
adviseert het kabinet vandaag een reeks maatregelen om vechtscheidingen te gaan.

Kamerlid Vera Bergkamp (D66), scheidingsadvo-


cate Lotte Bögemann en kindercoach Masha Pinedo reageren in Dit is de Dag. 


d.d. 18-12-2017: 'Jeugdzorg is nep en de politiek is nep;
                           geen woorden, maar daden;

  • is het D'66 of toch D'666; Bergkamp/ Pechtold; de 'keuze' is aan u...!'


Het getal van het beest - Van Hitler tot Hoender-loo - De vele gedaanten van ‘Het Getal van het Beest’ - door Peter Burger

In H13 van Openbaring, het laatste en raadselachtigste boek van de Bijbel, ziet Johannes in een visioen twee monsters, een ‘beest uit de zee’ en een ‘beest uit de aarde’.


‘En het [beest uit de aarde] maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechter-hand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.’ (Openb. 13:16-18)


d.d. 16-12-2017: Kinderen kapotgemaakt door de NL-overheid:

En ook de 'recht' = kromspraak besodemietert het volk:d.d. 21-10-2017:

'Schokkend:

   bewezen criminele 'rechter' Mintjes,
    tevens vice-president van het hof Arnhem

   wordt gesteund door het bestuur/
   (nog) 'president' mr. Van der Winkel!Probleem - ziekmakende propaganda van het Paleis van Justitie te Arn-hel:

Reactie: als je er wat van zegt, dan krijg je straf... wat 'n mierenneukers!

Oplossing:

  • samen zijn wij veel sterker dan dat criminele tuig in toga!

d.d. 29-05-2016: '
Onomstotelijk bewezen: misdadige 'president' Van der Winkel/ Hof Arnhem, dito Minister 'Van der 5x Sorry' en 'koning Kluns'...!Misdaad onder (nog) ge'recht'shofbestuur: mrs. Van der Winkel, De Groot, Van Kuijck. Onthoud deze criminele namen:

'mrs. R. Van der Winkel/ 'Fred Flutstone'- president  en J.B. de Groot (klein 'lid' Jan Bram) en 'niet-recht (maar kromm-) erlijk lid'- M.H. van Kuijck -

want het zijn misdadiger van het allerlaagste allooi en 'slaafse medebestuursleden' waartegen door mij reeds d.d. 16-10-2015 aangifte werd gedaan.

Uiteraard met sluitend en onomstotelijk bewijsdossier - wordt te zijner tijd nader open-baar gemaakt - maar waarop 'Overheids Misdadiger' mr. Esbir Wildeman geen enkele reactie gaf... dit klaarblijkelijk in opdracht van zijn 'baas/ opperlakei Van der Sorry'.

Voor nu: zie publicatie d.d. 26-05-2016 met 1e opsomming van door het Sof te Arnhem gepleegde misdrijven en publicatie d.d. 22-05-2016 met weigering van het 'Overheids Misdadigers'/ ovJ mr. Esbir Wildeman, het College Procureurs-generaal-'oorverdovend stille'-/ mr. Bolhaar, het Ministerie van 'Vuiligheid en Jokkebrokken' met - namens hem liegende - mr. Van der Steur en zelfs niet-mijn 'koning Kluns' om...

  • bewezen misdadigers naar ons wetboek van Strafrecht te (laten) vervolgen. De wet geldt in Arnhem niet voor criminele 'recht'-selite?

Dat pikt het volk niet!

Ergo: criminele 'rechters en besturen' plegen in hoofde van hun justitiele functies/ bevoegdheden - en 100% bewezen nogmaals! - ernstige ambtsmisdrijven waarmee drie kinderen van nu 14, 12 en 10 jaar klem blijven zitten in ons diep-trieste PAS-familiedrama. Onbestaan-baar.


In het belang van de kinderen
en van Vrouwe Justitia gaat dat
NU beeindigd worden. Want:

de feiten liegen niet, zoals deze criminele 'rechters en besturen' dat wel blijken te doen...

leve de pacifistische revolutie,

weg met niet-mijn 'koning Klunsslaafse lakeien'!d.d. 31-07-2016: 'Criminele overheid 100% bewezen:
d.d. 02-09-2017: 'Politie weigert criminele burgemeester op 50 m van bureau op te pakken
d.d. 29-05-2016: 'Namen van >50 misdadige 'rechters, griffiers, presidenten'

worden benoemd:

  • stop criminele 'Justitie'-dictatuur in NL!

In gesprek over criminele 'recht'spraak met journalist Nico van den Ham met namen van meer dan 50 misdadige 'rechters' openbaar genoemd

  • Wij, het volk, denken zelf na en zien dat jullie... 'voor geen euro' (meer) te vertrouwen zijn!

Dat onze Nederlandse 'recht'staat in ernstige staat van verval verkeert, wordt inmiddels bij de zeer geliefde 'gemiddelde' mede-burger ook (steeds meer) bekend. De 'bril van misleiding' wordt afgezet en mensen gaan weer met hun eigen ogen kijken, zelf nadenken en niet 'zomaar alles te geloven wat corrupte (nog) machthebbers en de pulpmedia - ja, inclusief 'Nederlandse Omroep Stumperds' - ons voorschotelen als gemaakte 'waarheid'. Neen, dank u. Daar passen wij voor. Genoeg is meer dan genoeg

Wij denken liever zelf na en vertrouwen op onze families, buren en bekenden. Uw praatjes vullen geen gaatjes; van uw standaardleugens en gebral over 'de rechtstaat' en 'scheiding der machten/ trias politica' hebben wij meer dan genoeg! Wij laten ons niet koeioneren of ringeloren; geen gesol meer met ons mooie Nederland en de eer-lijke, wetsgetrouwe en hard-werkende Nederlanders. Leve het volk; weg met de onder-drukkende en alleen voor zichzelf zorgende - euro's, paleizen en dure baan-tjes - huidige macht'hebbers' en de al dan niet 'koninklijke', zogenaamde 'elite'.

Diverse waarheidssites en -strijders informeren ons wel met de waarheid, de feiten... hoe hard, 'ongeloofwaardig' of 'niets om trots op te zijn' dan ook. Wij willen weten wat er echt gebeurt en...


GRN wenst Martine en Louise succes bij hun eigen klachtzaak tegen ex-'advocaat':


NU.nl - gepubliceerd op 17 nov. 2011 De tweeling Tineke en Louise


'Wat een schatten!', aldus GRN.

Er wordt vandaag aan jullie gedacht met zitting in jullie lopende klachtzaak te Arn-hel...

  • het volk staat achter deze topdames!


GRN is zelf ook onderweg; ditmaal naar de Raad van = zonder Discipline in Den Bosch met de mondelinge behandeling - 'maximaal 30 minuten uitgetrokken', werd GRN reeds medegedeeld! - van klachtzaak jegens z.i. nep-'deken', mr. Meijer!

d.d. 08-02-2017:


Van Dijk: 'doordrammen na klacht in verband met kinderontvoering?!'en d.d. 12-02-2018:

''Rechter' Groenewoud: slechts 1 dag de tijd gege-ven... om stukken in te dienen - niet Orde Overijssel - door Raad Zonder Discipline te Den Bosch!'

Met een ode aan de hoofdstad:Wordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia