woensdag 21 februari 2018

'L'histoire se répète'? De geschiedenis hoeft zich niet te herhalen; word wakker, sta op en kom ook in - pacifistische - opstand; wij zijn het volk!De overheid is NIET te vertrouwen - word eindelijk wakker, denk zelf na!


Tijdvakken.nl:
In de late Middeleeuwen werkten de boeren op het platteland in dienst van hun leenheren. Ze waren gebonden aan hun land en waren meestal horigen of lijfeigenen. Zowel horigen als lijf-eigenen moesten diensten verrichten voor hun landheren en een deel van hun oogst afstaan. Maar in deze tijd van de geschiedenis kon je ook lijfeigene zijn. Een lijfeigene mocht geen bezit hebben. Zij waren eigenlijk een soort slaaf van de landheer. Maar slaven mochten geen gezin hebben. Lijfeigenen mochten dat wel.


Quest:
Geschiedenis 11 maart 2014 Paul Serail

Waarom werd hij geëxecuteerd? Lodewijk XVI erfde een land dat op ontploffen stond. De grote oorlogen die Frankrijk had gevoerd in de achttiende eeuw en de luxe hofhouding van ‘zonne-koningLodewijk XIV hadden enorme schulden opgeleverd en nog steeds slurpte het koningshuis zo’n zes procent van de belastingopbrengsten op. De koning maakte plannen voor hogere belastingen maar de boeren en burgers die het geld moesten ophoesten kampten met mislukte oogsten en dus hoge voedselprijzen die een groot deel van hun inkomen opslokten. Lodewijk XVI stelde voor om de adel voortaan ook belasting te laten betalen, maar in ruil daar-voor wilden de edellieden de macht terug die voorganger Lodewijk XIV hen had afgenomen.


De filosofische stroming van de Verlichting
die in de achttiende eeuw was opgekomen drukte de spagaat waarin de koning zat nog wat verder door.

Een ideaal als gelijkheid stond haaks op het systeem van het ‘Ancien Régime’ waarin een klein aantal men-sen de grootste rijkdom had en de koning alle besluiten kon nemen. Uiteindelijk nam het volk de macht over.


  • Frankrijk werd een republiek, Lodewijk XVI verloor als Louis Capet zijn hoofd.


IsGeschiedenis.nl:


‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’. In latere eeuwen zijn deze drie woorden uitgegroeid tot hét symbool van de Franse Revolutie van 1789.

Maar hoewel het motto eind 18de eeuw zijn intrede deed, werd de leus amper gebruikt tijdens de revolutie. Vandaar dat deze week het historische misverstand over de  slogan ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’ gaat.Papsie/ Opa Jan onderwees ons over 'geschiedenis'; over 'het nu' verschilden wij:


d.d. 02-02-2017: 'NL is allang geen 'democratische rechtsstaat' meer;


d.d. 30-05-2017:
klaps overleden in het bijzijn van vrouw en 3 zoons.

  • Hij was zo trots op alle kleindochters!'

Onze vader/ Opa Jan was niet alleen een 'prima papsie' maar ook een goed docent; vooral geschiedenis, maar ook Nederlands en Aardrijkskunde gaf hij met veel plezier en leerde ons wat hij belangrijk vond.

  • 'L'histoire se répète', zei hij vaker, maar...


daar was zijn middelste zoon 't niet altijd mee eens.

   'Dat is de jeugd, je wilt te veel, te snel'...

misschien; maar GRN was/ is ervan overtuigd dat hij niet alleen is.

Er zijn heel veel andere Nederlanders - belegen, jong en ook wat ouder - die net zo denken als hij en ons aantal is exponentieel stijgende;


  • het is de hoogste tijd dat wij zelf weer het heft in handen nemen en 'de macht' terugpakken van de nep-'regering'/ Rutte-3. Wij zijn het volk!
d.d. 24-08-2017:   'U werkt zich de pleuris - zij leven als vorsten;

d.d. 17-02-2018: 'RUTTE-3: zonder hem Goede, nu alleen Slechte Tijden!


Nu ene Halve Zoolstra weg is...d.d. 20-02-2018: 'OIA-7: voor onze kinderen - 24 feb. 13:00 op de Dam

  • Ouders In Actie - moeders/ vaders, oma's/ opa's, PAS-sers - in opstand tegen jeugdzorg!  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia