dinsdag 20 februari 2018

Chemtrails boven Amsterdam zodat de burgers maar 'braaf blijven, hard werken, snel doodgaan'? Kijk omhoog; u wordt vergiftigd als kakkerlak!Neen; GRN springt nooit 'op het spoor, voor de trein'... dat krijg je als je moe bent!

Peter Vereecke in aktie tegen chemtrails:

Wat zijn het? Heel algemeen gaat het over de rechte strepen die men in de lucht kan opmerken. Essentieel is het onderscheid tussen contrails en chemtrails.


CONTRAILS (condensatie-sporen) zijn de normale, dunne lijnen van gecondenseerde waterdamp, die een lijnvliegtuig op 'n hoogte van ongeveer 10.000 meter achter zich laat. Ten gevolge van de vriestemperatuur (- 40° C) en de vochtigheid (+ 70 %)  in deze lucht-laag bevriest de waterdamp in de uitlaatgassen. Deze contrails verdwijnen na enkele seconden/hooguit een paar minuten.

CHEMTRAILS (chemische sporen) zijn hier duidelijk van te onderscheiden :

  • het zijn bredere, vollere strepen die zich na enkele minuten beginnen te ver-spreiden en urenlang zichtbaar blijven
  • het is duidelijk 'n geco√∂rdineerde actie van meerdere vliegtuigen. Deze trek-ken strepen naast en haaks op elkaar waardoor er een raster gevormd wordt. Dit waaiert uit en vormt een melkachtig nevel, die het zonlicht fel filtert
  • een ander regelmatig gevormd patroon is de X-vorm
  • de ‘sproeituigen’ vliegen in de regel opmerkelijk lager dan normaal, tussen de 6 en 10 km in lagen waar van nature noch de temperatuur noch de vochtig-heid aanwezig is, die nodig is voor condensatie.


Dit is dus essentieel:

deze ‘wolken-strepen’ zijn dus niet veroor-zaakt door het bevriezen van water(damp),

maar door de werking van chemische stof-fen, die doelbewust in de atmosfeer ge-bracht worden.

In sommige van de honderden filmpjes , die op internet te zien zijn, merk je duidelijk een vlieg-tuig dat eerst begint met een contrail, dan de sproeihendel open zet, vervolgens in een reeds bewerkte chemtrailzone komt en dus de hendel afzet en na het verlaten ervan deze opnieuw open zet.'GRN: ga door, dappere Peter (en anderen!)

Beste medeburgers: kijkt u svp. niet omlaag naar uw mobieltje, maar juist omhoog naar die smerige chemtrails-lucht; schrik dan en kom ook in actie...

  • ipv zich - onbekommerd - te laten vergiftigen!d.d. 16-12-2005 - Utrechtse communicatiekring

  • Prorail heeft het 'Gevleugeld Wiel', het oorspronkelijke beeldmerk van vele spoorwegmaatschappijen, teruggeplaatst op de nok van de zuidkap van Amsterdam CS.

Vanaf 1889 tot ongeveer 1930 heeft dit beeldmerk (dat ook het eerste NS-beeldmerk was), de nok gesierd. Het beeldmerk bestaat uit een afbeelding van een treinwiel ge-flankeerd door de vleugels van de handelsgod Mercurius. Het Wiel is vier meter breed, 5.35 meter hoog. Rond 1930 werd het oorspronkelijke Wiel verwijderd, omdat het versleten was.d.d. maart 2006/ april 2010:


Giftige chemtrails boven de Prinsengracht en in 't Gooi precies hetzelfde::
d.d. 19-12-2017: 'Code rood: bewuste luchtverontreiniging - giftige strepen boven Bussum!

  • Geen con- maar chemtrails = geen ijskristallen maar giftige chemicalien!


  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia