donderdag 4 januari 2018

Ouders In Actie: wilt u uw kind(eren) weer zien? Niet x-keer per jaar... maar iedere dag? Meld u nu aan bij O.I.A. - samen veel sterker dan zij!


Groot- Ouders - en kind(eren) In Actie - wij houden van en horen bij elkaar!

Ons verhaal: diep-triest PAS-familiedrama 'dankzij' criminele overheidssteun!


Toen volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - en de 'ex', mw. Solvig S. samen besloten om kind(-eren) bij ons te verwelkomen, beloofden wij elkaar dat;

   'de kinderen, als wij ooit uit elkaar zouden
   gaan, daar nooit onder zouden mogen lijden'.


Het tegendeel geschiedde... nu al jarenlang zitten onze drie dochters klem in een onmogelijke situatie = loyaliteits-conflict en werd iedere omgang... zelfs ieder contact ver-broken. PapaErik weet helemaal niets van/ over zijn eigen drie dochters, dit ondanks de geldende beschikking; 2x per maand ouderinformatie en maandags om 19:00 uur met el-kaar telefoneren... het mobiele nummer van de 'moeder' werd opgeheven kort naar 3e kinderontvoering en 'niemand' = iedereen, behalve deze echte vader, weet waar de meiden nu zijn.

Alleen de kinderalimentatie van nu 524,34 euro... die wenst mw. Solvig S. wel te ontvangen en haar ING-rekening werd niet opgeheven... typisch voor haar 'stijl'. GRN betaalt graag voor zijn meiden en heeft dat uiteraard altijd gedaan; logisch;

 • het zijn mijn meiden en daar zorgt PapaErik voor, ook financieel.


Veel belangrijker:

   PapaErik weet dat zijn drie dochters hem net
   zo zeer nodig hebben als andersom;

stiekem, als hun 'moeder' het niet hoort en ook
's avonds in bed, als ze aan hun PapaErik denken.

Net zoals hij dat iedere dag doet...
want wij horen bij elkaar, samen!


Dat is - te kort door de bocht, 'samengevat' - ons diep-trieste PAS-familiedrama sinds 2008 en huidige 3e, internationale kinder-ontvoering  sinds d.d. 27 juni 2016met criminele hulp van de-te-arresteren-(nog)-'burgemeester' De Lange van Duiven/ Gelderland en...

...misdadige medewerking van niet-'Samen' niet-'Veilig' Midden-Nederland als-mede het Paleis van Nep-Justitie te Arn-hel!

 • Dat is zeker niet in het belang van onze meiden en zij zullen hun 'zgn. moeder' daarop afrekenen als zij te weten komen wat er werkelijk afspeelde tussen de ouders; welke keuzes die maakten, wie (altijd) de waarheid sprak?!PapaErik is trots daarop altijd de belangen van onze drie kinderen bovenaan te hebben gesteld en dat ook altijd zal blijven doen; PapaErik is trots op de goede vader die hij toen was, nu is en altijd zal blijven voor zijn drie allerliefste meiden.

Onze echte liefde voor elkaar weerstaat alles...

zelfs gevoellloos en jarenlang uit elkaar houden met kinder-onterende leugens en bedrog!


   Amor vincit omnia!

   Al verloren tijd is echter niet meer in te halen; het is
   de hoogste tijd om elkaar weer in de armen te sluiten.

   Het meest trots is PapaErik op zijn drie dochters...
   dat staat vast.


Een zandloper is een instrument om de tijd te meten. Het bestaat uit twee glazen reservoirs, die via een smalle verbinding met elkaar verbonden zijn. In het bovenste reservoir bevindt zich zand dat door de zwaartekracht door het smalle kanaal valt, en een bepaalde tijd nodig heeft om compleet van het bovenste naar het onderste reservoir te gaan. Vervolgens kan de zandloper omgedraaid worden, waarna het proces opnieuw begint.

Een zandloper staat symbool voor de vergankelijkheid en de tijd die voorbijgaat. De zandloper behoort in de eerste plaats tot de attributen van Chronos of Aion, hij is de god van de tijd. De tijdmeter moet telkens omgedraaid worden en past daarom in een wereldbeeld waarin de tijd cyclisch verloopt en kosmische situaties altijd zullen terugkeren.

Symbolisch staat de zandloper voor de deugd matigheid. Door uitspattingen kan de aan de mens toegekende tijd willekeurig gekort worden. De heilige asceten Ambrosius en Magdalena worden met een zandlo-per voorgesteld. Een asceet is iemand die zich aan godsdienstige praktijken en boetedoeningen wijdt.
Vadersmoedersoma'sopa'en kinderenverenigt uSamen sterker dan zij!Bussum, 04 januari 2018

Goedendag dames en heren,

Hier volhardend vader en recht-zoekend burger Erik Groenendijk met een belangrijke boodschap;

- voor alle ouders de hun kind of kinderen gestolen werden,

- voor alle kinderen die hun vader en/ of moeder niet of bijna niet meer ‘mogen’ zien en

- voor alle omas en opas die hun kleinkind(eren) ook al zo lang moesten missen, want…

 • het is genoeg geweestwij pikken het niet meerWij willen elkaar kunnen zien en met elkaar praten en knuffelen wanneer wij dat willen…


Omdat wij van elkaar houden en elkaar nodig heb-ben; wij zijn van hetzelfde vlees en bloed en daar komt niets of niemand tussen! Niet de, soms, andere ouder, niet de criminele jeugd’zorgers’ en ook niet de misdadige familie’rechters’!

Over my dead body’, zei mijn vader altijd als hij het echt meende. Kom niet aan mijn kind c.q. kinderen want dan krijg je met mijn, met ons te maken! O ja? Jazeker;
Ouders In Actie

Afgekort O.I.A. – ouders in actie en uitgesproken O Ja! – Actie actie actie – wij pikken het niet meer; wij zijn ouders in actie!

In actie voor onze kinderen, in actie voor onze kleinkinderen en in actie voor onze papa's en/ of mamas! Want: wij houden ontzettend veel van elkaar en horen bij elkaar!

Echte ouders, zijn ouders in actie en dat is precies wat wij gaan doen. Keiharde actie voeren op een ludieke wijze, volhardend en overal:
 • op het Binnenhof om al die hypocriete, smerige politici de toorn des volks te laten voelen, want:


Kom niet aan mijn kind, kinderen want dan komen wij je halen… wij zijn echte ouders; ouders in actie!


Wij zijn ouders in actie en stoppen pas als wij onze zoons en dochters weer in de armen kunnen sluitenHoe, wie, wat, waar en wanneer wij als ouders in actie gaan komen, dat bespreek ik graag nader met jullie…

 • bijna alles kan, veel moet!


Samen zijn wij namelijk veel en veel sterker dan zij;


of: GIA; Grootouders In Actie
of: JIA; Jeugd In Actie en…

bereid u voor om uw (klein-) kinderen dan wel voor je vader en/ of moeder op te staan… de barricaden op te gaan als het echt nodig is, zodat

 • we elkaar eindelijk en voor altijd weer in de armen kunnen sluitenOIA – Ouders In Actie actie actie!

In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia, Groenendijk groet!

Hoe, wie, wat, waar en wanneer wij = ouders in actie komenGRN overlegt:


(Over?) morgen meer OIA-nieuws;

mijn gedachten, voorstellen en gaarne ook uw input en mede - graag; letterlijk - werking van alle versto-ten, boze, verdrietige enz. maar nooit verslagen;

...nooit opgevende en altijd vechtende (groot-) ouders en (ex-) PAS-kinderen. Wij laten elkaar nooit in de steek en hebben allemaal maar 1 wens:

 • met onze geliefd(e) kind(eren)/ vader of moeder samen kunnen zijn!


Samen zijn wij veel sterker dan zij en 'zij' poepen nu al van angst in de 'te dure' broeken! Laat u niet intimideren, geef nooit op maar laten we ons verenigen in een nieuwe actie actie actie-groep die dat doet, zoals wij ons noemen: ouders in actie, net zo lang, ludiek en hevig als nodig 
is totdat er wel...

 • serieus naar O.I.A. geluisterd wordt!

In ons uppie kunnen we 'hoog en laag springen'; zelfs alles 100% bewijzen maar de arrogante kwallen en tutjes van de jeugd'zorg' en nog hautainere, misdadige familie'rechters' negeren alles en jawel, ook de reguliere media laten u - en de democratie/ hun vak - in de steek want die zijn helaas allemaal '(om-)gekocht'!

 • En wie is/ zijn er dan 'de pineut'? Primair de kinderen; onacceptabel.


Het voelt als drie keer 'n pond vlees uit GRN's hart en zelfs dan is zijn hart sterk en met liefde gevuld om alles voor zijn meiden te doen... houd moed; alles komt goed!

 • Sluit u aan en meld u aan via: stoppasfamiliedrama@outlook.com

Hoewel morgen meer overpeinzingen; behalve uw - graag 'echte' - naam, contactmo-gelijkheden, welke criminele jeugd'zorg'instantie enorm haat en/ of welke misdadige 'recht' = krombank of 'hof' = sof u graag plat zou willen leggen, vermelden... dank! GRN zal een 'formuliertje' ofzo maken; we 'moeten' hoe dan ook de krachten gaan bundelen. Onze gezamenlijke vuist gaat bij de verantwoordelijken voor (al die jaren van) onnodige en onterechte pijn, verdriet en ellende 'op de tafel'...


of - als die vreedzame, prudente maar urgente boodschap niet aankomt = ons kind/ onze kinderen niet bij ons terugkomen/ zijn, dan -

 • met rechtse/ linkse directe op hun liegende, misdadige smoelen slaan! Oog om oog, tand om tand, jeugd'beschermers'... jullie stelletje criminele kinderafpakkers!

Oh neen, dat mag GRN niet zeggen want oproepen tot geweld is strafbaar en bovenstaande gaan we dus absoluut niet letterlijk of per-soonlijk nemen; dan zijn we alleen maar verder van thuis met kind(eren) want in de gevangenis!

Het gaat daarom dat: 'het gehele jeugd-'hulp'verleningssysteem' door-en-door-verrot, kinder-onterend en crimineel is'. Al tientallen jaren en dat... gaat in 2018 stoppen; anders komen wij van O.I.A. met duizenden tegelijk om;


Wordt vervolgd... zo snel mogelijk; GRN doet zijn best; update volgt.


GRN is 'ook maar 'n man' en niet altijd gaat het de 1e keer helemaal goed:

Uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia