zondag 21 januari 2018

Ook advocatuur is pure zwendel: gegronde klachten jegens advocaten worden door niet-onafhankelijke commissies altijd afgewezen = nep!


Slechts 'n parodie op 'n kinderliedje/ carnavalskraker of niets dan de waarheid?!!!


GRN waarschuwt ieder recht-zoekend burger: ook uw advocaat is niet te vertrouwen!Dat klinkt (als u geen eigen ervaringen met de advocaten-praktijk hoefde te maken, mogelijk) onwaarschijnlijk, maar dat is feitelijk... wel de waarheid; ja, ook uw 'aardige, mee-levende en invoelzame' advocaat!

Want: ze 'mogen' namelijk niet eens uw belang(en) echt dienen, maar zijn altijd daaraan gebonden 'het systeem' te dekken!

Dat betekent dat grote partijen (de elite) en/ of de overheid (= in dienst van die 'elite'; niet dienende het volk!) altijd gelijk krijgen van 'onafhankelijke' rechters en/ of klach-tencommissietjes, zoals bij de navolgende Wan-Orden en Raad/ Hof van = zonder Discipline reeds werd aangetoond (zie publicaties onderaan).

 • 'Ze' dekken elkaar allemaal, ongeacht de bewijzen van het tegendeel. De 'club tegen het volk' bedriegt en besodemietert ons allemaal en dat onder het mom van 'rechtspraak of onafhankelijke klachtenprocedures'.


Ja, ammehoela! Dat pikken wij niet!

    De waarheid mag, neen moet gezegd worden!

Sinds wanneer zijn advocaten zo enorm bang om zich - echt - te verantwoorden? Bang voor deze 'simpele' en niet-juridische opgeleide burger/ docent Groenendijk? Wat hebben advocaten te verbergen?

Is dat omdat ze weten dat ze de hele boel bedriegen en dat niet graag in alle openheid bewezen zien? Willen ze niet ontmaskerd worden? Dat is al veel en veel te laat...

 • 'het systeem' staat op instorten; burgers worden wakker en boos, heel erg boos op 'hen'! Dat is niet meer dan logisch en pas echt rechtvaardig!Indien beklaagde ex-deken mr. E. van Empel 'niets verkeerds deed/ niets te verbergen heeft'...

...dan komt zij zich gewoon persoonlijk bij de

mondelinge behandeling op zitting bij de Raad van Discipline verdedigen, nietwaar?
Of bewijst deze Raad van Discipline/ Overijssel zich
'net zo nep'...

en wordt er een 'voorzitter' gevonden die tegen betaling van een flink bedrag 'arbeidskosten' bereid is om zijn/ haar hand-tekening en naam te verbinden aan - door de Orde/ advocaten duidelijk gewenste - 'beslissing op de stukken' = schriftelijk;

 • dus zonder hoorzitting te (durven? hoe laf!) te nemen = afwijzing klacht?


Ook Orde van Advocaten Overijssel gedraagt zich als 'n Wan-Orde, aldus GRN:


GRN betaalde - opnieuw - 50,- euro griffierecht en verzocht om doorzending aan de Raad van of zonder? Discipline, d.d. 13-01-2018 met bevestiging d.d. 15-01-2018:

   'Mijn'heer' Luttikhuis, Wan-Orde Overijssel,

   1. mijn reactie op uw deken-ad-vies is kort en bondig: wat een kul! Het is
       iedereen duidelijk uit welke hoek de wind waait... anders had GRN niet
       verwacht.'...


Leest u desgewenst zelf de 'hoezo vertrouwelijke?' stukken die deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vervolgens kreeg toe-gezonden;

m.i. nep-Overijssel's deken Luttikhuis dekt nep ex-deken Van Empel van Wan-Orde Rotterdam - niet Limburg, mrs. Roossien-Feenstra/ Luttikhuis! - en

     Raad van of juist zonder Discipline van
     het arrondissement Overijssel dient de
     klacht zeker op zitting te behandelen... 

  of...

  bewijst zelf en bij voorbaat als; eveneens 'niet-te-vertrouwen en niet-onafhankelijk!... zo simpel is dat:


  d.d. 16-01-2018: begeleidende brief, namens (nochtans) deken Luttikhuis en geparafeerd door secretaris mw. mr. Roossien-Feenstra;

  He, mrs. Luttikhuis en Roossien; Van Empel ex-deken van Wan-Orde Rotterdam, niet van Limburg, zoals de Wan-Orde Overijssel schreef...

  hoe onnauwkeurig; wat 'n rommeltje aldaar! Doorzending aan de Raad van/ zonder Discipline:  Recente publicaties over de treur'spelletjes' van de Wan-Orden van Advocaten-NL:


  d.d. 03-10-2017: 'Overijssels deken Luttikhuis moet adviseren om beklaagd ex-'deken' Van Empel van het tableau te schrappen of

  • blijkt lid van 'club tegen het volk'!'

  Na 'samenvatting' van de voorgeschiedenis over de Nederlandse Orde van Advocaten en haar Wan-Orden - lees svp. de artikelen en/ of kijk de video's - vindt u de meest arrogante brief van beklaagd ex-'deken' van Wan-Orde Rotterdam/ mr. Van Empel ooit... de duidelijke reactie van deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc - gewoon PapaErik - en oprecht advies aan Overijssels deken Luttikhuis:

  • het enige juiste advies is schrapping van Van Empel!


  d.d. 11-01-2017: 'Beklaagd en vroegtijdig vertrokken, 1e vrouwelijke en nu ex-'deken' mr. Van Empel in 't schandblok gezet met lopende klachtzaak; komt dat zien!'

  Laat u niet 'verarschen' door nep-'advocaten' die alleen aan 'hun schoorsteen moet roken', denken.... dit namelijk;

  • over uw rug/ de ruggetjes van 3 minderjarigen = uw kind(-eren)!


  d.d. 13-01-2018: 'Advocaten doen alsof ze belangen van de client(en) behar-tigen... maar feitelijk gaat het ze er alleen maar om 'hun schoorsteen te laten roken'!'


  Ook zonder onderstaand, verwerpelijk gedrag blijkt 99,99% van de advocatuur ook in NL... niet te vertrouwen!

  • Zowel de individuele advocaten alsook hun beroepsverenigingen = 'Wan-Orden van Advocaten', aldus ervaringsdeskundige Groenendijk:

  Wie hoog 'stijgt' - denkt te stijgen - kan diep vallen... advocaatje leef je nog?


  Of GRN goede advocaat weet? Zie analyse Nico van den Ham (onderaan)!


  GRN RAADT alle lezers in ieder geval met klem AF om naar de advocatenkantoren van;

  mr. Van Empel, mr. Meijer en mr. Luttikhuis te gaan...

  daar wordt u namelijk vast en zeker en bijna gratis... heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel 'erg goed'


  geholpen! Daarin kunt u 'alle vertrouwen' hebben... kuchkuch!


  Algemeen geldt: altijd zelf nadenken, zelf verweer- en pleidooi opstellen/ voeren en/ of altijd het 'werk' van je - soms verplichte? kul! - 'advocaat' controleren en ook vantevoren vastleggen wat jij/ u van hem/ haar verwacht...

  anders weigeren ze namelijk dat te doen wat jij wilt en als je dat niet pikt dan dreigen ze...

  • 'ermee te stoppen als u niet luisteren wilt'!


  Zoals gezegd: advocaten dienen niet uw, maar heel andere belangen... die van hun eigen portemonnee en die van 'de elite'. En dat moet onmiddellijk stoppen of de burgers gaan dat zelf doen, want:
  Wordt vervolgd... uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; oprechte dank!


  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia