maandag 9 oktober 2017

‘He, Stef; heb je Groenendijk al geantwoord?’ 'Eh, neen Mark; ik smeer hem snel’; ‘hihihaha; dat hebben we samen mooi samen opgelost, Stef!’
d.d. 09-10-2017: 'Rutte-2: als ratten verlaten ze het zinkende schip - Plasterk, Hennis en Blok.

  • Rutte-3 is absoluut niet zee-waardig en zal op de klippen vergaan!'

Volhardend vader en recht-zoekend burger:


Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.


Papastraat, Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft:

1. Klachtbehandeling door NOvA/ Wan-Orden en Raad/ Hof van Discipline is misdadig!

2. Politie en OM weigeren 100% bewezen! criminele ‘burge-meester’ Duiven te vervolgen!

3. Rutte delegeerde naar minister Blok die blijft zwijgen en de politiek verlaat…schokkend!
Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
Tav. minister-president drs. M. Rutte (VVD)

Binnenhof 19
2513 AA Den Haag
Postbus 20001
2500 EA Den Haag
Telefoon: +31 70 3564100(Nog/ weer?) minister-president Mark Rutte,
Geachte eerlijke en weldenkende Nederlanders,


1. Deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. pikt het niet dat zowel de minister-president Rutte alsook minister Blok van het ministerie van ‘Veiligheid en Justitie’ d.d. 02-07-2017 aangeschreven werd ter zake het Hof van Discipline/ = NOvA die...

weigerde om de wet uit te voeren (zie bijlage 1).


2. Vervolgens, d.d. 10-08-2017 = pas 5 weken later, zond dhr./ mw. Nawijn een ontvangstbevestiging namens Rutte waarin gemeld werd dat ‘met het MinVenJ afgestemd was dat van Blok/ MinVenJ een inhoudelijke reactie - ingrijpen is vereist! - zou komen (bijlage 2).


3. Van het MinVenJ, ook aangetekend verzonden, werd echter geen ontvangstbeves-tiging en ook geen enkele reactie ontvangen, laat staan dat minister Blok ingreep bij - 100% bewezen - crimineel ‘hof van = sof zonder discipline’… schokkend!De minister is namelijk de enige toezichthouder op realisatie van de...

- wettelijk vereiste! -

behoorlijke klachtbehandeling door de NOvA/ hof van discipline


wat - in deze casus zeker! en vele andere zaken ook? - nu juist niet werd gerea-liseerd!


4. Blok deed helemaal niets en Rutte controleerde niet of zijn opdracht werd uitgevoerd… wat toch makkelijk na te vragen is in de ministerraad:He, Stef heb je die Groenendijk al geant-woord?’…’eh, neen Mark; ik smeer hem snel’; ‘hihihihahaha dat hebben we samen maar mooi samen opgelost, Stef!’;

zo moet het ongeveer gegaan zijn, nietwaar?!

Want:


minister Blok/ het ministerie van VenJ zwijgt… maar bevestigde wel in de media dat Blok binnenkort de politiek gaat verlaten.

Dit zonder Groenendijk te antwoorden en zonder in te grijpen bij een crimineel sof zonder discipline

hoewel Rutte/ ministerie van Algemene Zaken daartoe opdracht gaf!


Ergo: muiterij in kabinet Rutte-2… Blok schoffeert Rutte en Vrouwe Justitia waarmee Groenendijk ‘de lul’ is? No way! Dat pikt Groenendijk niet van lulletjes-rozenwater!

  • Onmiddellijk ingrijpen is vereist en dat is beiden al sinds d.d. 02-07-2017 bekend.


Niet ingrijpen =

ontmaskerd als een stelletje slechte toneelspelers = 

volksverraders!5. 
Mag Groenendijk u ook herinneren aan die 100% criminele ‘burgemeester’ De Lange in het gemeen-te huis op het Willem-Alexanderplein 1 te Duiven in Gelderland die mijn drie dochters die in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 onder toezicht stonden van gi-Samen Veilig Midden Nederland, zoals door de rechtbank Arnhem/ mr. Van Son in hun belang geacht was, maar desondanks op verzoek van de ‘moeder’/ Solvig S. d.d. 27-06-2017 uit het bevolkingsregister werden geschreven (van de BRP naar het RNI-deel) en aldus ‘groen licht’ gegeven werd voor huidige, 3e internationale kinderontvoe-ring!

 

Schokkend!

  • De gemeentelijke overheid verleende mede-werking aan 3x kinderontvoering en negeer-de geldende ots-beschikking!

Onacceptabel; de rechter bepaalt… 

niet de gemeen-te, niet de ‘moeder’, niet gi SVMN/ Marieke K. en Scholtus S. en niet de zeer bijzondere curator Hopmans. Althans… in een rechtstaat is dat zo.

Rutte delegeert maar doet niets en Blok die smeert ‘m snel… conclusie:

  • Nederland is een kromstaat; nepper-dan-nep.

Alleen maar ‘schone schijn’ maar feitelijk geen inhoud… een lege huls; een schijnvertoning!6. De vereiste strafaangifte werd gedaan door Groenendijk (met veel moeite gerealiseerd) maar de anonieme! politie Zeve-naar weigerde

na overleg met een anonieme! officier van Justitie’ de aangifte van een 100% strafbaar feit


- te weten o.a. medewerking aan onttrekking aan het gezag van jeugdzorg (art. 279 Sr.) -

ook maar in behandeling te nemen!Ergo: OM en politie dekken een 100% criminele burgemeester’/ de gemeen-te Duiven en weigeren de wet uit te voeren

internationale kinderontvoering en misdadige overheidsdienaren wordt niet bestreden maar juist gesteund! Precies de omgekeerde wereld.


Ook de anonieme - hoe laf kun je zijn?! - politie Zeve-naar en het OM blijken niet de wet/ Vrouwe Justitia en het volk te dienen…

  • maar enkel en alleen de criminele ‘elite’/ burgemeester; onacceptabel! Schokkend ook.


7. Kortheidshalve wordt (andermaal) expliciet verwezen naar o.a. recente publicaties:

d.d. 01-09-2017: ‘ Who the f#ck is Blok? 'Stoere Stef' - minister Blok is lafaard als 'ie crimi-nele 'burgemeester' Duiven niet laat oppakken! Een blok-aan-ons-been!


d.d. 02-09-2017: ‘Criminele gemeen-te Duiven maakte 3e, internationale kinderontvoering mogelijk; deed 'gezellig' mee met weer escalatie van PAS-familiedrama!


d.d. 02-09-2017: ‘Politie weigert criminele burgemeester op 50 m van bureau op te pakken ondanks 100% bewijs medewerking aan internationale kinderontvoering!’


d.d. 16-09-2017: ‘Gatverdamme: OM/ Van der Burg dient Vrouwe Justitia niet; heeft 'schijt aan de wet'. Het OM 'poept op mijn = alle kinderen'... (in figuurlijke zin)!’
d.d. 25-09-2017:

‘Beste burger met volle blaas (v/m) en boze agenten; welke boom zoekt u het liefste uit om aan-/ onder te zeiken? Neen; 'Akerboom' is geen boom!’


d.d. 09-10-2017:‘Rutte-2: als ratten verlaten ze het zinkende schip - Plasterk, Hennis en Blok. Rutte-3 is absoluut niet zee-waardig en zal op de klippen vergaan!’


De overige publicaties ter zake en aanvullende kromzaken zijn tevens bestanddeel van deze brief en zijn hierbij als ingelast te beschouwen. Meer onthullingen, inclusief audio-opnames van enkele van de > 50 criminelen in het Paleis van Misdaad te Arn-hel, volgen…8. Rutte-neen, geen 3! & Co zijn gewaarschuwd;

alle bewijzen zijn verzameld en op/ bij diverse locaties/ personen veiliggesteld.

  • Kromstaat NL en alle criminelen worden in alle openbaarheid ontmaskerd


9. Mijn eisen zijn eenvoudig samen te vatten:  a) de meiden terug naar NL en wonend bij vader;

  b) herstel Vrouwe Justitia in ere en strafvervolging criminelen;

  c) realisatie van echte democratie en reorganisatie geldsysteem!Een simpel abc-tje voor Rutte en zelf uit te (laten) voeren… door Blok, Van der Burg, Akerboom of wie dan ook. Per wanneer? Meteen!10. Nogmaals, Rutte:

  • ingrijpen of oprotten!

Wordt vervolgd en openbaar gemaakt.


Ervan uitgaande ‘mini-ster-president?’ Mark Rutte naar behoren te hebben bericht, verblijft met volhardende groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - Luctor et emergo:
In belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Bijlagen:

1. Brief GRN d.d. 02-07-2017 ingrijpen vereist!

2. Brief MinAZ/ S.J. Nawijn d.d. 10-08-2017Wordt vervolgd. Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd alsook het volgen van deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia