donderdag 16 november 2017

Je kind(eren) kwijt door bedriegende jeugdzorg en de klacht gaat in de prullenbak van nep-toezichthouder SKJ die samenspant met beklaagde!


Maar dat moet allemaal in het 'SKJ-fort' worden afgewikkeld = in de doofpot gestopt worden zonder dat daar bewijzen van komen en zonder dat hun gezichten en hun woorden - op zitting - in de openbaarheid komen...

dit door het verbieden van een audio-opname (ter verificatie-doeleinden gemaakt door deelnemer GRN).

  • Dat is de werkelijke stand van de jeugd-'hulp'verlening... totaal onacceptabel.

Die keihard ontmaskerd wordt als 'crimineel' en niet bereid tot openheid en weigert om verant-woording af te leggen = hebben dus veel te ver-bergen...?

Tevergeefs; alles wordt gepubliceerd omdat;

  • de waarheid gezegd mag, neen; gezegd moet worden!


Jeugdzorg en SKJ?

Beiden zijn/ handelen absoluut niet in het belang van het kind/ de kinderen maar...

enkel en alleen van hun 'geld, macht en
andere, smerige? zaken', aldus GRN.

Daar maakt u zich toch ook sterk tegen?
Dan handelt u wel in het belang van het kind:

Veel dank voor uw delen (onderaan)!

De vorige - 1 t/m 5- en volgende video's; 6 t/m 8; beeld zegt meer dan woorden:


NIEUW: Video-6: nep-'rechter' E.M. Jacquemijns... meer dan schandalig; hoe durft zij?

  • Verbieden van audio-opname in strijd met de wet en het fatsoen;


wat heeft de SKJ te verbergen? waar is de open-baarheid van 'rechtszittingen' gebleven?

  • hoe anders is te bewijzen wat zich daadwerkelijk afspeelt of -speelde op een (hoor-)zitting...?

Normaliter zou dat allemaal in het 'proces-verbaal' moeten staan, maar... helaas; op een volledige, za-kelijke weergave van datgene wat gebeurde en ge-zegd werd op zitting kan niet gerekend worden!

Want: reeds eerder bleek dat de SKJ 'alleen dat wat haar voor afwijzing uitkomt, opschrijft en de belangen van klager(s) niet serieus neemt', aldus GRN.  

De SKJ bewees - herhaald - 'niet-te-vertrouwen' te zijn en onder 1 hoedje speelt met de beklaagde(n) van jeugd'zorg'; 4 handen op 1 buik en de - meestal gegrond! - klagende burger wordt besodemieterd want die ;

  • verliest het toch; 'afgewezen/ niet-onvankelijk verklaard' = verne#kt!


Jacqie zal nog wel merken hoe 'goed' die nep-hoorzitting zal verlopen, gatver-de-gatver...

dat is het gevoel dat deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - krijgt bij het zien van die 'vriendelijke' mw. nep-'rechter' Jacquemijns!

Laat nu ook het verstand van GRN zeggen - zie alle publicaties met bewijzen - dat...

   die SKJ 'precies het omgekeerde doet van wat zij zegt -
   en behoort te - doen'!


  • Jeugd'zorg' wordt door de SKJ hele-maal niet 'op de vingers getikt als dit nodig zou zijn', maar in (bijna) alle zaken beschermt die nep-stichting van 'rechters' juist verzakende jeugd'hulp'verleners en steunt aldus (indirect) het stelen van kinderen, aldus GRN.

Het zijn z.i. een bende bedriegers en de afkorting; 

  • 'SKJ' is beter te lezen als: Smerige Kinder Jatters!


Voorgaande publicatie: SKJ? Weg ermee! Video 1 t/m 5:


d.d. 14-11-2017: 'SKJ? weg ermee! Smerige Kinder Jatters!

In een 'stichting'... recht-sprekenKwaliteit? blijkt crimineel! Register? is niet verplicht!

  • Het is 1 grote nep!


Video-1: Op weg naar de SKJ - weg ermee; deel 1 - station Bilthoven
Video-2: Gaat u mee naar 'het fort' van Smerige Kinder Jatters?Video-3: U hoorde het; GRN 'had er zin in'. Jammer m'n lessen weer uitvielen...
Video-4Smerige Kinder Jatters zijn 'o zo bang' voor boze ouders... en terecht; wij pikken het niet meer; de volgende keer met 'n enorme meute!
Video-5: Een tweede gebouw is nodig voor al die 'lieve' mede'werkers'...

NIEUW:

Video-7: Ook aan mw. Hammer werd - binnen -

  • gevraagd... of zij zich niet schaamde?NIEUW:

Video-8: Maar eerst naar binnen en laatste SKJ-video in het halletje... de gemaakte audio-opname wordt zsm. bewerkt!

  • Svp. 'even geduld'; er moet ook les gegeven/ toetsen nagekeken worden.De ervaringen met de beveiliger en de rest van die Smerige Kinder Jatters waren dit-maal nog schokkender dan de vorige keer en deden Groenendijk sterk denken aan een periode enkele tientallen jaren geleden...


en ja, u begrijpt precies wat bedoeld wordt!

Dezelfde 'vriendelijkebeveiliger van de vorige keer, d.d. 03-03-2017, beaamde dit zelfs en

   deed een ontluisterende, schokkende uitspraak
   ter zake...

het is daar nog veel enger
dan GRN al wist!


Wordt vervolgd...


No justiceno peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia