zondag 15 oktober 2017

Geen cursusje maar in opstand komen tegen staatsterreur die onze kinde-ren steelt/ laat stelen; ook politiek doet niets tegen criminele 'jeugdzorg'!

'Een volk dat zijn geschiedenis niet kent, heeft geen toekomst'...


Onze lieve, wijlen vader zei altijd:

'l'histoire se repete' -
de geschiedenis herhaalt zich.

Laten de echte ouders van Nederland en alle echte Nederlanders opstaan...

voor ons aller toekomst!

Laat ons geleerd hebben van de geschiedenis en een betere toekomst voor ons allemaal maken en ja...


  • dat zal niet zonder slag of stoot gaandat moet dan maar!


Anno 2017 wenst Groenendijk een Nederland zonder 'Oranjes'...


Wij, het volk zijn veel beter af...

zonder Willem en zijn kliek
die niet (meer) het volk maar alleen zichzelf dienen!

Leve ons Rood-Wit-Blauw;

leve de Volksrepubliek van eerlijke, weldenkende NL-ers!
d.d. 06-09-2017: 'Haak allemaal aan bij Patrick Damhuis:

  • samen voor onze kinderen, samen tegen misdadige 'jeugdzorg', criminele 'rechters', hypocriete politici - nu!'
Drie meiden en PapaErik hebben geen cursus nodig maar enkel... elkaar!


Vandaag ontving volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik dus - van zijn mattie en 'melder van misstanden/ burgerjournalist' Nico van den Ham een mailbericht dat Patrick Damhuis wel aan Nico maar niet aan hem werd gezonden. Het mailtje ging over Karen en Nick Woodall, hun 'methode' en aangeboden, 1-daagse workshop van 140,- euro excl. BTW:


  • 'Workshop voor ouders, familieleden en mensen uit je netwerk:

     Ouderverstoting begrijpen, ermee leren omgaan en
     helpen helen'

     'De workshop zal u helpen om ouderverstoting op het diepste niveau te be-
     grijpen en inzicht te verwerven in uw eigen zaak, zodat u klaar bent om een 
     strategie te bepalen en uit te voeren om uw kind te helpen.

     Door te werken met het differentiatiemodel, zoals uiteengezet in het boek
     Inzicht in ouderverstoting, ermee leren omgaan en helpen helen (Understan-
     ding parental alienation: Learning to cope helping to heal) van Karen en Nick
     Woodall, krijgt u kennis van de concepten die van toepassing zijn in uw zaak
     en van de interventies die nodig zijn om uw kind te helpen.

     De workshop is vooral gericht op zelfhulp en is experimenteel en interactief,
     wat betekent dat naarmate de dag vordert uw vragen beantwoord worden en
     u in staat bent om het plan te bouwen dat u zal helpen. Op deze manier 
     leert u om wat in het boek staat in de praktijk om te zetten.'Reactie Groenendijk:

Hoogstwaarschijnlijk is het doorzenden van dat workshop-aanbod door Patrick Damhuis 'goed-bedoeld' en zijn er mogelijk mensen die daar inderdaad wel baat bij hebben en aan mee willen doen c.q. zich dat financieel kunnen veroorloven maar...

  • bij het lezen wordt GRN al 'iebelig'; geen woorden maar daden!

Groenendijk krijgt vooral een gevoel van 'het paard achter de wagen spannen'...


Want: 'hoe omgaan met ouderverstoting' is niet het doel dat m.i. nagestreefd zou moeten worden... het 'voorkomen en opheffen' daarvan is wat telt.

Dus nooit 'accepteren' PAS - Parental Alienation Syndrom maar er altijd tegen blijven vechten...

dat is wat echt meer nodig is dan 'gezellig een dure cursus met lotgenoten? volgen', aldus kritische GRN.


  • Je kind(eren) terug in de eigen, liefhebbende armen is de allerbeste en enige nodige 'therapie'! Onbetaalbaar; de echte liefde voor ons kind/ -eren!


'Experimentele, interactieve workshop vooral gericht op zelfhulp en stelt mij in staat om een plan te bouwen dat mij zal helpen?' Ergo: de hele dag krijg je hun modelletje voorgeschoteld en word je in je verdriet gedrukt... maar uiteindelijk ben jij toch die-gene die zichzelf moet helpen om een eigen plan te maken?


Nou, dank je... daar hoeft Groenendijk geen 140,- euro excl. BTW voor te betalen.

Die ervaring(en) hebben wij allemaal zelf verzameld en mijn plan/ strategie is niet alleen simpel maar ook kostenloos:

terug met mijn drie dochters en


  • naar de gevangenis die criminelen!


Geen acceptatie van ouder-verstoting, geen compromis met ontvoerende 'ouder' en niet-laten-afleiden-met-'andere hulpverleners'; het enige waar 'ze' = de verantwoor-delijken bang voor zijn, is... in opstand komen = ons verenigen! Want:

  • samen zijn wij veel sterker dan zij... het is de hoogste tijd om die feitelijk; criminele jeugd'zorg' het 'werken' onmogelijk te maken!!!


We moeten onze kinderen redden van jeugd'be-schermers'... daar maakt u zich toch ook sterk voor?

Heeft Patrick al iets - concreets? - van VVD-er Sven vernomen? Van de 3 maanden die hem als reactie-termijn werd gegeven, zijn er inmiddels ruim 2 ver-streken en nochtans kon Groenendijk geen update vinden? Komt dat nog? Het vervolg... samen sterk!


  • Red de kinderen van de jeugdzorg; dat is wat telt en 'op cursus', helpt daar helaas bitter weinig tegen! Ons verenigen en samen de straat op! Dat is onze kracht en daar zijn ze bang voor!
Als Plasterk, Schippers, Blok en ook Rutte weigeren de wet uit te voeren dan...


moet het volk in opstand komen!

Leve de pacifistische sponzen-revolutie;
niet meer l#llen, maar hen wegpoetsen!

      NL in actie actie actie!

Al die kinder-onterende 'hulp'verleners, 'machts-geile' agentjes en criminele 'recht'ertjes moeten 'gewoon' worden aan- = opgepakt...  • in het belang van ONZE kinderen!

In het belang van Vrouwe Justitia; in het belang van ons allemaal! Zij bemoei-(d)en zich - vaak geheel ten onrechte! - met onze families; ma(a)k(t)en gezinnen be-wust kapot... wat als wij nu eens hetzelfde bij hen zouden doenWant:

  • Wat als zij de volgende keer bij u aankloppen/ -bellen? Moge dat svp. voorkomen worden; sluit u dan nu aan bij de strijders van het licht!


Ja, inderdaad; 'oog om oog, tand om tand'?!

Daar is deze vader/ burger Groenendijk normaliter zeker geen voorstander van, maar ja...

welk alternatief is er dan als de verantwoorde-lijken in theorie met 'mooie volzinnen' komen maar in de praktijk maandenlang zwijgen...

   en uiteindelijk helemaal NIETS doen?

Nadere actieplannen worden uitgewerkt... wordt vervolgd.


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd alsook het volgen van deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia