dinsdag 26 september 2017

Geen openbaarheid van uitspraken/ zittingen + audio-opname deelnemer in strijd met de wet verbieden, betekent geen 'recht-' maar kromspraak!

d.d. 06-09-2017Discussie over 'te echterechtbanktekening Petra Urban:

'Ik vond het wel vermakelijk'

In de rechtbank mag niet gefotografeerd worden. Alleen een rechtbanktekenaar mag verdachten teke-nen. Maar wat nu als de tekeningen zo goed zijn dat het foto's lijken? Die discussie werd vandaag aangezwengeld in de R'damse rechtbank.


d.d. 24-09-2017:

'Laatste kans SKJ:

bevestiging ontslag nep-'rechter' Jacquemijns uiterlijk woensdag!

Hageraats, Loykens, Bakker, Winter, De Waard zijn zinkende!'
Als deelnemer aan het gesprek mag u/ ik alles opnemen; doen, doen, doen!Artikel 139a Wetboek van Strafrecht -

Tweede Boek. Misdrijven
Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die met een technisch hulp-middel een gesprek dat in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd opzettelijk: 1°. anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek afluistert; 2°. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het opnemen: 1°. van gegevens die worden verwerkt of overgedragen door middel van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd werk; 2°. behoudens in geval van kennelijk misbruik, met een tech-nisch hulpmiddel dat op gezag van degene bij wie de woning, het lokaal of het erf in gebruik is, niet heimelijk aanwezig is; 3°. ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.
De voor het publiek
geldende persrichtlijnen; 'journalisten' en aanwezigen:


...maar die gelden niet voor een deelnemer = belanghebbende dan wel verdachte, in de eigen zaak (zie 139a Sr.)! Dat is absoluut niet hetzelfde!


Laat u als 'deelnemer' van zittingen in rechtbanken, -hoven en wat voor klachten-commissies dan ook niet intimideren door die 'verboden video (klopt wel; daarvoor dient u eerst schriftelijk toestemming te vragen aan de voorzitter = de behandelend nep-'rechter') en verboden audio-opnames te maken....

nogmaals; dat geldt alleen voor het publiek, maar niet voor u als deelnemer; diegene die daar aan 1 van de 2 tafels tegen-over de 'rechter(s) en griffier' zit! 


Gelooft u mij alstublieft in uw eigen belang, want:

Dat wat u zegt of uw advocaat betoogt, blijkt achteraf namelijk maar 'al te vaak' = structureel...

  • niet-volledig (er worden zaken weggelaten die wel werden vermeld) en/ of niet-passend (op infantiele of verdraaide wijze vermeld) in het


- daarmee valselijk opgemaakte = valsheid in geschrifte; aangifte tegen 'rechter/ griffier' doen; dit ook als niet in de openbaarheid werd uitgesproken en/ of er verkeerde c.q. niet-herleidbare handtekeningen/ krabbels onder een uitspraak staan! - 

...'proces verbaal' (niet alleen bij de politie heet dat zo, maar ook bij de rechtbanken/ hoven; een 'zakelijke samenvatting van datgene wat op zitting gezegd en gedaan werd) te zijn opgenomen en...

u verliest hoe dan ook;

- door dit soort manipulaties, het niet-nakomen van de wet door de 'rechter' of keihard partijdige uitspraken -

en voelt zich - terecht - 'verne#kt'.

  • Maar kunt dat niet bewijzen, tenzij... u alles opnam; altijd doen!


In hoger beroep gaan dan?

Sorry, ook daar wordt de schijnvertoning = nep-'recht'?-spraak voortgezet en krijgt u ten tweede male, maar nu van 3 nep-'rechters' een figuurlijke middelvinger getoond en/ of wordt in het kruis getrapt...

dat is hoe het in die marmeren Paleizen van Misdaad' echt aan toe gaat.

  • Schokkend, maar 100% waar en aldus... onacceptabel.
De bewijzen zijn overweldigend en worden allemaal openbaar gemaakt:d.d. 27-01-2016:

'Het sprookje van de Nederlandse rechtstaat; 100% bewijs van misdrijf wrakingskamer Arnhem.

Lang, lang geleden was er eens een tijd dat ik nog geloofde dat Nederland een ‘recht’staat was…'


d.d. 01-02-2016:

'De wrakingskamer is het rechte pad nu helemaal kwijtgeraakt:


Ook leugens in en
manipulatie van 'beschikking/ proces-verbaal'!'


d.d. 29-05-2016:


'Namen van > 50 misdadige 'rechters, griffiers, presidenten' worden genoemd:

  • stop de criminele 'Justitie'-dictatuur in Nederland!'


Wat doet de 'Rechtspraak'? Die wentelt zich in eigen illusie van 'wereldtop'!'Programma Dag van de Rechtspraak

Een greep uit dat wat de dag te bieden heeft: 20+workshops, debatten, interviews en meer; 500+ rechters, bestuurders, ondernemers, etc.


De rechter van de toekomst

- De toekomst van de rechter

Op donderdag 28 september wordt gekeken hoe de toekomst eruit ziet. Hoe de Nederlandse rechtsstaat tot de wereldtop blijft behoren, of liever nog: beter wordt.'


Hahaha... Bakker en Co zijn echt he-le-maal de weg kwijt! De NL-'recht'staat die tot de wereldtop zou behoren? Ammehoela... alleen in de - natte? - dromen van die so called judges/ D66-'rechters', aldus drs. Groenendijk MSc.!De werkelijkheid is precies het omgekeerde... nepper dan nep;

  • crimineel zelfs! Dat zijn de feiten; onacceptabel.


Groenendijk ontving nog geen enkele reactie van baas Bakker - voelt hij zich betrapt; keihard ontmaskerd?! -

de nep-'voorzitter' van de Raad voor de Kromspraak
en organisator van de 'Dag van de Kromspraak'...


d.d. 14-09-2017:

'Raad voor de 'Rechtspraak'; na ontmaskerde Hiemcke/ Van Dijk is het nu de beurt aan baas Bakker om kleur te bekennen;

ingrijpen of oprotten...!'                                                         koeken?bakker

Groenendijk sluit zich aan bij burgerjournalist Nico van den Ham:


'Nico a.s. donderdag aanwezig, voor de deur, van de Dag van de Rechtspraak. Nico bijna aan het eind van zijn Latijn, maar gaat door met de algemene strijd, totdat hij er bij neer valt!'

Rechtspraak 
Overmorgen op donderdag 28 september zal ik met een eenmans-actie voor de ingang(en) van TivoliVredenburg in Utrecht zijn.

Dat is tijdens de >>> Dag van de Rechtspraak. Ik roep zoveel mogelijk mensen op daar ook te komen, maar die kunnen zich niet bij Nico aansluiten omdat ik mij heb aangemeld voor een eenmansactie (Voor een eenmansactie hoef je je niet aan te melden, maar om moeilijkheden te voorkomen heb ik dat toch gedaan).' 
Groenendijk verwijst naar PAS-expert/ kunstenaar en pedagoog Joep Zander:


d.d. 23-07-2017: Wie ons zal beschermen tegen onze beschermheren?

'Quis custodiet ipsos custodes? Misvattingen over openbaarheid van uitspraken'd.d. 05-09-2017:

'Dijkdoorbraken en zandzakken

Twee maanden geleden bereikte ik samen met de facebookgroep (h)erken ouderverstoting een dijk-doorbraak in de openbaarheid van uitspraken doordat het hof Den Bosch de hele serie uitspra-ken van een raadsheer over 2016 vrijgaf.

Zoals te verwachten viel reageerde niet iedere rechtbank hier positief op. Wat minder te verwachten viel was dat ook in eigen kring door een paar mensen (waaronder zelfs een jurist) wat meesmuilend werd gedaan over deze duidelijke overwinning. Kortom de zandzakken werden aangesleept om het gat in de dijk te dichten, en die zandzakken kwamen soms uit onverwachte hoek. De rechtbank Breda en het Hof Den Haag hebben negatief gereageerd op verzoeken om openbaarheid van uitspraken cq publicatie. Maar het gat in de dijk zal en kan niet meer worden gedicht.  • De overwinning op de intransparantie en arrogantie van de rechterlijke macht heeft velen geïnspireerd.'

Wordt vervolgd


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaar-deerd en ook volgen van deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia