maandag 21 augustus 2017

Nep-tucht'rechter' van 'jeugdzorg' = SKJ zwijgt omdat ze betrapt werden en absoluut niet-te-vertrouwen zijn! Ook Hageraats temporiseert... triest.Onmiddellijk ontslag van (nog) 'voorzitter' Jacquemijns is vereist, mr. Hageraats!Volhardend vader en rechtzoekend burger

drs. Groenendijk MSc. strijdt met open vizier...

en informeerde de SKJ/ voorzitter Hageraats, tevens NJI-'transformatie-directeur' over de meest recente publicatie ten aanzien van het bestuur:
za 19-8-2017 21:36
Van: drs. Groenendijk MSc.
Aan: r.hageraats@nji.nl; Secretariaat direct Tuchtrecht | SKJ (secretariaat.tuchtrecht@skjeugd.nl)

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, meneer Hageraats,
Geachte eerlijke en weldenkende medeburgers,


1. met open vizier verwijst volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc. naar recente publicatie d.d. 19-08-2017 ter zake de kul van de SKJ onder uw bestuurs-'voorzitterschap':


http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/08/verward-skj-bestuur-vz-hageraats-heeft.html

'Verward' SKJ-bestuur/ vz. Hageraats, heeft be-handeling nodig: je eist ontslag nep-'rechter' Jacquemijns, hij 'begrijpt' + bevestigt 'klacht'?!


2.  Groenendijk kan, gelet op uw persoonlijke non-reactie en de criminele! bende de SKJ enkele con-cluderen dat het.. 'nepper dan nep' is;

de waarheid mag, neen moet gezegd worden!3. Nogmaals herhaalt Groenendijk zijn duidelijke verzoek/ 'eis' aan het SKJ-bestuur:

onmiddellijk ontslaan die mr. Jacquemijns!


Ervan uitgaande het SKJ-bestuur naar behoren te hebben bericht, verblijft met onthullende ‘groet’,

drs. Groenendijk MSc. - PapaErik

Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Zaaknr. 16.075T-Tv Het SKJ-antwoord = inwilliging gegronde, redelijke en billijke GRN-eisen...wordt morgen verwacht =
vandaag op de post en mailen!


ma 21-8-2017 15:37
Van: drs. Groenendijk MSc.
Aan: r.hageraats@nji.nl;

Secretariaat direct Tuchtrecht |SKJ (secretariaat.tuchtrecht@skjeugd.nl)
Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.Bussum, 21 augustus 2017
SKJ, bestuur/ voorzitter Hageraats,
Geachte eerlijke, weldenkende medeburgers,

1. In aanvulling op de meest recente publicaties:


d.d. 28-07-2017: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/07/neem-ontslag-skj-voorzitter-mr-em.html


Neem ontslag! SKJ-'voorzitter' mr. E.M. Jacquemijns of wordt oneervol verwijderd.

1 jaar na klacht... geen behandeling
is... crimineel te noemen!

Misschien eens iets anders proberen? Deze dames hebben zin in en doen goed werk: Na >1 jaar nog geen inhoudelijke klachtbe-handeling...


d.d. 30-07-2017: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/07/skj-weg-ermee-klachten-over-jeugdzorg.html

SKJ - WEG ERMEE; klachten over 'jeugdzorg' worden helemaal niet eerlijk naar het 'tuchtrecht' behandeld maar... gepoogd in de doofpot te stoppen!


d.d. 10-08-2017: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/08/geen-klacht-maar-ontslag-skj.html


Geen klacht maar ontslag:

SKJ-tucht'rechters' mbt. falende jeugd'zorg'ers ver-zaken bewust en de vereiste;

behoorlijke! klachtbehandeling blijkt... nep!


d.d. 19-08-2017:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/08/verward-skj-bestuur-vz-hageraats-heeft.html

  • 'Verward' SKJ-bestuur/ vz. Hageraats, heeft behandeling nodig: je eist ontslag nep-'rechter' Jacquemijns, hij 'begrijpt' + bevestigt 'klacht'...?!


2. Herinnert volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. 'u' aan uw eigen belofte - per anonieme SKJ-mail verzonden! - d.d. 26-07-2017:


  • 'Op 22 juni 2017 heeft u bezwaar gemaakt tegen het voornemen van het College om uw klacht op stukken af te doen. U ontvangt van ons in... de week van 21 augustus nader bericht over het verdere verloop van de procedure.'


3. Dat is deze week, vandaag is d.d. 21-08-2017 en nadat de SKJ > 4 weken bedenk- (en vakantie) tijd nam...

- want: de SKJ werd keihard betrapt met 'op illegale wijze' (niet) bezig sinds meer dan 1 jaar; dat is niet uit te leggen...


  • maar de facto crimineel!

...verwacht Groenendijk morgen, d.d. 22-08-2017 de formele, inhoudelijke reactie = o.a. ontslag van de...

'v- oor bij vader pogen te naaien, terwijl hij al 2 goed werkende exemplaren heeft! neen; 'dank u' - zitter' Jaquemijns,

...te ontvangen.


4. Dit van het SKJ-bestuur, voorzitter Hageraats en vriend(innet)jes - ondertekend met 'natte' handtekening'...

de SKJ heeft nog 1,5 uur tot sluiting van het dichtbij?zijnde postagentschap! Denkt u aan de 'natte' handtekening en het voldoende frankeren?!


5. Ervan uitgaande het SKJ-bestuur naar behoren te hebben bericht, verblijft

met onthullende ‘groet’,

drs. Groenendijk MSc. - PapaErik

Luctor et emergo
- in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Vandaag geen mail van de SKJ...

dus: wordt vervolgd


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen websiteoprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia