maandag 24 juli 2017

Pure chantage en crimineel samenspan tussen 'rechter' en 'verdachte/ beklaagde' bewezen: dat pikt deze volhardend vader Groenendijk niet!

Groenendijk zegt hardop: neeeeeeeeeeee, dit pikt toch niemand? Ik zeker niet!Samenspan 'rechter' en beklaagde 100% bewezen: NL = bananenrepubliek!


In mijn publicatie d.d. 09-07-2017 bewees de:

volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc. onomstotelijk dat:

de tucht'recht'ers van het hof van = sof zonder Discipline in ons diep-trieste PAS-familiedrama feitelijk samenspannen...

... met de beklaagde(n) van de Wan-Orde van Advocaten Zeeland-W.-Brabant - VIDEO:En in publicatie d.d. 18-07-2017 kan iedereen - met 'akkoord'! mw. Van der Meer - horen dat...

door de secretariaatsmedewerkster - de (plv.) griffier was eerst 'in overleg' het sof zonder Discipline de telefoonverbinding werd verbroken toen Groenendijk bezwaar maakte tegen hun 'list en bedrog'!Wan-Orde Advocaten Zeeland-W.-Brabant Van Empel weg;


Hoewel mr. Van Empel al ruim 3 weken 'deken-af' is...

'pronkt?' zij daarmee nog steeds op haar voorstelpagina bij huidige 'werk'gever 'blue legal' - blauw legaal? Actualiseren, mw. Van Empel! En: waarom niet een Nederlandse naam...

f#ck offweg met uw 'populair' doen!

En interessant: artikel in de Advocatie waarin Van Empel 'afgeeft op een dappere, civiele rechter en het voor de Wan-Orde, vernietigende oordeel in twijfel trekt',

dit terwijl...

...zij nu zelf via de achterdeur weggemoffeld werd en zweeg over haar eigen en onder haar verantwoordelijkheid gepleegde wan-gedragingen!

Een typisch geval van: 'kilo's boter op het hoofd'!


Nu deken Lensink!

Inmiddels werd per d.d. 01 juli 2017 als haar opvolger annex 'puinruimerbenoemd:

 • dhr. mr. W.A. Lensink;               --->

De
nieuwe deken van de Wan-Orde van Advocaten Zeeland-W.-Brabant; 'hoera'?!Is hij - mogelijk -

verre familie van Erwin Lensink?

De waxinelicht-houder-gooier


voor wie ik zeker respect heb (zie artikel). En ja, hij leeft nog maar daar is dan ook wel alles mee gezegd. Sterkte, Erwin!

Waar komt 'andere Lensink' vandaan en hoe zit het met zijn carrière-stappen?


Als je even zoekt op internet dan is te vinden waar mr. Lensink vandaan komt, waar zijn 1e kantoor-aan-huis was en hij nu nog woont?

- en neen; niemand 'op bezoek gaan', svp.!). In het dorp 'Halsteren', Dorpsstraat 59a... linkerkant van de 'villa' -

https://www.telefoonboek.nl/bedrijven/t2543450/halsteren/advocatenpraktijk-mr.-wa-lensink-b.v./

Wat zoekt u? Waar? Zoeken - U bent hier:

Telefoonboek; Advocaat; Advocaat Halsteren; Advocatenpraktijk mr. WA Lensink BV....

Per 31 december 2008 begonnen als '1-persoonszaak (?)' en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.Vervolgens bleken 'de zaken' goed te gaan en verkaste mr. Lensink naar een nieuwe locatie...

...op naar de 'grote stad' - Bergen op Zoom

waar een nieuwe, saaie kantoor-ruimte voor die mrs. 'Lensink en partners' werd gehuurd op de:

Burgemeester Van Hasseltstraat 50a. (nu: 'te huur'?).


Nog steeds onder 'zijn eigen naam' en als BV - wat betekent dat hij bij een zsm.? - faillissement... niet zijn huis aan de Dorpsstraat kan verliezen, want alleen de inbreng in de BV kan 'geplukt' worden. 


Weer een stapje hoger? op de ladder en op naar... nu het eigen kantoorpand aan de Pasteurlaan 1, wederom in Bergen op Zoom. Inmiddels is zijn BV-tje gegroeid en 'werken' daar nu in totaal 10 advocaten...


kennelijk 'moet' er dan weer een 'nieuwe, flitsende? naam' worden verzonnen - die zijn 'naam en BV' verhult?! -

Prisma-Advocaten
- cave canem!

en een gelikte website te worden gemaakt die m.i. niet past bij het

'kleine kantoor'...  het lijkt m.i. eerder op een tandartspraktijk, nietwaar?!


Wat zegt Lensink over zichzelf? Al 39 advocaat; 'eindelijk' zelf eens deken:


Citaat-1:


 • 'Lex Lensink is sinds 1978 advocaat. In zijn praktijk behandelt hij naast algemene rechtsproblemen, zaken op het gebied van het personen- en familierecht, het erfrecht en het strafrecht.'


Rechtzoekenden zouden naar hem moeten gaan...


Citaat-2:

 • 'Omdat u graag vertrouwen heeft in een goede afloop. - ? en

Citaat-3:

 • 'Het persoonlijk contact met een cliënt staat bij hem voorop. Een per-soonlijke “klik” tussen cliënt en advocaat vindt hij erg belangrijk.' - ?


Nou, mr. Lensink...

 • deze drs. Groenendijk MSc. heeft 'helemaal geen klik' met u!En waarom dan wel niet?


Omdat 'u' geen enkele - passende! - kik gaf/ geeft
ondanks mijn expliciete brief:
  
 • d.d 02-07-2017 = na uw benoeming! - dat zijn inmiddels > 3 weken verstreken!

Net zoals uw voorgangster, mr. Van Empel geen antwoord gaf op mijn brief:

 • d.d. 18-06-2017. Ergo: u bent m.i. al 'net zo erg, mogelijk erger en m.i. al net zo slim als zij'.Want:

Van Empel 'rent huilend? weg' - tot nooit meer ziens! - en toch, na 39 jaar eindelijk, 'dekenLensink... 'moet dan ook haar troep overnemen = netjes opruimen' (voordat ook hij snel 'met pensioen' gaat/ wordt gestuurd)!

Hij liet zich voor haar 'karretje-met-gebroken-as spannen'... dan is hij ook verant-woordelijk voor de 'lopende zaken'.

 • Dat hij eveneens 'nat zal gaan', staat daarmee reeds vast.

Want: in plaats van 'haar lijk' uit de kast te (pogen) te) reanimeren; doet 'ook gij, Willem-Alexander' - 'Lex' voor collega's simpelweg alsof uw neus bloedt.

 • Schokkend... wie denkt u wel dat u bent?!


Uiteraard wordt deze voortgezette 'doof-potterij' - grof schandaal - van nu Zeeland-W.-Brabantse deken evenmin geduld... onacceptabel.

Wederom: 'oude wijn in nieuwe (? op die leeftijd) zakken'. Gatverdamme... bahbahbah!

Samenspan van Wan-Orde Zeeland en Sof zonder Discipline ontmaskerd:


Terwijl de Wan-Orde Zeeland/ mr. Van Empel en toen = nu, mr. Lensink weigerden om inhoude-lijk op mijn duidelijke - want: hen-ontmaskerende! - brieven d.d. 18-06 en 02-07-2017 in te gaan...

poogden zij ondertussen wel om...

...'door te drammen met behandeling van mijn klacht jegens (nog) R'dams deken dhr. mr. Meijer'.


Dit middels de gestelde dead-line tot betaling van het griffierecht uiterlijk d.d. 19-07-2017 of geen klachtbehandeling door de Raad van Discipline te Den Bosch.uiteraard gaat deze Groenendijk niet-akkoord met een klacht'dossier' dat...

niet mijn daadwerkelijk ingediende klachten jegens Meijer maar een niet-gefiatteerde, kul-'samenvatting' van zelf-beklaagde - maar door het sof...

heeeeeel 'toevallig' niet-werd-bevestigd! = samenspan! - 'secretaris' mw. mr. C.K. bevat!

 • Dat is 'voorsorteren op afwijzing' en andermaal: puur bedrog!


Kortheidshalve verwijst Groenendijk ter zake naar gelijktijdig d.d. 02-07-2017 aan het hof van = sof zonder Discipline verstuurde brief in duidelijke taal - recht voor z'n raap!

 • Betrapt met het schandalige 'spelletje dat zij spelen' = collusie en dat heet mijn inziens: ...'in criminele vereniging'!

aldus ieder eerlijk en weldenkend burger!

Betaling onder protest want niet-akkoord met doorzending kul-klachtdossier

   aan Raad van Discipline


19-07-2017 Naam: Stichting Beheer Dekenrekening Breda

Omschrijving: K17-020 Betaling                      GT 50,00 

Omschrijving: K17-020 Betaling
Tegenrekening
NL81FVLB0226348350

Mutatiesoort
Internet bankieren (GT)

Mededelingen
Naam: Stichting Beheer Dekenrekening Breda

Omschrijving: K17-020 

 • Betaling onder protest want niet-akkoord met doorzending van kul-klachtdossier aan Raad van Discipline


IBAN: NL81FVLB0226348350
Kenmerk: Zie ook website 18 juli 2017


'Nieuwe' deken mr. Lensink werd d.d. 24-07-2017 nogmaals aangeschreven;


en andermaal, onder verwijzing naar deze publicatie, opgeroepen om 'orde op zaken te - laten; want hij deed/ doet niets! - stellen' = vereiste correctie door hof van Discipline af te wachten.Bussum, 24 juli 2017 voor kantoorbegin


Mijnheer Lensink, Orde Zeeland-W.-Brabant,
Geachte eerlijke en weldenkende medeburgers,


1. Hoe kan het dat u per d.d. 01-07-2017 werd benoemd als vervanger voor mr. Van Empel maar tot op heden niet persoonlijk en passend - rea-geerde op mijn expliciete brief d.d. 02-07-2017 welke zowel per directe mail (als bijlage daarvan) alsook ondertekend, per aangetekende post aan de deken/ de Orde Zeeland-W.-Brabant werd gezonden?

Vindt u dat ook niet alleen een 'onheus handelen' - niet zoals dat van een advocaat verwacht mag worden? zie de gedragsregels die ook voor u gelden! - maar is dat ook niet in strijd met de wettelijke regels ter zake?

 • Ja, aldus deze volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk.2. En dat pik ik niet. Natuurlijk niet.

Niet van Van Empel niet en ook niet van mr. Lensink...


al > 3 weken laat u niets van u horen en poogt uw reeds beklaagd 'secretaris' mw. mr. C.K. in - crimineel! - samenspan tussen uw Wan-Orde en het hof van = sof zonder Discipline met ook nieuwe mr. Zuidema met door mij met gegronde = valide redenen, betwiste 'doordrammen' met behandeling door de Raad van Discipline 's Hertogenbosch = Den Bosch (weg met alle hertogen en equivalenten = de 'elite'!) op grond van een kul-'samenvatting' en onheus, partijdig Van Empel 'ad-vies'.

 • Dat dacht ik niet; zowel uw Wan-Orde als het sof zonder Discipline zijn keihard ontmaskerd!3. Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar recente publicatie d.d. 23-07-2017:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/07/pure-chantage-en-crimineel-samenspan.html = dit artikel!

Pure chantage en crimineel samenspan tussen 'rechter' en 'verdachte/ beklaagde' bewezen: dat pikt deze volhardend vader Groenendijk niet!

 • Groenendijk zegt hardop : neeeeeeeeeeee , dit pikt toch niemand? Ik zeker niet!Tot slot:


U krijgt 3 dagen de tijd om 'alsnog... eieren voor uw geld te kiezen en uw ziel pogen te redden' - met uiterlijke ontvangst d.d. 26-07-2017 = woensdag uw brief met 'natte handtekening, desnoods met koerier! - of...

de 'toorn des volks' over u af te roepen.


Uw keuze:

zelf melding van 'terugfluiten van uw secretaris mr. C.K

of...

deze vereiste! correctie door het hof van Discipline afwachten (want u deed/ doet niets!) is nu 'het minste' dat in uw reactie dient te staan!

Wordt vervolgd... desnoods ook 'naar het wetboek van Strafrecht? en/ of Volkstribunaal' en zeker openbaar ge-maakt.


Met strijdbare 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc. - school'meester'


 • Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Disclaimer:
De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door geldende (privacy-) wetgeving. Gebruik van deze informatie door anderen dan de gead-resseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of ver-strekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Verzending:
Dit mailbericht wordt tevens d.d. 25-07-2017, ondertekend, per post aan de Wan-Orde Zeeland-W.-Brabant/ nieuwe deken mr. Lensink gezonden.


Het sof zonder Discipline dient in te grijpen... maar weigert dat tot op heden.


Groenendijk herhaalt:

betaling van griffierecht impliceert niet... dat met doorzending van een foutief = kul-dossier wordt ingestemdNatuurlijk niet. Zeker niet.

Ook het hof van Discipline zou deze evidente schending(en) van de procesorde niet mogen accepteren...

 • als ze dat wel doen dan bewijzen deze 'rechters' dat zij niet-integer = corrupt te zijn!


Helaas:

nadat ook bij het hof de algemeen deken/ dhr. mr. Van Dijk 'afscheid nam' en werd vervangen door nu;

dhr, mr. Zuidema, bewees 'die nieuwe' (foto?)...

eveneens niet te deugen!


En ook dat kan Groenendijk weer keihard bewijzen; (over-)morgen dus nog meer schokkende onthullingen... wordt vervolgd. Maar nu eerst; 'een tukkie doen'; laters!Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia