vrijdag 28 juli 2017

Neem ontslag! SKJ-'voorzitter' mr. E.M. Jacquemijns of wordt oneervol verwijderd. 1 jaar na klacht... geen behandeling is crimineel te noemen!

Misschien eens iets anders proberen? Deze dames hebben zin in en doen goed werk:

Na >1 jaar nog geen inhoudelijke klachtbehandeling is crimineel, nietwaar?Volhardend vader/ rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. vindt het ronduit 'schokkend' dat er na de oorspronke-lijke klacht-indiening d.d. 27-06-2016 jegens:

de (nog) 'gezins' = moeder-voogd mw. Marieke K.
van 'niet-Samen niet-Veilig Midden Nederland' - SVMN

ook haar team'leider', dhr. Steven S. werd beklaagd maar hij acht zich 'onaantastbaar' omdat hij niet geregistreerd staat; hoezo niet? ook dat is schandalig en m.i. nogal laf van hem! -

...inmiddels meer dan 1 jaar verstreken is maar...


er desondanks;

  • nog steeds geen inhoudelijke SKJ-behandeling heeft plaatsgevonden!


Niet alleen bleek de klachtbehandelaar SKJ - Stichting? als 'rechters?' Kwaliteitsregister Jeugd - niet in staat om aan de wettelijke verplichting tot een behoorlijke klachtbehande-ling te voldoen maar bewees ook...

behandelend 'plv. voorzittermw. mr. E.M. Jacquemijns zich m.i. als:

  • 'niet-betrouwbaar' en 'niet-onafhankelijk'.Zie onderbouwing: tijdlijn SKJ-KUL-Klachtbehandeling:


Lees HIER alle - aanklikbare - chronologische achtergronden en bewijzen van schandalige, onwettige en onacceptabele gang van zaken bij deze

- zie 3 pagina's waarom -
               SKJ; WEG ERMEE!


Mw. mr. Jacquemijns werd aldus bij aanvang van de inhoudelijke behandeling van mijn klacht jegens SVMN gewraakt, maar na - m.i. partijdige want onheuse! - afwij-zing van mijn wraking...Omdat de SKJ zelf ook wist dat hun 'voorstel' niet kan = enorm stonk, 'mocht' Groenendijk nog wel 'bezwaar aantekenen' en nadat hij dat uiteraard gedaan had binnen de gestelde, korte reactietermijn...kreeg hij d.d. 26-07-2017...

  • feitelijk opnieuw pas >4 weken later = veel te lange 'doorlooptijd'!

...dit korte, trainerende mailtje - terwijl om 'op papier en met natte handtekening werd verzocht; nu aldus de facto helemaal niet-rechtsgeldig! - en wordt de zaak 'over de vakantie heen gezet':   Zaaknr. 16.075T-Tv

   wo 26-7-2017 15:44
   
   Van: Secretariaat Tuchtrecht | SKJ
   secretariaat.tuchtrecht@skjeugd.nl
   Aan: drs. Groenendijk MSc.


   

   Geachte - ? - heer Groenendijk,

   Op 22 juni 2017 heeft u bezwaar gemaakt
   tegen het voornemen van het College om uw
   klacht op stukken af te doen.

   U ontvangt van ons in de week van 21 augus-

   tus nader bericht over het verdere verloop van
   de procedure.

   Met vriendelijke - ? - groet,
   Secretariaat tuchtrecht


Let op: ook nu weer zonder naam, als mailtje, verzonden... anoniem dus!

  • Schaamt de SKJ zich zo voor haar eigen wangedrag dat ze nu geen - persoonlijke - verantwoordelijkheid willen nemen?


Hoe 'dapper'... niet dus! En nogmaals; dit betreft 'rechters'! Schokkend.


Was het die ene 'man met eng baardje'... of toch 1 van de 'secretarissen/ -essen'; de schoonmaker van het secreta-riaat of 1 van die ingehuurde beveiligers bij de zitting d.d. 03-03-2017?

Je weet het niet als recht-zoekend burger.

Vindt mr. Jacquemijns dit een 'ordentelijke en wettelijke! 

wijze van met elkaar omgaan'...?

Deze drs. Groenendijk MSc. vindt van niet! Dat vindt niemand... en bewijst vooral dat het bij de SKJ 'gigantisch stinkt', nietwaar?!


Na >1 jaar wachten blijft de SKJ niets doen; dit is crimineel (te noemen)!Inhoudelijk werd weer geen enkel antwoord gegeven op de

concrete vragen en bezwaren van volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk...

die herhaalt dat Jacquemijns verplicht is de zitting voort te zetten en aldus de inhoudelijke behandeling van de klachten

jegens SVMN/ moeder-'voogd' Marieke K. - met audio-opname door deelnemer Groenendijk! - te realiseren.

Mogelijk dat 'Eveline' besluit om zich 'uit gezondheidsredenen'...

af te melden voor huidige functie als 'plaatsvervangend SKJ-voorzitter'?

Inderdaad:

  • Neem zelf (nu 't nog kan) ontslag of wordt tzt. oneervol verwijderd...


Enne; zet die zonnebril maar snel op - misschien wordt u dan niet? herkend op de straat! Groenendijk - en vele anderen - herkent/ herkennen u namelijk ook zonder die zwarte toga/ bril.

  • Kijk, daar! Dat is toch die SKJ-'rechter' die er een potje van maakte? Ja, klopt... hahaha, kijk; ze versnelt haar pas!

Ja, daar gaat die '
Eveline'...!
Dag mevrouw Jacquemijns!Optie-1 lijkt Groenendijk een 'wijs besluit' al zou 'Erik' het...

'jammer vinden' om 'Eveline' dan niet... nogmaals in de ogen te kunnen kijken!

SKJ 'trekt haar! p#k terug'... af, lig en braaf! Na de 'zomervakantie' meer:


Dat is de enige, passende reactie op de SKJ - 'schoothondje van de elite'!

En uiteraard stelt Groenendijk deze mw. Jacquemijns - 'Eveline' even (kort) verder aan u voor; ook zij blijkt namelijk 'te grossieren in (bij) baantjes':

  • Tip Groenendijk: doe eerst eens 1 baan op de juiste, vereiste wijze!


Want: niet alleen 'speelt Eveline' plaatsvervangend 'voorzitter' bij de SKJ en deed opvallend moeilijk over = 'verbood' het maken van audio-opname van de zitting - klaarblijkelijk had zij wat te verbergen! en daarover in een apart artikel meer! - maar...

klust zij ook als 'mediator' bij in scheidingszaken - nou; dan weet je het wel... nooit bij haar, is mijn welgemeend advies! - en...


oordeelt 'naar believen' bij de huurcommissie van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Zeer opvallend is dat lay-out van de gemeentelijke website Leidschendam-Voorburg precies dezelfde is als...die van de gemeen-te Duiven 

= Kraaien (en Zeve-naar).


inwoners aldaar!


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia