maandag 27 februari 2017

Ontslag 'krom'bank-president mr. Blaisse en ge'recht'shof-president mr. Van der Winkel is meer dan verdiend als bazen van 'Paleis van Misdaad'!


Nederlandse overheid beschermt onze kinderen niet, maar laat ze 3x ontvoeren!


Deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc. verzamelde tijdens zijn jarenlang verweer - dit al vanaf 2008; met >36 zittingen en aangifte tegen >50 criminele 'recht'ers

het 100% sluitend onomstotelijk en wettelijk overtuigend bewijs dat de 'recht'staat te Arn-hel absoluut... niet bestaat! Schokkend.

De 'recht'ers en 'presidenten' aldaar bleken nep!

  • Zie vanaf 1e publicatie en komende - schokkende, ook onomstotelijk audio-opnames van feitelijk misdadige 'recht'szittingen -  onthullingen.


Waardoor drie minderjarige meiden - uiteindelijk - nu bijna 3 jaar - 1071 dagen - hun eigen vader niet kunnen zien, niet horen en niet knuffelen... 

dat is pure:Onbestaanbaar en onacceptabel. Want:

Dat was, is en zal nooit 'in het belang van' - onze - 3 kinderen worden! Een 'recht'staat bestaat in NL niet!
Ook: ex-partner - Le­bens­ab­schnitts­ge­fähr­te - mw. Solvig S. verdient de - ere! -titel 'moeder'... allang niet meer;

...'heeft zij hen eigenlijk wel lief - of vooral zichzelf'?!

Dan steel je onze kinderen niet hun altijd liefhebbende, prudente en veilige vader; ontneemt hen ieder contact!

Dat is ziekelijk-egoistisch, net als voortdurende schen-ding van geldende bel-regeling (geen vrolijke meidenstemmen) - maandag's 19:00 uur - en twee-wekelijkse ouderinformatie (niets)...
Slechts in theorie: 'Elke officier van justitie en iedere rechter moet onpartijdig zijn:


De oude Grieken hadden een godin van de rechtvaardigheid, Themis. De Romeinen noemden die godin Justitia. Daar komt ook het woord justitie vandaan. In 'recht'?-sgebouwen zie je vaak een beeld van Vrouwe Justitia of een schilderij.

Justitia is dus de godin van de rechtvaardigheid. Justitia wordt altijd afgebeeld met een weegschaal en een zwaard, soms ook met een blinddoek.

Deze voorwerpen zijn symbolisch voor rechtelijke taken. De weegschaal staat voor evenwichtigheid. Een rechter moet de argumenten van beide partijen zorgvuldig afwegen. Het zwaard is het symbool van de beslissingsmacht, de rechter moet de knoop doorhakken. Hij moet een vonnis vellen. Over de blinddoek bestaan verschillende opvattingen.

Soms is Vrouwe Justitia geblinddoekt, soms is zij juist niet geblinddoekt, en er zijn ook wel afbeel-dingen van Vrouwe Justitia waar zij slechts op één oog geblinddoekt is.

Een volledig geblinddoekte Vrouwe staat voor onpartijdigheid. Het oordelen zonder aanziens des persoons. Er zijn echter ook goede argumenten om aan te voeren dat Vrouwe Justitia niet geblinddoekt moet zijn. Bij het bepalen van bijvoorbeeld een straf moet de rechter ook naar de persoon van de verdachte kijken. Daarvoor mag Vrouwe Justitia nu juist niet geblinddoekt zijn.

Justitia is het symbool van de rechterlijke macht. Elke officier van justitie en iedere rechter moet onpartijdig zijn, goed kunnen afwegen, en een juiste straf kunnen eisen of geven. Bronvermelding.Rechters worden geacht 'onpartijdig' te zijn...
maar wat... als ze dat...

- 100% bewezen - niet blijken zijn?!

Als Vrouwe Justitia gekneveld in de hoek ligt?!

Een volk dat voor tirannen zwicht, verliest meer dan - tijdelijk - zijn kinderen.

Alle bewijzen zullen openbaar gemaakt worden; nochtans 'slechts' het topje van de ijsberg. Word alstublieft wakker medeburgers... ook in uw eigen belang en dat van onze kinderen. Help mee Vrouwe Justitia in ere te herstellen; onze dank.


Zie bijvoorbeeld recente publicaties:

d.d. 19-02-2017:

'Liegende rechters te Arnhem worden beschermd terwijl strafvervolging vereist is na criminele 'goedkeuring' 3e internationale kinderont-voering!'

en d.d. 24-02-2017:

'Criminele 'recht'ers bij Paleis van Justitie te Arnhem - hel - worden niet aangepakt;


(nog) Presidenten Blaisse/ Van der Winkel 
verdien(d)en...

...hun beider ontslag op staande voet'!
Een duidelijke boodschap aan voor te-behandelen-2e-en-3e-beklag-artikel-12-Sv.-verantwoordelijke president van het ge'recht'shof te Arnhem = 'sof te Arn-hel', dhr. mr. A.R. Van der Winkel:
Zoals aangekondigd, werd (nog) president Van der Winkel d.d. 26-02-2017 per mail met deze brief als bijlage een... (aller-) 'laatste kans' gegeven om ingediende bekla-gen (2x) te (laten) behandelen voordat de Raad voor de Rechtspraak en de Hoge Raad van het - bewuste?! - verzaken van het 'Paleis van Misdaad' op de hoogte wordt gesteld. En vandaag weer ondertekend en per aangetekende post gezonden.Wordt vervolgd; in de tijd en naar het Strafrecht;

  • want: criminele 'recht'ers zijn ook daad-werkelijk te vervolgen, nietwaar...?!

De wet geldt niet toch alleen voor 'gewone' burgers maar ook voor 'recht'ers en beide 'presidenten'?!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia