zaterdag 28 januari 2017

Jeugd'zorg' laat kinderen tijdens ots ontvoeren; na tuchtklacht bij SKJ bewijst recht'er zich als niet te vertrouwen/ schokkend onprofessioneel.


SKJ pretendeert nu 'goed bezig te zijn' en 'vergeet' onbehoorlijke behandeling?
    
Bij deze de aangekondigde update over de SKJ - Stichting Kwaliteitsmanagement Jeugd; waar klachtbehandeling jegens (de geregistreerde en wat met niet-geregistreerde SVMN-team'leider' dhr. S.S.? waar dient hij dan - tuchtrechtelijke - verantwoording af te leggen? alle voorzitters zwijgen echter... hoezo?!) jeugd'hulp'-verleners naar het Tuchtrecht dient plaats te vinden - dat na vriendelijke toestem-ming van de bedenker - dank! - nu ook door mij wordt omgedoopt tot...:

 • 'Stelselmatig Kindermishandeling Justificeren';

want daar staat hun... 'houdt jeugd'zorg?'-hoe-dan-ook-uit-de-wind'-beleid, m.i. gelijk aan! Blijf dapper; niet u bent/ de ouder... maar juist de jeugd'zorg' is verward!


Voorafgaand mbt Stelselmatig Kindermishandeling Justificeren:

d.d. 17-01-2017: Medio dec. belooft SKJ: binnen 1 week... 3 weken later? Niets!

d.d. 27-12-2016: Weigering bekendmaking naam 2e behandelend voorzitter en ongefundeerde telefonische beschuldiging door anonieme communicatiemevrouw!d.d.
18-12-2016: indiening formeel klaagschrift jegens gecertificeerde instelling 'Samen Veilig' Midden-Nederland.Op gewone/ gegronde vragen van volhardend vader/ rechtzoekend burger als...
  
1. Waarom werd het klaagschrift jegens SVMN

- tijdig en conform de (wettelijk; vorm-vrije) vereisten d.d. 03-09-2016 ingediend -

door de 1e behandelend voorzitter van het College van Toezicht (CvT) - dhr. mr. Mooy, desondanks met kul-'argumentatie; afgewezen?

 • SKJ bewees zich 1e keer als niet-onafhankelijk en onbetrouwbaar!
 
2. Waarom weigerde deze 1e CvT-voorzitter Mooy alsook 1e behandelend 'secretaris' A.V. mijn, gegronde, procedurele vragen te beantwoorden?

 • Hij wenst geen verantwoording voor zijn juridische kul af te leggen! 

Tevergeefs mr. Mooy. Een klein beetje googlen levert al een berg aan bijbaantjes op... Hij 'werkt(e)' bij de politie, het Openbaar Ministerie, als senior rechter bij het hof te Den Bosch en runt tevens een commercieel bureau voor 'opleiding en arbitrage'. Dan zou je toch 'meer' = tenminste juiste kennis van de wet - vormvrije klachtindiening is gewoon toegestaan - mogen verwachten dan; 'klacht afwijzen en snel wegwezen', zoals deze mr. Mooy deed... schokkend onprofessioneel

 • 'Job done? en money taken!'? Dat dacht ik niet; dit krijgt nog een - voor 'u' en uw SKJ-collega's - zeer vervelend staartje/ vervolg, 1e CvT-vz Mooy!

Helaas kan ik geen foto van deze 'heer' vinden; wie kan mij daar (alsnog) aan helpen? Mijn dank daarvoor bij voorbaat. Ik zou i.e.g. nooit een opleiding bij zijn bureau willen doen en consumenten... vertrouwen in de geschillencommissie consumentenzaken met medewerking van mr. Mooy? Uw klacht wordt hoogst-waarschijnlijk afgewezen... terecht of onterecht, daar zal het m.i. namelijk helemaal niet om gaan. Met 'dank' aan personen als snel-vertrekkende mr. Mooy...


3. Waarom werd 'in plaats daarvan' de door Mooy-afgewezen = 'niet-ontvankelijk verklaarde klacht ongevraagd aan het College van Beroep doorgezonden?
 
 • Temporisatie en af- = doorschuiven naar de volgende, zijnde CvB-voorzitter dhr. mr. Van Teeffelen die weliswaar weigerde om mee te gaan met de gemelde en enige kul-'reden' tot afwijzing door mr. Mooy zijnde het niet-gebruiken van het door de SKJ-'ontwikkelde formulier' en 'terugver-wees' maar eveneens weigerde hij om inhoudelijke vragen over/ kritiek op de vele geconstateerde SKJ-malversaties te beantwoorden, laat staan dat hij actie tot herstel ondernam. Niets. Hij deed mee... net zoals mw. de 2e 'secretaris' mr. A.C. waarvan herhaald om haar vervanging door deze klager werd verzocht.
 
 • Het SKJ bewijst zich wederom 'totaal onbetrouwbaar' door gelijktijdig te melden; 'met de 2e CvT-voorzitter overleg te hebben gevoerd' maar des-ondanks (doorzending? van) mijn urgente correspondentie door de voorzitter over secretariële SKJ-misdragingen... onbeantwoord te laten. 'Gewoon' door te drammen met een zeer onbehoorlijke - procedurele - klachtbe-handeling. Daarin kan uiteraard geen enkel vertrouwen gesteld worden...!


4. Waarom weigerde de SKJ om de naam van deze 2e behandeld voorzitter - mr. Markx of mr. Jacquemijns; de laatste blijkt 'de pineut te zijn' - bekend te geven tot kort voor nu ontvangen uitnodiging voor mondelinge klachtbehandeling in 1e aanleg?

Omdat mr. Jacquemijns het 'vervelend vindt' om op door de 1e CvT-voorzitter Mooy aange-richte schade = voor iedereen duidelijk; juridische kul als 'reden' tot afwijzing en daarmee vaststaande SKJ-onprofessionaliteit, partijdigheid en afhankelijkheid, afgerekend te worden.

Daar gaat Groenendijk - uiteraard - niet mee akkoord, want: maandenlang weigeren om in te grijpen bij de procedurele kul van o.a. 2e 'secretaris' mr. C.A. en onheuse gang van zaken/ klacht'afhandeling' is absoluut niet conform de wettelijke ver-eisten van een behoorlijke behandeling! Voelt deze mr. Jacquemijns zich wel lekker?

 • In een hoorzitting onder 'leiding' van een dergelijke voorzitter Jacquemijns kan evident geen vertrouwen gesteld worden!


5. Waarom is de aangekondigde hoorzitting niet in de openbaarheid - naar het Tuchtrecht! - maar in een SKJ-achterkamertje/ kantoorpand in Bilthoven?

 • Omdat de jeugd'hulp'verlening erg goed is in het beschuldigen van anderen - terecht of onterecht; dat doet er niet toe... zoals (b)lijkt. - maar 'als de dood is dat hun falen en kinder-onterende bemoeienis voor alle Nederlanders bekend zal zijn'. Dan zijn zij namelijk diegene die 'in zak en as zitten' voor de 'pek met veren' die hen - tenminste - in rekening gebracht zal worden door al die boze ouders en... hun gestolen kinderen!


6. Waarom weigerde 2e CvT-voorzitter Jacquemijns toestemming te verlenen voor het maken van audio-/ video-opnames? Wat heeft de SKJ eigenlijk te verbergen?
 
 • Het gaat op hoorzitting namelijk niet over de kinderen, maar over de zeer onbehoorlijke - zelfs criminele aldus klager - rol van de SVMN-'gezins'voogd en betreffende mw. M.K. hoeft niet in beeld te worden genomen indien zij dat niet wenst. Wat zij te melden heeft, is echter van groot maatschappelijk belang en zal met Nederland gedeeld moeten worden!


7. Waarom weigerde ook de CvBeroep-voorzitter, dhr. mr. Van Teeffelen te reageren op mijn verzoek 'orde op zaken te stellen' mbt SKJ-malversaties?


Hetzelfde geldt voor de (nog) SKJ-directeur, mw. drs. Stuifmeel RA... ook zij weigert te reageren, hoewel zij herhaald persoonlijk en direct aange-schreven werd?!

 • Wat is dit voor een kul, SKJ - leidt dit tot weer een 'casus' van Stelselmatig Kindermishandeling Justificeren? Nee, Van TeeffelenStuifmeel.

...op 1 t/m 7 geeft SKJ steeds geen antwoord!Gegronde vragen worden door 3 behandelende 'voorzitters': dhr. mr. Mooy, dhr. mr. Van Teeffelen en - na maanden haar identiteit niet bekend te willen maken (foto?) - mw. mr. Jacquemijns en 3 behandelende 'secret-arissen' mw. mrs. A.V.; C.A. en nu N.J. geheel genegeerd. Hoe kan het nu dat mij dit helemaal niet verbaast...?!

 • Dat is anno nu de werkelijke stand van de SKJ-klacht'behandeling'... 

     

Hoorzitting Jacquemijns = kul; CvT/ Van Teeffelen dient nu in te grijpen!

Uiteraard gaat deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. daarmee niet akkoord en wederom werd d.d. 24-01-2017 aan de voorzitter van het College van Beroep, dhr. mr. Van Teeffelen (wederom; een foto?) verzocht om...

     1) orde op zaken te stellen in de chaos bij College van Toezicht en

     2) tevens formeel klacht tegen 2e CvT-voorzitter Jacquemijns ingediend. Verwezen wordt naar deze brief zoals per mail en post d.d. 25-01-2017 met urgentie verzonden werd.

Met uiterlijke ontvangst door klager per d.d. 31-01-2017 wordt het ingrijpen door de (huidige) CvB-voorzitter mr. Van Teeffelen verwacht. De SKJ werd d.d. 29-01-2017 andermaal bericht, citaat:

 • Kortheidshalve verwijst volhardend vader/ rechtzoekend burger Groenendijk naar de brief d.d. 24-01-2017 met formele klachtindiening jegens 2e, on-acceptabele 'voorzitter' mw. mr. Jacquemijns. Uiterlijke reacties: d.d. 31-01-2017... van Stuifmeel (dagelijkse organisatie), Jacquemijns (verweer/ terugtrekken) en Van Teeffelen (orde op zaken stellen).

 • Met komende dinsdag als gestelde deadline heeft de SKJ aldus tot morgen = maandag d.d. 30-01-2017 om uw schriftelijke en persoonlijk - middels 'natte handtekening' - ondertekende reactie te posten.

Mogelijk dat mr. Van Teeffelen dit weekend - toch/ wederom - besluit om 'het enige juiste te doen'... volgens het oude gezegde: 'beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.'

...of zelf meegesleurd te worden in de komende val van vele corrupte not-'abelen'. Uiteraard wordt u/ de geachte lezer weer op de hoogte gehouden...No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia