zondag 8 januari 2017

Drie meiden in familiedrama hun goede vader afgepakt door ziekelijk-egoïstische ‘moeder’, criminele jeugd’zorg’ en misdadige ‘recht’ers...!


De trieste waarheid over het familie'recht' = kromstaat Nederland anno nu:


Drie Dld./NL-meiden hebben vandaag:

  • al 1014 dagen = ruim 2,5 jaar... geen omgang

met altijd zorgzame, prudente en veilige, eigen vader!
Dat
is diep-trieste ouderverstoting/ vadervervreemding.


Onze lieve drie dochters werden:


naar een '
onbekende bestemming in Duitsland', dit tijdens de in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoezichtstelling van 'Samen Veilig' Midden NL;


En ondanks de geldende belregeling wordt:

  • Inmiddels 191 dagen = ruim een half jaar  het telefonische contact, maandags 19:00

tussen dochters en vader eveneens geblokkeerd! Absoluut niet in hun belang... enkel bedoeld om ieder contact met hun eigen papa af te pakken!


Ook maandag d.d. 09-01-2017, 19:00 uur werd, conform de door de rechtbank Arnhem vastgestelde belregeling gepoogd om onze meiden te bellen, tevergeefs.


Alle bewijzen in ons diep-trieste PAS-familiedrama werden verzameld - sluitend en onomstotelijk, zowel schriftelijk als diverse audio-opnames waaronder misda-dige 'recht'szittingen - en zullen - klaarblijkelijk - openbaar gemaakt - moeten - worden. Deze vader houdt namelijk ontzettend veel van - ook 'zijn' - drie dochters en laat 'papa' niet uit hun levens bannen door de samenspannende - psychische - 'moeder' en criminele jeugd'zorg' en misdadige familie'recht'ers! Dacht het niet...

  • 'MoederSolvig S. dient zich diep te schamen en zal geconfronteerd worden met haar (mis)daden tegen onze kinderen en Vrouwe Justitia.Solvig S. misbruikte onze kinderen als machtsmiddel; geen recht op eretitel!

Ook in onze 'vechtscheiding' sinds 2008 - inmiddels diep-triest PAS-familie-drama - zijn drie kinderen klem komen te zitten omdat... de 'moeder' hen als machtsmiddel misbruikte en de omgang met de andere ouder/ vader onmogelijk maakte; dit met 'zieke hulp' van criminele jeugd'zorgen dito familie'recht'-ers...!


Het gaat echter niet om het belang van de ouders maar om de belangen van het kind/ de kinderen.

  • Wie de omgang met de - gezamenlijke -kinderen onmogelijk maakt, verdient de eretitel van moeder’ (of ‘vader’) niet...!

Dan denk je alleen aan jezelf en houd je niet van de kinderen… die namelijk wel - en heel veel - van die andere ouder houden en haar of hem nodig hebben, juist na een scheiding van hun - beide geliefde - ouders.Mama, maar... 

...zeker ook hun Papa.          

Een echte ouder begrijpt dat.Recente publicaties'opvallend verschil in media-aandacht' d.d. 20-10-2016:


d.d. 30-12-2016:d.d. 02-01-2017:Wie behartigt de kinderbelangen nu echt? Niet 'moeder', BJZ of 'recht'ers!

A) de helaas - ziekelijk-egoïstische ‘moeder’. Mw. Solvig S.


- de waarheid en mijn echte liefde zal het langst duren; jouw leugen- en bedrogverhaal gaat - vroeg of laat - als een kaartenhuis in elkaar donderen... de feiten liegen namelijk niet, zoals 'bedriegende en manipulerende mw. S.S. doet.'

Onze drie dochters hebben recht op de waarheid.

Je dwingt mij om het ouderlijk conflict - zowel in Nederland alsook in Duitsland - (verder) openbaar te gaan maken, dit inclusief jouw misdaden tegen de kinderen en de staat.

Aangifte van 'onttrekking aan gezag/ ondertoezichtstelling van SVMN in Nederland - art. 279 Sr. - en in Duitsland ook vanwege 'deines Kindergeldbetruges' is reeds geschied en wordt vervolgd. - 


B) de criminele jeugdhulp'verlening van BJZNH, BJZGL, SVMN;


1Algemeen Meldpunt Kindermishandeling - AMK nu heten ze 'Veilig Thuis' maar dezelfde ellende - dit samen met BJZ Noord-Holland;

2. toen BJZ Gelderland die - 100% aangetoond -keihard logen op zitting en rechters misleidden; gedane aangifte werd desondanks geseponeerd en vervolgens na beklag/ in artikel 12 procedure...

kon het hof Sof te Arn-hel echter 
'geen strafbare feiten vaststellen'? Jaja.
Wat een kulwat 'n nep... kromstaat Nederland.

Het keiharde liegen = precies tegengesteld aan de echte wensen van de kinderen verklaren door de toenmalige 'gezins'voogden; mw. M.M. en mw. Y.R. en team'leider', dhr. W.L. - werd desondanks niet vervolgd...? De 'recht'ers - mrs. Van den Heuvel - behandelend voorzitter, Keppels en Cremers met Roetgerink als griffier - spraken m.i. erg... 'krom'!


De kinderen in de auto na 2e omgangsmoment 'onder begeleiding':
  • 'ja, we willen weer naar papa toe en bij hem overnachten',

werd door BJZGL aan de rechters - tegengesteld - gerapporteerd als:
  • 'de kinderen willen absoluut niet bij vader logeren en een langzame opbouwperiode voor herstel van de omgang is noodzakelijk'

zoals 3 maanden later - na, daardoor verloren zitting en afpakken van de (toen) uitgebreide zorgregeling 'uit praktische overwegingen' - via een BJZGL-mail-bericht bewezen werd, om maar 1 voorbeeldje uit het sluitende (schriftelijke en audio-) bewijsdossier te geven. Schokkend. Wordt successievelijk gepubliceerd.


3. criminele 'Samen VeiligMidden-Nederland.

die de opdracht van de rechter aan de partijen d.d. 10-04-2015, C/05/26396/ FA RK 14-1660:

  • 'Het is van belang dat al het mogelijke in het werk wordt gesteld om tot herstel van contact tussen de vader en de kinderen te komen.'

ruim 8 maanden lang volkomen negeerde en op volgende zitting meldde;

  • 'Er is niets gebeurd.' = 'wij hebben niets met uw opdracht gedaan'

Kortheidshalve wordt verwezen naar SVMN-publicaties d.d. 18-12-2016: 'Tuchtklacht over Jeugd'zorg' bij de SKJ of over advocaat bij de Orde van Advocaten? Je wordt aan het lijntje gehouden; nep-commissies/ -deken? 'Alles is goed geregeld' in NL blijkt niet waar: wij worden juist keihard misleid!' en bijvoorbeeld:

d.d. 03-01-2016: 'Zeer bijzondere kinder-?..of enkel moeder-!.. curator mr. Hopmans heeft schijt aan opdracht van rechtbank; 'alles te doen voor om-gangsherstel! Schokkend gesprek met de kinder? - of enkel en alleen 'moeder!'- curator mw. mr. Hopmans.'


C) >50 misdadige rechters'presidenten' Paleis van Misdaad te Arn-hel!


Wat is dit voor een bananenrepubliek Nederland?!

  • waar liegen door een 'gecertificeerde instelling van de jeugd'zorg' niet gesanctioneerd wordt;

  • waar 'van overheidswege kinderen hun vader afpakkenniet bestraft... maar beschermd wordt? Zie bijvoorbeeld d.d. 29-05-2016:

No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia