dinsdag 27 december 2016

Naam SKJ-voorzitter 'geheim' gehouden? Wat een kul. Als je verzakende jeugd'zorg' beklaagt, dan (b)lijkt de tucht'recht'er ook erg raar te doen?!

 
Wie onzin niet pikt, wordt in diskrediet gebracht? Dat is de omgekeerde wereld!

Direct naar schokkend telefoongesprek d.d. 19-12-2016 met SKJ waar directeur mw. drs. Stuifmeel RA (?) 'of in bespreking of op cursus zou zijn'... luistert u zelf:

 • Afdeling communicatie/ -medewerker weigert haar naam te geven... 'lol'?!

Met een anonieme 'afdeling communicatie' kan Groenendijk niet communiceren, u wel? Publicatie zou sowieso slechts met vermelding van haar initialen geschieden; met deze SKJ-medewerker 'persoonlijk' heb en wil ik ook helemaal niets te maken hebben. Zij klaarblijkelijk ook niet met Groenendijk... zo bleek; maar waarom toch?


 • Dat wist zij zelf eigenlijk ook niet en kon geen nadere toelichting geven!


Ergo: gebakken lucht... totale onzin - wederom - een duidelijke, onheuse poging om deze volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk 'in diskrediet' te brengen.  Tevergeefs! Deze ongefundeerde, aldus misplaatste beschuldigingen bewijzen - wederom - de voortdurende onheuse en onacceptabele gang van zaken bij de SKJ.


 • Wel een - gegrond - klagend burger beschuldigen, maar niet - kunnen! - onderbouwen = onbehoorlijke SKJ-tactiek/ 'werk'wijze... schokkend.Na maandenlang volhardende en feitelijke corres-pondentie van Groenendijk en publicaties gooit de SKJ het 'opeens over een andere - beschuldigende klager - boeg'.... nklaarblijkelijk ook deze SKJ duidelijk geworden is dat deze vader zijn drie dochters inderdaad nooit in de steek zal laten. Waar ze nu dan ook zijn en hoe lang wij elkaar niet konden zien... inmiddels 1009 dagen! Dan neemt Groenendijk 'geen genoegen met een heleboel onzin'; dat is niet meer dan logisch/ gegrond.


 • Noch met de SKJ-directeur mw. Stuifmeel, noch met 2e behandelend secretaris mw. mr. C.A.juridische afdeling kon gesproken worden...Dat de SKJ echter blijft weigeren om op de meest banale (geen staatsgeheimen!) en herhaalde vraag;
 
'wie is de 2e, behandelend voorzitter van het College van Toezicht - mw. mr. Jacquemijns of mr. Markx) in de onderliggende tuchtzaak met zaaknummer 16.075T
 
- met wie 2e secretaris mr. C.A. berichtte overleg te  hebben gevoerd over betwiste gang van zaken' -

te beantwoorden...

....maakt het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk? om voldoende/ enig vertrouwen te kunnen stellen in een behoorlijke, onafhankelijke klachtbehandeling naar het Tuchtrecht - zoals dat wettelijk vereist is! - door deze Stichting Kwaliteit?-sregister Jeugd - SKJ...


Jeugd'hulp'verlening en familie'recht'spraak is - om - doodziek - van te worden!

Dat de Nederlandse overheid niet te vertrouwen is, staat voor deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. zonder enige twijfel vast. Zie o.a. artikel d.d. 13-11-2016 waar uitgelegd wordt hoe de criminele hulpverleners, agenten, officieren, rechters, ministers elkaar dekken en de kinderen/ vader(s) daardoor - nochtans - de klos zijn... onacceptabel. De waarheid duurt het langst.


'Aan de lopende band' worden onze kinderen met instemming/ medewerking van 'de overheid' van hun ouder(s) gestolen en dan vooral... hun vaders afgepakt. Zijn die dan 'allemaal verkeerd'? Neen!

Doel van deze - nep-/ zogenaamde - jeugd'hulp'-verleners is daarbij niet om '(mogelijk) bedreigde kinderen te helpen'; gatver... 'pot vol blommen'!

Dat is slechts het 'zielige' marketing-/ verkoop-praatje(s)... er gebeurt verder niets (positiefs).


In werkelijkheid gaat het deze 'professionals' helaas vooral/ primair daarom - 'zo veel mogelijk geld binnen te harken', aldus Groenendijk. Of (mogelijk) nog erger... gatverdamme; aldus drs. Kat.

Over de ruggetjes van desbetreffende minderjarigen en de (op-)rechte rug van de ouder(s) en op kosten van de zeer misleide belastingbetalersVan - mogelijk - kwaad tot - zeker - erger... dat is de 'hulp' die werkelijk verstrekt wordt. Een op de vijf kinderen ziet na scheiding binnen twee jaar zijn/ haar vader zelfs helemaal niet meer... arme kinderen en dito vaders! Waaraan hebben zij dat verdiend?
Kinderlevens 3x 'kapotmaken maar geen verantwoording afleggen/ sancties?

Jegens SVMN/ 'gezins'voogd mw. M.K. alsook jegens haar team'leider' dhr. S.S. en jegens 'zeer bijzondere' curator mw. mr. Hopmans werd reeds d.d. 27-06-2016 formeel klaagschrift ingediend bij de tuchtrechter... georganiseerd als Stichting Kwaliteit?-sregister Jeugd - SKJ - te Bilthoven.

Inmiddels bijna 6 maanden latergeen uitspraak!

 • Team'leider'? dhr. S.S. bleek echter niet geregistreerd te staan bij de SKJ en kan aldus niet naar het Tuchtrecht bij de SKJ beklaagd worden... hoe 'toevallig'. Een - interne, zogenaamd 'onafhankelijke'... dat wordt echter niet (meer) geloofd = kul namelijk - SVMN-klachtenprocedure is zinloos en ook de Nationale Ombudsman (b)lijkt niet te vertrouwen te zijn. Een grote 'nep'/ schijnvertoning!


 • De 'zeer bijzondere' kinder?-curator mw. mr. Hopmans bleek echter niet bij de SKJ maar bij bij de Orde van Advocaten/ Rotterdam te moeten worden beklaagd, zie publicatie d.d. 18-12-2016. Update deken Meijer volgt...


Leest u de achtergrond van PAS-familiedrama en klaagschrift over feitelijke gang van zaken bij SVMN svp zelf maar na... schokkend, nietwaar?!


 
 • wie handelde/ -t er werkelijk in het belang van 'de kinderen' = ook... 'mijn' drie dochters Lina Osasu, Jördis Imani en Imke Abeni?! Hun papa.

Niet de 'gecertificeerde instelling' Samen Veilig? Midden-NL... absoluut niet! Juist integendeel.


d.d. 28-06-2016


d.d. 28-06-2016  Ontvangst klaagschrift werd door toenmalig behandelend secretaris mw. mr. A.V. per mailbericht bevestigd.Omdat de 'moeder' zich structureel niet - en nog steeds niet - aan opgelegde - 2-wekelijkse - ouderinformatie hield, werd SVMN aldus herhaald om het geven van een schriftelijke aanwijzing jegens deze 'moeder' verzocht maar nu juist dat werd door beklaagde 'gezins'voogd steeds... geweigerd. Hoe 'toevallig' = typisch.

'Een pot nat', nietwaar?!

d.d. 28-06-2016 en d.d. 29-06-2016... 

Aanvullend mailberichten; toen (nog) niet wetende dat onze drie kinderen dochters d.d.   27-06-2016 - na illegaal 'groen lichtvan de aldus criminele gemeente Duiven/ Gelderland - voor de 3e keer ontvoerd werden naar 'een onbekende bestemming' ergens in Duitsland...
Gelukkig zijn er ook mensen die niet 'zo maar geloven' wat de instanties van 'de overheid' ons pogen wijs te maken.

Deze reactie ontving Groenendijk na publicatie op Facebook - geanonimiseerd - en

tevens mijn verzoek aan de SKJ tot hun weer-woord, dit in het kader van hoor en wederhoor.

Veel dank voor je heldere 'hart onder de riem', wakkere mw. W.B.!


Wat doet 'de politiek'? Niets... anders dan ontkennen, afwijzen en/ of negeren!
 In de Gooi & Eemlander van d.d. 21 december 2016 stond volgende strip van Halko Kolk en Peter de Wit... een carnavalslied over de Russische jongen Mark Rutte met volgende tekst:

 • De glimlach van Mark Rutte doet je beseffen dat hij nergens om geeft
 •  De glimlach van de MO die nog een termijn voor zich heeft! - ? - 
 •  Regeren is de moeite waard, met soms wel wat bedrog... - ? - 
 • Maar met grijnzen en lachen, is de klus zo geklaard!


Allemaal: Lalalalalala... de gezichtsuitdrukking van het volk zegt genoeg!

Hoewel een leuke variant, blijf ik het origineel - de echte variant - het mooiste vinden! Groenendijk houdt van echt, niet van nep... u?!

Wat doet 'de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie'? Niets... afpoeieren en de deur in het gezicht van volhardend vader/ rechtzoekend burger smijten!
 
 • directeur dhr. Trip/ de Rijksrecherche = OM Servicecenter (zijn moge-lijke titellatuur is burger onbekend) d.d. 05-08-2016 hangt op bij telefo-nische melding van de criminele gemeente Duiven - audio-opname - en schuift - ten onrechte - af op het OM Den Haag d.d. 16-08-2016 die dat 'gewoon' accepteerde! Schokkend... het failliet van de 'recht'staat.

Zie ook 20-11-2016: weigert Trip strafvervolging en laat vervolgens de 'lagere' medewerker de 'smerige'? klus - niet - klaren'? Hoe diep-triest...Hoofdofficier van justitie mr. Nieuwenhuizen
van het OM Den Haag d.d. 06-11-2016 en


Voorzitter mr. Bolhaar van College Procureurs-generaal. Het 'opper-OM'.

Zie d.d. 27-11-2016 - wettelijke scheiding - Rijksrecherche en OM -wordt niet (voldoende)
gewaarborgd bij telefo-nische melding, aldus bewijzende drs. Groenendijk.

Of eerder, bijvoorbeeld d.d. 28-04-2016. Et cetera... vanaf januari 2016.
Wat doet de 'recht?'staat? Niets... anders dan meewerken en zelf crimineel (b)lijken!

 • (Nog) president van de 'krom'bank te Arn-hel; mw. mr. Blaisse d.d. 07-05-2016 niet-de-waarheid-sprekend...                             
       100% bewijs met audio-opname

 • (Nog) president van het hof = 'sof' te Arn-hel; dhr. mr. Van der Winkel d.d. 26-05-2016 valse handtekeningen onder de beschikkingen = 'van rechtswege' nietig en aldus verzocht maar genegeerd of zelfs als hoger beroep 'begrepen'...

Wat een kul...!

 • Van der Winkel 'kan' mijn 2e artikel 12 procedure 'niet terugvinden' en nu al maanden wachtende op behandeling 3e beklag ex ante artikel 12 Sv. Jaja...Zie ook publicatie d.d. 30-04-2016:
 • Herstel de rechtstaat... 'Rechtbank Arnhem: vervolging criminele 'rechters' vereist, maar niet door tevens misdadige Hof Arnhem; 100% bewijs!'

 • Namen van > 50 criminele 'recht'ers waartegen aangifte gedaan werd - video-bericht d.d. 29-05-2016. Meer publicaties volgen.

 • Oproep aan rechtsdecanen d.d. 04-03-2016 ... nul reacties ontvangen; zij stemmen klaarblijkelijk in met onrecht? Want: 'wie zwijgt, stemt toe'!Ons mooie, keurige? Nederland? Blijkt erger dan een corrupte bananenrepubliek te zijn geworden;

 • geen democratische 'recht'staat (meer);
 • geen nakoming van de familiewetten;
 • geen 'bescherming van (mensen)rechten van de individuele burger = drie NL-kinderen en hun - altijd en enige - vader... onbestaanbaar!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia