zaterdag 17 september 2016

Ministers Blok en Plasterk zwijgen over internationale kinderontvoering! Aangifte criminele gemeente Duiven & klacht RvIG en gem. Leeuwarden!

Kinderontvoering 'dankzij' criminele gemeente en RvIG is 'oorverdovend stil'!


Zoals in publicaties d.d. 21-08-2016 en d.d. 24-08-2016 toegelicht, staat de criminele medewerking van gemeente Duiven/ burgemeester De Lange, secretaris Papjes en de teamleider Hoogstraten 100% vast en aangifte ter zake werd aldus d.d. 29-08-2016 gerealiseerdMaar of 'zijn', het Openbaar Ministerie een bewezen criminele burgemees-ter ook daadwerkelijk gaat vervolgen... na vele negatieve ervaringen in het verleden is Groenendijk zeer sceptisch!

Juist/ alleen publicatie van de feiten vinden ze 'niet leuk'...

Toont het OM zich andermaal niet-onafhankelijk maar inmid-dels een politiek orgaan dat blijft weigeren om misdadige 'elite-people' op en strafrechtelijk aan te pakken? Alles wordt gepubliceerd; ook de rol van het CPG... mr. Bolhaar/ voorzitter College Procureurs-generaal.


Dat de Duiven (/-l?) -se burger'vader' van drie minderjarigen - die t/m d.d. 03-08-2016 door de rechtbank Gelderland onder toezicht waren gesteld desondanks - aan balie van burgerzaken aan de 'moeder' een emigratieformulier gaf waarmee de kinderen van de BRP naar het RNI-deel werden overgeschreven en aldus 'groen licht voor kinder-ontvoering tijdens lopende ots werd gegeven', is misdadig en 'te smerig voor veel woorden'. Niet de 'moeder', niet SVMN, niet de kinder?curator en ook niet de gemeente Duiven heeft het laatste woord in de Nederlandse 'recht'?staat...!


Toen de gemeente Duiven/ Gelderland keihard betrapt werd en Groenendijk dit niet pikte, begon hun - erg domme - 'paniekvoetbal' en poogde de gemeente - het gehele college B&W alsmede de gemeenteraad werd bericht, maar zij blijken akkoord te gaan met een misdadiger als hun 'leider'en verzaken aldus in hun democratische con-troletaken! - om haar misdadige (non-) gedragingen af te schuiven op derden, in dit geval de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Voor de RNI is de RvIG verantwoordelijk, dat klopt.

Maar de illegale overschrijving van de BRP naar het RNI-deel was het 'werk' van misdadigers in het gemeentehuis op het Willem-Alexanderplein 1. Uiteraard is de gemeente Duiven daarvoor te vervolgen naar het wetboek van Strafrecht = belem-mering van de rechtsgang en mogelijk maken van internationale kinderontvoering tijdens lopende ondertoezichtstelling...

Wat is dat voor een burger'vader-van-lik-me-ketting'?! Ook de rest van het college B&W en alle gemeenteraadsleden/ -partijen dienen zich 'dood te schamen' dat zij (nog) niet in opstand kwamen bij deze feitelijke 3e, internationale kinderontvoering en mis-dadige bestuurders/ -ambtenaren!

Weigert RvIG klacht vs ex-directeur; ministers Plasterk & Blok aan ons been?!

In plaats van het afschuiven naar de RvIG door de criminele gemeente Duiven niet te accepteren, zoals Groenendijk het MinBZK vooraf expliciet verzocht, ging toen directeur drs. Keizer-Balde (t/m d.d. 31-08-2016) desondanks akkoord om als 'bliksemafleider' te functioneren.


Rechtzoekend burger werd 'met een kluitje in het riet gestuurd' = naar de gemeente Leeuwarden doorverwezen 'om daar een RNI-afschrift aan te kunnen vragen'... wat een kul.

Niet alleen was dat volledig achterhaald omdat op moment van haar brief reeds een RNI-afschrift op deze site gepubliceerd werd, maar ook niet dat waarom gevraagd werd, namelijk: het aanpakken van een criminele gemeente DuivenTypisch... en onacceptabel.


Deze 'afleidingsmanoever' bewees wederom de totale desinteresse van het Min-BZK en overige overheidspartijen voor het levenslot van onze drie Nederlandse kinderen en hun internationale ontvoering door de ziekelijk-egoistische 'moeder' sinds d.d. 27-06-2016 naar 'een - voor iedereen behalve hun vader - (on)bekende bestemming in Duitsland'.

Tweemaal per aangetekende post werd deze brief d.d. 20-08-2016 aan ministers Plasterk en Blok gezonden en formeel klacht ingediend - ruim voordat zijn naar nu het Ministerie van Economische Zaken vertrok - jegens RvIG-directeur Keizer-Balde, maar... tot op heden werd noch van de RvIG, noch van de minister Plasterk (weer in dienst na ziekte), noch van minister Blok iets vernomen. Helemaal niets.Geen formele ontvangstbevestiging, laat staan een inhoudelijke klachtbehandeling of aanpakken van de criminele gemeente Duiven en bewust-falende RvIG... niets! Inmiddels 4 weken later. Schokkend.

Wat nou Nederlandse'recht'staatRutte? Dat is onzin... een schijnvertoning. Mooie wet-'teksten in theorie', maar in de praktijk crimineel en onrecht!

Ergo: beide ministers keuren misdadige (non-)gedra-gingen van 'hun dienst' gewoon 'goed' c.q. doen niets daartegen... wat zegt dat over hen? Alles, toch?

Groenendijk herhaalt: 'het grootste tuig van de richel zit in 't huidige kabinet.' Onbestaanbaar! Binnenkort zullen deze ministers en overige verzakers persoonlijk daarop aangesproken worden; Nederland zal weten wat de echte waarheid is over 'ons? landsbestuur'; alle bewijzen zijn vergaard...!Of zij (alsnog/ nog snel) inhoudelijk gaan reageren of komt de politie weer aan de deur? Nogmaals: de waarheid mag gezegd, neen, moet gepubliceerd worden en 'wie niets? verkeerds deed, hoeft toch ook de toorn des volks niet te vrezen'?

Groenendijk meent dat de schokkende feiten - wettig en overtuigend bewezen - voor zich spreken... u bent beiden ontmaskerd.


Gemeente Leeuwarden blijkt n(i)et zo 'integer' te zijn... drs. Crone zwijgt!Op mijn formele klacht-indiening jegens gemeente Leeuwarden/ burgemeester Crone d.d. 22-08-2018 verzonden en gedateerd d.d. 20-08-2016 werd wederom wekenlang geen enkel inhoudelijke reactie vernomen. Dat is geen toeval, maar bewust temporiseren en 'meewerken aan in de PAS-doofpot houden'... no way!

Groenendijk zond aldus per mail een rappel aan de gemeente Leeuwarden met daarbij deze brief d.d. 12-09-2016. En 'met vriendelijke groeten' het 'antwoord' van het Documentenbeheer Gemeente Leeuwarden d.d. 13-09-2016...?

     Wij hebben uw e-mail ontvangen. De inhoud ervan zullen wij behandelen

     als formele post. Houdt u er rekening mee dat de afhandeling enige tijd in
     beslag kan nemen.
Pardon? Gemeente Leeuwarden/ burgemeester Crone & Co... dat kan echt niet. We zijn al sinds d.d. 17-07-2016 'bezig' en 'uw'/ de gemeente Leeuwarden zakt ook steeds dieper in het zeer on-behoorlijke? bestuurlijke moeras weg!

Twee maanden later en nog steeds geen enkel 'normaal' antwoord... waar bent u eigenlijk (niet) mee bezig?


Vrouwe Justitia boppe Crone yn de groppe!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia