woensdag 8 augustus 2018

Nu weg met die verzaker: aftreden geëist van nep-politie-'baas' drs. Erik Steven Maria Akerboom = geen top?- maar juist enorme flop-ambtenaar'!d.d. 01-07-2016: JrR Beast -  Politie is nep:  kabouterplop en ambtenaarflop!

#WegMetAkerboom #WegMetAkerboom #WegMetAkerboom

Wie bewezen misdadige 'burgemeester' De Lange niet arresteert = 'n crimineel:d.d. 28-07-2018: Gooi en Eemlander

Politiechef 'verliest het vertrouwen'

Rotterdam. Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie dreigt het vertrouwen te verliezen van zijn manschappen. De eenheidsleiding Rotterdam waarschuwt de politiechef hierover.

GRN: Hehe, eindelijk zien de 'agenten' zelf ook dat hun 'baas' Akerboom noch de belangen van de burgers noch die van de werknemers behartigt maar heel andere , 'duistere redenen' heeft... aldus deze wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burger!


d.d. 23-10-2017: 'NL-burger kan zich niet beschermd voelen door politiebaas...


Wikipedia: prijst Erik Akerboom als zijnde 'topambtenaar?'

 • 'Drs. Erik Steven Maria Akerboom (Lisse, 24 april 1961) is een Nederlands topambtenaar.

Erik Akerboom is per 1 maart 2016 benoemd tot eerste hoofdcommissaris van politie. Als korpschef geeft hij leiding aan de Nederlandse politie. Eerder was hij secretaris-generaal van het ministerie van Defensie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Akerboom studeerde van 1982 tot 1986 aan de politieacademie in Apel-doorn. Hierna trad hij toe tot het politiekorps in Utrecht. Hier vervulde hij tot 1998 diverse functies. In deze tijd behaalde hij zijn doctoraalexamen politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vervolgens werd Akerboom directeur Democratische Rechtsorde bij de Algemene In-lichtingen- en Veiligheidsdienst. Vanaf 2003 was hij politiekorps-chef in de regio Bra-bant-Noord. In april 2009 volgde hij Tjibbe Joustra op als Nationaal Coördinator Ter-rorismebestrijding. Hij bewerkstelligde in deze functie de integratie van de NCTb met de directie Nationale Veiligheid en cyber security. Vanaf december 2012 was hij secre-taris-generaal van het ministerie van Defensie, als opvolger van Ton Annink. Per 01-03-2016 volgde Akerboom Gerard Bouman op als korpschef van de Nationale politie.


Deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Erik Michiel Groenendijk Msc. - gewoon PapaErik - is 'hetditmaal eens met de agenten' en...

    Eist het aftreden van die flop-ambtenaar Erik Akerboom

 • omdat hij weigert 100% criminele burgemeester op te pakken!'
Zie:

d.d. 02-09-2017: 'Politie weigert criminele burgemeester op 50 m van bureau op te pakken
GRN: 'En het Openbaar Ministerie dan, deden die dan ook niets'?


 U bedoelt zeker:

 de OverheidsMisdadigers, het OM?

  Nee... ook die weigerden in te grijpen met hun 
  'baas' - ex?-ME-er Van der Burg:


d.d. 31-10-2017:

  'Het OM vragen om hun werk te doen, is als
   praten tegen 'n muur: ex ME-er

GRN: 'En de 'rechtbank/ het gerechtshof' dan? Deden die dan ook niets?


'De Paleizen van Justitie... grepen die wel in?'

 • Neen; ook dat zijn Paleizen van Misdaad.

GRN deed aangifte tegen > 50 BEWEZEN misdadige 'recht'ers en ander juridische criminelen maar na seponering werd tot op heden geweigerd om de aangespannen artikel-12 procedures jegens 'de ergste zwart-toga-tuig daarvan' te behandelen!


Kijk, dat is nou waarom GRN in opstand is gekomen...

   NL is helemaal geen democratische rechtstaat
   maar juist een criminele overheidsbende;

nog veel erger dan een zogenaamde 'bananenre-
publiek' omdat 'Rutte & Co' met uitgestreken gezicht

...ondanks levering van 'het bewijs' (valse aangifte doen is strafbaar); blijven liegen en bedriegen!


d.d. 20-04-2018:

'Bah: criminele 'jeugdzorg' + misdadige 'rechters/presidenten' te Arn-hel:

 • drie dochters/ Lina, Jördis, Imke - 3x ontvoerd, PapaErik afgepakt!!'

Erik Groenendijk gaat net zo lang door met publiceren en actie voeren tot die hele bende weg is c.q. achter slot en grendel zit:

 • waarom niet beginnen bij Erik Akerboom?!

Dus beste 'good cops':

   doe uw plicht en arresteer die 'bad cop'
   op grond van zijnde een 'flop-ambtenaar
   werkend voor 'de club tegen het volk'.

Dat zijn meer dan genoeg (strafrechterlijke) redenen!

 • WEZB: dank van (bijna) heel het volk - lang leve die agenten!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Maak Nederland schoon: kieper al die 'Oranje'-troep in de prullenbak en nee, nee, nee: geen cent voor 'beleggingsmaaatschappij' Oranje Fonds!d.d. 08-11-2017: ThatWasEpic - Counting a Pile of Cash Prank!!

Nee, nee en nog eens nee - geen cent voor het Oranjefonds! Deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft een grote hekel (gekregen) aan alles wat met 'Oranje(s) of Koninklijk' te maken heeft.

 • In de regenboog-prullenbak al die oranje-troep - en daarmee in de praktijk brengende: 'netjes staat opgeruimd' - maak Nederland schoon!
GRN wil best helpen waar hij kan maar haat alles met 'Oranje' of 'Koninklijk' erin:


Op het stationsplein van Hilversum staan/ stonden vandaag een aardige jongedame (begin 20) en dito jongeman (iets jonger) hun best te doen voor 'het Oranjefonds'. Zij spraken reizigers/ passanten aan met een sociaal verhaal over 'eenzame mensen' en het daaraan gekoppelde verzoek tot het geven van een bijdrage aan de activiteiten/ projecten van dat fonds.

Een voorbijganger - met oordopjes in - luisterde aandachtig - ? - naar het verkooppraatje/ de 'pitch' van de jongeman en keek naar de filmpjes die hem werden getoond betreffende 'het goede werk' van het Oranjefonds. De oordopjes-mijnheer besloot na het - uit beleefdheid? - toehoren en bekijken van het (korte) promotiever-haal echter om geen bijdrage te leveren. De mevrouw die daarna werd aangesproken, maakt direct een afwerend gebaar en zei meteen 'nee'.

Ook de jongedame deed erg haar best - complimenten aan beiden; je moet het toch maar 'durven en doen' - om interesse/ medeleven bij de medeburgers op te wekken en 'om geld te vragen voor een goed? doel'! Er werd samen met 'een potentiele donateur/ vrijwilliger' op een bankje gezeten en de tijd genomen om 'de sociale problematiek' te bespreken. Want dat er 'veel mis is', staat voor GRN buiten kijf: er is veel eenzaam-heid, 'stil verdriet' in Nederland en...

...daar moeten we inderdaad wat aan doen!

Maar niet met dat fonds maar 'gewoon' in de eigen omgeving eens vaker 'hallo of goedemid-dag' zeggen, een praatje maken met de buren of bij een toevallige ontmoeting enzovoorts is al een goede start en...

kost niets - maar
                         direct groot plezier!

 • Sociaal begint bij jezelf en niet bij het Oranjefonds. Want:


# Balanswaarde 266.739.967 = 266 mio. euro (31-12-2017)

# Eigen vermogen 161.742.906 euro e= '161 miljoen 'vrij''.

Heel erg rijk dus, net als die Willempie met zijn (stiekeme) miljardenWat is dat dan voor een fonds en wat heeft koning?shuis Oranje daar mee te maken?


Wie zijn 'zij':

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. We zijn er voor iedereen die bij wil dragen aan de sociale verbinding in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk.


Doe je mee? GRN: Nee, nee en nog eens nee!

Het Oranje Fonds werkt aan een samenleving waarin niemand eenzaam is of zich bui-tengesloten voelt. Dat kunnen we niet alleen. Word daarom donateur of vrijwilliger. Samen maken we Nederland socialer! Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied.

 • Wij geloven in een samenleving waarin niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen.


GRN: Prachtige praatjes, maar...
   
   - in de praktijk - niet waar

Want: als je niet doet wat 'de club tegen het volk' wil - als je het lef hebt om te weerspreken! - dan wordt je juist buitengesloten en...

   'mag je niet meer meedoen'... bah, bah, bah!

   F#ck de monarchie = f#ck 'Oranje'!Jaarlijks besteden we ruim € 30 miljoen aan onze sociale doelstelling, waarvan bijna € 21 miljoen direc-te financiële bijdragen waren aan zo'n 8500 sociale projecten in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het Oranje Fonds wil betrok-kenheid in de samenleving bevorderen. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van verbinding en sociale participatie, zoals kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's. Naast de traditionele steun aan vele projecten, wil het Oranje Fonds een aanjaagfunctie vervullen.


Donaties 100% naar sociale initiatieven: Het Oranje Fonds is een fondsenwervende instelling met daarnaast een eigen vermogen.


Elke bijdrage is welkom en waardevol en wordt 100% besteed aan een betrokken sa-menleving.GRN als econoom: hoe groot is dat 'eigen vermogen' van Oranje Fonds dan wel niet?


   Zie daarvoor het Oranje-jaarverslag 2017:
   pagina's 77 t/m 97 zijn de belangrijkste!

'Het eigen vermogen van het Oranje Fonds wordt weergegeven als 'reserve als bron van inkomsten'. 
Hiermee wordt verduidelijkt dat het vermogen van het Oranje Fonds een belangrijke en zelfstandige bron van inkomsten is'.

   'Reserve als bron van inkomsten'
   versus 'Eigen vermogen'

...wat is nu duidelijker?

Het tweede, inderdaad. GRN denkt dat met gekozen formulering juist gepoogd wordt om de aandacht daarvan af te leiden dat het 'sociale? fonds' eigenlijk een 'be-leggingsmaatschappij' (geworden) is!

Waar 'de organisatie zelf' - en het salaris van 'de top' (werd echter niet gevonden.. hoe 'toevallig') - aldus GRN veel belangrijker geacht wordt dan het gemelde doel/ de 'prachtige?' missie!

Dat Oranje fonds is voor GRN veel te veel van dittem:


GRN: Toen de jongedame op hem afkwam en wilde gaan vragen, werd meteen gezegd: 'nee, daar doe ik niet aan mee. Ik haat Oranje - ze had een mooie, houten koffer bij zich met dat fonds erop en dito, zwarte T-shirts aan - maar leve Rood-Wit-Blauw' (iets in die trant)!

Nou, dat was duidelijk niet-zoals-verwacht en er ontstond een kort maar interessant gesprek met de vriendelijke jongedame en haar collega... mijn trein ging bijna en GRN heeft nog veel meer te doen.

Verteld werd bijvoorbeeld dat de huidige Oranjes volgens GRN helemaal niet-'koninklijk' zijn omdat die familie des-tijds uitstierf...

 • Koning-Pils en Maximaal al Lelijk-van-Binnen zijn aldus bedriegers! Helemaal niets 'koninklijks' aan...


Het huis van Oranje was uitgestorven

 • Auteur: Eelt d.d. 28-07-2012

Wettige nakomelingen van Willem de Zwijger lopen er al lang niet meer rond. Toen de kleinzoon van Frederik Hendrik kinderloos stierf was die tak uitgestorven. De Zwijger was drie keer getrouwd, maar de dood was een veel komende gast. Omdat het volk toch een stadhouder wilde, erfde een Nassau de titel en had volgens hardnekkige Oranjeklanten ook recht op het stadhouderschap. Sindsdien heet ons huidige koningshuis Oranje Nassau. De meesten hebben er nog vele andere titels bij, maar dat kan ik allemaal niet bijhouden. Alleen Pieter van Vollen-hoven heeft iets gedaan om Mr. Dr. Professor te worden. Het is een raadsel waarom de vrouwen van de prinsen meteen prinses worden en als het zich voordoet koningin. Ook deze tak is moge-lijk uitgestorven.GRN: Wie tegen Oranje is,  - inderdaad;

Willem III, in het socialistische krantje Koning Gorilla genoemd, waarvoor Domela Nieuwenhuis een jaar gevangenisstraf kreeg, was gehuwd met koningin Sofie van Wurtemberg. Hoewel vreemdgaan een speciale hobby van onze vorst was, kreeg het echtpaar drie zonen. Het noodlot sloeg echter keihard toe. Maurits stierf op jeug-dige leeftijd. Kroonprins Willem leefde nog. Ondanks de slechte verstandhouding tussen de koninklijke echtelieden werd daarna nog Alexander geboren. De koningin was dol op haar jongste telg. Willem stamde af van het Russische koningshuis, zijn moeder was een zuster van de czaar, die krankzinnig was. Kwaadaardige lieden beweerden dat koning Willem ook een tik van de mallemolen geërfd had. In 1849 werden de bevoegdheden van het koningshuis ingeperkt, op instigatie van onze laatste echte staatsman Thorbecke. Willem II deed afstand van de troon om met een veel jongere katholieke Belgische te trouwen. Zoiets was in die tijd een schande.

Zoon Willem had eigenlijk geen zin om de troon te aanvaarden. Uiteindelijk liet hij zich kronen, omdat hij niet wilde dat zijn vrouw regentes werd tot zijn oudste zoon meerderjarig werd. Het werd rampzalig. Na enige jaren stierf koningin Sofie. Kroonprins Willem werd verliefd op een gravin van Limburg Stierum. Zijn vader gaf geen toestemming voor het huwelijk, omdat het volgens hem een morganatisch huwelijk ging worden. Wederom beweerden er mensen dat de vorst geen toestemming gaf omdat hij zijn zoon niet met zijn halfzuster wilde laten trouwen. Wat er van waar is weet deze scribent niet. Het was ver voor mijn geboorte. Willem ging in Parijs wonen en flink aan zijn ondergang werken. Hij stierf dan ook jong.
Alleen Alexander was er toen nog. Een vreemde terugge-trokken levende jongen. Hij was kroonprins, doch ging ook dood. Het werd precair met de erfopvolging.

Willem III zag zich genoodzaakt op zijn gevorderde leeftijd nog voor een opvolger te zorgen. Duitsland met zijn vele vorstendommetjes leverde hem Koningin Emma.

Een meer dan veertig jaar jonger Duits prinsesje. In haar oventje mocht de troonopvolger gebakken worden. Wat een eer voor een doodarm prinsesje. Ze werd natuurlijk ook nog regentes.

 • In 1890 was het volk van Nederland uitzinnig, de een van blijdschap, de ander van woede. Er was een prinses geboren. De latere Koningin Wilhelmina.


Weer waren er kwaadsprekers: Koning Willem was volgens hen te oud en zijn ziekte had hem het voortplantingsvermogen ontnomen. Bovendien schijnt het koningskind een eigenschap geërfd te hebben, die vrijwel nooit voorkomt. De naam van de echte vader werd dus al spoedig ge-noemd. Lang heeft de oude koning niet van het prinsesje kunnen genieten. Ook hij ging dood.Nu zitten we met de vraag:

   is ons koningshuis wel echt?

   GRN: Neen!
                       Nee, nee en nog eens nee.


Hartstikke nep-nep-nep! En dat kan deze GRN wel schelen.  Enne: die 'Bea' wordt door GRN 'heel eng' gevonden. Weg met het nep-'konings'huis:


De jongeman deed nog een poging die begon met: 'we leven toch in een democra-tie...' maar moest - sorry, de trein ging bijna - direct worden afgekapt. 'Nee hoor: we hebben hier geen democratie en ook geen rechtstaat, NL is een k#t-land geworden (tot GRN's zeer grote spijt) en dat moeten wij niet pikken.

 • Word alsjeblieft wakker(der) en kom in opstand!


Nogmaals werd benadrukt dat GRN 'trots is op hun inzet voor de doelgroep' maar tegelijkertijd werd verzocht om 'die Oranje-bril' af te zetten en 'ipv.' (bijvoorbeeld) deze site te volgen...

Op de foto wilden ze echter niet - geen probleem - maar als jullie 'Stop PAS familiedrama' goochelen... dan vinden jullie GRN vast wel.

 • Beiden 'succes en een fijne dag' gewenst en er werd 'gebokst'. Snel naar het perron - gehaald!

GRN hield woord en publiceerde over jullie... gaan jullie dan 'op eigen onderzoek uit', wisselen naar het Rood-Wit-Blauwe-kamp en ga svp. door met je inzetten voor een betere wereld. Want voor zulke (mede-)strijders heeft GRN veel respect... 

 • de goede = WEZBen-jeugd maakt... een betere toekomstWordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Tatatatataatata: 'steek-seizoen' op criminele jeugdzorg + misdadige fami-lierechters geopend = aaanvalllluh - WEZBen starten bevrijdingsoffensief!GRN: Op weg naar vroeger 'Muider-' nu Almeerderstrand, 2e keer met de billen bloot...

Steek-ze-met-acties-seizoen op criminele jeugd'zorg' en misdadige familie'recht'ers:

 • Is per direct: 'geopend'!

Volhardend vader, recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - maakte voor, de 2e keer deze zomer, gebruik van de tropische hitte - veel te heeeet om heel hard te werken... de batterij opladen (rust en vitamine D), nadenken en 'voorbereiden op'. Zie:

d.d. 07-08-2018: OIA-25: in opstand!

Verdrietige, boze en actie-voerende ouders gezocht:Echte Ouders en andere strijders gaan:
   
   nep-'jeugdzorgrechters' aanpakken...
   keihard.

Tegen criminele jeugd-'zorg' en tegen misdadige 'recht'ers...
                 ...individueel en samen als OIA-ouder!

Want:

 • Echte Ouders zijn inderdaad Ouders In Actie: actie - actie - actie!

Groenendijk's... '1e keer' - met 45 jaar:


d.d. 27-05-2018: 'GRN kleurt bij op het strandje waar zijn leerlingen...
                            niet komen: rustig, gezellig en mooi weer;


WEZB-en tegen chemtrails/ criminele jeugd'zorg'/ misdadige 'recht'ers en voor NL!


Het zijn er veel deze zomer en...
het worden er nog veel meer:

   WEZBen!

   Wakkere, Eerlijke en Zelf-nadenkende Burgers.

Poets uw angel glanzend en zet feromonen-sporen uit voor mede-strijders...

   samen 'steken' WEZBen die 'club tegen het 
   volk' ons landje aan de Noordzee uit.


Alle WEZB-en verzamelen... steek ze lek met acties naar keuze!d.d. 15-07-2018: 'Bestook 'verantwoordelijke bestuurders' = criminelen met giftige vragen;


Echte wesp vindt WEZB-GRN klaarblijkelijk lekker/ aardig en stak niet... WEZB wel.

Wikipedia:

 • 'De gewone wesp (Vespula vulgaris) is een wesp uit de familie van de wespen (Vespidae).

Kenmerken

De gewone wesp wordt 17 tot 20 mm lang en is stereotiep gekleurd in zwart en geel. De soort lijkt veel op de Duitse wesp, maar de Duitse wesp onderscheidt zich door drie karakteristieke zwarte stippen op de kop. De soort kan ook onderscheiden worden door de zwarte puntjes op elk van de zes segmenten van het abdomen.


Leefwijze

Het is een eusociale wesp die zijn papieren nest, dat is samengesteld uit gekauwde houtvezels, vaak onder de grond bouwt. Hierbij maakt de wesp meestal ge-bruik van een verlaten hol als de start voor het nest. Dit wordt later uitgebreid door de werksters.

Deze wesp toont zijn nut in tuinen, omdat hij rupsen en andere schadelijke insecten in toom houdt.'


GRN: En natuurlijk werd - ook op het strand - weer een goed, lang gesprek (cheers mate) met Richard - een 'Engelander-man' (en NL-Wendy) - gevoerd over 'de wereld, het land, de maatschappij, chemtrails, revolutie enzovoorts. 

 • Ondertussen kwam er ook een 'aardige', echte wesp langs die niet zo zeer van de zon maar wel van GRN's transpiratie - ? - genoot:


GRN: Wees nooit bang - tenzij je allergisch bent voor 'n wespensteek, dan uiteraard alle begrip om afstand te houden - voor wespen,

 • laat de 'club tegen het volk' bang zijn voor ons, WEZBen!

Samen zijn wij veel sterker dan zij en dus dappere medestrijders:

 • tatatatataatata.... aaanvalllluh!
     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justice, no peace - Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia