donderdag 17 oktober 2019

Wie AFWIJKENDE MENING heeft, hoeft NIET 'GEK' te zijn maar KÁN OOK 'VOOR DE TROEP UITLOPEN' en dat gelukkig MÉT STEEDS MEER anderen!
BLIJF ÁLTIJD LEREN = STEEDS NIEUWSGIERIG BLIJVEN en ZÉLF ONDERZOEKEN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - blijft iedereen oproepen om...

   ALTIJD ZÉLF NA TE DENKEN:
   HET GEZONDE VERSTAND OVERWINT!

Ook:


   Blijf nieuwsgierig, onderzoek toch eens andere
   meningen... zélf, op grond van de argumenten
   plus bewijzen!

   Trek PAS DÁN je eigen CONCLUSIE(s):

   1. WAAR,
   2. NIET WAAR
   3. ZOU (gedeeltelijk) WAAR KUNNEN ZIJN!

   Maar: dat kan écht NIET OP SCHOOL... 
   HELEMAAL NIET dus.

  • WERK en PRIVÉ 100% GESCHEIDEN!
WAT VOORAF GING - ENKELE, RECENTE VIDEO'S:


d.d. 27-05-2019:


'STOP 5G = DODELIJK en tot SLAAF-MAKEND.

Alles met SMART = STUPID!d.d. 16-09-2019: 'IQ-TEST: BENT Ú NOG STEEDS een 'NAÏEVE"

                            NEDERLANDER mét ORANJE VLAGGETJE' of...d.d. 24-09-2019: 'HET WERK GAAT VÓÓR DE DEMONSTRATIE':


  • overtuigd GELE HESSER GRN groet winnend EMMEN & vraagt OUDERS om (nog) BETER NA TE DENKEN!'

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Ju

Niet alleen FLUORIDE maar óók TITANIUMDIOXIDE is ERG SLECHT VOOR DE GEZONDHEID: dus GÉÉN HIMALAYA MEER maar ANDER MERK ZOEKEN!
FLUORIDE = SLECHT maar TITANIUMDIOXIDE ÓÓK: WÉÉR ANDERE TANDPASTA DUS!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - houdt erg graag...

   ALLES OP EEN RIJTJE en
   HET VERSTAND GEZOND!

Dus... nu HIMALAYA TANDPASTA weliswaar géén fluor maar WÉL TITANIUMDIOXIDE BEVAT dat EVENEENS VERDACHT BLIJKT...

  • GAAT GRN OP ZOEK NAAR WÉÉR 'N ANDER MERK!

Nog meer TIPS? Altijd welkom en bij voorbaat dank!
WE ZIJN TOCH OP DE WERELD OP ELKAAR TE HELPEN, NIETWAAR? VEEL DANK!


Van: Oók nieuwsgierige én zelfdenkende lezer
Verzonden: maandag 30 september 2019 18:47

Aan: stoppasfamiliedrama@outlook.com <stoppasfamiliedrama@outlook.com>

Onderwerp: Himalaya Tandpasta


Hoi Erik,

Omdat mijn bericht via Fakebook niet is aangekomen, stuur ik je via deze weg nogmaals mijn bericht. Ik zag laatst je filmpjes over Fluoride en daarin zag ik dat je Himalaya Tandpasta gebruikt.

  • Nieuwsgierig als ik ben, heb ik gekeken naar de ingrediënten en het blijkt dat Titaniumdioxide een omstreden product schijnt te zijn.

In Frankrijk is per 1 januari 2020 het gebruik er van al verboden.

https://www.rivm.nl/nanotechnologie/voeding/titaniumdioxide-in-voeding kun je het meeste al wel lezen.

Op https://www.dr-jetskeultee.nl/hoe-veilig-zijn-zinkoxide-en-titaniumdioxide/ lees ik dat titanium-dioxide zelfs de cellen en het DNA kunnen beschadigen in combinatie met zonlicht.

Zelf gebruik ik sinds kort https://www.biggreensmile.nl/products/lavera-tandpasta-complete-care/latooth.aspx?productid=latooth


Deze tandpasta heb ik in Duitsland gekocht omdat wij daar eens in de 2 weken onze boodschappen doen.

Veel is in Duitsland goedkoper als in Nederland en o.a. vlees is daar ook nog eens van een veel betere kwaliteit, maar dat is weer een heel ander verhaal :)

Hopelijk kun je er wat meeik volg je berichten en filmpjes altijd met veel interesse.

Mvg, X.
GRN: Zeker weten! Veel dank voor je input en...

  • GRN gaat een andere tandpasta kiezen!d.d. 15-05-2018: RIVM

   'Titaniumdioxide in voedsel'

Titaniumdioxide wordt gebruikt als witte kleurstof in verschillende voedingsmiddelen zoals snoep, coffee-creamer, bak- en taartdecoratie-producten en witte sauzen.


Het is toegevoegd als voedseladditief E171. Een deel van de slecht oplosbare titanium-dioxide deeltjes bestaat uit nanodeeltjes. Voor een uitspraak over de mogelijke gezond-heidsrisico’s van titaniumdioxide nanodeeltjes in voedingsmiddelen is meer informatie over de opname in het lichaam, eventuele ophoping in weefsels en schadelijk-heid van groot belang. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  kijkt met andere partijen naar de mogelijke gezondheidsrisicos van titaniumdioxide in voedsel.


d.d. 17-07-2017: dr. Jetske Ultee

'Hoe veilig zijn zinkoxide en titaniumdioxide?

Als je gaat zoeken op het internet naar informatie over veilige en goede zonfilters dan wordt er door dermatologen eigenlijk altijd zinkoxide of titani-umdioxide geadviseerd. Ik denk daar een beetje genuanceerder over.'


Tandpasta zónder fluor en zónder titaniumdioxide?!
HELAAS... GÉÉN HIMALAYA KOPEN want OOK TITANIUMDIOXIDE BLIJKT SLECHT:


d.d. 10-09-2019: 
'POETS JE TANDEN 'SCHOON?' én JE INTELLIGENTIE OMLAAG MET FLUOR-TANDPASTA óf...

GRN: En zo leerde ook GRN weer nóg kritischer te zijn...
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia