zaterdag 2 september 2017

Politie weigert criminele burgemeester op 50 m van bureau op te pakken ondanks 100% bewijs medewerking aan internationale kinderontvoering!


Als u nader over de voorgeschiedenis en zeer negatieve ervaringen...

van volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk met 'de politie en het OM' wilt lezen/ kijken dan verwijst PapaErik naar onderstaande publicaties

d.d. 31-07-2016:   'De Lange, Papje en Hoogstraten = schijt aan de rechter


en nog veel erger: aan de kinderen...

onze drie dochters. En dat pikt PapaErik niet - natuurlijk niet, want:

  • 'Criminele overheid 100% bewezen:

SVMN, gemeente Duiven en provincie Gelderland
keur(d)en kinderontvoering naar Duitsland 'goed'!    Meer dan schokkend.'


Direct in strijd met geldende zorgregeling en

ots-beschikking van familierechter
mw. mr. Van Son

van de rechtbank Arnhem!
d.d. 26-04-2017:   'Dekt politie criminele burgemeester

...op Willem-Alexanderplein nummer 1

...die 3 meiden liet ontvoeren en

...ots-beschikking negeerde?        Dat (b)lijkt zo!' 


  • NL is geen 'recht- maar een kromstaat'!


d.d. 28-04-2017:   Politie liet zich voor karretjes De Lange en SVMN spannen!

'Liet politie te Zevenaar/ Gooise Meren zich naast criminele burge-meester De Lange ook door Jeugdzorg misbruiken bij ongefundeerde melding? Ja?'


d.d. 01-05-2017:   'Is politie Zevenaar keihard zelf betrapt;zwijgt 'omdat' ze niet kunnen uitleggen...

dat criminele burgemeester De Lange/ Duiven

(op het moment nog steeds) niet in de cel zit...?!' 

Onacceptabel. En dat blijft het totdat mijn meiden in Bussum wonen, bij hun echt-liefhebbende vader. Nu echter keihard:

  • smerige klassenjustitie!


d.d. 31-05-2017:    'Baas Nationale politie Akerboom; weer schandaal


Politie Zeve-naar weigert aangifte

versus - 100% bewezen! -
criminele burgemeester te behandelen

= doofpot-poging;

...dat dacht ik niet!'d.d. 17-07-2017:

'Is OM-baas Van der Burg bang...

                          voor wat 'eerlijke' concurrentie?

Wie ondermijnt er nu wat?

Dient het OM wel de rechtstaat...

               of alleen 'de elite'?!'d.d. 07-08-2017: 'Waarschuwing: criminele burgemeester Duiven...beschermen en mijn dochters laten ontvoeren?

Dat kan alleen maar verkeerd aflopen
                                            ...voor u! 
Zie onder:

uw hoogmoed komt ten val...
...hoe dan ook; vroeg(er) of later = nu.

Uw 'spelletjes' zijn uit en voorbij!d.d. 08-08-2017: 'Criminele gemeen-te 'secretaris' Duiven/ Papjes

& nog-kort-'burgemeester' De Lange en team'leider' Hoogstraten werd 'n lesje natuurkunde gegeven!'

Uw actie = mijn tegengestelde reactie... niet meer dan natuurlijk!


d.d. 23-08-2017'Pure intimidatiepoging politie Gooise Meren


drs. Groenendijk MSc...

niet gearresteerd, maar

zinloos staande gehouden door

...'verwarde'? agenten!'

Wordt vervolgd; helaas...

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Drie meiden nu drie keer ontvoerd, weer naar Dld. = ruim 9 jaar PAS-familiedrama: altijd zorgzame, prudente en veilige PapaErik vertelt...
Over het - criminele! - lands'bestuur', 'recht'ers, politie/ OM alsook:  jeugd'zorg' = Raad voor de Kinder'bescherming', 'niet-Samen, niet-Veilig Midden Nederland' en de zeer bijzondere moeder-'curator' komen nog veel meer schokkende onthullingen...

  • in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!

De waarheid mag, neen moet gezegd worden...
Veel dank, beste Nico:


'drs. Groenendijk over de ontvoering van zijn kinderen Jeugdzorg'


Erik Groenendijk komt nu met zijn complete - en diep-trieste - schokkende verhaal! Over Misdaadgroep Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, gezins-voogden, politie, een burgemeester en diegenen van het laatste en beslissende woord; rechters =

  • de Zwarte Toga Maffia.

Deze voor zijn drie dochters en voor hemzelf slopende kwestie speelt al zo'n 9 jaar. Uiteindelijk zijn Groenendijk zijn 3 jonge kinderen met misdadige medewerking van de Nederlandse autoriteiten naar buitenland ont-voerd.Erik Groenendijk en zijn familie weten niet waar de kinderen zijn. Vader Groenendijk heeft zijn kinderen al bijna 4 jaar niet meer gezien - ontvangt geen en-kele ouderinformatie (beschikking: 2x maandelijks) - en kan ze ook niet bellen.'

  • Dat kan nooit in het belang van de kinderen zijn! Onacceptabel.


Wordt vervolgd...

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Criminele gemeen-te Duiven maakte 3e, internationale kinderontvoering mogelijk; deed 'gezellig' mee met weer escalatie van PAS-familiedrama!
Hoezo een 'criminele gemeen-te' Duiven/ Gelderland? Bottom-line, hierom:


Feitelijk:

de rechtbank Arnhem achtte het in het belang van de kinderen  dat zij in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 onder toezicht van jeugd-'zorgstonden;

...dan kun je als gemeente Duiven dus niet het verzoek d.d. 27-06-2016 van 'moeder= Solvig S.

...inwilligen om onze 3 dochters uit het bevolkingsregister te laten schrijven (van de BRP naar het RNI-deel) en zodoende:


...de facto medewerking te verlenen aan onttrek-king van drie NL-kinderen (toen nog 14, 12 en 10 jaar) aan het toezicht van jeugd'zorg' (art. 279 Sr. lid 1 en 2)...

  • dat is keihard misdadig... uiteraard!


Direct in strijd met, door de rechter! vastgestelde kinderbelangen.

<---  familie'rechter' mr. L.A. van Son

Direct in strijd met de geldende ots-beschikking!


De overheid, in dit geval de criminele gemeen-te Duiven, negeerde de beslissing van de rechter. Die heeft het beslissende woord en niet de 'moeder', niet jeugd'zorg', niet de zeer bijzondere moeder-'curator' Hopmans en ook niet de gemeen-te Duiven.


De rechter beslist en niemand anders, althans...


De gemeen-te Duiven kan dan geen ambtelijke han-deling(en) verrichten die de tenuitvoerbrenging van een rechterlijk vonnis onmogelijk maakt!

  • Dat kan nietDat betekent namelijk...


het einde van de 'recht?staat'. Onacceptabel

'Raar' = misdadig: politie/ Akerboom, OM/ Van der Burg en MinVJ/ Blok doen niets!


Misdadige 'burgemeester' De Lange en 'secretaris' Papjes; team'leider' burgerzaken Hoogstraten zijn na gedane aangifte dan ook te vervolgen...

...maar bleken door een anonieme politieagent uit Zeve-naar en een onbekende officier van Justitie/ OM beschermd te worden middels weigering om de aangifte ook maar in behandeling te nemen en er ook geen sepotbericht verzonden hoefde te worden.


     Schokkend.

Bij seponering kan Groenendijk namelijk wederom een artikel 12 procedure aan-spannen die zij moeten behandelen en dus 'de deksel niet op de, door hen nagestreef-de, doofpot' krijgen...

  • Dat is de waarheid en niets dan de waarheid.

GRN maakt alles openbaar; in het belang van alle kinderen/ Vrouwe Justitia:


Helaas voor hengelukkig voor de meiden:

deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk pikt dat niet en

...maakt alle misdaden 'van overheidswege' openbaar.

De feiten staan vast en het 'wettig sluitende en over-tuigende bewijs' vergaard en op diverse locaties/ bij verschillende personen veiliggesteld.

De waarheid en echte liefde... van PapaErik voor onze drie dochters duurt het langst. In het belang van alle kinderen en van Vrouwe Justitia! 

Meer lezen? Zie recente/ overzichtspublicaties gemeen-te Duiven:


d.d. 31-07-2016: 'Criminele overheid 100% bewezen:

SVMN, gemeente Duiven en provincie Gelderland keuren kinderontvoering naar Duitsland 'goed'! Schokkend.

Steeds 'gekker Gelderland';  Commissaris Cornielje is zelf 'schrijnende kwestie'!

d.d. 07-08-2017

Waarschuwing: criminele burgemeester van Duiven beschermen en mijn dochters laten ontvoeren? Dat kan alleen maar verkeerd aflopen voor u!

d.d. 08-08-2017:

'Criminele gemeen-te 'secretaris' Duiven/ Papjes & nog-kort-'burgemeester' De Lange en team'leider' Hoogstraten een lesje natuurkunde gegeven!'

d.d. 25-08-2017:

'Het 'sprookje van een rechtstaat' blijkt in NL feitelijk een nachtmerrie te zijn: Vrouwe Justitia is gekneveld door criminele 'rechters', politie/ OM!

d.d. 01-09-2017: 'Who the f#ck is Blok? 'Stoere Stef'

  • minister Blok is lafaard als 'ie criminele 'burgemeester' Duiven niet laat oppakken!

Een blok-aan-ons-been!

Wordt vervolgd...


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia