dinsdag 6 februari 2018

Ab: onacceptabele schending van ons docentenlichaam: griepprik = griep-gif verplicht om lerarentekort 'op te lossen', aldus Osterhaus? Dat is ziek!O Nee - GRN ditmaal ook geveld door de griep - eerst uitzieken dus...


GRN vermoedt ernstig zuurstoftekort in de hersenen bij viroloog Ab Osterhaus:


Herstel: die Ab heet niet Oosterhuis, maar 'anders' namelijk:


En als even nagelezen wordt; wie die man dan wel niet is die denkt het lerarentekort op te lossen door 'n griepprik voor docenten verplicht te stellen = meest ernstige schending van onaantastbaarheid van het eigen lichaam, dan blijkt Ab zijn 'dr.'- titel als dierenarts verkregen te hebben!

  • Is hij nu helemaal geSARSt?

Het docententekort los je op door het vak weer aantrekkelijk(er) te maken; bijvoorbeeld met kleinere klassen, minder management en meer salaris...

  • NIET door de leraren met gif vol te spuiten, Abbie!


De echte oplossing wordt door vakbonden/ leraren al jarenlang geroepen maar daar werd/ wordt? niet naar geluisterd. Die Ab Osterhaus is van 'het paard achter de wagen spannen' en stelt een schijn'oplossing' voor die GRN ertoe zou bewegen om het onderwijs juist de rug toe te keren...

  • = iets nutteloos doen of verkeerd aanpakken

Osterhaus spuit mij niet in met zijn m.i. griepprik = griep-gif! GRN denkt dat Ab lijdt aan een ernstig en acuut zuurstofgebrek in zijn 'hersenen' dat...

met zijn, inderdaad enigszins beperkte, medische kennis mogelijk oplosbaar is door een intraveneuze injectie met puur zuurstof?

  • Viroloog Ab Osterhaus kan zich komen melden!
Reguliere media: samen het domme? of wakkere! volk bedriegen of informeren:


Nadat reeds in 2012 werd bewezen dat 'de griepprik' helemaal niet effectief is, wil Ab Osterhaus het Nederlandse docententeam landelijk toch daarmee laten inspuiten? Neen, neen, neen... laat Ab zichzelf maar volspuiten met zijn eigen gif!


TEGEN GRIEPPRIK:


d.d. 09-01-2012: RADAR - 'Welke belangen zijn er precies verstrengeld rondom het griepvaccin?

Kritiek: ‘lippendienst aan de industrie

Critici, onder wie huisarts Hans van der Linde, wezen op de belangenverstrengeling tussen de wetenschap en de farmaceutische industrie en vroegen zich openlijk af welke belangen er meespelen bij de keuze voor en aankoop van vaccins. Van der Linde kwam in oktober opnieuw in het nieuws met zijn kritiek op de jaarlijkse griepprik.

Het Geneesmiddelenbulletin twijfelde in een hoofdartikel aan het nut en de noodzaak van de jaarlijkse griepprik.

Huisarts Van der Linde deelde deze twijfel en vroeg zich openlijk af of de banden die de adviseurs van de Minister van Volksgezondheid hebben, een rol hebben gespeeld bij de keuzes die er zijn gemaakt.
d.d. 26-09-2012: NRC - 'Kritiek op griepprik mag van rechter


Huisarts Hans van der Linde is niet schuldig aan smaad.

Minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben hun rechtszaak tegen hem verloren.

  • Van der Linde is een notoir criticus van de jaarlijkse griepprik. Volgens hem promoot het RIVM deze vaccinatie op oneigenlijke gronden en is er geen wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid.

De rechter in Middelburg oordeelde vanochtend dat Van der Linde niet onrechtmatig heeft gehandeld toen hij vorig jaar in interviews vraagtekens plaatste bij de onaf-hankelijkheid van het RIVM. Volgens de huisarts zou directeur Roel Coutinho financiële banden hebben met de fabrikanten van het griepvaccin.d.d. 03-08-2017TROUW - Waarom we moeten stoppen met de griepprik

Hans van der Linde

Miljoenen Nederlanders krijgen dit najaar weer de griepprik. Het nut van deze vac-cinatie wordt echter toenemend in twijfel getrokken. Het ministerie van fi-nanciën plaatste afschaffing van de griepprik recent op de 'ombuigingslijst 2017' van mogelijke besparingen. Zinvolle vaccinaties komen natuurlijk niet terecht op die lijst.

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde sprak zich onlangs in een hoofd-redactioneel commentaar afwijzend uit over griepvaccinaties. Royale beloning van huisartsen draagt volgens dat commentaar bij aan instandhouding van de griepinentingen. Men verzekerde zich daarmee van medewerking van huisartsen. De kritiek verstomde.


GRN: Wij leraren denken zelf na en bieden Ab Osterhaus ter herstel van zijn evidente zuurtstofgebrek in de herse-nen dan ook een 'shot intraveneus, pure zuurstof' aan;

  • dan is hij vast direct 'genezen' van zijn rare, achterhaalde voorstellen? Geen griepprik dus!
VOOR GRIEPPRIK:d.d. 06-02-2018: VosABB - No Way! - ‘Griepprik voor alle leraren

drs. Martin van den Bogaerdt


Alle leraren zouden zich vanaf volgend jaar moeten laten inenten tegen de griep.

Daarvoor pleit viroloog en influenza-expert Ab Osterhaus in de Telegraaf.

- was een nazi-krant en is nog steeds een nazi-krant. Het heeft geen enkel respect voor feiten, staat consequent aan de kant van de machthebbers (dat heeft onder ander als voordeel dat het lekker risicoloos is want nazi’s – laf als ze zijn van nature – houden niet van risico’s) en heeft een diepe minachting en verachting jegens mensenlevens. -

De huidige griepgolf leidt ertoe dat klassen zonder leraar komen te zitten en dat elke dag honderden leerlingen naar huis worden gestuurd. Osterhaus zegt dat dit met tij-dige griepvaccinaties kan worden voorkomen. Hij wijst er in de krant op dat scholen en klaslokalen infectiehaarden zijn van waaruit een griepvirus zich over de bevolking verspreidt.

  • ‘De meeste influenza-epidemieën verspreiden zich vanuit dergelijke ruimten met kinderen (…)'


GRN: Er wordt gesuggereerd dat het 'de schuld is van de kinderen en docenten dat er nu veel mensen ziek zijn'...

wat een onzin! Hetzelfde kun je namelijk zeggen van 'trein-stations of zwembaden enzovoorts', overal waar veel mensen bijeenkomen... moeten die dan ook allemaal 'gegriep-prikt' worden - op perron 1 of in kleedhokje 3?

No way; hun 'verborgen agenda' is ons allang duidelijk:

  • Juist Ab Osterhaus & Co zijn m.i. gevaarlijk voor de volksgezondheid!d.d. 06-02-2018: De Telegraaf - 'Leraren massaal ziek'

Tijdige vaccinatie is beter voor de continuïteit van het onderwijs, zegt Osterhaus.


De griepepidemie, die nu al ruim zeven weken duurt, maakt het dramatische tekort aan onderwijskrach-ten extra zichtbaar. Scholen zetten, soms met de moed der wanhoop, invalkrachten dan wel ouders in, of combineren klassen.


AD - 'Viroloog Ab Osterhaus pleit voor griepprik docenten'


Zo moest PON, de grootste pool met vervangers voor zieke docenten in Oost-Nederland, de afgelopen twee weken geleden meer dan 170 klassen teleurstellen.Ook Hart voor Nederland doet mee - bah! - VIDEO - 35 sec.

  • 'Verplichte griepprik voor leraar voorkomt lege klassen’ - Onzin!

Bovendien: niets of niemand gaat GRN verplichten om gif ingespoten te krijgen!

Dus Ab Osterhaus & Co: komt u maar langs voor uw eigen 'shot zuurstof'...

  • we hebben alvast geoefend:Wordt vervolgd...


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia