donderdag 26 maart 2020

GRN8: VERZET - VERZET - VERZET!!! TWEEDE KAMER VALT UIT HUN ROL BIJ 2e SCHORSING CORONA-DEBAT = BESPREKING NWO-STAATSGREEP!en
DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DANK!


ÉCHTE NEDERLANDERS STAAN ALLEMAAL SAMEN OP TEGEN NWO-DICTATUUR!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd
GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M.
Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - ROEPT NU
ALLE NEDERLANDERS MET KLEM OP, deel-1:

  KOM ÓÓK IN VERZET
  VERZET - VERZET!


  HET VOLK SAMEN =
  VÉÉL STERKER DAN
   OVERAL STAATSGREEP
   PLEGENDE NWO:

   STOP DE NU GAANDE
   BEZETTING VAN NL,
    EUROPA en DE WERELD!

#PowerToThePeople   #AllemaalSamen   #GeleRevolutieWordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia