woensdag 28 februari 2018

Paleis van Misdaad poogde zelfs buiten video-opname te verbieden! GRN weigerde beelden te tonen/ wissen. Ook niet op verzoek vd. parketpolitie!Naar de 'Raad van/ zonder Discipline' ivm klachtzaak jegens 'deken' mr. Meijer

Behandeling van klacht jegens 'deken' Meijer in het Paleis van Justitie? Misdaad!


GRN: deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - was al eens vaker in Den Bosch (niets geen 'hertogen' in mijn vocabulaire) geweest...

   o.a. tijdens het carnaval, maar ditmaal viel hem - naast de
   altijd warme Brabantse vriendelijk-/ gezelligheid - op dat 
   er helaas ook;

'overal bewakingscamera's hangen' - het gehele stations-gebied en daar omheen is vergeven van zwarte, halve bollen!

Dus niet die lekkere Bossche bollen:


maar helaas anno 2018...

 • 'Big brother is watching you'

ook in het mooie Den Bosch!


ANW: quis custodiet ipsos custodes?
(spreekwoorden, zegswijzen)

(Latijn, letterlijk 'wie zal de bewakers zelf bewaken; wie houdt er toezicht op degenen die de beslissingen nemen?; wie controleert degenen die het voor het zeggen hebben?; wie houdt er toezicht op de toezichthouders?'


 • Wie controleert de controleurs?

Ontleend aan de Satiren van Juvenalis (Satura VI, 347), in zijn oorspronkelijk vorm voorafgegaan door sed 'maar'.


GRN: word alstublieft wakker en sta op;

leest/ kijkt u verder naar hoe er bij het 'Paleis van Justitie? of Paleis van Misdaad'! met recht-zoekende en zich altijd keurig gedragende burger(s) gepoogd werd om te gaan...

 • ondanks 'ervaring'; het blijft schokkend!
Toeristisch aanbod - korte introductie:

's-Hertogenbosch, veelal Den Bosch genoemd, is de hoofdplaats van de Nederlandse gemeente 's-Hertogenbosch. Daarnaast is het de hoofdstad van de provincie Noord-Brabant, waarvan het met een bevolking van 107.870 (1 januari 2013) naar inwonertal de vierde stad is (na Eindhoven, Tilburg en Breda). De hele gemeente telt zo'n 150.000 inwoners. De stad is een voormalige garnizoensstad en verder de zetel van het bisdom 's-Hertogenbosch.


Wat te doen en waar te gaan - VERKEN ’S-HERTOGENBOSCH

In ’s-Hertogenbosch valt ontzettend veel te doen en beleven. Door haar veelzijdigheid stelt de stad nie-mand teleur. Voor de fanatieke cultuursnuivers zijn daar de musea, rondvaarten en stadswandelingen. De shopaholics kunnen helemaal losgaan in de diverse winkelstraten. De kinderen vermaken zich prima tij-dens de verschillende activiteiten.

Wat tussen de bedrijven door niet vergeten mag worden is het nuttigen van een hapje en 'n drankje bij een van de knusse cafe's en restaurants die je in de binnenstad vindt. - Den Bosch is er voor iedereen. Je treft er de leukste pittoreske straatjes, interessante historie en adembenemende natuur. Ook op cultureel gebied daagt Den Bosch uit: een stad om in je hart te sluiten.


De 'recht'spraak is toch 'van en voor ons allemaal'? In Den Bosch vergaten ze dat!


Schokkend;

 • ONwelkom/ ONwettig ontvangst door medewerkster Paleis van Misdaad:   'en...'

toen maakte GRN 'n zwenk naar de ingang van 'Paleis van Misdaad' Den Bosch. Maar 'omdat' daarbij ook de toegangsdeur met daarachter - vaag; onherkenbaar - twee burgers in de rij om hun spullen door de controlepoortje te krijgen en 1 vd. 2 dienst-doende medewerkers van 'recht'bank Oost-Brabant/ ge'recht'shof Den Bosch stonden, werd besloten om - voor alle zekerheid - besloten om dat stukje eruit te knippen:

   '...daar moeten we naar binnen. Ik heb net al even gevraagd; 'ben ik juist?'
   want hier...'


En toen kwam de 'aardige' mevrouw met wie net binnen was gesproken = medewerker betaald van ons belastingsgeld...

...hard rennend naar buiten en - terwijl zij binnen nog zo aardig was toen GRN informeerde en na haar bevestiging van juiste zittingslocatie berichtte; 'te vroeg te zijn en over 'n klein uurtje weer te komen' - meldde op dwingende toon:


   'Mijnheer,?

   GRN:
   Dag, mevrouw...

 • 'u mag de ingang NIET filmen!'
Huh? Waarom dan niet?

 • Dat er 'binnen' niet gefilmd mag worden, 'begrijpt' GRN, maar waarom mogen er geen opnames van de buitenkant gemaakt worden?


Complete onzin; dat is ook vanaf de openbare weg met zoomfunctie te realiseren! Wat heeft deze medewerkster te verbergen?

Zij werd niet eens herkenbaar in beeld gebracht - en dat werd haar ook gemeld! - ...schaamt zij zich om voor 'de club tegen het volk te werken'?


Dat zou haar zwaar overdreven reactie kunnen enigzins kunnen verklaren; hoogste tijd om een andere, betere baan te zoeken?

Bovendien: GRN en alle andere bezoekers, zelfs voorbijgangers die een kortere route over het terrein van het Paleis van Misdaad kiezen, worden gefilmd. Vanuit alle vier de hoeken van het grote plein - binnenhof - en GRN stond zelf direct onder hun camera te filmen... van geen kwaad bewust.


Maar het 'vriendelijke' ontvangst ging nog verder: die mevrouw eiste op hoge toon dat GRN haar de ge-maakte opname zou laten zien en dat deze boven-dien verwijderd zou moeten worden...

 • ja, ammehoela - troela!

Dat werd weliswaar gedacht, maar - uiteraard - niet uitgesproken; GRN bleef netjes en rustig. Hij legde haar uit dat GRN geen bordje 'verboden filmopnamen te maken', had gezien toen hij door de toegangspoort naar het terrein liep en ook op de deur staat dat nergens aangegeven. Logisch ook, want dat is natuurlijk complete onzin;Let wel: eerst willen 'ze' ons 'voor onze? veiligheid' overal in de gaten kunnen houden en als eerzaam GRN daarover een kort item draait dan 'gaan alle alarmbellen af' en wordt gepoogd hem met staatsmacht? te knevelen? Dacht 't niet. GRN kent namelijk de wet en houdt zich daaraan; hij wel. De 'aardige dienares van het volk' werd de naam van de 'Bossche toerist'-GRN gemeld en hij kondigde aan 'over 'n uurtje weer terug te zijn', waarop hij - ongehinderd - vertrok. Even een rondje lopen...

eens kijken waar die camerazone ophoudt en zich 'geestelijk
voorbereiden' op de mondelinge behandeling van de klacht

   jegens 'deken' Meijer/ Orde van Advocaten;
   want daar kwam GRN voor naar Den Bosch!

Dit ontvangst bleek de voorbode van meer gedoe... maar daarover in volgende publicatie meer. Het bewerken van de gemaakte audio-opname van die hoorzitting bij de Raad van/ zondeer Discipline kost enige tijd...


geduld is een schone zaak;

fijn dat schoolmeester GRN krokusv'akantie' heeft. Er liggen ook nog toetsen om na te kijken.

GRN doet zijn uiterste best...
maar moet ook voldoende slapen!


Hetzelfde 'Paleis van Misdaad' te Den Bosch - in de media slechts 1 kant belicht:


d.d. 27-02-2018 ANP - Pleegouders geschrokken van ontvoering:

 • 'Dit had ons ook kunnen overkomen'

"Ik heb gisteren de hele dag aan die pleegmoeder ge-dacht. Wat zal ze in spanning hebben gezeten. Het deed me veel." Mariët Schilperoort werd geraakt door het nieuws over baby Hannah, die gisteren door haar bio-logische ouders werd ontvoerd. Zij en haar man Ruud hebben zelf elf kinderen opgevangen. "Dit had ons in principe ook kunnen overkomen.

Want je hebt te maken met ouders die vaak boos en verdrietig zijn", zegt Mariët. Ze kan zich herinneren dat ze een baby bij een ziekenhuis moesten ophalen en de ouders hen dreigend toespra-ken.

"Dan kom ik hem zelf wel halen,
zei de vader bijvoorbeeld."

GRN: en dat 'snappenMariët Schilperoort en haar man Ruud niet...? GRN wel.

Weten zij dat niet dat jeugd'zorg' in NL de facto een criminele organisatie is die samenspant met misdadige familie'rechters'? Kennelijk niet.


Ook: hebben zij geen eigen - biologische - kinderen? 'Van eigen vlees en bloed', wel te verstaan?!

Dan 'snapt' GRN dat zij zich op deze schaamteloze (zeer naief?) wijze laten misbruiken in de 'nieuws'-brenging met Jeugd'zorg' Nederland/ Nieuwsuur. Bahbahbah. Dit onafhankelijk daarvan of zij 'goede?' pleegouders waren/ zijn.

Als GRN ze in Bussum tegenkomt op straat zal hij pogen om hen toch 'het licht te laten zien', want 't zijn (mogelijk) geen slechte mensen maar zij werden misleid! GRN raadt hen aan om 'volger' van deze - en andere, zoals Nico van den Ham - wel de waarheid en niets dan de waarheid brengende site te worden!


Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

dinsdag 27 februari 2018

De 'elite' is bang voor GRN en laat leus: 'they live, we sleep' verwijderen van station Bussum-Zuid... hahaha; de angstige 'macht' laat zich kennen!GRN dacht bovenstaande opname te hebben gewist (niet dus) en nogmaals:Alleen dit plekje werd schoongemaakt, de rest niet... 'de elite' wordt steeds banger!


Vergelijk svp. met:

d.d. 17-12-2017:

'Disobey:
opstandige medeburger in 't Gooise Bussum;

   they live, we sleep!

Enne; GRN zou 't grappig vinden als deze tekst 'opeens' weer verschijnt op locatie!

Alstublieft: UNSHEEP - UNSHEEP - UNSHEEP - UNSHEE - UNSHEEP - UNSHEEP!


Uiteraard is dit geen oproep tot vandalisme... maar zeker wel; van tenminste 'zelf nadenken ipv. u als schaap te laten be-donderen' tot actieve, burgerlijke ongehoorzaamheid!

is het opzettelijk overtreden van de wet...

of het negeren van bevelen van de overheid met een politiek doel.


GRN's doelen:

 • zijn allerliefste drie dochters weer in de armen kunnen sluiten voor dikke knuffels; echte vrijheid, gelijkheid, broederschap en volksdemocratie!


De meeste denkers en activisten die zich ermee bezig hebben gehouden stellen dat burgerlijke ongehoor-zaamheid;

   per definitie geweldloos is en...
   nooit plaatsvindt uit louter eigenbelang.

Als inspiratiebronnen voor burgerlijke ongehoorzaam-heid en/of geweldloos verzet worden vaak genoemd;

Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Leo Tolstoj en Henry David Thoreau.


Laat die nep-'bestuurders'  allemaal lid van 'de club tegen het volk' op allerlei moge-lijke manieren merken dat u hen... meer dan zat bent - die bange poeperds!

 • Wij zijn het volk en samen veel sterker dan 'zij''!

Stopt u uw hoofd als een struisvogel in het zand of... denkt u liever zelf na?!


Simpeler/ duidelijker kan GRN het niet uitleggen:

Vergelijk alstublieft 'opstandige? of waarheids!'-video d.d. 17-12-2017 'They live, we sleep' met de 

   - alleen deze plek werd schoongemaakt, maar bij-
    voorbeeld de - altijd - vieze wachtruimtes niet en 
    ook elders op het station staat nog altijd graffiti -

...rararare prioriteiten van de gemeen-te Gooise Meren!'-video d.d. 26-02-2018 en onthoud:

 • Samen zijn wij veel sterker dan 'club tegen het volk' = bang voor ons!


Een revolutie is een plotselinge opstand van het volk
of verandering. 

Het is daarmee de tegenhanger van de evolutie, wat een ge-leidelijke verandering is. Heden ten dage zijn historici het niet eens welke gebeurtenissen nu wel of niet de term 'revolutie' waardig zijn. Ook worden de termen revolutie en revolte soms door elkaar gebruikt.

In de politiek bedoelt men met revolutie vaak het afzetten van een autoriteit en/of een plotselinge verandering van politieke verhoudingen en politiek systeem.

Een geweldloze revolutie wordt een fluwelen revolutie genoemd. Een revolutie die een wijziging van heerser maar niet van systeem inhoudt heet ook wel een paleisre-volutie.

Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Echte Amsterdammers stemmen 21 maart; 'Stem van de straat' - lijst 11. Martine, Louise, Nico of Steve: eerlijke kanjers die wel uw belang dienen!VREDE (Nederlands) - barış (Turks) - aştiyê (Koerdisch)


GRN: 'leven en laten leven of nog beter; samen-leven' - in vrede, wel te verstaan:


Metro: DIT MOET JE WETEN OVER HET TURKS-KOERDISCHE CONFLICT

Het Turkse leger en de PKK staan lijnrecht tegenover elkaar. Maar wat is de PKK en wat betekent het con-flict eigenlijk?

1 Wie zijn de Koerden?

De Koerden vormen een etnische minderheid in onder meer Turkije, Irak, Syrië en Iran. Ze hebben hun ei-gen taal en cultuur, maar kennen geen eigen grondgebied. Tot op de dag van vandaag erkent de regering van Turkije de Koerdische bevolkingsgroep niet als minderheid.


2 Wat is de PKK?

De Partiye Karkeran Kurdistan (Koerdische Arbeiders-partij, PKK) is 'n separatistische groepering die streeft naar politieke rechten van Koerden in Turkije. Deze groep is in de jaren ’70 opgericht vanuit een linkse studentenbeweging. De Koerdische arbeiderspartij wordt door onder Amerika, de Europese Unie en de NAVO bestempeld als een terroristische organisatie.

De beweging schuwt namelijk geen geweld om haar doelen te bereiken.


3 Hoe is het conflict ontstaan?

Na de Eerste Wereldoorlog wordt het Ottomaanse Rijk in diverse staten opgedeeld. Oorspronkelijk zou er een onafhankelijke Koerdische staat worden opgericht, maar dit wordt tegengehouden door Turkije: de regering is bang dat zij te veel grondgebied verliest.

In plaats van een eigen staat wordt het grondgebied van de Koerden verdeeld over Turkije, Irak, Iran, Syrië, Armenië en Azerbeidzjan. Dat is tegen het zere been van het Koerdische volk: zij willen nog altijd een eigen staat.


GRN wenst...
boven alles:


      VREDE
   
  voor alle Turken

  en alle Koerden!
Stem 21 maart 2018 op Martine of Louise of Nico van 'De stem van de straat':


Volksnieuws uit Amsterdam-Noir - 14-01-2018

Stem van de Straat Partij

Het Programma/Doelstelling voor Amsterdam De Stem van de Straat Partij (niet uitputtend). - voorwoord partijleider ing. Steve Brown van de Stem van de Straat.

De Stem van de Straat gaat de Verkiezingen in met het Motto:


En dan hebben wij het over Amsterdammers van alle geloven, rassen en seksuele geaardheid!

Maar met name voor de Amsterdammers uit de Laagste en midden klasse, die zijn namelijk al meer dan een kwart eeuw de Klos in Amsterdam en in Nederland.

Volgens het CBS... leven 3 miljoen mensen op het randje van de financiële afgrond en bezit 10% Ultra-Rijken inmiddels meer dan ¾ van alles in Nederland en dat is een Schande en in strijd met de mensen-rechten en wat ons betreft ronduit misdadig.

In Amsterdam ligt de armoedegrens op 120 procent van het wettelijk sociaal minimum, het bedrag dat mensen minimaal nodig zouden hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. 120 procent van het sociaal minimum is voor een gezin 22.983,00 euro per jaar. Voor een alleenstaande ligt de armoedegrens op 17.636,00 euro. Ter vergelijking: een modaal inkomen ligt op 33.000 euro per persoon. De meeste Neder-landers verdienen rond dit bedrag. Alle bedragen zijn fiscaal bruto.AMSTERDAM-NOIR- Enkele hoofdpunten van het partijprogramma De Stem van de Straat waarvan VVD rilt, D66 kotst en Groenlinks het liefst met hun mega extreem dure bakfietsen over Brown heen scheurt.  En  laat het 'Nep en Fop CDA' eens beginnen zich aan hun eigen  tien verboden te houden! Brown zelf moet nog het meest kotsen van Lodewijk Asscher de Ping Pong democratie koning en zijn 8 stumpers in de Tweede Kamer. Zie De Stem van de Straat afl 3 2018 Salto tv. Zie voor hele uitzending: De stem van de straat; Esther van Fenema en Steve Brown‬ https://youtu.be/enittoyzT9k
Verkiezingsflyer 'Stem van de straat'
d.d. 26-02-2018: 'OIA-11: NL-rechters zijn geen rechters maar criminelen - GRN in gesprek met beroemde;
Voor de lieve Martine en Louise maakt GRN graag een beetje reclame:


Ouwehoeren boeken

Meer dan 50 jaar hebben de Ouwehoeren Martine en Louise Fokkens in ”het leven” gezeten. En ze hebben natuurlijk niet stil gezeten. Je kunt wel nagaan dat ze ontzettend veel hebben beleefd.

Inmiddels zijn er over hun belevenissen een aantal boeken uitgekomen. Daarnaast is er in 2011 een documentaire gemaakt. Deze film over de Ouwehoeren is wereldwijd uitge-bracht onder de naam ”Meet the Fokkens“. Ze zijn daarom ook wereldberoemd. Wanneer ze door Amsterdam lopen worden ze altijd aangesproken en soms wordt zelfs hun auto tegengehouden om zo met ze op de foto te gaan. Steeds werd er daarom gevraagd: “waar kun je de Ouwehoeren boeken?”


Ouwehoeren op de wallen 

Louise Fokkens, Martine Fokkens 218 blz.

De dames Fokkens, beter bekend als de Ouwehoeren, zijn in-middels een begrip geworden, zowel in ons land als internatio-naal.

In de vorige bundels zijn we al in aanraking gekomen met 'Leipe Loetje Duimelot', 'de tuinkabouter' en andere spannende details uit de peeskamer.


Ouwehoeren op reis, Louise Fokkens & Martine Fokkens...

Geschreven bij Ouwehoeren op reis. Het zijn weer gezellige verhalen, maar om ze te lezen is het wat moeilijk. Ik ben geen Amsterdamse dus ik moest het hardop lezen om te begrijpen wat er geschreven staat. En hardop lezen valt niet mee. Als de dames nog een boek gaan schrijven dan liever in het gewoon hollands.


Ouwehoeren Verhalen uit de peeskamer, pocketeditie

Na vijftig jaar werken op de Wallen schrijven de 2-lingzussen Louise en Martine Fokkens (71) hun hi-larische avonturen op. De Dames Fokkens openen de gordijnen van de peeskamer en vertellen recht voor zijn raap en vol smeuïge details over 'Keesje en Tante Miep', 'de Tuinkabouter' en 'Leipe Loetje Duimelot'. Louise en Martine zijn sterke, optimistische en humoristische vrouwen.

Complot? Aangifte tegen 50 criminele rechters door drs Groenendijk!


Date: mei 31, 2016 - Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

AMSTERDAM-NOIR- Is het navolgende artikel het werk van ‘Complot-Gekken’? Oordeelt u zelf: we hebben er lang en goed over nagedacht, voordat we besloten on-derstaande video te maken en te publiceren. Want in een video:


Echter; wij hebben drs. Erik M. Groenendijk MSc. zijn dossier uitvoerig bestudeerd en kwamen daarbij tot de absolute conclusie, dat er onomstotelijk bewijs van het be-weerde is.

Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

maandag 26 februari 2018

OIA-11: NL-rechters zijn geen rechters maar criminelen - GRN in gesprek met beroemde, warme Ouwehoeren over jeugdzorg en echte ouder-liefde!
VPRO - Ouwehoeren

De tweelingzussen Louise en Martine Fokkens hebben vijftig jaar werkervaring op de Wallen in Amsterdam. Het zijn sterke, optimistische en humoristische vrouwen, die zich ondanks veel tegenslagen en negatieve reacties van de buitenwereld al die jaren met verve staande hebben gehouden in de wereld van de prostitutie. In de documentaire 'Ouwehoeren' wordt hun levensverhaal uit de doeken gedaan. Lotje IJzermans praat met de filmmakers Gabriëlle Provaas en Rob Schröder over de zusjes Fokkens en over hoe de verhoudingen in de prostitutie in de loop der jaren is veranderd.


Betekenis 'ouwehoeren'

ou·we·hoer
(de; m,v; meervoud: ouwehoeren) (informeel)

1. iem. die maar wat kletst, 2. iem. die langdurig praat

ou·we·hoe·ren (ouwehoerde, heeft geouwehoerd) 
1. vrijblijvend praten, 2. langdurig praten; = zaniken


Dames Martine en Louise ouwehoeren niet (meer) maar zeggen de waarheid:

d.d. 24-02-2018:


Jammer. Wel: Ghouta-demo; 'n gelovige Suri-NL; 'n Pool en 'geef mij maar A'dam'!

Het is geen '5 voor 12 en ook geen 5 over 1' maar NL is 'al jaren over tijd'!
Tweede Boek. Misdrijven - Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde


Artikel 139a 1.

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die met een technisch hulpmiddel een gesprek dat in een woning, besloten lokaal of erf wordt ge-voerd opzettelijk:

2°. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer

opneemt.


GRN: ALS proces-DEELNEMER kun je dus WEL, ongestraft, de zitting opnemen! Dit ter controle van het 'proces-verbaal'
= verificatie achteraf van de eigen en vooral; 'hun' woorden.

Sowieso geldt in Nederland:'Mooie praatjes' van (ex-) politiek maar in de praktijk weigert ze in te grijpen:


Het kan en moet beter bij scheidingen, omwille van het kind
Nieuwsbericht | 22-02-2018 | 16:14


Zon 16.000 kinderen hebben nu ernstige last van de scheiding van hun ouders.

Ze hebben moeite op school, emotionele stress, vertonen meer crimineel gedrag en krijgen vaker problemen in toekomstige relaties.

De boodschap van André Rouvoet:

als samenleving pikken we dat niet langer. Er moet bij een scheiding meer oog zijn voor het kind.GRN: wat een politiek gehuichel!

veinzen, doen alsof - "Zit niet te huichelen!"

Want: toen hij minister was en zijn fractie herhaald aan-geschreven en verzocht werd om in te grijpen bij ons diep-trieste PAS-familiedrama sinds 2008...

...deed die mijn'heer?' Rouvoet persoonlijk;
 en zijn fractie ChristenUnie helemaal niets!Vandaag presenteerde André Rouvoet, voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade, zijn bevindingen aan Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming,

Misdrijven MinOCW, OM Adam/ Mid-Nl 100% bewezen; maar het MinVJ/ Van der Steur weigert strafvervolging?!
oftewel de 'MinisterieOCW en Commissie Westerhof'-doofpot: een 1e, korte introductie -

en aan Hugo de Jonge, minister van VWS.

De rapportage 'Scheiden… en de kinderen dan?' geeft concrete actielijnen en oplossingsrichtingen om schade bij kinderen als gevolg van een scheiding te voorkomen.

Zo pleit Rouvoet voor een steunfiguur voor het kind, een scheidingsloket bij de gemeente en alternatieve scheidingsprocedure bij de rechter


NPO1: 'Scheiden zonder Schade' wil vechtscheidingen tegengaan


donderdag 22 februari 2018, 18:30 uur - Luister live

Het platform 'Scheiden zonder Schade'

onder leiding van oud-minister André Rouvoet 
adviseert het kabinet vandaag een reeks maatregelen om vechtscheidingen te gaan.

Kamerlid Vera Bergkamp (D66), scheidingsadvo-


cate Lotte Bögemann en kindercoach Masha Pinedo reageren in Dit is de Dag. 


d.d. 18-12-2017: 'Jeugdzorg is nep en de politiek is nep;
                           geen woorden, maar daden;

 • is het D'66 of toch D'666; Bergkamp/ Pechtold; de 'keuze' is aan u...!'


Het getal van het beest - Van Hitler tot Hoender-loo - De vele gedaanten van ‘Het Getal van het Beest’ - door Peter Burger

In H13 van Openbaring, het laatste en raadselachtigste boek van de Bijbel, ziet Johannes in een visioen twee monsters, een ‘beest uit de zee’ en een ‘beest uit de aarde’.


‘En het [beest uit de aarde] maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechter-hand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.’ (Openb. 13:16-18)


d.d. 16-12-2017: Kinderen kapotgemaakt door de NL-overheid:

En ook de 'recht' = kromspraak besodemietert het volk:d.d. 21-10-2017:

'Schokkend:

   bewezen criminele 'rechter' Mintjes,
    tevens vice-president van het hof Arnhem

   wordt gesteund door het bestuur/
   (nog) 'president' mr. Van der Winkel!Probleem - ziekmakende propaganda van het Paleis van Justitie te Arn-hel:

Reactie: als je er wat van zegt, dan krijg je straf... wat 'n mierenneukers!

Oplossing:

 • samen zijn wij veel sterker dan dat criminele tuig in toga!

d.d. 29-05-2016: '
Onomstotelijk bewezen: misdadige 'president' Van der Winkel/ Hof Arnhem, dito Minister 'Van der 5x Sorry' en 'koning Kluns'...!Misdaad onder (nog) ge'recht'shofbestuur: mrs. Van der Winkel, De Groot, Van Kuijck. Onthoud deze criminele namen:

'mrs. R. Van der Winkel/ 'Fred Flutstone'- president  en J.B. de Groot (klein 'lid' Jan Bram) en 'niet-recht (maar kromm-) erlijk lid'- M.H. van Kuijck -

want het zijn misdadiger van het allerlaagste allooi en 'slaafse medebestuursleden' waartegen door mij reeds d.d. 16-10-2015 aangifte werd gedaan.

Uiteraard met sluitend en onomstotelijk bewijsdossier - wordt te zijner tijd nader open-baar gemaakt - maar waarop 'Overheids Misdadiger' mr. Esbir Wildeman geen enkele reactie gaf... dit klaarblijkelijk in opdracht van zijn 'baas/ opperlakei Van der Sorry'.

Voor nu: zie publicatie d.d. 26-05-2016 met 1e opsomming van door het Sof te Arnhem gepleegde misdrijven en publicatie d.d. 22-05-2016 met weigering van het 'Overheids Misdadigers'/ ovJ mr. Esbir Wildeman, het College Procureurs-generaal-'oorverdovend stille'-/ mr. Bolhaar, het Ministerie van 'Vuiligheid en Jokkebrokken' met - namens hem liegende - mr. Van der Steur en zelfs niet-mijn 'koning Kluns' om...

 • bewezen misdadigers naar ons wetboek van Strafrecht te (laten) vervolgen. De wet geldt in Arnhem niet voor criminele 'recht'-selite?

Dat pikt het volk niet!

Ergo: criminele 'rechters en besturen' plegen in hoofde van hun justitiele functies/ bevoegdheden - en 100% bewezen nogmaals! - ernstige ambtsmisdrijven waarmee drie kinderen van nu 14, 12 en 10 jaar klem blijven zitten in ons diep-trieste PAS-familiedrama. Onbestaan-baar.


In het belang van de kinderen
en van Vrouwe Justitia gaat dat
NU beeindigd worden. Want:

de feiten liegen niet, zoals deze criminele 'rechters en besturen' dat wel blijken te doen...

leve de pacifistische revolutie,

weg met niet-mijn 'koning Klunsslaafse lakeien'!d.d. 31-07-2016: 'Criminele overheid 100% bewezen:
d.d. 02-09-2017: 'Politie weigert criminele burgemeester op 50 m van bureau op te pakken
d.d. 29-05-2016: 'Namen van >50 misdadige 'rechters, griffiers, presidenten'

worden benoemd:

 • stop criminele 'Justitie'-dictatuur in NL!

In gesprek over criminele 'recht'spraak met journalist Nico van den Ham met namen van meer dan 50 misdadige 'rechters' openbaar genoemd

 • Wij, het volk, denken zelf na en zien dat jullie... 'voor geen euro' (meer) te vertrouwen zijn!

Dat onze Nederlandse 'recht'staat in ernstige staat van verval verkeert, wordt inmiddels bij de zeer geliefde 'gemiddelde' mede-burger ook (steeds meer) bekend. De 'bril van misleiding' wordt afgezet en mensen gaan weer met hun eigen ogen kijken, zelf nadenken en niet 'zomaar alles te geloven wat corrupte (nog) machthebbers en de pulpmedia - ja, inclusief 'Nederlandse Omroep Stumperds' - ons voorschotelen als gemaakte 'waarheid'. Neen, dank u. Daar passen wij voor. Genoeg is meer dan genoeg

Wij denken liever zelf na en vertrouwen op onze families, buren en bekenden. Uw praatjes vullen geen gaatjes; van uw standaardleugens en gebral over 'de rechtstaat' en 'scheiding der machten/ trias politica' hebben wij meer dan genoeg! Wij laten ons niet koeioneren of ringeloren; geen gesol meer met ons mooie Nederland en de eer-lijke, wetsgetrouwe en hard-werkende Nederlanders. Leve het volk; weg met de onder-drukkende en alleen voor zichzelf zorgende - euro's, paleizen en dure baan-tjes - huidige macht'hebbers' en de al dan niet 'koninklijke', zogenaamde 'elite'.

Diverse waarheidssites en -strijders informeren ons wel met de waarheid, de feiten... hoe hard, 'ongeloofwaardig' of 'niets om trots op te zijn' dan ook. Wij willen weten wat er echt gebeurt en...


GRN wenst Martine en Louise succes bij hun eigen klachtzaak tegen ex-'advocaat':


NU.nl - gepubliceerd op 17 nov. 2011 De tweeling Tineke en Louise


'Wat een schatten!', aldus GRN.

Er wordt vandaag aan jullie gedacht met zitting in jullie lopende klachtzaak te Arn-hel...

 • het volk staat achter deze topdames!


GRN is zelf ook onderweg; ditmaal naar de Raad van = zonder Discipline in Den Bosch met de mondelinge behandeling - 'maximaal 30 minuten uitgetrokken', werd GRN reeds medegedeeld! - van klachtzaak jegens z.i. nep-'deken', mr. Meijer!

d.d. 08-02-2017:


Van Dijk: 'doordrammen na klacht in verband met kinderontvoering?!'en d.d. 12-02-2018:

''Rechter' Groenewoud: slechts 1 dag de tijd gege-ven... om stukken in te dienen - niet Orde Overijssel - door Raad Zonder Discipline te Den Bosch!'

Met een ode aan de hoofdstad:Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia