donderdag 27 december 2018

INTERVIEW met BURGEMEESTER H. TER HEEGDE - bij BUSSUM op IJS ge-confronteerd met het NIET-BEANTWOORDEN van brief over CHEMTRAILS!NIEUW-1: Burgemeester Han ter HeegdeVuVuDu poetst schaatsen als marketing!

GELE HESJES NL: TEGEN CHEMTRAILS, VOOR BLAUWE LUCHT, WITTE WOLKEN, ZON:


Nadat volhardend vader, recht-zoekend burger en GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - onderstaande video over of beter gezegd: tegen chemtrails maakte, werd alsnog naar het centrum gefietst om wat boodschappen te doen.

Ondanks de afgescheurde controlestrook mocht de gekregen VVV-bon (dank, lieve Jaap!) toch ingeruild worden bij het lokale HEMA filiaal - complimenten - en keerde GRN 'bepakt en bezakt' terug.

Maar eerst nog even naar de markt en via het gemeentehuis
van Gooise Meren waar Bussummer GRN wilde informeren...


...naar de komende publieke optredens van huidige burgemeester:


Voor het gemeen-tehuis was weer het jaarlijkse schaatsspektakel opgebouwd met gelukkig een 
Nederlandse ipv. zo'n Engelse naam, 'gewoon':


BUSSUM OP IJSHULDE aan de VRIJWILLIGERS!

En:GRN ging eerst naar binnen en informeerde bij de - vriendelijke? - baliemevrouw naar komende 'publieke optredens van de burgemeester?'

  • 'Heeft u dan geen computer, mijnheer? Want op de site van de gemeente kunt u alles vinden...'
  • Jawel hoor, maar ik was toch in de buurt en dacht: laat ik eens gaan informeren.'


Uiteindelijk zocht de baliemedewerkster zelf op de gemeentesite en meldde dat er op 7 januari, vanaf 19:30 uur weer een 'Nieuwjaarsreceptie' zal zijn...

...'waar u ook welkom bent'. 'Dat is mooi, vorig jaar was ik er ook en dit jaar zal ik de burgemeester weer de hand gaan schud-den', antwoordde GRN.

  • 'Dank u wel en goede middag!

Toen GRN weer zijn fiets wilde pakken, werd hij aangelacht door 'het leuke buurmeisje van vroeger' - mw. C. - en ja, een knuffel geven mocht; graag werd een praatje gemaakt en 'toeval bestaat niet... 'alles goeds voor jou, de jouwen en je (nieuwe) geliefde! En dankzij jouw tip kom GRN de burge-meester van Gooise Meren aanspreken op niet-beantwoorden van persoonlijke bezorgde correspondentie... super-bedankt!

  • En: voor een langer praatje is je oude buurjongen altijd in, gezellig - ook groeten aan je broer en je ouders!
GRN naschrift:


Waarom die 'aardige?' baliemevrouw van de gemeen-te Gooise Meren NIET meldde dat...

   ...burgemeester Ter Heegde op dat moment op nog
   geen 50 meter afstand bezig was met een 'publiek
   optreden'?

Daar zet GRN nogmaals twee vraagtekens en evenveel uit-roeptekens bij??!!

Wist zij dit niet of wilde zij dit niet vertellen... dat is de vraag die onbeantwoord zal blijven;

  • opvallend is het zeker en tot 7 januari 2019, half acht!


d.d. 27-12-2018: 'GIF GIF GIF op 3e KERSTDAG:

    GELE HESJES NL - TEGEN: zwaar GIFTIGE CHEMTRAILS
    en VOOR: BLAUWE LUCHT, ECHTE WITTE WOLKEN en ZON!'


GRN bezorgde CHEMTRAIL-BRIEF PERSOONLIJK bij GEMEENTEHUIS GOOISE MEREN:


d.d. 06-01-2018: 'Stop chemtrails:GEEN REACTIE van BURGEMEESTER HAN TER HEEGDE - NU DAN TOCH?!


Gemeente Gooise Meren

T.a.v. burgemeester en gemeenteraad
Brinklaan 35
1404 EP Bussum

Betreft nieuwjaarswens voor 2018: stop chemtrails/ luchtvervuiling!


Drs. E.M. Groenendijk MSc.

Papastraat 4, Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com
Bussum, 04 januari 2018

Geachte burgemeester Ter Heegde, geachte gemeenteraadsleden,
Geachte inwoners van Bussum, Naarden, Muiderberg, Nederland,

Regelmatig leest deze inwoner van Bussum het regionale nieuwsblad ‘BussumsNieuws’ en daarin verschijnen regelmatig publicaties over; ‘hoe goed het wel niet zou gaan met Bussum c.q. Gooise Meren’. Een succesvolle? gemeentelijke herindeling met de vorming van ‘Gooise Meren’; de hoge mate van? ‘transparantie en bestuurlijke integri-teit’; instelling van vuur-werkvrije zones en ‘de gemeente wordt vanzelf genderneutra-ler’… er gebeurde weer ‘veel belangrijks’ in het hart van het Gooi, nietwaar?

Nu las volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. ook dat er in het gemeentehuis te Bussum, op maandag 8 januari 2018 vanaf 19:30 uur, een nieuwjaars-receptie wordt gehouden. Iedereen is welkom. Om 20:00 uur begint het officiele programma met een toespraak van burgemeester Han ter Heegde, dan volgt uitreiking van vrijwilligers-prijzen en verzorgen talentvolle jongeren muzikale optredens etc. Wat een ‘mooi begin’ van 2018 is dat… lijkt dat te worden?!

Belangrijk: ‘verder is er volop gelegenheid om op informele wijze nieuwjaars-wensen uit te wisselen en bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje’, aldus de krant.

Ook: ‘De vraag is om zoveel mogelijk op de fiets te komen’.

Nou, deze Groenendijk heeft nog wel ’n wens voor burgemeester Ter Heegde en poli-tieke partijen in de gemeenteraad van Gooise Meren – VVD, D66, CDA, PvdA, Groen-Links, Goois Democratisch Platform, 50Plus, Gewoon GooiseMeren en Hart voor BNM – en die heeft te maken met de lucht boven Bussum, Naarden en Muiderberg.

Kortheidshalve wordt inleidend verwezen naar volgende publicaties op de eigen web-site:

d.d. 19 december 2017:

Code rood: bewuste luchtverontreiniging - giftige strepen boven Bussum! Geen con- maar chemtrails = geen ijskristallen maar giftige chemicalien!’

en d.d. 28 december 2017:

Vandaag zonnige, blauwe lucht met echte, witte wolken en geen chemtrails boven Bussum; dat willen wij iedere dag - frisse lucht zonder gif!


Dus, beste burgemeester en beste fractieleiders van alle politieke partijen in de ge-meente-raad van Gooise Meren; Groenendijk wenst u, zichzelf en alle andere inwoners van GM en alle inwoners van ons Nederland voor 2018; ‘veel gezondheid = frisse lucht; geen chemtrails/ luchtverontreiniging’.

Wij willen vrij kunnen ademen; ‘lekker, zuurstof’ in plaats van al die smerige chemicalien/ uitlaatgassen en fijnstof van al dat auto-verkeer in Bussum/ NL!


Groenendijk heeft wel een rijbewijs, maar geen auto en neemt altijd ‘de fiets, het openbaar vervoer of de benenwagen’; die parkeert hij simpelweg onder zich en is ‘klimaat-, maar zeker niet genderneutraal’!

Eens kijken of de burgemeester en fractieleiders ‘vrij kunnen ademen zonder gif in de lucht’ voor 2018 een goede wens/ streven vinden of… dat zij ontkennen dat er wat verkeerds aan de hand is met de lucht boven Bussum, Naarden en Muiderberg…? Boven heel Nederland!

Groenendijk zal dan ook op maandagavond (even) aanwezig zijn en na het genot van ‘een hapje/ drankje’ aan de aanwezige, regionale vertegenwoordigers vragen of zij ‘nog wel eens goed omhoogkijken en of zij dat dan een normale/ natuurlijke lucht vinden’, of ook niet?

Uiteraard zullen de respectievelijke standpunten van aanwezigen worden gepubliceerd. Tot maandag! Met zeer verontruste burgergroet,

Drs. E.M. Groenendijk MSc. – inwoner van Bussum/ Gooise Meren
Luctor et emergo – in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia
d.d. 10-01-2018: 'Omhoogkijkende, verontruste burger GRN zegt:
d.d. 15-02-2018: 'Gemeente Bussum...
d.d. 03-05-2018: 'Dodenherdenking 4 mei 2018:
KIJK OMHOOG, burgemeester TER HEEGDE - dan ZIET U de CHEMTRAILS METEEN!NIEUW-2:
NIEUW-3:


Melding van publicatie per directe mail: Han ter Heegde & Chemtrails - Bussum op IJs


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.
Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Do 27 december 2018, 19:13

Burgemeester Ter Heegde, Geachte Gooise Meerders,
Geachte Wakkere, Eerlijke en Zelf-nadenkende Burgers,

zoals overeengekomen, met betreffende GRN-brief:


https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/12/interview-met-burgemeester-h-ter-heegde.html

INTERVIEW met BURGEMEESTER H. TER HEEGDE - bij BUSSUM op IJS geconfronteerd met het NIET-BEANTWOORDEN van brief over CHEMTRAILS!


NIEUW- 1 : Burgemeester Han ter Heegde /  VuVuDu   poetst schaatsen als marketing! GELE HESJES NL: TEGEN CHEMTRAILS, VOOR BLAUWE ...
stoppasfamiliedrama.blogspot.com

  • Gaarne uw - spoedige? - reactie... GRN wacht al ruim 11 maanden!


GRN verblijft met GIFVRIJE, GELE GROET,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia
en Bussum/ Nederland


GELE HESJES NEDERLAND zijn...

TEGEN: zwaar GIFTIGE CHEMTRAILS en

VOOR:

  • BLAUWE LUCHT, ECHTE WITTE WOLKEN en DE ZON!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GIF GIF GIF op 3e KERSTDAG: GELE HESJES NL - TEGEN: zwaar GIFTIGE CHEMTRAILS en VOOR: BLAUWE LUCHT, ECHTE WITTE WOLKEN en ZON!GRN: Trek ook een GEEL HESJE AAN en STOP VERGIFTIGING door CHEMTRAILS!


WEERBERICHT: OVERAL IN NEDERLAND - GIFTIGE CHEMTRAILS op 3e KERSTDAG:


Volhardend vader, recht-zoekend burger en GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - wilde vanochtend bood-schappen gaan doen maar toen de deur werd geopend en omhoog werd gekeken... draaide GRN zich meteen weer om en haalde de camera te voorschijn, want:


Het:

'We maken het domme NL-volk langzaam dood-3e kerstdag-kadootje' van 'de elite' = 'eet smakelijk - adem maar lekker in en ga maar zo snel mogelijk dood!'


   WANNEER kijkt OOK U, vaker, omhoog en wordt 
   - net als GRN - heel ERG BOOS?!

   Stop dagelijkse vergiftiging van 'mens, dier en
   natuur' met vieze, vuile, smerige = zwaar giftige...

   CHEMTRAILS  


= o.a. 'aluminium, lithium, barium, strontium oftewel: TROEPIUM!


   GELE HESJES NEDERLAND zijn :

   TEGENGIFTIGE CHEMTRAILS en

   
   VOOR:

   BLAUWE LUCHT, ECHTE WITTE WOLKEN, ZON!

   In het belang van uwzelf, uw kinderen en in het be-
   lang van 'alles wat leeft in Nederland':

   STOP LANGZAME DOOD door CHEMTRAILS    
   en dat ONMIDDELLIJK!!

   GELE HESJES EISEN:
   GEZONDE LUCHT VOOR IEDEREEN - GEEN GIF!   d.d. 23-11-2018:

   'NEDERLAND= GIF IN DE LUCHT:

   Kijk oude uitgewasemde en nieuwe, verse
   chemtrails boven o.a. Bussum:

  • Mens, dier en natuur worden BEWUST KAPOTGESPOTEN!!'

NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW:
   GRN:

   Met dit als resultaat in de eigen straat... 
   schokkend:

   Uitgewasemde chemtrails...
   = GIFTIGE MELKBREI-DEKEN!


Psychopaten-piloten vergiftigen Gooise 'MENS, dier en natuur' en niet-omhoog-kijkende boodschappers SLIKKEN 'ALLES, zelfs GIF als ZOETE KOEK'??

Of is er toch nog wat hoop? Bijvoorbeeld die jonge dame van de 'Buurtzorg Gooi en Vechtstreek' die, met het raampje open, aandachtig luisterde naar bovenstaande video en door GRN deze site werd genoemd...

  • TREK OOK GEEL HESJE AAN - RED NEDERLAND van GIF GIF GIF!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia