vrijdag 10 februari 2017

De hoorzitting bijwonen? Vrijdag 3 maart 2017, 11:00 uur bent u welkom; laat uw eigen afkeer van SKJ, SVMN en jeugd'zorg'-NL blijken - kom ook!


Vertrouwen stellen in een behoorlijke klachtbehandeling door SKJ? Onmogelijk!


Afgelopen zondag d.d. 05-02-2017 werd wederom over feitelijk SKJ - SVMN

'Big Sister is watching zelfs de toehoorders'

- die zich vooraf dienen aan te melden, te legiti-meren en hun gegevens worden - dat is mijn inziens zeer 'creepy'! - eveneens met de beklaagde 'gezins'voogd mw. M.K. van 'Samen Veilig' Midden Nederland gedeeld; hoezo? - gepubliceerd.


Deze klager drs. Groenendijk Msc. meent dat deze 'Stelselmatige Kindermishandeling Justificeren' zich op een schokkend arrogante wijze opstelde/ -t die alle grenzen van het betamelijke overschrijdt.

  • Onder voorzitterschap van mr. Jacquemijns kán van behoorlijke behandeling - zoals dit wettelijk vereist is - van onderliggende tucht-klacht jegens de-3-NL-kinderen-tijdens-haar-'ondertoezicht'stelling-laten-ontvoeren-'gezins'-voogd M.K. geen sprake zijn...!Want: haar klacht-afwijzing staat bij voorbaat vast in deze schijnvertoning


Het 'gemene spel' over de ruggetjes van drie minderjarigen en (op-)rechte rug van vader is (binnenkort) echter uit... alles wordt gepubliceerd. Zie artikelen:


d.d. 28-01-2017:

Jeugd'zorg' laat kinderen tijdens ots ontvoeren; na tuchtklacht bij SKJ bewijst 'recht'er zich als niet te vertrouwen/ schokkend onprofessio-neel. SKJ pretendeert nu 'goed bezig te zijn' en 'vergeet' nu de eigen - eerdere - onbehoorlijke behandeling?

d.d. 17-01-2017:

Medio dec. belooft SKJ: binnen 1 week... 3 weken later? Niets! Drie kinderen ontvoerd tijdens ots van SVMN maar na klachtindiening weigert SKJ vervolgens behandeling? Al 3 weken te laat met uitnodiging voor hoorzitting; de SKJ breekt belofte en de 2e CvT-voorzitter zwijgt...!

d.d. 27-12-2016:


Weigering bekendmaking naam 2e behandelend voorzitter en ongefundeerde telefonische be-schuldiging door anonieme SKJ-communicatie-mw! Naam voorzitter 'geheim' gehouden? Wat een kul. Als je de verzakende jeugd'zorg' beklaagt, dan (b)lijkt de tucht'recht'er ook erg raar te doen! Wie onzin niet pikt, wordt in diskrediet gebracht? Dat is de om-gekeerde wereld!

d.d. 18-12-2016:

Indiening formeel klaagschrift jegens gecertifi-ceerde instelling 'Samen Veilig'. Tuchtklacht over Jeugd'zorg' bij de SKJ of over advocaat bij de Orde van Advocaten? Je wordt aan 't lijntje gehouden; nep-commissies/ deken?! 'Alles is goed geregeld' in Nederland blijkt niet waar: wij worden juist keihard misleid!
Lachende CvB-Van Teeffelen blijft zich verstoppen en weigert in te grijpen?!


Ten allerlaatste male werd College van Beroep/ (nog) 'lachende' voorzitter Van Teeffelen met klem verzocht om 'orde op zaken te stellen' en aldus:


1. allereerst de niet-betrouwbare mr. Jacquemijns te vervangen door voorzitter mw. mr. Markx.

2. ten tweede verneemt klager Groenendijk gaarne explicieteduidelijke SKJ-
antwoorden op gestelde vragen... wij zijn 'benieuwd' naar uw inhoudelijke
'motivatie/ argumentatie' voor gestelde SKJ-'eisen'!

3. ook op eerder gestelde vragen, bijvoorbeeld ten aanzien van verbieden van
video-opnames - zelfs zonder beklaagde 'gezins'voogd in beeld te nemen! - werden tot op heden geen behoorlijke repliek ont-vangen.

Zoals Groenendijk vriendelijk, doch met klem d.d. 05-02-2017 per mailbericht ver-zocht en mr. Van Teeffelen wederom 3 dagen reactietijd werd gegeven en voor zijn ingrijpen als dead-line d.d. 09-02-2017 stelde.

  • U raadt het al... ook vandaag geen enkele reactie, wederom niets.


CvB-voorzitter Van Teeffelen;

'dit is geen lolletje, maar om te huilen'!

Doordrammen met zelf-beklaagd voorzitter mr. Jacquemijns in deze tuchtzaak is meer dan een schandaal... het definitieve einde van iedere 'geloofwaardigheid' van de SKJ. Exposed.


Dus, beste boze burger(s): ' gaat u - 'als supporter of ervaringsdeskundige' gezellig? - mee... naar deze kul-SKJ? De bevriende burgerjournalist dhr. N. van den Ham werd bereid gevonden om redactionele ondersteuning te bieden en indien alsnog op zitting toegestaan tevens voor passend eigen - video -verslag zorgen, dank beste Nico!

  • Toehoorder zijn volgens SKJ 'zeer welkom' en ter steun mijnerzijds bent u bij deze van harte uitgenodigd om dit toneelstuk te komen aanschouwen!


Dit om de actoren in deze trieste SKJ-klucht persoonlijk in de ogen te kijken - helaas; u mag (van hen) niets zeggen - en desondanks ook uw ongenoegen met beklaagde SVMN-er mw. M.K. en de m.i. niet-te-vertrouwen 2e CvT-'voorzitter' Jacquemijns middels bijvoorbeeld uw 'priemende ogen' te laten voelen...

  • Alle ervaren steun, ook op FBl; svp. delen, wordt gewaardeerd; mijn dank!


De 'welkome' SKJ-uitnodiging:


Met deze e-mail informeren wij u over de nieuwe datum hoorzitting van het College van Toezicht.
In deze fase van de procedure is het voor partijen niet meer mogelijk om inhoudelijk te reageren. U en de wederpartij krijgen hiertoe de gelegenheid ter zitting.

Hoorzitting College van Toezicht
De hoorzitting van het College vindt plaats op vrijdag 3 maart 2017 om 11.00 uur.
De hoorzitting duurt ongeveer 45 – 60 minuten.

De zitting vindt plaats in het kantoor van SKJ te Bilthoven.

Het NS-station is op 15 minuten lopen afstand, in de nabije omgeving van het kantoor van SKJ is ruime parkeergelegenheid.

Wij vernemen graag voor 17 februari 2017 of u ter zitting zult verschijnen al dan niet in aanwezigheid van een gemachtigde en wie u eventueel als toehoorder mee wilt nemen.
  • Dus: heeft u 'altijd al eens zo'n rechtszitting willen meemaken' of heeft u zelf eerder - ook slechte? - ervaringen met de SKJ/ beklaagde voorzitter Jacquemijns gehad en zou haar 'nog eens onaardig willen aanstaren'...?


Of heeft/ had u persoonlijk mogelijk zelf met deze

beklaagde 'gezins'voogd mw. M.K.

- via de mail kan ik al dan niet bevestigen of wij met 'dezelfde persoon' negatieve ervaringen hadden -

of met team'leider' dhr. S.S.

of met voormalig BJZ Utrecht, nu 'Samen Veilig' Midden Nederland te maken?


  • En kunt u op vrijdag om 3 maart 2017 om 11:00 uur te Bilthoven?


     - al begrijp ik dat velen op dat tijdstip dan 'zelf
     moeten werken'; ook ik moet weer bijzonder ver-
     lof aanvragen en mist klas 1C dan de wiskunde-
     les (sorry! maak 2 paragrafen als huiswerk) -


meld u dan aan middels een kort mailtje naar:

  • stoppasfamiliedrama@outlook.com

dit svp. uiterlijk d.d. 16-02-2017 ivm. door hen gestelde termijn tot aanmelding;dan zal ik ze informeren en gaan we elkaar bij de SKJ 'de hand schudden' en...

...maken er vrijdag 3 maart ondanks 'die anderen' gezamenlijk 'een om-nooit-meer-te-vergeten-zitting' jegens beklaagde SVMN-'gezins'voogd van!

Zegt 't voort en tot dan; samen zijn we sterk!


  • Inmiddels hebben de eerste medestanders/ ervaringsdeskundigen zich per mail c.q. FB-bericht (aan-)gemeld... helemaal top en van harte welkom!

Ik zal voor de door-melding bij de SKJ zorgen (legitimatie verplicht gesteld), wie volgt? Er moeten duizenden mensen zijn die 'niet-blij-zijn' met deze stichting... pik het niet en laat ze dat - alsnog en wederom - blijken! Een 'mini-demonstratie' bij/ tegen SKJ?!Samen zijn we sterk(er) dan wat voor stichting of instantie dan ook; komt u ook toe-zien en -horen hoe de 'gezins'voogd mw. M.K. van 'Samen Veilig' en

nota bene zelf-beklaagde 2e College van Toezicht-'voorzitter' mr. Jacquemijns 'de les zal worden gelezen'...?

Laat ze ook uw priemende ogen voelen en draag al uw eigen verdriet, frustratie en boosheid middels het zenden van 'negatieve vibes' - als toehoorder mag u niets zeggen; dan maar zo! - aan hen over. Dat lucht - u - op en zij... krijgen wat ze verdienen. De waarheid duurt altijd het langst.

Voor de koffie of thee... zorgt SKJDaarna: weg ermee - uiteraard in de recycling.
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia