donderdag 11 augustus 2016

Loco-burgemeester criminele gemeente Duiven is onbereikbaar ondanks uitnodiging voor gesprek... (nog) geen 'glazen huis'!

Direct naar telefoongesprek met gemeente Duiven (aanklikken rode stip met witte pijl) na uitnodiging tot een gesprek met de loco-burgemeester Van Groningen:


'The empire tries to strike back'... vanwege d.d. 12-08-2016 ontvangen verzoek - per mailbericht - van gemeentesecretaris Papjes om de 'niets-' = alleszeggende audio-opname te verwijderen (want anders volgt aangifte en juridische stappen?)...

...werd het telefoongesprek, zoals kennelijk door de gemeente gewenst - maar waarom toch? een wederzijds keurig gesprek waar de naam van betreffende persoon niet werd genoemd; wat heeft de gemeente kennelijk, aldus Groenendijk - zie artikel, te verbergen?! - binnen 10 uur weer verwijderd.

Groenendijk heeft namelijk geen behoefte aan onnodige 'recht'zaken en presenteert morgen?/ zeer binnenkort 'een prima en niet-te-'verbieden' oplossing'... wordt ver-volgd. Deze volhardend vader en rechtzoekend burger laat zich niet intimideren en laat ook 'zijn' drie dochters nooit in de steek... de gemeente blijft crimineel (niet) bezig. Onbestaanbaar.Doofpot-Duiven: geen democratische controle en steun crimineel college B&W?!


Met 'open vizier' werd de gemeente Duiven, zowel het college B&W als alle fracties van de gemeenteraad van het bewezen! criminele wangedrag van burgemeester De Langesecretaris Papjes, teamleider Hoogstraten - medewerking aan inter-nationale ontvoering van drie Nederlandse meiden sinds 14, 12 en 10 jaar tijdens de lopende ondertoezichtstelling zoals juist door de rechtbank Gelderland in hun belang was! - op de hoogte gesteld en om 'correctie/ gepaste stappen' verzocht. Helaas blijken de politieke partijen in gemeenteraad van Duiven, nochtans, 'geen probleem' te hebben met internationale kinderontvoering en hun criminele bestuurders van het college B&W...?!


Daarmee verzaken zij - bewust, want hen werden de bewijzen (aan)geleverd - in hun democratische controletaak... schokkend! Is dan de hele bestuur-lijke/ 'democratische' organisatie in Duiven 'in slaap gesust/ corrupt?' c.q. dermate onverschillig dat het zelfs derde kinderontvoering naar 'onbekende bestemming' uit hun gemeente en aldus de ten-  uitvoerbrenging van de ots-beschikking onmogelijk werd, desondanks... 'gewoon? slikt'? De schouders ophaalt en besloot te wachten tot 'de vader-storm' overwaait? Tevergeefs. Dat zal nooit geschieden.
  
Integendeel; alle inwoners van de gemeente Duiven & omgeving (25.452/ 84.000) zullen weten hoe er 'namens hen' - ? dat wordt niet geloofd; ook de Duivenaars (?) wensen niet door bewezen criminelen 'vertegenwoordigd' te worden! Als de wets-getrouwe en eerlijke inwoners van Duiven kennis nemen van het dossier zullen ook zij niet-accepteren door een feitelijk crimineel en niet-integer college B&W 'be-stuurd' = bedonderd te worden.

Ook: zouden deze kennelijk gevoel- en gewetenloze 'professionals' zich precies zo opstellen als hun eigen kind(eren) sinds d.d. 27-06-2016 'spoorloos' verdwenen zou(den) zijn...? Zeker niet.


Waarom werken zij dan nu toch allemaal mee met de non-'oplossing' van bewust-falende jeugd'zorg'-organisatie 'Samen Veilig' Midden Nederland?

Omdat zij 'alles' te verliezen hebben...


De jarenlange smerigheid van 'het systeem' zal aldus nu openbaar gemaakt worden - met alle be-wijzen erbij, zodat de geachte medeburgers zelf kunnen controleren dat wat Groenendijk beweert,; 'de waarheid en niets dan de waarheid is/ de feiten zijn'. Door hen zal ('en public' en naar het Strafrecht) verant-woording worden afgelegd.

De kinderen hebben vandaag al 873 dagen iedere omgang en sinds enkele maanden zelfs het belcontact met hun eigen vader (afgedwongen) verloren. Onbestaanbaar; dat is emotionele kindermishandeling!
 
Een gigantische doofpot die door Groenendijk opengebroken werd en successie-velijk openbaar gemaakt wordt. De feiten spreken voor zich; waarheid is sterker dan alle leugens in crimineel samenspan...!


Nogmaals: internationale kinderontvoering tijdens lopende ondertoezichtstelling!

Zelfs het bindende oordeel van de rechtbank Gelderland blijkt voor deze gemeente Duiven 'bijzaak' te zijn en werd genegeerd?!

Dat is niet alleen pure minachting voor drie Nederlandse meiden en hun vader, maar ook voor de rechters/ Vrouwe Justitia! Schokkend.


Deze fractievoorzitters: H. Albers/ CDA, P. Neuteboom/ SP, G. Schrijner/ VVD, H. Egtberts/ D66, K. Schols/ PvdA, A. Reebergen/ Pro Duiven en andere -leden reageerden geen van allen... 'wie zwijgt, stemt toe, nietwaar'?

Die van GroenLinks/ M. Snaas en van Lokaal Alternatief/ P. Dijkstra reageerden wel.. maar beiden afwijzend en zien geen aanleiding om hun criminele college B&W aan te pakken?! Dat strookt niet met de basisbeginselen van een rechtstaat, waar internationale kinderontvoering en bestuurlijk gesjoemel en weigering om - 99,99% wel bekende, ontvoer- -adresgegevens te verstrekken, door een gemeenteraad afgestraft dient te worden. En niet 'gewoon accepteren', zoals Lokaal Alternatief, CDA, PvdA en VVD alsook D66, SP, Groen Links en Pro Duiven klaarblijkelijk - of staan er alsnog democratische raadsleden op? - wel allemaal doen... in opdracht van 'hogerhand'?!

College B&W nodigt burger uit, maar houdt vast aan criminele doordramkoers!


Van de criminele, want meewerkend aan internationale kinderontvoering en bestuurlijk gesjoemel/ afschuiven, gemeentesecretaris dhr. Papjes ontving volhardend vader/ rechtzoekend burger Groenendijk d.d. 09-08-2016 volgend mailbericht:

Geachte - ? - heer Groenendijk,

U heeft de gemeente Duiven op verschillende manieren benaderd om aandacht te vragen voor de situatie rondom u en uw kinderen. Een hele vervelende situatie en ik begrijp dat dit gepaard gaat met emoties.


Onze reactie hierop blijft echter onveranderd:

de gemeente kan - = wil(de)! - met betrekking tot uw kinderen niets voor u doen.


Om dit nader toe te lichten, nodig ik u graag uit voor een gesprek met loco-burgemeester dhr. Van Groningen. Dit gesprek kan plaatsvinden in ons gemeentehuis of als u dat liever heeft, tele-
fonisch.

U kunt bellen naar het bestuurssecretariaat om hiervoor een afspraak te maken. Het telefoonnummer is 0316-279111.

Met vriendelijke groet, Chris Papjes Gemeentesecretaris
 

In reactie hierop:

     'U heeft de gemeente Duiven op verschillende manieren benaderd om aandacht te vragen voor de situatie rondom u en uw kinderen. Een hele vervelende situatie en ik begrijp dat dit gepaard gaat met emoties.'
 
1. Deze mail/ uitnodiging komt van dezelfde gemeentesecretaris, dhr. Papjes, die meewerkt(e) aan internationale kinderontvoering en 'gesjoemel op papier' met zijn handtekening en die van de burgemeester De Lange eronder. Jegens hem, De Lange en Hoogstraten zal dan ook aangifte worden voorgenomen.


De 'stiekeme' suggestie dat Groenendijk '(te) emotioneel' zou zijn; daarmee 'in de war, maar de gemeente toont begrip?' is niet alleen onjuist - alles prima op een rijtje en ja, volhardend ook om uw misdaad tegen de kinderen openbaar te maken - maar ook een 'smerige strategie'/ poging om af te leiden van de - feitelijk - criminele geest van de gemeente zelf.


Een standaard 'werk'wijze; wie het lef heeft om 'in opstand te komen', wordt gepoogd om in dis-krediet te brengen of als 'een verward persoon' be-/ afgestempeld.

Daar zong het Klein-Orkest ook al over, vanaf 0:56 sec. maar dan mbt de DDR... en kijk nu eens hier in ons 'keurige'?... Nederland!

Dat zegt alles over deze gemeente en niets over die persoon; blijf wakker Nederland... de 'overheid heeft niet (meer) het beste met haar burgers voor'. Das war (maybe?) einmal.

 • Zijn 'met vriendelijke groet' is niet-gemeend, derhalve hypocriet en als 'mooi weer spelen, maar feitelijk slinks? blijven doen', geduid.


2. Dit is inderdaad 'een zeer vervelende situatie' voor de kinderen, die nu in een land verblijven waar ze nooit anders dan op vakantie waren, maar ook een zeer onprettige positie voor de gemeente Duiven nu hun misdadige medewerking aan interna-tionale ontvoering openbaar gemaakt wordt.

Groenendijk 'begrijpt' dat dit voor dhr. Papjes en trawanten 'emotioneel/ vervelend' is, nu hun huidig?, gemeentelijk aanzien en (machts-)'posities' ter discussie staan. Het bewijs is rond; vluchten kan nu niet meer... of vertrekken zij ook naar Duitsland (of Nieuw-Zeeland?).

3. Probeert u zich maar eens voor te stellen hoe het is om 2, 4, 10 weken? > 29 maanden? of langer uw kinderen niet te kunnen knuffelen? Hoe het wel niet voor de kinderen moet zijn om hun eigen papa niet te kunnen zien, spreken en deelgenoot van hun belevenissen te maken?Al jarenlang zonder hem te moeten opgroeien en daarbij enkel 'moeder haar leugenverhaal' te horen, te horen, te horen krijgen maar niet de waarheid = vader zijn verweer te kennen?

Kunt u zich voorstellen hoe het voor hen moet zijn om weer 'ergens anders heen te worden gebracht', de vriendinnetjes enz. te moeten missen? Om bewust in een jarenlang en zeer ernstig loyaliteitsconflict te worden gebracht en gehouden? Ver weg van papa, zonder enig contact? Kunt u dat al (een beetje) meevoelen? Hoe verdrietig en boos zou u dan zelf worden? Zeker als u steeds '(het) goed(e) doet', maar daarmee enkel beso-demieterd wordt? Hoe voelt u zich dan nu... zelf?

Dank voor uw begrip voor enige 'emotie' - gelukkig heeft Groenendijk nog gevoelens! en is trots daarop. Hoe dan ook: deze prudente vader laat 'zijn' meiden nooit in de steek en accepteert geen hersenspoelen tot ze 18 zijn...!

 
      'Onze reactie hierop blijft echter onveranderd: de gemeente kan - = dient alarm te slaan bij 'spoorloos verdwijnen van 3 Nederlandse kinderen tijdens lopende ots', maar wil niets doen! - met betrekking tot uw kinderen niets voor u doen.'

4. De reactie van de gemeente blijft: 'met betrekking tot de door ons gesteun-de internationale ontvoering van drie Nederlandse kinderen tijdens lopende ondertoezichtstelling (en aldus onmogelijk maken van tenuitvoerlegging = belem-mering van de rechtsgang) hadden wij besloten niets te willen doen en rammen we gewoon door, ongeacht uw bewijzen!' Wat is dit voor een secretaris c.q. ge-meente? Daar is niets 'behoorlijks' of 'rechtens' aan. Integendeel.


De gemeente Duiven besloot - dit waarschijnlijk allemaal vooraf met SVMN & Co, mogelijk zelfs met het Paleis van Misdaad (= rechtbank en hof te Arn-hel tezamen) vanwege de 50 criminele 'recht'ers waartegen aangifte werd gedaan - om haar mede-werking te verlenen aan 'het over de grens gooien'/ laten gaan van de 'moeder' en onze drie kinderen... in de hoop daarmee 'van probleem Groenendijk' af te zijn.

Want: 'wij weten van niets en gaat u het maar in Duitsland proberen', is de overduidelijke 'strategie'/ non-'oplossing' zoals nochtans wordt gepoogd om te zetten. Gaat u 'de zoektocht naar uw kinderen' maar aldaar voortzetten? Bah.

Over de ruggetjes van drie minderjarige meiden, de (op)rechte rug en uiteraard ietwat emotionele vader - die zijn verdriet en boosheid al jarenlang omzet in verweer tegen dit smerigste onrecht en ernstige schending van onze mensenrechten en dat blijft doen! -  en Vrouwe Justitia? Die wordt door de gemeente Duiven als 'iets van de verleden tijd' behandeld en 'op zeer onheuse wijze bejegend'. Onacceptabel.

5. Feitelijk bevestigde gemeentesecretaris Papjes - dit slechts per mailbericht = niet-rechtsgeldig; waar blijft de hierbij expliciet verzochte, ondertekende postnazen- ding?! - daarmee akkoord te willen blijven gaan met het ernstige en herhaalde misdrijf gepleegd door de ziekelijk-egoistische 'moeder', zijnde internationale kinderontvoering, onttrekking aan - toen zeker - lopende ondertoezichtstelling zoals door de rechtbank Gelderland juist in hun belang was geacht en voortdurende PAS-familiedrama = emotionele kindermishandeling!
 

 
Dit zelfs nadat de gemeente Duiven expliciet gewaarschuwd was om niet mee te doen met het criminele, bewust verzaken van SVMN/ team'leider' dhr. S.S. en de ingevlogen (hun eigen woorden!) 'gezins'voogd mw. M.K. alsmede 'zeer bijzondere' curator mw. mr. Hopmans (met mw. mr. Verbeke - de (voormalig?) advocaat van de 'moeder'- samen in hetzelfde R'damse bestuur van jeugd'recht'advocaten - VJAR; hoe bedoel je evidente (schijn van) belangenverstrengeling, maar dat vond het hof = 'Sof' Arn-hel geen enkel probleem!), blijkt zij dat wel/ toch te hebben besloten en zonder scrupules en onveranderd vast te houden aan deze 'smerige streek uit Gelderland/ Duiven'. Dat zijn niet (alleen) vaders 'emoties', maar bovenal: de feiten. Zum Kotzen.
 
     'Om dit nader toe te lichten, nodig ik u graag uit voor een gesprek met loco-burgemeester dhr. Van Groningen. Dit gesprek kan plaatsvinden in ons gemeentehuis of als u dat liever heeft, telefonisch
.'
 
6. Groenendijk wordt uitgenodigd om de nadere toelichting van loco-burgemees- ter/ dhr. Van Groningen van Lokaal Alternatief aan te komen horen? Waarom Duivense gemeente 'niets doet bij internationale kinderontvoering en sjoemelt met BRP/ RNI-verantwoordelijkheid'? Dat is zeer opmerkelijk.

Wil de gemeente pogen om Groenendijk alsnog te overtuigen van hun 'gelijk'? Hem te laten geloven in - reeds aangetoonde - 'criminele sprookjes' = be-stuurlijk wangedrag en niet-integriteit?

Dat kan 'interessant' worden... ah, vandaar enkel 'mondeling'. Iedere eerlijke burger doorziet dit trieste patroon van 'geen (verdere) schriftelijke bewijzen'.

Ook: waarom met de loco- (Van Groningen/ als lokaal alternatief?) en niet direct met de 'echte' en (eind-) verantwoordelijke en persoonlijk betrokken burgemeester, dhr. De Lange in gesprek gaan? Heeft hij het 'te druk' en kan ook niet 1 uurtje vrij-maken in de komende weken (vakantie duurt niet eeuwig)? Het betreft namelijk zijn 'beslissing(en)/ verantwoordelijkheid' en met hem gaat Groenendijk dan ook liever 'in gesprek.

De Lange werd aangeschreven en niet Van Groningen die zelf in 2013 een motie van afkeuring van GL tegen zich ingediend kreeg... ook in de Duivense gemeenteraad werd zijn (niet-)handelen reeds bekritiseerd.

7. Daarnaast: als de gemeente Duiven zich bereid toont in een persoonlijk gesprek met deze recht- (en daarmee: ook 'zijn' meiden terugvindende!) zoekende burger 'uit te leggen waarom de gemeente niets deed (of kon/ kan doen, zoals zij beweren)' dan is het ook mogelijk om dit schriftelijk te doen.

 
En uiteraard met een 'natte' handtekening van de burgemeester De Lange; anders niet-rechtsgeldig.

Een mailbericht van de gemeente zou van 'iemand anders' kunnen komen: zie schandaal bij de bijna 'buur'gemeente Ede.

Bovendien kan er dan ook geen verwarring ont-staan over de echte 'redenen' van hun 'niets-doen'...


8. Na melding d.d. 09-08-2016 werd d.d. 11-08-2016 telefonisch contact opge-nomen met de gemeente Duiven en naar het bestuurssecretariaat gevraagd, zoals vermeld in de uitnodiging van secretaris Papjes. Luistert u zelf:
 
Helaas bleek de loco-burgemeester Van Groningen/ het bestuurssecretariaat op donderdag om 15:25 uur niet bereikbaar en poogde de 'algemene balie' om een terugbel-bericht te noteren. 'Don't call us, we call you... ?'

Neen, dank u. Groenendijk verzocht aldus om 
melding per mailbericht van alter-natieve gespreksmomenten waarop telefonisch in overleg met de gemeente Duiven/ De Lange (ipv Van Groningen) getreden kan worden. Aan 2x 2 uur OV-reis naar Duiven om aan te horen 'hoe de gemeente poogt zijn eigen straatje schoon te vegen' - en op eigen kosten - is voor Groenendijk geen noodzakelijke behoefte... dat kan ook telefonisch en liever nog: schriftelijk.

Nochtans werd geen bericht met alternatieve ge-spreksmomenten van de gemeente ontvangen. Of dat te maken heeft met recente publicaties?

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2016/08/bewust-falende-gemeenteraad-duiven.html
http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2016/07/liegende-burgemeester-de-lange-van.html
http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2016/07/criminele-overheid-100-bewezen-svmn.htmlWordt vervolgd... in alle openbaarheidDe feiten spreken voor Groenendijk.
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Bewust falende gemeenteraad Duiven keurt bewezen crimineel college B&W 'goed' en laat drie Nederlandse meiden ontvoeren!


'De overheid' is toch van/ voor ons allemaal samen... of kennelijk niet!

In mijn economie-les laat ik de VMBO-leerlingen het volgende rijtje leren (en vraag ik altijd op de toets)... 'de overheid' =

     1) 't Rijk = de regering, 1e en 2e Kamer,

     2) de Provincie/ Provinciale Staten en

     3) de Gemeentes (Gooise Meren, Duiven)

     4) en ja, soms ook Stadsdeelkantoren (A'dam)


In de huidige 'transitie bij de overheid' = 'overhe-veling van taken en bevoegdheden van het Rijk (Den Haag) naar gemeente (Duiven)' wordt de rol van de gemeentelijke politiek en -raden en -colleges B&W steeds belangrijker.

Dat kan positief uitgelegd worden; het bestuur komt dichter bij de burgers... maar ook negatief, aangezien dit een hoge(re) mate van professionaliteit en integriteit bij gemeentelijke bestuurders en ambtelijke uitvoerders vereist waarbij vraagtekens gezet kunnen worden. Want: zijn de gemeenten daartoe eigenlijk wel in staat?

En hoeveel van de burgers volgen nu wat daar echt gebeurt... bijna niemand. Tot ze 'opeens zelf' met de gebakken peren zitten (- dat gun ik niemand - maar dan is het 'te laat'? Wees gewaarschuwd: voorkomen is altijd beter dan genezen...

Dat laatste is een belangrijk punt; gelooft u klakkeloos 'alles wat de Gelderlander' bericht - want als het in de krant staat, zal het wel kloppen? - of bent u toch wat kritischer aangelegd...?

Ik hoop zeer van wel: want hoe zit het nu eigenlijk echt... met de controle op deze gemeentelijke be-stuurders? Want hoewel ik andere mensen graag wil vertrouwen, blijkt het soms nodig te zijn om 'goed te controleren'... zeker bij 'de macht' die de vervelen-de eigenschap met zich mee te brengen...

 • dat het sommige mensen corrumpeert.  --->


Kortheidshalve wordt verwezen naar de zoveelste corruptiezaak met een VVD-wethouder die met 240 uur werkstraf 'erg gemakkelijk wegkomt'... zeker in vergelijking tot een 'gewone' burger die zoiets zou flikken, nietwaar?!
Hoe werkt bestuur van gemeente Duiven; college B&W en gemeenteraad?


Dat de burgemeester in de gemeente 'de hoogste baas' is/ mag spelen, weten we allemaal en hij/ zij is ook makkelijk te herken-nen aan de ambtsketting. Qua gewicht meestal een flinke last en klaarblijkelijk representeert dat de 'zware verantwoorde-lijkheid' die hij/ zij draagt voor de inwoners van de gemeente.

In deze criminele casus werd dhr. drs. L. De Lange op unanieme voordracht van de gemeenteraad door de Commissaris van de Koning, dhr. drs. C. Cornielje/ PvdA benoemd, waarover in dit artikel gepubliceerd werdWat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De raad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd. De taken:
 • De bevolking van Duiven vertegenwoordigen. Raadsleden treden op namens de inwoners.
 • De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. De raad besluit hoe-veel geld waaraan wordt besteed (programmabegroting). Ook besluit de raad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie.
 • Controleren of het college van burgemeester en wethouders (B&W) het afge-sproken beleid goed uitvoert.

Raadsvergaderingen
De gemeenteraad vergadert ongeveer 9 tot 10 keer per jaar. De vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis en zijn openbaar. Op de vergaderka-lender staat wanneer en waarover de gemeenteraad vergadert. Bij de agendapunten vindt u de vergaderstukken. U bent van harte welkom op vergaderingen van de raad.

Wat doet het college B&W = burgemeester en wethouders?


Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de ge-meente. Het college voert het beleid van de gemeente uit. De gemeenteraad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert. Bij hun werk-zaamheden krijgt het college B&W adviezen van de gemeentesecretaris.

De politieke partijen Lokaal Alternatief, VVD en CDA vormen samen de coalitie in de gemeente Duiven. De Burgemeester/ De Lange (PvdA) en zijn wethouders/ Nijland (VVD), Van GroningenKnuiman (2x Lokaal Alternatief), Goossen (CDA) hebben ieder hun eigen portefeuille met de taken waar zij zich mee bezighouden. Hun politieke afspraken en plannen staan in het collegeprogramma: 'Samen werken we aan onze gemeente.' = hoe het college het beleid wil uitvoeren voor de 4 jaar dat het college zit (?), maar ook voor daarna...


Tot zover de uiteenzetting/ korte 'les' over 'hoe het zou moeten en wie daarvoor verantwoordelijk zijn in de gemeente Duiven/ Gelderland'. Zelfs in mijn school-vakantie... 'sorry'!

Commissaris Koning, Cornielje en Provinciale Staten, Prins: doen niets!


Na vaststelling van de bewust-falende en aan 3e internationale kinderontvoering tijdens lopende ondertoezichtstelling...

- zoals door de rechtbank Gelderland in het belang van de drie Nederlandse meiden was geacht (met 'SV'MN als GI) -

...meewerkende en daarmee criminele gemeente Duiven; (nog) burgemeester De Lange, de secre-taris Papjes en de teamleider Hoogstraten, werd niet alleen de Commissaris van de Koning/ Cornielje maar ook commissievoorzitter Algemeen bestuur/ Prins (VVD) bericht.

Met als resultaat: dhr. Cornielje toonde zich hypocriet en mw. Prins zond slechts een temporiserende ontvangstbevestiging...

Hoe arrogant en jammerlijk... zij blijken 'niets te
- willen - doen en zijn aldus medeschuldig aan 3x
kinderontvoering en verzaken in hun plicht: zie
Bewijscorrespondentie gemeente(raad), provincie Gelderland, RvdK, MinBZK


Zoals later ook VNG als haar advies gaf, informeerde burger Groenendijk reeds de gehele gemeenteraad, bestaande uit 21 leden:


over deze 3e internationale kinder-ontvoering uit hun gemeente Duiven en de - 100%criminele rol daarin van hun (nog steeds) burgemeestersecretaris en teamleider:


d.d. 14-07-2016:

GRN aan gemeente: melding kinder-ontvoering en verzoek BRP-info

d.d. 15-07-2016:

Van gemeente/ Hoogstraten: weigering verstrekking BRP-gegevens

d.d. 17-07-2016:

GRN aan gemeente: reactie op ongepaste brief van de teamleider burgerzaken, dhr. Hoogstraten; 15-07d.d. 18-07-2016:
Van gemeente/ De Lange en Papjes: intrekken weiger-besluit, zending aan RvIG

d.d. 19-07-2016:

GRN aan de gemeen-te: de 1e reactie op ongepaste brief De Lange/ Papjes; 18-07.

d.d. 19-07-2016:

GRN aan gemeente: 2e reactie na telefonisch 'overleg' met gemeente - helaas; de telefoonverbinding werd verbroken! - op ongepaste brief De Lange/ Papjes; 18-07-2016 (n.a.v. 17-07)

d.d. 19-07-2016:

Gemeente aan RvIG: afschuif-poging gemeente, onjuiste doorzending 14-07.

d.d. 21-07-2016:

Van gemeente/ Hoogstraten: melding telefonisch overleg RvIG; zij melden zich?

d.d. 21-07-2016:

GRN aan RvIG: vastlegging telefonisch overleg en waarschuwing gemeente


d.d. 22-07-2016:

GRN aan gemeenteraad; o.a. navraag bij PvdA-fractievoorzitter Schols

d.d. 22-07-2016:


Lokaal Alternatief aan GRN:1e reactie van fractievoorzitter dhr. Dijkstra + mijn antwoord daarop

d.d. 23-07-2016:

GRN aan RvIG: reactie op gemeld telefonisch overleg gemeente en RvIG


d.d. 24-07-2016:

GRN aan gemeenteraad/ alle fracties: update dossier aan de gehele gemeenteraad

d.d. 24-07-2016:
GRN aan Provincie Gelderland/ Cornielje en Prins

 • Zeer urgente brief tot correctie van de gemeente en het zetten juiste stappen.


d.d. 24-07-2016:
Provincie Gelderland aan GRN/ Cornielje en Prins

Wel automatische mailbevestiging - werkelijk d.d. 24-07-2016 - met een vermelde beantwoordingstermijn van 2 weken = d.d. 08-08-2016. Update: termijn verstreken maar geen antwoord... dat stinkt.


d.d. 26-07-2016:
Provincie Gelderland, Cornielje en Prins aan GRN/

 • Valselijk opgemaakte niet-'automatische' ontvangstbevestiging met vermeld een beant-woordingstermijn van 8 weken = d.d. 25-09-2016!

Mijn brief gedateerd d.d. 23-07-2016 werd d.d. 26-07-2016 'automatisch' 1 dag later 'gedateerd' op ontvangst d.d. 24-07-2016 = mailverzending!Vergelijk d.d. 24-07 met d.d. 26-07 en stel vast: twee verschillende beantwoordingstermijnen - 2 of 8 weken! De provincie Gelderland werd andermaal keihard betrapt op 'crimineel gesjoemel'! Rarara, hoe kan dat?!


d.d. 26-07-2016GRN mbt RvIG/ RNI-loket Amsterdam:
Daarmee staat vast dat de Nederlandse kinderen uitgeschreven werden - aldus 26-07 bekend bij vader (en eerder bij alle anderen) want in het RNI vermeld. Feitelijk geschiedde dit reeds d.d. 27-06-2016; dit of aan de balie te Duiven door de 'moeder' of door de gemeente na eigen onderzoek en vaststelling afwezigheid (maar geen alarm slaan? vanwege onttrekking aan toezicht = kinderontvoering!).


d.d. 27-07-2016:
MinBZK/ RvIG aan GRN/ namens Plasterk, directeur Concern-ondersteuning W. Sutherland.              --->

Zij temporiseerde eerst maar 3 weken en op; 'het kan zijn dat een medewerker van MinBZK reeds contact met u heeft opgenomen.', meldt Groenendijk nochtans niets te hebben mogen vernemen.

d.d. 28-07-2016:
GRN aan College, Gemeenteraad, Provincie Gelderland

Mailmelding 'met open vizier' van 1e publicatie ter zake 100% vaststaande criminele gemeente Duiven; links- of rechtsom... maar zeker niet 'recht door zee'.


d.d. 28-07-2016:
Provincie Gelderland aan GRN/ Commissaris Cornielje

 • Hypocriete Commissaris vd. Koning, Cornielje - is zelf 'schrijnende kwestie'.


Citaat-1:

'In uw brief van 23 juli jl. schrijft u mij over de zoektocht naar de verblijfplaats van uw kin-deren die, volgens u, niet meer in Duiven zouden wonen.'

- al bekend bij hem bij simpele raadpleging van het RNI zie 26-07), aldus zeer hypocriet...

feitelijk crimineel, aldus Groenendijk.

Citaat-2:

'U hebt de gemeente verzocht om informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente heeft uw verzoek doorgestuurd naar de RvIG omdat de kinderen - nu - ingeschreven staan in de Registratie Niet-Ingezetenen. Het is aan deze Rijksdienst om op uw verzoek te beslissen. Gelet hierop is er voor mij geen aanleiding - ? = hypocriet en maakt medeschuldig! - om de gemeente aan te spreken op haar handelswijze.'


d.d. 28-07-2016:
GRN aan Tweede Kamer/ alle fracties:Ook het 'nepparlement' werd ingelicht over inter-nationale kinderontvoering, criminele gemeente en zeer schrijnende provincie Gelderland.

Behalve hun automatische ontvangstbevestiging en 'dank' voor uw bericht... verder niets.Dat is schokkend!

 • De 'volksvertegenwoordigers' deden en doen helemaal niets... totaal ontmaskerd als 'bende bedriegers'!


d.d. 28-07-2016 RvdK aan GRN/ regiodirecteur dr. Jansen (Arnhem)                                     --->

Schokkende kinder-in-de-steek-laat-brief van RvdK = goedkeuring aan ontvoe-ring tijdens lopende ondertoezichtstelling, instemming met bewust- falende GI.

d.d. 28/29-07-2016 Provincie Gelderland aan GRN/ Cornielje en Prins

Nu wel automatische ontvangstbevestiging, met in de bijlage:

'Als uw bericht om een reactie van de provincie Gelderland vraagt, ontvangt u binnen acht weken een reactie of nadere informatie over de afhandeling van uw e-mail.' =
d.d. 12-08-2016

d.d. 02-08-08 GRN aan RvdK/ alg. directeur drs. Roeters, regio dr. Jansen

Reactie op RvdK 'einde rechtstaat-brief en aankondiging openbaarmaking. 


Gestelde termijn tot melding 'opsporing en terugbrengen kinderen', d.d. 08-08-2016, werd door de RvdK genegeerd.

Vaststaat aldus dat het Ministerie van 'Veiligheid en Justitie?':

 • akkoord gaat met deze internationale, 3e kinderontvoering; met een vastgesteld, criminele gemeente/ provincie en helaas ook zelf...

- dit middels weigering van de hypocriete RvdK = onderdeel van MinVJ om 'orde op zaken te (laten) stellen' -

...heel, heel erg fout (niet) bezig is.


Schokkend. Hoe hypocriet bewijst (nog) minister mr. Van der Steur zich; hoewel dat mij geenszins verbaast... '6x sorry-zeggen' is onbestaanbaar. Wordt vervolgd...


25) d.d. 03-08-2016 GRN aan GemDuiven/ vz. Lokaal Alternatief, Dijkstra

Mail-oproep Groenendijk om reactie politieke partij LA = lid College B&W

26) d.d. 03-08-2016 GRN aan GemDuiven/ gemeente en college B&W
Melding oproep aan gemeenteraad = vertegenwoordigde politieke partijen

In theorie: de gemeenteraad Duiven controleert het college van B&W


Op de website van de gemeente staat weer een 'prachtig verhaal' vermeld, wat de gemeenteraad volgens de eigen regels zou moeten doen c.q. hoe het hoort:

Verantwoording

Op vergaderingen van de gemeenteraad legt het college verantwoording af: hoe heeft het college het beleid uitgevoerd en waarom heeft het bepaalde beslui-ten genomen? Als de gemeenteraad het daarmee niet eens is, kan het college een ander besluit nemen. In het uiterste geval worden 1 of meerdere wethouders naar huis gestuurd. - Groenendijk meent: het gehele college (en gemeenteraad?!) moet 'naar de gevangenis'/ ontslagen en inderdaad aldus nieuwe, tussentijdse gemeentelijke ver-kiezingen in Duiven noodzakelijk! -

Gedragscode bestuurlijke integriteit

Het gemeentebestuur van Duiven (gemeenteraad, commissies en college van B en W) hechten veel waarde aan de integriteit van hun handelen.

Als volksvertegenwoordiger hebben zij een voor-beeldfunctie in de maatschappij. Zij zitten als het ware in een ‘glazen huis’ en moeten over hun gedrag en handelen verantwoording af kunnen leggen. In de gedragscode worden afspraken vastge-legd over bijv. het gebruiken van gemeentelijke voorzieningen, declaratiegedrag en uitgaven, nevenfuncties, verstrekken van informatie enz.

pdf Gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente Duiven (PDF, 600.52 KB)

De praktijk: wordt het college B&W daadwerkelijk gecontroleerd door de raad?


Helaas, daar komt u/ Groenendijk bedrogen uit... want:

d.d. 08-04-2016 GroenLinks aan GRN/ fractievoorzitter mw. Snaas

'Ik heb de reactie van de gemeente Duiven gelezen op uw verzoek(en) en ben daarmee tevreden. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering. De gemeente geeft aan dat zij niet gemachtigd is u informatie te verstrekken. Voor nu wil ik het daarbij laten. Ik zal dan ook niet (meer) (inhoudelijk) reageren op uw mails.

'Voor nu' en 'dan ook 'niet meer'; dat strookt niet met elkaar. Nu niet, nooit niet!


Groenendijk: jammer, dat GroenLinks raadslids mw. Snaas het college 'op de liegende ogen' geloofde en zich zo tevreden laat stellen. Dit terwijl de leugens van het college onomstotelijk aan haar werden bewezen middels gezonden bijlagen.

 • Ergo: mw. Snaas/ GL steunt een crimineel college, feit.


Want: zou zij dat ook zou doen als het om 'haar (mogelijk) eigen kinderen' gaat? Denk het niet. Hoe 'respectvol' ben je dan... echt?

Niet naar drie ontvoerde kinderen en niet naar hun volhard-end vader/ rechtzoekend burger en niet voor Vrouwe Justitia. GroenLinks? GriezeligeLeute... dit kennelijk met het oog op (mogelijke) deelname aan het nieuwe college ('wij doen niet moeilijk, met ons valt te dealen, ook als daarvoor de rechtstaat wordt genegeerd')?!

Staat ook in schril contrast tot haar GL-'promotiefilmpje':

'GL is voor mij een partij die omgaat met respect. - ? hoe kan 'een partij omgaan met respect'? - Respect voor mensen - maar niet voor ons mensenrecht op familie-leven en nakoming van geldende ots-beschikking enz! - maar ook voor milieu. Daar moet je aan werken. In de hele wereld, niet alleen in Duiven. enz. - ?


Van 'haar respect' heeft Groenendijk feitelijk bitter weinig gemerkt.

Deze vader meent: het (b)lijkt een goed plan dat mw. Snaas maar heel ver weg 'de wereld' gaat 'helpen' (mw. Hachichi achterna?) of lekker de hele dag in BurgersZoo gaan 'vrijwilligen'?

d.d. 07-08-2016:
GemDuiven aan GRN/ fractievoorz. Lokaal Alternatief, Dijkstra


Schokkende taak-opvatting = werk-weigering om het bewezen, criminele college keihard aan te pakken.

Of dat te maken heeft met deel-name van Lokaal Alternatief aan Duivens college?Hoe dan ook:

Lokaal Alternatief? laat nu drie meiden, hun vader en Vrouwe Justitia in de steek. Dat vindt Groenendijk geen 'alternatief'. Diep-triest - onacceptabel. Tip: vaker meelopen/ -spelen bij de KDO... is vast ook veel leuker dan de raad!

Een klein pluspuntje voor Snaas/ GroenLinks en Dijkstra/ Lokaal Alternatief: zij hadden tenminste nog 'het lef/ fatsoen?' om te reageren.

De overige fractievoorzitters: H. Albers/ CDA, P. Neuteboom/ SP, G. Schrijner/ VVD, H. Egtberts/ D66, K. Schols/ PvdA, A. Reebergen/ Pro Duiven en andere -leden reageerden geen van allen ('oh, wij waren op vakantie'?)... nog erger!

Conclusie:

Ook de gemeenteraad van Duiven weigert om 'orde op zaken te stellen' en poogt af te schuiven op anderen...


 • Onbestaanbaar.

Voor 1x een passende, lid van het college zijnde, VVD-verkiezingsposter; dit geldt toch ook voor henzelf, naar de burger mag aannemen?!

De Duivenaars worden niet alleen vertegenwoordigd door een criminele burgemeester, zijn  secretaris en teamleider maar ook door (de rest van) het college en zitten (nochtans) opgescheept met een gemeenteraad die dit misdadige wangedrag 'prima vindt', althans niet daartegen optreedt...

ook de inwoners van Duiven verdienen beter dan dit. Wordt vervolgd.
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia