zondag 21 oktober 2018

PapaErik's lievelingsdier = de (bonte) specht - waarom? Die heeft mooie kleuren, kan vliegen en blijft hameren op niets dan de, harde, waarheid!GRN: Dikke kusknuf voor Papa's drie dochters - jullie worden ontzettend gemist...
LJI: jullie zijn de allerliefsten van de hele wereld - Papa houdt enorm van alledrie!


Iedere dag als GRN zijn boterhammetje smeert, kookt of om een andere reden in de keuken is, wordt gekeken naar het 'jij bent de liefste'-briefje en de Vaderdag-placemat die door 1 van 'de meiden' werd gemaakt.

Dan wordt deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik warm van binnen en denkt intens aan zijn drie dochters...


Wie weet dat ze de waarheid en...

Papa's echte liefde kunnen voelen, waar ze nu ook zijn? GRN hoopt van wel...

Mogelijk lezen LJI ook Papa's site, iedere dag?


Dikke kusknuf, allerliefste meiden; houd vol en pas svp. goed op jezelf!


Net als een specht zal GRN blijven hameren op de waarheid en die publiceren:


Wikipedia:

Spechten (Picidae) vormen een vogelfamilie van kleine tot middelgrote, robuuste vogels met scherpe snavels en zygodactylische poten waarvan de twee middelste tenen naar voren staan en de buitenste twee naar achteren.


Zij leven meestal in bomen en gebruiken hun scherpe snavel en lange kleverige tong om daaruit insecten los te peuteren.

Soorten uit de onderfamilie echte spechten gebruiken hun staart als steun bij het klauteren langs boom-stammen.

GRN:

Zoals ook deze - bonte - specht deed die aan het kloppen was langs het wandelpad waar GRN liep... pok pok, pok pok, pok pok!

Wikipedia:

De grote bonte specht (Dendrocopos major) is een vogel die tot de familie spechten (Picidae) be-hoort. Het is een talrijke en wijdverbreide stand-vogel in een groot deel van het Palearctisch gebied. Hier broedt hij in bossen en allerlei cultuurlandschap-pen. De grote bonte specht zoekt zijn voedsel in vrijwel alle vegetatielagen.

In de zomer voedt hij zich voornamelijk met insec-ten en andere ongewervelden, in de winter vooral met plantaardig voedsel, zoals zaden van naaldbo-men.

GRN: Toen werd gepoogd om dichterbij te komen... u raadt het al: vloog deze specht weg. Gestoord door een mens met iets in de hand... slechts 'n videocamera om plaatjes mee te schieten; maar 'het zekere werd voor het onzekere gekozen' en weggevlogen. Sorry c.q. jammer, dat je het middageten niet wilde afmaken - GRN doet echt niets!


GRN:

PapaErik gelooft dat de waarheid en...

...zijn echte liefde voor onze meiden

   het langste duren!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia