dinsdag 31 juli 2018

OIA-24: Kinderen/ vaders staan in de kou en 2e Kamer wil helemaal niet dwingen tot omgang; stem OIA: bekogel SP & Co met tomaat/ aardappel!GRN extra:  d.d. 15-02-2017: 'BEST SPUD GUN/POTATO CANNON COMPILATION!'


Niet alleen 'politiek' is nep, maar ook 'politie, OM en Justitie' zijn hartstikke fake!


Heel verdrietig, boos en opstandig werd volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - toen hij van collega Hollinger - ook docent en in het-zelfde zieke schuitje - las en nog erger: de huichelachtige reactie van de Tweede Kamer, waaronder de SP. 'Alsof ze dat niet al ja-renlang weten' en 'onttrekking aan het ouderlijk gezag is allang strafbaar (art. 279 Sr.) maar...


Dat is het werkelijk probleem en kan GRN 100% bewijzen!

Primair schuldig aan ouder- (lees 'vader' in 90% van de gevallen zijn het de ziekelijk-egoistische = nep-'moeders' die ontvoeren!) vervreeming zijn namelijk...

 • de 'recht'= krombank en 'hof' = sof in NL...


Die de leugens van jeugd'zorg' en zeer bijzondere 'curator' als zoete koek slikken en weiger(d)en om... mw. S.S. die meer dan 9 maanden lang de geldende zorgregeling blokkeerde en iedere omgang onmo-gelijk maakte...

...naar het wetboek van Strafrecht aan te pakken!


GRN zal alles publiceren... in de 'vakantie' eindelijk 'tijd':


Herstel Vrouwe Justitia in ere!Altijd zijn de vaders 'de l#l': dat is geen 'toeval' maar bewust overheids'beleid':


d.d. 05-07-2018: Telegraaf 


'Mijn zoon van bijna 4 weet niet eens dat ik besta'!

   Vader staat in de kou

Nijmegen - Daniel Hollinger (35) staat midden augus-tus weer voor de rechterVoor de negende keer wil hij dan proberen af te dwingen dat hij zijn zoontje met enige regelmaat kan zien.

Hollinger, docent geschiedenis in Nijmegen:GRN: En wat doet 'de Tweede Kamer'? Mooie praatjes, van rechts tot links maar verder geen concrete maatregelen... dat willen 'ze' namelijk niet; het kapot-maken van gezinnen = 

 •  kinderen hun vaders afpakken, is juist bewust overheidsbeleid!
d.d. 05-07-2018: Telegraaf

 • 'Kamer wil - GRN: o ja ??? - weiger-ouder dwingen tot omgang'

Den Haag - Kinderen die hun vader of moeder niet meer mogen zien van de andere ouder, het levert schrijnende situaties op.GRN: Michiel van Nispen 'constateert dat het niet naleven van een omgangsregeling nauwelijks consequenties heeft. En dat zou niet moeten kunnen', vindt hij... prachtig hoor, maar waarom deed de SP dan jarenlang niets? Helemaal niets!

Wikipedia:


De Socialistische Partij (SP, van 1972 - 1993 de Socialistiese Partij) is een Nederlandse politieke partij van socialistische signatuur, die sinds mei 1994 als oppositiepartij vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer.

De SP is voortgekomen uit de maoïstische beweging van de jaren 70. Sindsdien heeft de partij een gelei-delijke ideologische verandering ondergaan richting de sociaaldemocratie. De SP staat sinds haar aantreden in de Eerste en Tweede Kamer een aanzienlijk gematigder socia-lisme voor, maar is wel de meest uitgesproken linkse partij in de Nederlandse volksver-tegenwoordiging gebleven. Het beginselprogramma van de SP formuleert fundamentele kritiek op het kapitalisme. Daarnaast onderscheidt de SP zich van de andere linkse par-tijen, PvdA en GroenLinks, door een eurosceptische houding.


'De 2e Kamer eist maatregelen'... jaja, bullshit! Ook de SP l#lt mooi, deed niets!


d.d. 05-07-2018: 1Vandaag
Rianne Spit,  Laura Kors


Ouders die zich niet aan de omgangsregeling houden moeten harder worden aangepakt. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. In uiterste gevallen moet er ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden zodat onwillige ouders een taak- of gevangenisstraf kunnen krijgen.

Wie zijn ex-partner de toegang tot hun kind ontzegt, komt daar nu vaak te makkelijk mee weg, aldus het voorstel van SP en VVD.


GRN: SP? Ga toch tomaten gooien - stelletje nep-volks'vertegenwoordigers'! En ook de VuVuDu = horen, zien, zwijgen en graaien!

Want: de gehele 2e Kamer werd opgeroepen, maar deed niets tegen 3e internationale kinderontvoering!

Plus: onttrekking aan het ouderlijk - meestal zijn het nep-'moeders' die omgang blokkeren! - gezag is allang strafbaar maar werd/ wordt niet vervolgd. Politie, OM en ministerie Justitie en Veiligheid alsook 'recht'banken en ge'recht'shoven...

 • laten kinderen en hun vaders (soms moeders) bewust in de steek: dat is al jarenlang en niet door SP/ VVD worden veranderd; overheids'beleid'!

Ontvangstbevestiging SP

SP <sp@tweedekamer.nl>
Zo 10-8-2014, 19:04

Geachte heer, mevrouw,

Fijn dat u een e-mail heeft gestuurd aan de SP Tweede Kamerfractie.

Wij ontvangen erg veel e-mailberichten en proberen ze allemaal snel en goed te beantwoorden. Toch kan het voorkomen dat een bericht niet wordt beantwoord of dat het langer duurt voor u iets van ons hoort. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Belt u gerust met ons via 070 318 30 44 als u meer informatie wilt. 

Met vriendelijke groet, SP Tweede Kamerfractie.


--------------------------


Ontvangstbevestiging SP

SP <sp@tweedekamer.nl>
Zo 17-8-2014, 18:33

Geachte heer, mevrouw,

Fijn dat u een e-mail heeft gestuurd aan de SP Tweede Kamerfractie. Wij ontvangen erg veel e-mailberichten en proberen ze allemaal snel en goed te beantwoorden. Toch kan het voorkomen dat een bericht niet wordt beantwoord of dat het langer duurt voor u iets van ons hoort. Wij vragen hiervoor uw begrip. Belt u gerust met ons via 070 318 30 44 als u meer informatie wilt. 

Met vriendelijke groet, SP Tweede Kamerfractie.-----------------------Noodkreet BJZ-ketenschandaalPAS-bedreigde kinderen

en 'haperendfalendIJZIGZ-toezicht!

SP <sp@tweedekamer.nl>
Vr 17-10-2014, 15:37


Geachte SP-medewerker, geachte heer Roemer,
Geachte mevrouw Leisten, geachte mevrouw Kooiman, geachte mevrouw Siderius, geachte heer Van Nisten,

vriendelijk doch met klem verzoek ik u bijgaande noodkreet onverwijld aan de fractievoorzitter/ desbetreffend portefeuillehouder Jeugdzorg c.q. Justitie te doen (laten) toekomen. Mijn oprechte dank daarvoor bij voorbaat.

Drie kinderen die al jarenlang klemzitten in een dieptrieste 'vechtscheiding', waar nu acute signalen van PAS = ouderverstoting geconstateerd worden. Deze voortdurende emotionele kindermishandeling (en vader) blíjft onacceptabel!

Een totaal onprofessionele BJZNH, BJZGL (onredelijk en partijdig; zie Nationale Ombudsman 2012/ 129) en voortzetting onjuiste tunnelvisie door BJZU alsmede een inderdaad zeer 'bijzondere' curator.


Ergo: van enig vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat...

   arrondissement Arnhem kán géén sprake (meer)
   zijn. 

Deze vader kan wél uitleggen én bewijzen waarom dit  voortdurende 'familiedrama' juist mede dankzij BJZ überhaupt mogelijk werd (structureel, ketenfa-len!) en dit in het belang van drie dochters géén oplossing is. In het belang van de kinderen, in het belang van de vader en in het belang van de Nederlandse rechtsstaat.

In afwachting van uw - verhoopt spoedige - reactie, verblijf ik

Met volhardend en oprechte vadergroet,

drs. E.M. Groenendijk
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen


Bijlagen:

1. Brief d.d. 09-08-2014 aan de Nederlandse politiek (inclusief de herhaalde verzoeken aan IJZ en IGZ)

2. Brief d.d. 10-08-2014 aan het Ministerie van VWS (na kluitje in rietpoging; reactie 6 weken?!)

3. Brief d.d. 29-07-2014 van IGZ hoofdinspecteur afwijzing calamiteitenonderzoek onacceptabel


ReNoodkreet BJZ-ketenschandaal, PAS-bedreigde kinderen en 'haperend =

 • falendIJZ/ IGZ-toezicht!


SP <sp@tweedekamer.nl>
Vr 17-10-2014, 15:37


Geachte heer Groenendijk,

Bedankt voor uw email, die ik met belangstelling heb gelezen. Helaas is dit een bekend probleem. Zeker als er sprake is van een conflictueuze echtscheiding, waarbij beide partners het niet samen eens worden over gezag en/of omgang met het kind, is er geregeld geen oplossing denkbaar waarin beide ex-partners zich kunnen vinden.

De vraag is echter wel, of dit met wetgeving kan worden opgelost. Al begrijp ik uw kritiek op het klem-criterium zeker.

De SP heeft het enkele jaren geleden voor elkaar gekregen dat het gelijkwaardig ouderschap in de wet is komen te staan. Daarmee poogden wij (met name) vaders een sterkere positie te geven, door op te nemen dat het kind recht heeft en behoudt op opvoeding en verzorging door beide ouders, ook na echtscheiding.

Daarmee zijn de problemen inderdaad niet weg. Uw email en oproep tonen dat aan. 

Maar hiermee is ook aangetoond dat een wetswijzi-ging niet opeens het effect heeft dat er geen proble-men meer zullen zijn met betrekking tot gezag en/of omgang. Dat is spijtig.

Nog los van de vraag wat er dan precies wel in de wet zou moeten komen te staan, duren wetswijzi-gingen jaren, en gelden wetten niet met terugwerkende kracht. 


Ik wens u namens de SP ontzettend veel sterkte toe in deze moeilijke tijd, en u kunt ervan verzekerd zijn dat wij dit onderwerp nauwgezet blijven volgen.

   Met vriendelijke groet,

   Aisha AkhiatMedewerker SP Tweede Kamerfractie

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld u dan nu aan voor de E-mail van Emile: http://www.sp.nl/emailvanemile/GRN: Ook de SP 'vindt het heel triest, wenst vader sterkte' - jaja, wat hebben de kinderen daaraan? - maar... deed helemaal niets.

Aldus werd ook de SP - definitief - afgeschreven door GRN: het is echt allemaal nep, van rechts tot links en alles daartussen. We hebben een nep-parlement en een nep-democratie. En de 'recht'staat is in Nederland - zeker wat betreft het familie'recht' - een kromstaat!

 • Nederland is nog erger dan 'n bananenrepubliek; die doen tenminste niet 'net alsof'; dat is nog 100x erger, aldus GRN. En dat pikken wij nooit!----------------------------


Ontvangstbevestiging SP

SP <sp@tweedekamer.nl>
Zo 30-11-2014, 22:35

Geachte heer, mevrouw, 


Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. 

Wij ontvangen dagelijks heel veel e-mail die wij zo snel mogelijk na ontvangst lezen en behandelen. Door de hoeveelheid e-mail kan het wat langer duren voordat u iets van ons hoort.

Soms kiezen wij ervoor om geen antwoord te sturen. Wij vragen hiervoor uw begrip.


GRN: 'Begrip tonen' als de SP niet eens het fatsoen heeft om te antwoorden... neen, natuurlijk niet! Wat een nepperds; alleen als het de SP uitkomt, reageren 'ze' = lid van 'de club tegen het volk'! Laat u niet misleiden door 'linkse, sociale, actie-praatjes' van de SP... weg ermee! Ook onder mw. Marijnissen... geen verbetering!


GRN: Met nieuwe aanvulling op standaard-'afpoeier-SP-mail':

 • Met de tips, informatie en alle praktijkvoorbeelden die we van u ontvangen doen we ons voordeel in debatten.

GRN: 'Fijn' dat de SP haar voordeel doet met mijn praktijkvoorbeeld maar... smerig dat de SP drie NL-kinderen net zo zeer keihard in de steek laat. Ergo: de 'harde eisen/ actie van de SP' = gel#l in de ruimte en harteloos naar drie meiden en hun vader!

Natuurlijk kunt u ons met uw vragen ook bellen via 070 318 30 44.

Met vriendelijke groet,  
SP Tweede Kamerfractie. 


Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Is het e-mailbericht niet aan u gericht? Dan vragen wij u dit bericht als niet ontvangen te beschouwen. Alleen de geadresseerde mag de informatie gebruiken. Het is niet toegestaan om de informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of te verstrekken aan derden tenzij anders vermeld.


GRN: onzin, GRN is met rechtmatige ontvanger van dit bericht ook eigenaar geworden en publiceert daarmee rechtmatig! Ook...waarom zou de SP zich voor haar eigen berichten moeten 'schamen'?!

De SP spant zich ervoor in dat u juiste, volledige en tijdige informatie ontvangt. De SP kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de (on)juiste en (on)volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 

------------------------


Ontvangstbevestiging SP

SP <sp@tweedekamer.nl>
Zo 14-12-2014, 19:21

Geachte heer, mevrouwGRN: Groenendijk is de naam en dat is 'de heer'!

Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. Wij ontvangen dagelijks heel veel e-mail die wij zo snel mogelijk na ontvangst lezen en behandelen. Door de hoeveelheid e-mail kan het wat langer duren voordat u iets van ons hoort. Soms kiezen wij ervoor om geen antwoord te sturen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Met de tips, informatie en alle praktijkvoorbeelden die we van u ontvangen doen we ons voordeel in debatten. Natuurlijk kunt u ons met uw vragen ook bellen via 070 318 30 44.


Met vriendelijke groet, SP Tweede Kamerfractie. ----------------------------------


Oorspronkelijk e-mailbericht:

Bussum, 30 november 2014

Geachte SP-fractie, geachte heer Van Dijk,

1. als vader eerst wél dan 4 dagen later weer niet naar de eindmusical van zijn dochter kan gaan, de klachtenprocedure onbehoorlijk blijkt en dit smerigste besluit van het Bevoegd Gezag helaas door de Inspectie van het Onderwijs niet onderzocht wordt (nalevingseis), de klachtenadviescommissie van de IVO zich herhaald niet aan de wet/ eigen klachtreglement houdt en zelfs het Ministerie van OCW zich niet aan de wet (Awb) en beginselen van behoorlijk bestuur (en fatsoen!) houdt, zelfs 100% onomstotelijk aangetoond middels audio-opname (zie transcript .doc/ bijlage 2 en brief MinOCW/ KAC 2.0 van d.d. 27-11-2014 met leugen!) dan is voor mij 'de emmer meer dan vol'... onacceptabel!

2. jegens het Ministerie van OCW/ minister dr. Bussenmaker zal d.d. 05-12-2014, 15:00 uur aldus aangifte bij de politie van 'valsheid in geschrifte' worden gedaan. Het is met Nederland dieptriest gesteld als zélfs het MinOCW zich - bewúst! - niet aan de wet (wenst te) houdt... Vrouwe Justitia? De rechtsstaat? Ik heb geen/ weinig resterend ver-trouwen meer.

3. zoals u kunt lezen, staat een volgend Ministerie van VWS/ IGZ en IJZ op stapel én meld ik u dat óók de Nationale Ombudsman niet/ onvoldoende aan haar wettelijke taakstelling voldoet én meedoet aan 'father bashing'. Dit allemaal om het grootste BJZ-ketenschandaal - waar drie kinderen al jarenlang PAS bedreigd worden - uit de media te houden. Eigen fouten maskeren/ doordrammen met dit familiedrama (tunnelvisie) in plaats van fouten erkennen, herstellen en wérkelijk het belang van de meiden te be-hartigen.

4. de Rechtbank Arnhem oordeelt binnenkort (wederom) over mijn urgent verzoek tot PAS (parental alienation syndrom)/ ouderverstoting-onderzoek door een - professio-neel, deskundig, onafhankelijk en onpartijdig) deskundige. Genoeg is genoeg. Dit moet en zal nu stoppen; ik verzoek om uw hulp/ ondersteuning en vooral: Kamervragen... dank!

5. ik verzoek u/ de SP met klem om (per mail, mobiel staat tijdens de les, ik ben voltijd docent, 'uit') spoedig contact met mij op te nemen om deze casus nader te bespreken/ bewijzen en elkaar te kunnen helpen... de politiek én de nationale media worden geïn-formeerd. Dit kan echt niet! Gaarne bijlagen vertrouwelijk behandelen, dank!

Met vriendelijke vadergroet,

drs. Erik M. Groenendijk - 'meester' Groenendijk
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen


GRN: De SP antwoordt ontwijkend en stelt overbodige vragen ipv. actie te ondernemen... alsof de inhoud van de bijlagen (brieven) niet al hun vragen zou beantwoorden? Onzin! Het is duidelijk dat ook de SP 'niet wil(de)', want... ook zij horen bij 'de club tegen':Re: Het MinOCW liegt! Aangifte vanwege valsheid in geschrifte in casus 'onbehoorlijkste klachtenafhandeling eindmusical door de IVO/ KAC én het MinOCW...

 • niet-conform de Awb; onjuist, ongepast en onacceptabel

Gaarne Kamervragen...

SP <sp@tweedekamer.nl>
Wo 24-12-2014, 11:24

Beste Erik Groenendijk,

Bedankt voor uw bericht aan de SP. Kunt u kort en krachtig aangeven waar deze zaak om gaat? Uit de meegestuurde stukken kan ik helaas niet opmaken wat de kern van uw klacht is en waar het mee is begonnen.

Uiteraard dient het ministerie zich aan de geldende regels te houden, maar om deze zaak inhoudelijk te kunnen bekijken hoor ik graag kort samengevat van u waar het mis is gegaan en wat de kern is van deze zaak. U kunt er op vrtrouwen dat wij vertrouwelijk met uw gegevens om gaan.

Met vriendelijke groet,


Debbie Brenkman
medewerker onderwijs
SP Tweede Kamerfractie
GRN: 'Vertrouwen in de SP?' Nee, nee en nog eens nee! SP? Weg ermee!

 • Stem voor... afschaffing van de SP - 'n stelletje volksverlakkers;
dat zijn het aldus GRN!


---------------------------


Ontvangstbevestiging SP

SP <sp@tweedekamer.nl>
Ma 29-12-2014, 01:03

Geachte heer, mevrouw, 

Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. Wij ontvangen dagelijks heel veel e-mail die wij zo snel mogelijk na ontvangst lezen en behandelen. Door de hoeveelheid e-mail kan het wat langer duren voordat u iets van ons hoort. Soms kiezen wij ervoor om geen antwoord te sturen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Met de tips, informatie en alle praktijkvoorbeelden die we van u ontvangen doen we ons voordeel in debatten. Natuurlijk kunt u ons met uw vragen ook bellen via 070 318 30 44.


Met vriendelijke groet, SP Tweede Kamerfractie. ------------------------

Ontvangstbevestiging SP
SP <sp@tweedekamer.nl>
Zo 4-1-2015, 22:06

Geachte heer, mevrouw, 

Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. Wij ontvangen dagelijks heel veel e-mail die wij zo snel mogelijk na ontvangst lezen en behandelen. Door de hoeveelheid e-mail kan het wat langer duren voordat u iets van ons hoort. Soms kiezen wij ervoor om geen antwoord te sturen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Met de tips, informatie en alle praktijkvoorbeelden die we van u ontvangen doen we ons voordeel in debatten. Natuurlijk kunt u ons met uw vragen ook bellen via 070 318 30 44.


Met vriendelijke groet, SP Tweede Kamerfractie.


-------------------


Ontvangstbevestiging SP
SP <sp@tweedekamer.nl>
Zo 11-1-2015, 22:20

Geachte heer, mevrouw, 

Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. Wij ontvangen dagelijks heel veel e-mail die wij zo snel mogelijk na ontvangst lezen en behandelen. Door de hoeveelheid e-mail kan het wat langer duren voordat u iets van ons hoort. Soms kiezen wij ervoor om geen antwoord te sturen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Met de tips, informatie en alle praktijkvoorbeelden die we van u ontvangen doen we ons voordeel in debatten. Natuurlijk kunt u ons met uw vragen ook bellen via 070 318 30 44.


Met vriendelijke groet, SP Tweede Kamerfractie.

------------------


Ontvangstbevestiging SP

SP <sp@tweedekamer.nl>
Zo 25-1-2015, 19:44

Geachte heer, mevrouw, 


Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. Wij ontvangen dagelijks heel veel e-mail die wij zo snel mogelijk na ontvangst lezen en behandelen. Door de hoeveelheid e-mail kan het wat langer duren voordat u iets van ons hoort. Soms kiezen wij ervoor om geen antwoord te sturen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Met de tips, informatie en alle praktijkvoorbeelden die we van u ontvangen doen we ons voordeel in debatten. Natuurlijk kunt u ons met uw vragen ook bellen via 070 318 30 44.

Met vriendelijke groet, SP Tweede Kamerfractie.


----------------


Ontvangstbevestiging SP

SP <sp@tweedekamer.nl>
Zo 1-2-2015, 17:03

Geachte heer, mevrouw, 


Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. Wij ontvangen dagelijks heel veel e-mail die wij zo snel mogelijk na ontvangst lezen en behandelen. Door de hoeveelheid e-mail kan het wat langer duren voordat u iets van ons hoort. Soms kiezen wij ervoor om geen antwoord te sturen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Met de tips, informatie en alle praktijkvoorbeelden die we van u ontvangen doen we ons voordeel in debatten. Natuurlijk kunt u ons met uw vragen ook bellen via 070 318 30 44.

Met vriendelijke groet, SP Tweede Kamerfractie.


----------------------


Ontvangstbevestiging SP
SP <sp@tweedekamer.nl>
Wo 18-2-2015, 23:30

Geachte heer, mevrouw, 

Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. Wij ontvangen dagelijks heel veel e-mail die wij zo snel mogelijk na ontvangst lezen en behandelen. Door de hoeveelheid e-mail kan het wat langer duren voordat u iets van ons hoort. Soms kiezen wij ervoor om geen antwoord te sturen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Met de tips, informatie en alle praktijkvoorbeelden die we van u ontvangen doen we ons voordeel in debatten. Natuurlijk kunt u ons met uw vragen ook bellen via 070 318 30 44.

Met vriendelijke groet, SP Tweede Kamerfractie.


----------------------

Ontvangstbevestiging SP
SP <sp@tweedekamer.nl>
Zo 15-3-2015, 14:55

Geachte heer, mevrouw, 

Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. Wij ontvangen dagelijks heel veel e-mail die wij zo snel mogelijk na ontvangst lezen en behandelen. Door de hoeveelheid e-mail kan het wat langer duren voordat u iets van ons hoort. Soms kiezen wij ervoor om geen antwoord te sturen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Met de tips, informatie en alle praktijkvoorbeelden die we van u ontvangen doen we ons voordeel in debatten. Natuurlijk kunt u ons met uw vragen ook bellen via 070 318 30 44.

Met vriendelijke groet, SP Tweede Kamerfractie.


---------------------------


Ontvangstbevestiging SP

SP <sp@tweedekamer.nl>
Ma 6-4-2015, 16:47

Geachte heer, mevrouw, 

Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. Wij ontvangen dagelijks heel veel e-mail die wij zo snel mogelijk na ontvangst lezen en behandelen. Door de hoeveelheid e-mail kan het wat langer duren voordat u iets van ons hoort. Soms kiezen wij ervoor om geen antwoord te sturen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Met de tips, informatie en alle praktijkvoorbeelden die we van u ontvangen doen we ons voordeel in debatten. Natuurlijk kunt u ons met uw vragen ook bellen via 070 318 30 44.

Met vriendelijke groet, SP Tweede Kamerfractie.


--------------


Ontvangstbevestiging SP

SP <sp@tweedekamer.nl>
Di 8-9-2015, 22:48

Geachte heer, mevrouw, 

Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. Wij ontvangen dagelijks heel veel e-mail die wij zo snel mogelijk na ontvangst lezen en behandelen. Door de hoeveelheid e-mail kan het wat langer duren voordat u iets van ons hoort. Soms kiezen wij ervoor om geen antwoord te sturen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Met de tips, informatie en alle praktijkvoorbeelden die we van u ontvangen doen we ons voordeel in debatten. Natuurlijk kunt u ons met uw vragen ook bellen via 070 318 30 44.

Met vriendelijke groet, SP Tweede Kamerfractie.


------------------------


Ontvangstbevestiging SP
SP <sp@tweedekamer.nl>

Zo 9-10-2016, 11:54

Beste Erik,

Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. 

Elke dag ontvangen wij heel veel e-mail. Wij lezen en behandelen deze zo snel mogelijk na ontvangst. Door de hoeveelheid e-mail kan het wat langer duren voordat u iets van ons hoort. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
Wij danken u bij voorbaat voor tips, informatie en praktijkvoorbeelden. Hiermee doen wij ons voordeel in debatten. U kunt er op vertrouwen dat wij uw naam niet ongevraagd zullen vermelden.

Met vriendelijke groet, SP Tweede Kamerfractie 070 318 30 44GRN: Gestopt werd om de 2e Kamer te verzoeken...

 • dat is volstrekte zinloos:

GRN: Andere actie is vereist!


Samen zijn we veel sterker dan 'zij': sluit u aan bij Ouders In Actie... want Echte Ouders zijn OIA-ouders!

 • OudersInActie @ outlook.comWordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

maandag 30 juli 2018

'Meer groente en fruit voor voedselbank' is prima, maar schandalig dat die in NL bestaan! Vergelijk 'super rich' met '(kans-) armen' - ook hier...d.d. 23-03-2015: JoshPalerLin - Homeless vs. Rich Prank!

Toch stelt GRN de vraag:

 • 'hoeveel homeless-meals kan hij betalen van die auto?'
Hard klussen in de zomer'vakantie' alsook te grote verschillen tussen 'rijk en arm':Na gisteren tot 20:00 uur - gezamenlijk - hard geklust te hebben - nog 1 muurtje behangen en het parket leggen - werd er door deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - eerst lang geslapen en daarna ook thuis wat achterstallige (en huishoudelijke) klussen gedaan.

Na eerst 'NOS-staatspropaganda- journaal' om 18:00 uur werd aansluitend '1Vandaag' gekeken - dit in het kader van; 'ken uw vijand'! - met een reportage over 'meer verse groente en fruit voor de voed-selbank(en)'. Dat klinkt hartstikke goed en hulde aan het Westland echter...

...vergelijk dat eens met 'hoeveel geld = vermogen een beperkt aantal mensen = rijkaards, hebben'! GRN kende 'de rijkste man ter wereld' niet maar las een 'jubel?artikel' in de Gooi en Eemlander en wordt misselijk van deze 'veel te grote verschillen'.


In de klas vertelt GRN wel eens dat 'je van mij miljonair mag worden als je hard werkt en ook nog 10 miljoen, desnoods als het echt moet nog 100 miljoen - lid van de club van 100 - maar... daarna is het genoeg geweest. Meer geld maakt niet gelukkig-(er) en waarschijnlijk wel corrupt/ verdorven.

Dus: of alles boven die 100 miljoen zelf weggeven aan 'goede doelen' of... 100% belasting en terug naar 'de maatschappij/ het volk'!

Goed plan, nietwaar? Suggesties altijd welkom...Vergelijk - de rijkaards:


Wikipedia:

 • Jeff Bezos (Albuquerque, 12-010-964) is een Amerikaanse ondernemer en investeerder.

Hij is een technologische zakenman die een rol heeft gespeeld bij het groeien van de e-commerce als maker en CEO van de site Amazon.com, waar eerst alleen boeken maar tegenwoordig ook allerlei andere producten ver-kocht worden. Onder zijn leiding groeide Amazon uit tot de grootste handelaar op het internet. Hij is afgestudeerd in 1986 in Princeton (Electrical engineering & computer science).


d.d. 18-07-2018: Gooi en Eemlander

Wat kan Bezos doen...


Het kopen van bijvoorbeeld:

de 100 duurste voetballers ter wereld...
of 100 'Christiano Ronaldo' (9 miljard);


 • alle Eredivisieclubs (750 miljoen); alle clubs Premier League (7,8 miljard);
 • de duurste auto ter wereld: Ferrari 250 GTO (65 miljoen) of het duurste jacht; 2 helicopterdecks, disco, 2 zwembaden, miniduikboot (852 miljoen);
 • het duurste A'damse huis, Herengracht 518 en Keizersgracht 633 = maar 15 miljoen of dat ter wereld, Antilla in Mumbai (1 miljard)...
GRN: Vindt dit bovenstaande simpelweg 'ziek'...

 • excessieve rijkdom dient bestreden te worden!

       'Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen.
        Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin be-
        lust. Ook dat is enkel leegte.'...


GRN: Mee eens; maar ook graag zonder 'religies'!


d.d. 27-07-2018: Volkskrant - Murata IsikDe rijkste man op aarde is de grootste slavendrijver van de westerse wereld. Ik heb het over Jeff Bezos, oprichter en baas van Amazon, het Amerikaanse webwinkelbedrijf. Bezos’ vermogen bedraagt ruim 151 miljard dollar en is in de afgelopen twaalf maan-den bijna verdubbeld.versus - de armen:


d.d. 30-07-2018: AD - Angelique Mulders en Rianne de Zeeuw

 • 'Meer verse groente voor Voedselbank Rotterdam vanuit Westland'

VIDEO - VIDEO - VIDEO - VIDEO - VIDEO


De Voedselbank Rotterdam

...krijgt sinds kort uit het Westland tonnen verse groente en vers fruit.

De organisatie is daar erg blij mee en kan zelfs al tomaten, courgettes, bosuitjes en avocado's naar andere voedselbanken in de Rijnmond distribueren.
Eerdere publicaties over 'rijk en arm' = 'de elite' (1% + 19%) versus 'het volk' (80%):


d.d. 24-08-2017: 'U werkt zich de pleuris - zij leven als vorsten;

 • het gewone volk wordt bedonderd door 1% regerende Super-Rich/ parasiterende 19% uitvoerders!'d.d. 10-10-2017: 'Als Rutte het over 'eerlijk delen' heeft...
                            dan kan dat niet kloppen!


Wij eisen nieuwe verkiezingen!'d.d.  03-02-2018: 'Loonslaaf? GRN leeft niet om te werken maar
                            werkt om te leven! En dat graag ook: 'bewust en
                           klaarwakker'...
d.d. 09-03-2018: 'ING-voorzitter Hamers geen 50 maar 74% salarisverhoging 
                           versus 1,75% voor personeel.

 • Reguliere media weer ontmaskerd = nieuwsmanipulator!'


GRN: En nogmaals...

'wij' - u en ik, die bij die 80% 'gewoon volk' zijn inge- deeld - 'kakkerlakken, mieren, goyim' - worden uit-gebuit door die 1% nep-'elite' gesteund door 19% 'ver-raders/ parasieten'! Dat de voedselbank 'meer groente en fruit krijgen', is op zich natuurlijk 'goed nieuws' maar eigenlijk...


...zou Nederland zich moeten schamen dat er überhaupt voedselbanken be-staan.

 • Zou(den) Bezos & Co daar niet wat aan kunnen doen? Onze dank!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia