maandag 24 september 2018

Ondermijning NL: OM-crimineel Gerrit van der Burg op propagandatoer bij Buitenhof maar grootste misdadigers kun je in 'zijn bovenwereld' vinden!GRN: Het Openbaar Ministerie is zelf een criminele organisatie, dames en heren!

OM crimineel - 'baas' Van der Burg - poogt 'notabel en sterk' over te komen - fiasco:Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - meent dat het Openbaar Ministerie/ het OM nog veel meer zaken niet kan uitleggen!


     Totaal ongeloofwaardig die mr...

     G.W. - Gerrit - van der Burg --->


Want, Openbaar Ministerie...
leg deze GRN maar eens uit:


Hoe het kan dat een aangifte tegen een 'moeder' S.S. die maanden lang iedere omgang tussen drie dochters en hun vader ondanks geldende zorgregeling blokkeerde, niet ver-volgd werd voor onttrekking aan het (toen nog niet afge-pakte) vaderlijke gezag (art. 279 Sr.)? 

Hoe het kan dat het OM ondanks het 100% onomstotelijke, sluitende en meegele-verde bewijs van een misdadige familie-'rechter' in Arnhem/ mr. L.A. van Son, besloot om tot seponering over te gaan en 'de stukken' niet ter beschikking worden gesteld aan GRN?

Hoe kan dat criminele nep-'burgemeester' in Gelders Duiven/ drs. H.B.I. de Lange die drie kinderen uit liet schrijven uit het bevolkingsregister tijdens lopende ondertoezicht-stelling, nochtans niet vervolgd wordt?

En ga zo maar door...

  • GRN heeft nog 'n zak vol appels die Van der Burg zal schillen!


Enkele voorbeelden van die 'appels':d.d. 17-07-2017: 'Is OM-baas mr. Van der Burg bang voor wat 'eerlijke' concur-

                          rentie? Wie ondermijnt er nu wat?
d.d. 31-10-2017: 'Het OM vragen om hun werk te doen...
                           is als praten tegen een muur:


     en laat Vrouwe Justitia in de steek!'d.d. 21-07-2018: 'GRN vindt OM-baas Gerrit van der Burg
                            maar een zielig mannetje end.d. 06-09-2018: 'Deel-5: 'Opsporing verzocht' en nep-politie!


  • Stop Fake Media - wij willen de waarheid: echt nieuws, het hele nieuws en niets dan het hele nieuws!'


d.d. 23-09-2018: 'BEWEZEN MISDADIGE FAMILIERECHTER

                           IN ARN-HEL WORDT BESCHERMD


GRN: Ook het OM OverheidsMisdadigers die horen bij/ werken voor 'de club tegen het volk'.

  • Dat is de waarheid en niets dan de waarheid, nietwaar Van der Burg?

De grootste misdadigers zijn in 'jouw bovenwereld' te vinden!

Wanneer maakt Van der Burg/ het OM zich daar nou eens druk(ker) om...

en pakt die 'bovenwereldse' misdadigers nu eens op in plaats van die criminele 'hooggeplaatsten' nu steeds...

de hand boven het hoofd te houden,
weg te kijken en;

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia