woensdag 18 januari 2017

Drie kinderen ontvoerd tijdens ots van SVMN maar na klachtindiening weigert SKJ vervolgens behandeling? Al 3 wkn te laat met hoorzitting!


PAS-familiedrama versus 'Samen Veilig' en SKJ - kort voor 3e ontvoering!

Dat de 'moeder' en vader alsmede
de vader en de jeugd'hulp'verlening...

het totaal niet met elkaar eens zijn, is duidelijk. Maar waarom dan eigenlijk (niet)?

Waar gaat het ouderlijk- en systeemconflict = diep-triest PAS-familiedrama sinds 2008 nu eigenlijk overEen tipje van schandaal opgelicht.
 


1. Onjuiste en onprofessionele SVMN-melding/ mw. M.K. d.d. 13-05-2016 met weigering tot geven van schriftelijke aanwijzing aan moeder/ mw. S.S.

2. Herhaald verzoek tot geven van formele schriftelijke aanwijzing aan moeder na structureel niet-nakoming van wettelijke plicht tot informatieverschaffing

3. Geen bevestiging van klachtindiening d.d. 29-03-2016 jegens SVMN ivm non-beantwoording van '2 simpele vragen
d.d. 09-03-2016 mbt ouderinformatie.
4. Nadere stappen jegens SVMN en team'leider'/ 'gezins'voogd in voorbereiding

5. Ook: uitgebreide, feitelijke publicaties op de site.
Totaal gevoelloze? melding door 'professionele? SVMN-gezins'voogd mw. M.K.:

d.d. 05-07-2016 per mailbericht van de 3e internationale kinderontvoering d.d. 27-06-2016 tijdens t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoezichtstelling en... in plaats van groot alarm te slaan en de aan hun toezicht-onttrokken-meiden (art. 279 Sr.) op te laten sporen en naar Nederland terug te laten komen/ brengen naar hun vertrouwde omgeving... berichtte zij 'doodleuk' voornemens te zijn 'hun tengels van de casus? af te trekken'!Drie kinderen - en hun eigen en enige vader - alsmede Vrouwe Justitia keihard in de steek te laten. U wordt vriendelijk 'bedankt' onze levens 'kapot' te maken... bah!
Schokkende - overzichts - brief met de enorme blunders van de beklaagde 'gezins'voogd M.K. duidelijk uitgelegd, klik aan en lees svp (kort?) de feiten:

 • d.d. 06-07-2016 aan 'Samen Veilig' Midden Nederland - was voorheen: BJZ Utrecht - team'lijder' S.S./ 'gezins'voogd M.K. - dan weet u gelijk hoeveel 'hard' ze hebben voor drie kinderen en hun vader in ons diep-trieste PAS-familiedrama!


 • Artikel d.d. 19-08-2016Van der Steur zijn veilige samenleving en sterke rechtstaat 'n lachertje; of brengt hij sinds d.d. 27-06-2016 ontvoerde NL-kinderen NU terug?! Raad voor de Kinderbescherming kijkt toe en lacht bij 3e kinderontvoering! • Artikel d.d. 06-09-2016 Schokkende aangiftes tegen criminele burgemeester De Lange/ Duiven en de liegende curator Hopmans; nu de vervolging door OM/ Rijksrecherche! • Artikel d.d. 18-12-2016Tuchtklacht over Jeugd'zorg' bij de SKJ of over advocaat bij de Orde van Advocaten? Je wordt aan het lijntje gehouden; nep-commissies/ -deken? 'Alles is goed geregeld' in NL blijkt niet waar: wij worden juist keihard misleid!
   
 • Artikel d.d. 27-12-2016: Naam SKJ-voorzitter 'geheim' gehouden? Wat een kul. Als je verzakende jeugd'zorg' beklaagt, dan (b)lijkt de tucht-'recht'er ook erg raar te doen?! Wie onzin niet pikt, wordt in diskrediet gebracht? Dat is de omgekeerde wereld!


Direct naar telefoongesprek d.d. 19-12-2016 met SKJ waar directeur drs. Stuifmeel RA (?) 'of in bespreking of op cursus zou zijn'... luister en huiver:


 
'Zeer bijzondere' curator bij Orde en SVMN/ 'gezins'voogd bij SKJ beklaagd!


Jegens SVMN/ de 'gezins'voogd mw. M.K. alsook jegens haar team'leider' dhr. S.S. en jegens 'zeer bijzonderecurator mw. mr. Hopmans werd d.d.

27-06-2016 formeel klaagschrift ingediend

bij de tuchtrechter, dit georganiseerd als
 SKJ - de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd te Bilthoven.

Dit klaagschrift werd per mail d.d. 28-06-2016 en ondertekend per aangetekende post nagezonden. Leest u alstublieft het klaagschrift over feitelijke gang van zaken bij SVMN & Co zelf maar na; werkelijk schokkendRed de kinderen van de...!

 • De werkelijke praktijk van de jeugd'hulp'verlening is niet... zoals in hun misleidende reclamefilmpjes wordt voorgespiegeld; integendeel!


Helaas (b)lijkt ook de eigen SKJ-'kwaliteit?'... veel/ 'alles' te wensen over te laten, verantwoordelijk;

directeur mw. drs. Stuifmeel RA...!


De SKJ/ 1e behandelend secretaris mw. mr. A.V. bevestigde - per mailbericht - d.d. 28-06-2016 ontvangst van dit klaagschrift jegens SVMN.

Omdat de 'moeder' zich structureel niet aan de opgelegde, 2-wekelijkse ouderinformatie hield, werd SVMN herhaald om het geven van een schriftelijke aanwijzing jegens 'moeder'/ mw. S.S. verzocht... maar dat werd geweigerd en ge-weigerd; hoe bedoel je partijdige SVMN?!


Zie ook aanvullend mailbericht d.d. 28-06-2016 en d.d. 29-06-2016... op dat moment niet wetende dat de kinderen d.d. 27-06-2016 met hulp van de criminele gemeente Duiven in Gelderland voor de 3e keer werden ontvoerd. 'Duiven/ burgemeester De Lange levert gemene streken'...


Jegens de 'zeer bijzondere' kinder?-of-enkel-moeder-curator mw. mr. Hopmans die - hoe 'toevallig' - samen met mw. mr. Verbeke = de advocaat van 'moeder' in het bestuur van de VJAR zit = evidente belangenverstrengeling...
werd d.d. 04-09-2016 eveneens:

 • formeel klacht ingediend bij Orde van Advocaten/ R'dam, met als hun (nog) deken: dhr. mr. Meijer.

Zie publicatie d.d. 03-01-2017Zeer bijzondere kinder-? of enkel moeder-! curator Hopmans heeft schijt aan opdracht van rechtbank; 'alles te doen voor omgangsherstel'!

 • Schokkend telefoongesprek met de kinder? - of juist enkel en alleen 'moeder!'-curator!
SVMN stemt in met 3e internationale kinderontvoering tijdens lopende ots!

Kort voorafgaande aan 3e kinderontvoering werd SVMN nog aangeschreven over het niet-nakomen van de belregeling en verschaffing 2-wekelijkse ouderinformatie:


Voor meer achtergrondinformatie:

 • d.d. 24-04-2016 Schriftelijke aanwijzing SVMN nu vereist: 'moeder' blijft beschikking/ ouderinformatie en belregeling negeren! Weer 3 weken geen ouderinfo = moeder negeert opnieuw beschikking! en
 •  d.d. 03-04-2016Ware aard van ziekelijk-egoistische 'moeder blijkt': dreigen met ouderinformatie te stoppen. SVMN, RvdK en bijzondere curator zwijgenGeen ouderinformatie of melding van zieke dochter.


Direct na 3e, wederom internationale ontvoering van onze dochters naar 'ihre Heimat/ Duitsland' werd deze video-oproep geplaatst, d.d. 09-07-2016:
Alsook: d.d. 08-09-2016 ter zake de - verzakende - rol van de RvdK met algemeen directeur mw. drs. Roeters en dito dhr. dr. Janssen te Arn-hel:


SKJ bewijst zich onprofessioneel; waslijst van partijdige? gang van zaken.

De eerste feiten van SKJ-casus: ingehaald door treurige ontwikkelingen na klachtindiening d.d. 27-06-2016 werd Groenendijk gedwongen om SKJ onieuw te berichten, zoals geschiedde per mailDe onmiddellijke reactie/ secretaris mw. mr. A.V. namens College van Toezicht:

 • d.d. 07-07-2016: SKJ weigert om het ingediende klaagschrift jegens 'zeer bijzondere' curator Hopmans, SVMN-team'lijder' dhr. S.S. en SVMN-'gezins'voogd mw. M.K. in behandeling te nemen...


en poogt - tevergeefs - om het dossier direct te sluiten! Dit 'omdat?'...

   1) team'lijder' S.S. en curator mr. Hopmans niet SKJ-geregistreerd zijn en

   2) de wel-geregistreerde 'gezins'voogd M.K. werd klachtindiening alleen via
       door SKJ ontwikkelde klachtenformulier geaccepteerd en aan klager t/m
       d.d. 21-07-2016 de mogelijkheid gegeven om 'zijn? verzuim te herstellen'...


Wat een kul...! Indiening is - aldus de wetH9 Awb. - geheel vormvrij en gebruikmaking van 'het formulier' is dus helemaal niet nodig! Dat weet/ zou SKJ moeten weten.

SKJ stelt een ongefundeerde eis; hoezo voorzitter? Is dat niet - evident - temporisatie/ een - mislukte - poging tot afhouden van de behandeling, nietwaar?!

Is de SKJ vertrouwenswaardig en
onafhankelijk, zoals wettelijk vereist en

door de gemiddelde, niet-persoonlijk-betrokken-goed-willende-maar-misleide-Nederlanders-helaas-te-vaak-ten-onrechte-geloofd-dat-dit-ook-wordt-gerealiseerd-waarmee-onrecht-en-verdriet-generatie-op-generatie-voortduurt... stop PAS/ ouderverstoting!

...of juist '1 pot nat met jeugd'hulp?'verleners waarover geklaagd werd'?!


Zoals - ook - als werkelijke 'reden' uit de opmerking van SKJ-secretaris A.V.:


 • 'Namens het College van Toezicht bericht ik u ook dat alle correspon-dentie in de tuchtprocedure vertrouwelijk is en uitsluitend voor u is bestemd. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie is niet toegestaan'.

geconcludeerd - als enige juiste - zou kunnen worden, nietwaar?!


Wat heeft u/ de SKJ te verbergen...? Heel veel, klaarblijkelijk. Publicatie dient groot maatschappelijk belang en deze Groenendijk laat zich niet intimideren!


Uw persoonlijke gegevens werden aldus geanonimiseerd, maar...

Nederland heeft recht om te weten hoe de SKJ-klachtbehandeling er in de feitelijke praktijk - echt - uitziet... 

afgrijselijk, aldus deze klager... volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc.!

Ook: waarom is deze SVMN-team'lijder' dhr. S.S. niet-geregistreerd bij de SKJ? Waar heeft hij - tuchtrechtelijk - verantwoording af te leggen? Nu blijft hij buiten schot... onacceptabel, 'heer' S. Wordt vervolgd, ook 'u' zult ter verantwoording worden geroepen, desnoods 'en public'! Waarom is de als zeer 'bijzondere curator' benoemde advocaat Hopmans niet (ook) naar het Tuchtrecht aan te klagen? Nu alleen via de eigen - collega's = beroepsgroep? Nogmaals: onzin, wat een nep!


Mijn directe reactie d.d. 08-07-2016 laat niets aan duidelijkheid te wensen over...

Het failliet/ bedrog van deze 'hulp'verlening/ -ers staat onomstotelijk vast, aldus Groenendijk. Niet-behandeling van klaagschrift is onbestaanbaar

Na de laatste SKJ-melding d.d. 14-12-2016:

 • 'binnen 1 week ontvangt u een uitnodiging voor de hoorzitting in februari 2017 en de bekendmaking van de samenstelling van het behandelend College van Toezicht'

mocht vader/ burger Groenendijk - nu al 4 weken later - geen enkele reactie meer ontvangen... bewijst de SKJ zich daarmee als totaal bedrog? Het (b)lijkt wel zo te zijn. De waslijst met bewijzen wordt nog veel langer maar voor nu is het weer even genoeg; wordt vervolgd... No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!
 
Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia